We hebben 231 gasten online

Recensie 'De Stamhouder', Alexander Müninghoff

Gepost in Recensies

De stamhouder Alexander Münninghoff

Ik ben een liefhebber van biografieën en hoewel hier sprake is van een familiekroniek is 'De Stamhouder' autobiografisch en gebaseerd op feiten en familieverhalen. En hoe. Het leven van de Münninghoff's geeft een zeer indringend beeld hoe persoonlijke levens getekend worden door de ontwikkelingen in Europa in de twintigste eeuw en hoe de steeds verschuivende grenzen het persoonlijk leven van de familieleden heeft beïnvloed en hoe de afzonderlijke familieleden daar ieder voor zich inhoud aan hebben gegeven. 'De Stamhouder' heb ik ademloos zitten lezen en ben me door het lezen nog eens bewust geworden van het feit hoe de geschiedenis invloed kan hebben op het persoonlijke leven van mensen. Een zeer katholiek gelovig grootvader wordt een van de rijkste Letse zakenlieden die er echter alles aan doet om zijn zoon Frans, de vader van Alexander, een Nederlandse scholing en opvoeding te geven.

Recensie 'Çécile en Elsa, strijdbare freules' Elisabeth Leijnse

Gepost in Recensies

Deze biografie kan zonder meer een monument worden genoemd. Elisabeth Leijnse heeft er 12 jaar aan gewerkt en het resultaat mag er zijn. Maar er is echter niet alleen sprake van een biografie maar ook van een cultuurgeschiedenis van Nederland van het einde van de negentiende eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog. Elisabeth Leijnse is hoogleraar letterkunde aan de Universiteit van Namen. Bij haar onderzoek kon ze gebruik maken van tot dusver onbekende dagboeken en brieven. In haar verantwoording schrijft ze dat ze door een reeks gelukkige toevalsfactoren, maar vooral dankzij de loyale medewerking van de nabestaanden, goud in handen had gekregen. Daardoor kon deze biografie uitgroeien tot méér dan de som van twee geïsoleerde vrouwengeschiedenissen: een panoramisch doorzicht in de geschiedenis, van fröbelonderwijs naar de eerste universitaire studie voor vrouwen, van sociaalliberalisme naar feminisme, van fin de siècle naar modernisme, van pacifisme naar katholiek nationalisme, van Eerste naar Tweede Wereldoorlog.