We hebben 130 gasten online

Blik op de wereld

Gepost in Homepagina

Welkom op Blikopdewereld.

Blikopdewereld is ontstaan naar een idee van en vormgegeven door historicus Jo Swaen. Het doel van Blikopdewereld is inzicht te geven in de wereld om ons heen. We kunnen de wereld om ons heen pas goed begrijpen als we weten hoe die wereld ontstaan is. Er zijn drie hoofdrubrieken: geschiedenis, rechtspraak en economie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan samenvattingen en recensies en worden in een blog allerlei onderwerpen aan de orde gesteld. In de footer kan men terecht voor onderwerpen zoals bijdragen over mijzelf, gemaakte reisverslagen, gezondheid en onderwijs en de door mij geschreven boeken. Veel plezier bij het raadplegen van blikopdewereld.

 

Deel 5 geschiedenis van Nederland van 1840-1890

Gepost in Geschiedenis

schoolstrijd nl

In de serie over de geschiedenis van Nederland zijn we toegekomen aan deel 5. Deel 5 beschrijft de periode 1840-1890 waarin Nederland zich ontwikkeld van een achtergebleven agrarische staat tot een industriële samenleving. Daarnaast werd er in 1848 een grondwetsherziening doorgevoerd die de basis legde voor onze huidige parlementaire democratie. Van een zogenaamd verlicht koningschap krijgt Nederland een staatshoofd dat parlementair onschendbaar is en ministers die verantwoording schuldig zijn aan het parlement en niet meer aan de koning. Kortom de trias-politica werd ingevoerd. Koning Willem III probeerde een en ander nog tegen te houden, maar moest uiteindelijk er zich bij neer leggen.

Jaaroverzicht 2015

Gepost in Geschiedenis

Nu het einde van 2015 naderbij komt is het altijd leuk om nog eens te bekijken wat ik dat jaar allemaal zo heb gedaan.

Ongelooflijk eigenlijk als je ziet hoe onvoorstelbaar veel plekken ik heb bezocht in 12 maanden. Een jaaroverzicht kan niet alles opnemen, het zou gewoonweg te veel zijn.

De rol van de politie in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog

Gepost in Geschiedenis Nederland

Zonder de Nederlandse politie was het de Duitsers nooit gelukt zoveel joden weg te voeren.

     Jodenjacht ad van liempt jan van kompagne  De jacht op het evrzet

Het is J.Hofman die in zijn proefschrift ´De collaborateur´, een sociaalpsychologisch onderzoek naar misdadig gedrag in dienst van de Duitse bezetter, dat verscheen in 1981, aandacht besteed aan de collaboratie in de politiële sfeer. 

De Duitse bezettende macht beschikte echter ten ene male niet over voldoende eigen middelen en mankracht om een uniforme en overeenkomstig de eisen van het systeem gemodelleerde gedragscode te bewerkstelligen, afwijkingen op te sporen  en om strenge controle te kunnen uitoefenen  op de gedragingen van de individuele burger. De Sicherheitsdienst bestond in ons land uit niet meer dan vierhonderd Duitse medewerkers zodat zij voor haar functioneren volledig afhankelijk was Nederlandse hulpkrachten.

Recensie 'Koning Willem II 1792-1849' Jeroen van Zanten

Gepost in Recensies

Koning Willem II 1792-1849 Jeroen van Zanten

In het kader van het feit dat tweehonderd jaar geleden, Op 30 november 1813, prins Willem Frederik landde op het strand bij Scheveningen, hebben het Prins Bernard Cultuurfonds, Uitgeverij Boon en de Universiteit Utrecht het initiatief genomen tot het vervaardigen van de biografieën van de eerste drie Nederlandse koningen uit het huis van Oranje Nassau. De biografie van koning Willem II is het tweede deel van de drieluik, geschreven door Jeroen van Zanten. Hoewel de biografieën op een vergelijkbare wijze zijn opgezet, lopen inhoud en toon van de boeken uiteen. Het gaat om drie Oranjevorsten met ieder een volstrekt eigen karakter, die in verschillende periodes en onder sterk uiteenlopende condities het koningschap gestalte moesten geven. Toen Willem de zoon van prins Willem Frederik (de latere koning Willem I)voet aan wal zette op de rede van Plymonth, feliciteerden hoogwaardigheidsbekleders hem met de revolutie in Holland en de nieuwe waardigheid waarmee zijn vader was bekleed. Maar achteraf bekende Willem dat hij zich dood was geschrokken. Want een feit was dat Nederland en de Nederlanders hem vreemd waren. Hij voelde zich een schipbreukeling die door een woeste storm op een onbekend strand was geworpen. Willem werd door anderen gezien als een Nederlandse prins. Zelf voelde hij zich Duitser. Zijn loyaliteit lag bij Pruisen en bij zijn kameraden in het Britse leger.