We hebben 166 gasten online

Recensie 'Judas' Astrid Holleeder

Gepost in Recensies

Judas Astrid Holleeder

Zelden zo'n vreemd gevoel gehad na lezing van een boek. Zo'n 571 pagina's lang zoveel ellende achter elkaar lezen maakt het leven van een mens er niet makkelijker op. Astrid Holleeder, zelf een strafrecht advocate, beschrijft een leven van dertig jaar afpersing, bedreigingen en intimidaties. Wat doet dat met een mens. Als zus van Willem Holleeder wordt Astrid als vanzelf meegetrokken in de escapades van haar broer Willem Holleeder, of ze dat nu wilde of niet. Maar ze beschrijft ook hoe haar vader er in slaagde als een tiran haar leven te beheersen en ook dat van haar moeder, zus Sonja en haar broers. De beschrijvingen daarover zijn indringend. Maar haar leven en dat van haar andere broer en zus wordt volstrekt anders, als blijkt dat Willem Holleeder de hand in de ontvoering van Freddie Heineken heeft gehad. Vanaf dat moment kan niemand van het gezin Holleeder zich meer onttrekken aan de intimidaties van Willem Holleeder. Langzamerhand wordt het duidelijk dat Willem Holleeder de hand heeft gehad in een aantal gepleegde moorden. Als dan ook nog op zijn initiatief Cor van Hout wordt geliquideerd wordt steeds meer duidelijk wat voor man Willem Holleeder is.

Deel 1 Oorzaken en gevolgen Eerste Wereldoorlog

Gepost in Blog

Trriples Europa klein

Oorzaken en gevolgen Eerste Wereldoorlog 

Johannes Swaen, Historicus www.blikopdewereld.nl 

piecks weergave van de 1e wo

Van Machtsevenwicht tot het uiteenvallen van de grote landen Turkse Rijk, Tsaristisch Rusland, Keizerrijk-Oostenrijk-Hongarije en het Keizerrijk Duitsland

De conferentie van Wenen 1815

De overwinnaars van Napoleon kwamen in 1815 in het centrum van Europa bijeen om de invloedssferen in Europa vast te leggen.