We hebben 244 gasten online

Recensie 'Zondagochtend breekt aan' Nicci French

Gepost in Recensies

Liefhebbers hebben er naar uit gekeken, naar dit zevende deel, van de acht-delige reeks waarin Frieda Klein de hoofdrol speelt. Al eerder schreef ik recensies over Recensie 'Dinsdag is voorbij' Nicci FrenchRecensie 'Wachten op woensdag' Nicci FrenchRecensie 'Donderdagskinderen' Nicci French,  Recensie 'Denken aan vrijdag' Nicci French en Recensie 'Als het zaterdag wordt' Nicci French. Frieda en haar bijeengeraapte groepje vrienden worden ook in deze thriller weer het middelpunt van Dean Reeve. De thriller begint met de vondst van een lijk onder de vloer van Frieda's huis. Daarmee wordt wel aangetoond dat Dean Reeve wel degelijk nog leeft. Het was commissaris Crawford die daarin volstrekt niet meedacht met Frieda Klein en haar bewering afdeed als nonsens.

Recensie 'Beleggen met voorkennis' Het geheim van de OK-Score. Jeroen Siebelink

Gepost in Recensies

Beleggen met voorkennis Het geheim van de OK-Score Jeroen Siebelink

In dit boek staat centraal de door Willem Okkerse ontwikkelde OK-Score. Het boek is geschreven in opdracht van Het Effectenhuis in samenwerking met Willem Okkerse. De OK-score is een mathematisch voorspellingsmodel zoals dat ook geldt voor de Z-score van de Amerikaanse hoogleraar Edward Altman. Maar er is een groot verschil: de Z-score toont in 80% van de onderzochte zaken aan dat er sprake is van problemen bij de onderzochte bedrijven, terwijl de door Okkerse ontwikkelde OK-Score bijna 100% scoort. Na zeventien jaar in de praktijk te zijn toegepast blijkt dat de OK-Score een instrument is om in de klasse van 1 tot 10 bedrijven te waarderen, waardoor verspeld kan worden of een bedrijf kansrijk is of niet. Daardoor kan een hoger beleggingsrendement worden behaald en risico's worden ingeschat.

Recensie 'De Amerikaanse prinses' Annejet van der Zijl

Gepost in Recensies

De Amerikaanse prinses Annejet van der Zijl

Ik kan er niet omheen dat ik werk van Annejet van der Zijl altijd met bewondering en waardering lees. Al eerder heb ik over werk van haar recensies geschreven. Recensie 'Gerard Heineken. De man, de stad en het bier' Annejet van der Zijl en Recensie 'Moord in de Bloedstraat & andere verhalen' Annejet van der Zijl. Daarnaast heb ik ook haar boek Sonny Boy en haar biografie over de jonge prins Bernhard gelezen. Hoe komt Annejet ertoe om een boek over een vrouw te gaan schrijven die ze op dat moment nauwelijks kent? Ze leerde deze vrouw Allene nader kennen in het kader van haar onderzoek naar de jonge prins Bernhard. Zelf zegt ze daarover het volgende: "Achteraf denk ik dat het in eerste instantie vooral een romantische notie was. Ik had al jaren het idee dat ik ooit nog een boek wilde schrijven over een oude vrouw in een huis aan zee, die terugkijkt op haar leven. Daar kwam nog eens de omstandigheid bij dat Allene een Amerikaanse was. Daarbij had ik in mijn eerdere boeken vooral de geschiedenis van Nederland en Duitsland herbeleefd en kreeg ik zin in de grote wereld, en bovenal in de Amerikaanse".

Voor Annejet speelde ook een rol dat ze haar eigen vragen over het leven uitzoekt via haar boeken. Daarbij was ze al langer gefascineerd door het feit dat sommige mensen hun leven laten bepalen door hun verleden - en niet zelden als slachtoffer - terwijl anderen zich juist laten inspireren door de mogelijkheden die voor hen in het verschiet liggen.

Recensie 'De Stamhouder', Alexander Müninghoff

Gepost in Recensies

De stamhouder Alexander Münninghoff

Ik ben een liefhebber van biografieën en hoewel hier sprake is van een familiekroniek is 'De Stamhouder' autobiografisch en gebaseerd op feiten en familieverhalen. En hoe. Het leven van de Münninghoff's geeft een zeer indringend beeld hoe persoonlijke levens getekend worden door de ontwikkelingen in Europa in de twintigste eeuw en hoe de steeds verschuivende grenzen het persoonlijk leven van de familieleden heeft beïnvloed en hoe de afzonderlijke familieleden daar ieder voor zich inhoud aan hebben gegeven. 'De Stamhouder' heb ik ademloos zitten lezen en ben me door het lezen nog eens bewust geworden van het feit hoe de geschiedenis invloed kan hebben op het persoonlijke leven van mensen. Een zeer katholiek gelovig grootvader wordt een van de rijkste Letse zakenlieden die er echter alles aan doet om zijn zoon Frans, de vader van Alexander, een Nederlandse scholing en opvoeding te geven.

Recensie 'Çécile en Elsa, strijdbare freules' Elisabeth Leijnse

Gepost in Recensies

Deze biografie kan zonder meer een monument worden genoemd. Elisabeth Leijnse heeft er 12 jaar aan gewerkt en het resultaat mag er zijn. Maar er is echter niet alleen sprake van een biografie maar ook van een cultuurgeschiedenis van Nederland van het einde van de negentiende eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog. Elisabeth Leijnse is hoogleraar letterkunde aan de Universiteit van Namen. Bij haar onderzoek kon ze gebruik maken van tot dusver onbekende dagboeken en brieven. In haar verantwoording schrijft ze dat ze door een reeks gelukkige toevalsfactoren, maar vooral dankzij de loyale medewerking van de nabestaanden, goud in handen had gekregen. Daardoor kon deze biografie uitgroeien tot méér dan de som van twee geïsoleerde vrouwengeschiedenissen: een panoramisch doorzicht in de geschiedenis, van fröbelonderwijs naar de eerste universitaire studie voor vrouwen, van sociaalliberalisme naar feminisme, van fin de siècle naar modernisme, van pacifisme naar katholiek nationalisme, van Eerste naar Tweede Wereldoorlog.