We hebben 247 gasten online

Blik op de wereld

Gepost in Homepagina

Welkom op Blikopdewereld.

Blikopdewereld is ontstaan naar een idee van en vormgegeven door historicus Jo Swaen. Het doel van Blikopdewereld is inzicht te geven in de wereld om ons heen. We kunnen de wereld om ons heen pas goed begrijpen als we weten hoe die wereld ontstaan is. Er zijn drie hoofdrubrieken: geschiedenis, rechtspraak en economie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan samenvattingen en recensies en worden in een blog allerlei onderwerpen aan de orde gesteld. In de footer kan men terecht voor onderwerpen zoals bijdragen over mijzelf, gemaakte reisverslagen, gezondheid en onderwijs en de door mij geschreven boeken. Veel plezier bij het raadplegen van blikopdewereld.

 

De rol van de politie in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog

Gepost in Geschiedenis Nederland

Zonder de Nederlandse politie was het de Duitsers nooit gelukt zoveel joden weg te voeren.

     Jodenjacht ad van liempt jan van kompagne  De jacht op het evrzet

Het is J.Hofman die in zijn proefschrift ´De collaborateur´, een sociaalpsychologisch onderzoek naar misdadig gedrag in dienst van de Duitse bezetter, dat verscheen in 1981, aandacht besteed aan de collaboratie in de politiële sfeer. 

De Duitse bezettende macht beschikte echter ten ene male niet over voldoende eigen middelen en mankracht om een uniforme en overeenkomstig de eisen van het systeem gemodelleerde gedragscode te bewerkstelligen, afwijkingen op te sporen  en om strenge controle te kunnen uitoefenen  op de gedragingen van de individuele burger. De Sicherheitsdienst bestond in ons land uit niet meer dan vierhonderd Duitse medewerkers zodat zij voor haar functioneren volledig afhankelijk was Nederlandse hulpkrachten.

Recensie 'De Amerikaanse prinses' Annejet van der Zijl

Gepost in Recensies

De Amerikaanse prinses Annejet van der Zijl

Ik kan er niet omheen dat ik werk van Annejet van der Zijl altijd met bewondering en waardering lees. Al eerder heb ik over werk van haar recensies geschreven. Recensie 'Gerard Heineken. De man, de stad en het bier' Annejet van der Zijl en Recensie 'Moord in de Bloedstraat & andere verhalen' Annejet van der Zijl. Daarnaast heb ik ook haar boek Sonny Boy en haar biografie over de jonge prins Bernhard gelezen. Hoe komt Annejet ertoe om een boek over een vrouw te gaan schrijven die ze op dat moment nauwelijks kent? Ze leerde deze vrouw Allene nader kennen in het kader van haar onderzoek naar de jonge prins Bernhard. Zelf zegt ze daarover het volgende: "Achteraf denk ik dat het in eerste instantie vooral een romantische notie was. Ik had al jaren het idee dat ik ooit nog een boek wilde schrijven over een oude vrouw in een huis aan zee, die terugkijkt op haar leven. Daar kwam nog eens de omstandigheid bij dat Allene een Amerikaanse was. Daarbij had ik in mijn eerdere boeken vooral de geschiedenis van Nederland en Duitsland herbeleefd en kreeg ik zin in de grote wereld, en bovenal in de Amerikaanse".

Voor Annejet speelde ook een rol dat ze haar eigen vragen over het leven uitzoekt via haar boeken. Daarbij was ze al langer gefascineerd door het feit dat sommige mensen hun leven laten bepalen door hun verleden - en niet zelden als slachtoffer - terwijl anderen zich juist laten inspireren door de mogelijkheden die voor hen in het verschiet liggen.

Recensie 'Harer Majesteits loyaalste onderdaan' Francois van 't Sant 1883-1966 Sytze van der Zee

Gepost in Recensies

Harer Majesteits loyaalste onderdaan Francois van 't Sant Sytze van der Zee

Deze biografie van een van de meest mysterieuze en tegelijkertijd invloedrijkste figuren uit de Nederlandse geschiedenis heeft in Sytze van der Zee een prima auteur gevonden. Sytze van der Zee was onder meer correspondent van NRC Handelsblad, adjunct-hoofdredacteur van Elsevier en hoofdredacteur van het Parool. Sytze van der Zee heeft al eerder uitmuntende boeken geschreven. Genoemd kunnen hier worden het in 1979 verschenen 'Voor Führer, volk en vaderland' De SS in Nederland, dat eerder onder de titel '25.000 landverraders' verschenen was. In 2003 verscheen het boek 'Zuidwal' Dossier van een seriemoordenaar. Het boek was tot stand gekomen nadat Sytze van der Zee vijfentwintig gesprekken met de tot levenslang veroordeelde Willem van Eijk had gevoerd. Daarnaast verscheen in 2010  'Vogelvrij' De jacht op de Joodse onderduiker, waarin hij o.a. schreef 'Laat ik vooropstellen dat de Duitsers verantwoordelijk waren voor de Holocaust. Wat niet wegneemt dat toch voornamelijk de gewone Nederlandse politie - met inbegrip van de marechaussee - in de eerste fase de grootste bedreiging vormde voor de Joodse gemeenschap'. In zijn voorwoord bij 'Harer Majesteits loyaalste onderdaan' omschrijft Van der Zee Van 't Sant als een van de meest ondoorgrondelijke, ook mysterieuze persoonlijkheden uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Vanwege zijn achtergrond als politieman en daarnaast betrokken bij aangelegenheden die het Koninklijk Huis betroffen maakten hem voor Van der Zee nog fascinerender.

Recensie 'Kentucky Killer' Arne Dahl

Gepost in Recensies

Kentucky Killer Arne Dahl

Arne Dahl is het pseudoniem van Jan Arnald, een Zweedse misdaadauteur. Hij is ook de auteur van de serie Arne Dahl waarvan wereldwijd meer dan één miljoen exemplaren verkocht zijn. Daarvoor ontving hij de Deutscher Krimi Preis 2005 en de Deense Palle Rosenkranz Prize 2004. In de Kentucky Killer speelt het zogenaamde internationale  A-team een grote rol. Hierin werken specialisten samen in de strijd tegen de internationale misdaad. De Kentucky Killer had was in de jaren zeventig begonnen mensen te vermoorden in het Amerikaanse Midden-Westen. Hij doet dat op een manier die doet denken aan een martelmethode die gebruikt werd door een speciaal commando in Vietnam onder de codenaam Commando Cool.