We hebben 68 gasten online

Blik op de wereld

Gepost in Homepagina

Welkom op Blikopdewereld.

Blikopdewereld is ontstaan naar een idee van en vormgegeven door historicus Jo Swaen. Het doel van Blikopdewereld is inzicht te geven in de wereld om ons heen. We kunnen de wereld om ons heen pas goed begrijpen als we weten hoe die wereld ontstaan is. Er zijn drie hoofdrubrieken: geschiedenis, rechtspraak en economie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan samenvattingen en recensies en worden in een blog allerlei onderwerpen aan de orde gesteld. In de footer kan men terecht voor onderwerpen zoals bijdragen over mijzelf, gemaakte reisverslagen, gezondheid en onderwijs en de door mij geschreven boeken. Veel plezier bij het raadplegen van blikopdewereld.

 

Deel 9 Geschiedenis van Nederland 1958-1977

Gepost in Geschiedenis

Ontkerkelijking in Nederland

Deze periode ontsluit een ontwikkeling van Nederland waarin ons land door de verzuiling heen brak en de oude verbanden niet meer konden worden gehandhaafd. De moderne tijd deed zijn intrede en de hoogconjunctuur zorgde ervoor dat de economische ontwikkeling van ons land het mogelijk maakte dat welvaart voor een ieder beschikbaar kwam. Daarin werden de oude banden als knellend ervaren. Ook politiek gesproken was er sprake van grote veranderingen. 

Deel 8 geschiedenis van Nederland van 1946-1958

Gepost in Geschiedenis

Deel 8 gs van NL

In de serie de Geschiedenis van Nederland zijn we toegekomen aan deel 8 van 1946 tot 1958. Daarin staat centraal Koningin Wilhelmina en haar rol om meer invloed te krijgen. De bijzondere rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog en de zuivering en berechting. De Rooms-Rode Coalities. Herstel en verlies. Houding bisschoppen ten aanzien van de socialisten. Het Bisschoppelijk Mandement van 1954. Wederopbouw en economisch herstel. Truman-doctrine en de uitwerking van de Tweede Wereldoorlog. Marshall-hulp en economisch herstel. De Indonesische kwestie. Indonesië onafhankelijk. Neutraliteit Nederland voorgoed voorbij na de Tweede Wereldoorlog. Europese samenwerking. Nederland industrialiseert. Ontwikkeling inkomen per hoofd van de bevolking. Woningbouw. Gezinspolitiek. Einde Rooms-Rode samenwerking

Deel 7 geschiedenis van Nederland 1940-1946

Gepost in Geschiedenis

treintransport naar de vernietigingskampen

 In de serie geschiedenis van Nederland zijn we toegekomen aan deel 7 Nederland van 1940 tot 1946. Voor Nederland zou de Tweede Wereldoorlog het einde betekenen van een periode van neutraliteit en de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog liet geen keuze voor neutraliteit meer open. De bezetting van ons land zou, hoewel het in begin leek dat alles mee zou vallen, diepe sporen nalaten. Ook Nederland ontkwam niet aan de vervolging van de Joden. Meer dan 100.000 Nederlandse Joden zouden in vernietigingskampen fabrieksmatig worden omgebracht. Daarnaast kwamen, doordat de gehele bevrijding van Nederland door het mislukken van de slag om Arnhem, op zich liet wachten, bijna 30.000 inwoners om van de honger. Voor een politieke doorbraakgedachte na het einde van de oorlog bleek de tijd nog niet rijp. 

Deel 6 geschiedenis van Nederland 1890-1940

Gepost in Geschiedenis

Groei en inflatie in Duitsland en Nederland 1922 1939

 In de serie over de geschiedenis van Nederland zijn we toegekomen aan deel 6. Deel 6 beschrijft de periode van 1890 tot 1940. Een periode van 50 jaar waarin Nederland een grote verandering doormaakte, buiten de Eerste Wereldoorlog bleef, een revolutiepoging meemaakte en een Interbellum waarin de SDAP niet werd toegestaan regeringsverantwoordelijkheid te dragen. In 1890 nam Regentes Emma tot 1898 het koningschap waar en Koningin Wilhelmina zou op 18 jarige leeftijd staatshoofd worden en tot 1948 staatshoofd zijn. De pacificatiepolitiek zou de drie belangrijkste politieke zaken regelen. Nederland was een sterk verzuilde samenleving. De economische crisis greep om zich heen en het lang handhaven van de gouden standaard deed Nederland geen goed.