We hebben 277 gasten online

Rechtspraak

Recensie 'De laatste wens van Moek' Albert Heringa
12 nov 2016 12:33

In Nederland is hulp bij zelfdoding zeer actueel nu de regering de discussie verder heeft aangemoedigd, om te komen tot nieuwe wetgeving, waarbij mensen die vinden dat hun leven voltooid is, de wettel [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Advies advocaat-generaal Spronken aan Hoge Raad in...
12 nov 2016 12:17

Advies AG in zaak Heringa: hulp bij zelfdoding niet strafbaar Bron: Geplaatst op 8 Nov 2016 om 14:17 door e van chtennieuws.nl Het oordeel van het hof Arnhem dat Heringa niet [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Hoger beroep Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Hulp bi...
12 nov 2016 11:33

ECLI:NL:GHARL:2015:3444   Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 13-05-2015 Datum publicatie 13-05-2015 Zaaknummer 21-008160-13 Formele relaties Eerste aanleg: LI:NL: [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Documentaire Netwerk 8 februari 2010 'De laatste w...
12 nov 2016 11:29

https://vimeo.com/48799737   In deze documentaire 'de laatste wens van Moek. Een zelf geregisseerde dood is een weergave van het hele proces waaronder een gesprek met zijn moeder die zei dat ze kla [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Leraar krijgt cel- en taakstraf voor ontucht met l...
26 mei 2015 18:15

De rechtbank Oost-Brabant heeft op 26 mei 2015 een 37-jarige man uit Eindhoven veroordeeld voor ontucht met twee leerlingen. Hij krijgt hiervoor een gevangenisstraf van 278 dagen, waarvan 180 dagen vo [ ... ]

Valse aangiftenVerder lezen
Leraar veroordeeld voor ontucht met 14-jarige leer...
12 dec 2014 15:39

Zwolle , 25-11-2014 ​Een leraar uit IJsselmuiden is voor ontucht in 2012 met een toen 14-jarige leerlinge veroordeeld tot de maximale werkstraf van 240 uur en 5 maanden voorwaardelijke celstraf [ ... ]

Valse aangiftenVerder lezen
Oudere artikelen

Invuloefening Feniks Hoofdstuk 1 Van vuistbijl tot sikkel

Gepost in Tweede Fase 1e druk Overzicht gs

Invuloefening Feniks Hoofdstuk 1: Van vuistbijl tot sikkel

tijdvak 1Met prehistorie wordt bedoeld …………….. ……………………………………………………………..……………… De eerste mensen waren …………………………………….. ………………………………………………………….. De ontdekking van de Landbouw wordt de ………………………….. Revolutie genoemd. Met cultuur bedoelen we …….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. Paleantropologen zijn………………………………………………………………………………………………………………………………………….. van een gecreëerde schepping…….. De Ohalo cultuur stamt uit het …..........................., ongeveer ……………. Jaar oud. Met evolutietheorie bedoelen we………............................................................................................................. …. Daar tegenover staan de …. ………………………………… die geloven dat de aarde en alles wat er op leeft het gevolg zijn van ................................Met carrying capacity bedoelen we ………………………………………………… …..…………………………………………………………………………. ………………………… zijn voorwerpen die door de mens zijn gemaakt.Het gebied waar de landbouw als eerste werd ontdekt wordt de ……………………………………………………………………, een …… gebied in het …………………………….……Door de uitvinding van de landbouw werden planten en dieren ….……………………………….… Dat wil zeggen dat ………………………………………………………………………………………………………………………….……..De ontdekking van de landbouw had zulke grote gevolgen dat gesproken werd over de ……………………………………….. Revolutie….. Deze werd gevolgd door een tweede ingrijpende ontwikkeling de …………………………… Revolutie….. daarmee wordt bedoeld dat ….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….Rond ………….. waren bijna alle culturen in het Nabij Oosten………………………..De dieren voorzagen de mensen niet alleen van vlees, maar ook van andere producten zoals melk en wol. Dit wordt ook wel ………………………………………………………….. …. genoemd.In ons land vestigden de eerste landbouwers in Zuid Limburg vanaf het jaar … …………… v Chr……Een heuvel wordt in het Arabisch …………… … genoemd. De eerste stedelijke gemeenschappen ontstonden in ……………………… ….. waar de landen ……………………………en ………. …. Liggen. Rond 3000 v Chr. Woonde negentig procent van de inwoners in steden zoals ………….,…….. en …. ……..Mesopotamië ligt tussen de rivieren …. ………………en ……………………Rond ……………. ….. voor Christus ontwikkelden de Soememeriërs het schrift. Dit schrift wordt ook wel ………………..….. genoemd De vier belangrijkste karakteristieken van de stedelijke gemeenschappen waren: 1) …. ……………………………………….………………………………………. 2) …. ……………………………………………………………………………………………3) … …………………………………………………………………………………………..…4) … ………………………………………………………………………………………..….De bevolking was verdeeld in …. …………………………………. Bovenaan de sociale piramide stond …………… ….. Deze was zowel verantwoordelijk voor ……………… en de rechtspraak……………..Ook had hij een ……………………… …….. Elke Soemmerische stad had een belangrijk religieus bouwwerk de ………………..…….Deze had naast een …………..……. - , ook een……………………………. functie..Boeren moesten een deel van de oogst afstaan. De koning zorgde voor … ………………………..….. In ruil voor deze belasting werden de boeren … ………………..… en werd het ……………………………………………. …. onderhouden.Met …. ……………………………………..…. Bedoelen we de geschiedenis van een groep mensen, die zelf nog geen schrift gebruikten, maar waarover door anderen al werd geschreven.De opvatting dat archeologen onderzoek moeten doen naar de unieke omstandigheden waaronder mensen hebben geleefd noemen we ………………………………………………………….… archeologie.Daarnaast onderscheiden we ook ……………….. archeologie, dat is de opvatting … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Er is ook nog de cultuurhistorische archeologie. Dat is de opvatting …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………….…---archeologie speelt een rol bij het reconstrueren van een prehistorische cultuur.De verklaring van Binford past bij de ……………………………….… archeologie, omdat Binford een wetmatigheid wil beschrijven.Culturen waarvan de mensen grote monumentale bouwwerken van zwerfkeien maken noemen we …………………………….… culturen.Bij .. ……………………………………………… wordt een ontwikkeling definitief doorbroken.Waardoor iets ontstaan is noemen we een ………………………………….….Met vrilokale vestigingsregel wordt bedoeld ………………………………………………………………...