We hebben 174 gasten online

Recensie 'Juliana' Vorstin in een mannenwereld Jolande Withuis

Gepost in Geschiedenis

Juliana Jolande Withuis

Deze biografie van Juliana is het lezen alleszins waard. Wat een prestatie eigenlijk. Want ga er maar even aanstaan om van deze Oranjetelg, die nadat haar moeder Wilhelmina vijftig jaar lang van 1898 tot 1948, het koningschap had uitgeoefend, een zoals ze zelf beschrijft ' psychologiserende' biografie te schrijven over Juliana. Het was Cees Fasseur die eerder al zijn tweedelige biografie over Wilhelmina had geschreven: 'Wilhelmina De jonge koningin' ISBN 9789050185059 en Wilhelmina Krijgshaftig in een vormloze jas' ISBN 9789050184526. Daarnaast schreef Fasseur ook nog: 'Wilhelmina Sterker door strijd' ISBN 9789050184670. Van de hand van  Fasseur is ook nog 'Juliana & Bernard Het verhaal van een huwelijk. De jaren 1936-1956' ISBN 9789050189552. Een opvallend verschil is echter dat Fasseur toestemming van Koningin Beatrix kreeg om voor zijn onderzoeken het Koninklijk Huisarchief te raadplegen en dat Jolande Withuis dat niet werd toegestaan.

De rol van de politie in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog

Gepost in Geschiedenis Nederland

Zonder de Nederlandse politie was het de Duitsers nooit gelukt zoveel joden weg te voeren.

     Jodenjacht ad van liempt jan van kompagne  De jacht op het evrzet

Het is J.Hofman die in zijn proefschrift ´De collaborateur´, een sociaalpsychologisch onderzoek naar misdadig gedrag in dienst van de Duitse bezetter, dat verscheen in 1981, aandacht besteed aan de collaboratie in de politiële sfeer. 

De Duitse bezettende macht beschikte echter ten ene male niet over voldoende eigen middelen en mankracht om een uniforme en overeenkomstig de eisen van het systeem gemodelleerde gedragscode te bewerkstelligen, afwijkingen op te sporen  en om strenge controle te kunnen uitoefenen  op de gedragingen van de individuele burger. De Sicherheitsdienst bestond in ons land uit niet meer dan vierhonderd Duitse medewerkers zodat zij voor haar functioneren volledig afhankelijk was Nederlandse hulpkrachten.

Recensie 'Wat kan ons gebeuren' Gerrit Hoogstraaten

Gepost in Vervolging Joden

Wat kan ons gebeuren Gerrit Hoogstraaten

In deze roman staat centraal het leven van een Amsterdamse politieman en is voor een deel gebaseerd op de familiegeschiedenis van de auteur. De roman speelt vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog en schetst het leven van politiemensen, die tijdens de Duitse bezetting lid bleven van het Amsterdamse politiekorps. En dan kan men er niet voor weglopen dat uiteindelijk politiemensen in Amsterdam meehielpen bij het wegvoeren van Joden naar Westerbork en van daaruit naar de vernietigingskampen. De auteur schetst in deze roman de dilemma's waarvoor politiemensen zich zagen gesteld. Daarbij is het van belang de ontwikkeling in de tijd goed te bezien. Waar ligt de grens tussen ambtelijke loyaliteit en collaboratie. De 'gleischaltung' vond natuurlijk ook plaats in de politiekorpsen van Nederland. Het is J. Hofmann die in zijn proefschrift ´De collaborateur´, een sociaalpsychologisch onderzoek naar misdadig gedrag in dienst van de Duitse bezetter, dat verscheen in 1981, aandacht besteed aan de collaboratie in de politiële sfeer. Omdat De Sicherheitsdienst in ons land uit niet meer dan vierhonderd Duitse medewerkers bestond was zij voor haar functioneren volledig afhankelijk van Nederlandse hulpkrachten. Geen wonder dat men van Duitse zijde probeerde in het bijzonder de politie aan haar zijde te krijgen c.q. dienstbaar te maken aan haar bedoelingen. 

Recensie 'De laatste wens van Moek' Albert Heringa

Gepost in Strafrecht

De laatste wens van Moek Albert Heringa

In Nederland is hulp bij zelfdoding zeer actueel nu de regering de discussie verder heeft aangemoedigd, om te komen tot nieuwe wetgeving, waarbij mensen die vinden dat hun leven voltooid is, de wettelijke mogelijkheid moet worden geboden om afscheid van het leven te kunnen nemen. 'De laatste wens van Moek' is een voorbeeld van het feit, hoe moeilijk het in de praktijk is om een leven dat als voltooid wordt beschouwd ook te kunnen beëindigen. In Nederland is hulp bij zelfdoding door de euthanasiewet geregeld. Hierbij dienen zorgvuldig de eigen huisarts te worden geraadpleegd en een andere arts. In dit boek wordt uitvoerig beschreven, en aan de hand van video-opnamen die zijn gemaakt nog geïllustreerd - een dvd met een documentaire van Nan Rosens is bijgesloten bij het boek - , hoe Albert Heringa ,op verzoek van zijn (stief)moeder, haar hielp om een einde aan haar leven te maken. Zij was klaar met het leven en wilde geen honderd worden. Zijn moeder was toen 99 jaar oud, leed aan hartfalen, had ernstige rugklachten en was nagenoeg blind. In dit boek beschrijft Albert het leven van Moek en hoe Moek uiteindelijk zelf aangaf dat ze klaar was met haar leven. In juni 2008 heeft Heringa er op haar uitdrukkelijke verzoek medicijnen verstrekt, die ze heeft ingenomen en waarna ze is overleden.

Recensie 'Zondagochtend breekt aan' Nicci French

Gepost in Recensies

Liefhebbers hebben er naar uit gekeken, naar dit zevende deel, van de acht-delige reeks waarin Frieda Klein de hoofdrol speelt. Al eerder schreef ik recensies over Recensie 'Dinsdag is voorbij' Nicci FrenchRecensie 'Wachten op woensdag' Nicci FrenchRecensie 'Donderdagskinderen' Nicci French,  Recensie 'Denken aan vrijdag' Nicci French en Recensie 'Als het zaterdag wordt' Nicci French. Frieda en haar bijeengeraapte groepje vrienden worden ook in deze thriller weer het middelpunt van Dean Reeve. De thriller begint met de vondst van een lijk onder de vloer van Frieda's huis. Daarmee wordt wel aangetoond dat Dean Reeve wel degelijk nog leeft. Het was commissaris Crawford die daarin volstrekt niet meedacht met Frieda Klein en haar bewering afdeed als nonsens.