We hebben 185 gasten online

De rol van de politie in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog

Gepost in Geschiedenis Nederland

Zonder de Nederlandse politie was het de Duitsers nooit gelukt zoveel joden weg te voeren.

     Jodenjacht ad van liempt jan van kompagne  De jacht op het evrzet

Het is J.Hofman die in zijn proefschrift ´De collaborateur´, een sociaalpsychologisch onderzoek naar misdadig gedrag in dienst van de Duitse bezetter, dat verscheen in 1981, aandacht besteed aan de collaboratie in de politiële sfeer. 

De Duitse bezettende macht beschikte echter ten ene male niet over voldoende eigen middelen en mankracht om een uniforme en overeenkomstig de eisen van het systeem gemodelleerde gedragscode te bewerkstelligen, afwijkingen op te sporen  en om strenge controle te kunnen uitoefenen  op de gedragingen van de individuele burger. De Sicherheitsdienst bestond in ons land uit niet meer dan vierhonderd Duitse medewerkers zodat zij voor haar functioneren volledig afhankelijk was Nederlandse hulpkrachten.

Recensie 'Wat kan ons gebeuren' Gerrit Hoogstraaten

Gepost in Vervolging Joden

Wat kan ons gebeuren Gerrit Hoogstraaten

In deze roman staat centraal het leven van een Amsterdamse politieman en is voor een deel gebaseerd op de familiegeschiedenis van de auteur. De roman speelt vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog en schetst het leven van politiemensen, die tijdens de Duitse bezetting lid bleven van het Amsterdamse politiekorps. En dan kan men er niet voor weglopen dat uiteindelijk politiemensen in Amsterdam meehielpen bij het wegvoeren van Joden naar Westerbork en van daaruit naar de vernietigingskampen. De auteur schetst in deze roman de dilemma's waarvoor politiemensen zich zagen gesteld. Daarbij is het van belang de ontwikkeling in de tijd goed te bezien. Waar ligt de grens tussen ambtelijke loyaliteit en collaboratie. De 'gleischaltung' vond natuurlijk ook plaats in de politiekorpsen van Nederland. Het is J. Hofmann die in zijn proefschrift ´De collaborateur´, een sociaalpsychologisch onderzoek naar misdadig gedrag in dienst van de Duitse bezetter, dat verscheen in 1981, aandacht besteed aan de collaboratie in de politiële sfeer. Omdat De Sicherheitsdienst in ons land uit niet meer dan vierhonderd Duitse medewerkers bestond was zij voor haar functioneren volledig afhankelijk van Nederlandse hulpkrachten. Geen wonder dat men van Duitse zijde probeerde in het bijzonder de politie aan haar zijde te krijgen c.q. dienstbaar te maken aan haar bedoelingen. 

Recensie 'De laatste wens van Moek' Albert Heringa

Gepost in Strafrecht

De laatste wens van Moek Albert Heringa

In Nederland is hulp bij zelfdoding zeer actueel nu de regering de discussie verder heeft aangemoedigd, om te komen tot nieuwe wetgeving, waarbij mensen die vinden dat hun leven voltooid is, de wettelijke mogelijkheid moet worden geboden om afscheid van het leven te kunnen nemen. 'De laatste wens van Moek' is een voorbeeld van het feit, hoe moeilijk het in de praktijk is om een leven dat als voltooid wordt beschouwd ook te kunnen beëindigen. In Nederland is hulp bij zelfdoding door de euthanasiewet geregeld. Hierbij dienen zorgvuldig de eigen huisarts te worden geraadpleegd en een andere arts. In dit boek wordt uitvoerig beschreven, en aan de hand van video-opnamen die zijn gemaakt nog geïllustreerd - een dvd met een documentaire van Nan Rosens is bijgesloten bij het boek - , hoe Albert Heringa ,op verzoek van zijn (stief)moeder, haar hielp om een einde aan haar leven te maken. Zij was klaar met het leven en wilde geen honderd worden. Zijn moeder was toen 99 jaar oud, leed aan hartfalen, had ernstige rugklachten en was nagenoeg blind. In dit boek beschrijft Albert het leven van Moek en hoe Moek uiteindelijk zelf aangaf dat ze klaar was met haar leven. In juni 2008 heeft Heringa er op haar uitdrukkelijke verzoek medicijnen verstrekt, die ze heeft ingenomen en waarna ze is overleden.

Recensie 'Moordvrienden' Nele Neuhaus

Gepost in Recensies

Moordvrienden Nele Neuhaus

Nele Neuhaus mag zich verheugen in een groot lezerspubliek, en terecht. Inmiddels heb ik vier boeken van haar gelezen en ik kan alleen maar onderschrijven dat ze een topauteur is. Daarnaast is het ook prettig om een verhaal zich te zien afspelen in Duitsland. Dat is weer eens een andere achtergrond scene dan de Scandinavische topthrillers. Opnieuw wordt een hoofdrol vervult door het speurdersduo Pia Kirchhoff en Olivier von Bodenstein. Het verhaal begint met de vondst van een hand in een olifantenverblijf en even later ook van een voet. Na wat speurwerk wordt er ook dichtbij de dierentuin een lichaam gevonden. Als dat wordt geïdentificeerd blijkt het het lichaam te zijn van een docent en milieuactivist. Centraal daarbij staat ook de strijd over de aanleg van een verkeersweg, een weg die blijkbaar veel emoties losmaakt.

Recensie 'Ten westen van de vrijheid' Thomas Engström

Gepost in Recensies

Ten westen van de vrijheid Thomas Engstrom

Dit boek is het eerste deel van het Ludwig Ligtkwartet van de Zweed Thomas Engström uit een serie van 4. We maken in deel 1 kennis met de ex-Stasi-agent Ludwig Licht, die al voor de val van de Muur in 1989 overstapte naar de CIA en nu werkzaam is als problem solver voor de CIA. Alleen dat al geeft aan dat de serie boeken waar we hier mee te maken hebben zorgen voor veel politiek machtsvertoon en snelle plotwendingen, die de lezer ademloos doet verder lezen. Dit eerste deel dat de titel meekreeg 'Ten westen van de vrijheid' is door uitgeverij Ambo/Anthos op de markt gebracht voor de prijs van € 9,99. Voor dit eerste deel ontving Engström de prijs voor het beste Zweedse debuut en werd het boek in 2013 genomineerd voor het beste Zweedse boek van het jaar. Kortom dit boek is een internationale spionagethriller dat doek denken aan John le Carré of Frederick Forsyth.