We hebben 287 gasten online

Recensie 'Angst' Trump in het Witte Huis. Bob Woodward

Gepost in Geschiedenis

Angst Bob Woodward

Bob Woodward is een autoriteit vooral door het feit dat hij door zijn onderzoek in de Watergateaffaire aantoonde dat de President van de VS Nixon daar direct bij betrokken was. Uiteindelijk zou Nixon moeten aftreden. Maar nu schrijft Woodward over de zittende president Trump. Dat doet hij aan de hand van verslagen, dagboeken, documenten en honderden uren van interviews met primaire bronnen. Achter in dit boek wordt daar verantwoording over af gelegd. Het boek geeft een ontluisterend, ja zelfs beangstigend beeld van de uitoefening van het presidentschap door Donald Trump. Verbijsterend vraagt de lezer zich af hoe het mogelijk is dat zo'n man uitvoering kan geven aan het hoogste ambt van de VS en daardoor de machtigste man van de wereld. Bladzijde na bladzijde wordt duidelijk dat er gelukkig nog mensen rondom de president zijn die de wereld behoeden van erger onheil.

Recensie 'Reagan' De biografie H.W.Brands

Gepost in Geschiedenis

Reagan een biografie H.W.Brands

In deze dik 800 pagina's grote biografie staat Reagan centraal, die bij het grote publiek vooral bekend stond als president van de V.S. maar daarvoor gouverneur was van Californië en daarvoor zijn brood verdiende als acteur in speelfilms. Zoals wel vaker voorkomt wordt een persoon pas na zijn dood op waarde geschat en dat geldt ook voor Ronald Reagan. Na het echec van de verloren Vietnamoorlog hadden de Verenigde Staten behoefte aan een president die hen weer trots maakt op het feit dat ze Amerikaan waren. En daarin zou Reagan slagen. Zijn kruistocht tegen het grote kwaad, de communistische Sovjet Rusland leidde uiteindelijk er toe dat hij, met medewerking van Gorbatsjov, er in zou slagen de Koude Oorlog te doen eindigen. Dat zou van eminent belang blijken te zijn voor de landen in Oost-Europa, leiden tot de eenwording van Duitsland en uiteindelijk het uiteenvallen van de Sovjet Unie zelf. Zijn standbeeld staat niet voor niets prominent in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. H.W.Brands vergelijkt

De rol van de politie in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog

Gepost in Geschiedenis Nederland

Zonder de Nederlandse politie was het de Duitsers nooit gelukt zoveel joden weg te voeren.

     Jodenjacht ad van liempt jan van kompagne  De jacht op het evrzet

Het is J.Hofman die in zijn proefschrift ´De collaborateur´, een sociaalpsychologisch onderzoek naar misdadig gedrag in dienst van de Duitse bezetter, dat verscheen in 1981, aandacht besteed aan de collaboratie in de politiële sfeer. 

De Duitse bezettende macht beschikte echter ten ene male niet over voldoende eigen middelen en mankracht om een uniforme en overeenkomstig de eisen van het systeem gemodelleerde gedragscode te bewerkstelligen, afwijkingen op te sporen  en om strenge controle te kunnen uitoefenen  op de gedragingen van de individuele burger. De Sicherheitsdienst bestond in ons land uit niet meer dan vierhonderd Duitse medewerkers zodat zij voor haar functioneren volledig afhankelijk was Nederlandse hulpkrachten.

Recensie 'Lijkbloem' Anne Mette Hancock

Gepost in Recensies

Lijkbloem Anne Mette Hancock

Een debuut is altijd wel een verrassing. Zeker in dit geval. Anne Mette Hancock is inderdaad een nieuw Deens thrillertalent. Eigenlijk moet elke lezer zelf maar de ervaring beleven van een spannend verhaal waarbij een moord gepleegd door Anna Kiel uiteindelijk leidt tot ontwikkelingen die er toe leiden dat de journaliste Heloise Kaldan door dezelfde Anna Kiel tot aan haar haarvaten betrokken wordt bij een zaak die uiteindelijk toch leidt tot een confrontatie die ze liever uit de weg was gegaan. Confronterend en tot op haar vel geschokt ontmoet Heloise Kaldan uiteindelijk Anna Kiel. Zeer aanbevolen.

Titel: Lijkbloem.

Auteur: Anne Mette Hancock

Uitgeverij: Prometheus ISBN 9789044635133 € 19,99

 

Recensie' Wim Kieft De terugkeer' Michel van Egmond

Gepost in Recensies

Wim Kieft De Terugkeer Michel van Egmond

Na de vorige uitgave in 2014 van Kieft, Recensie 'Kieft' Michel van Egmond kon een vervolg eigenlijk niet uitblijven. Kieft was een bestseller mede gedragen door het feit dat Michel van Egmond een zeer populaire sportschrijver is. Natuurlijk waren de ontboezemingen van Willem Kieft daar mede debet aan. De vraag hoe het nu met Willem Kieft ging en of hij zijn leven inmiddels weer op de rails heeft gekregen leidde er toe dat dit vervolg nu verscheen. Opnieuw een zeer lezenswaardige beschrijving van de ervaringen van Wim Kieft. De uitgave van het eerste boek maakte het hem mogelijk financieel orde op zaken te stellen. Natuurlijk achtervolgt het verleden Wim nog steeds en soms blijkt hij kortstondig terug te vallen.