We hebben 206 gasten online

´U wordt door niemand verwacht´

Gepost in Blog

De opvang van de joden na de Tweede Wereldoorlog

  

Het grootste gedeelte van de in Nederland levende joden werd tijdens het nazi-regiem, tijdens de bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, weggevoerd en vernietigd in de vernietigingskampen van Sobibor en Auschwitz en Treblinka en in een aantal concentratiekampen onderworpen aan het ´Herrenvolk´, zodat ze ook daar het leven verloren. Van de uit Nederland weggevoerde joden kwamen maar enkele duizenden terug uit ´de hel op aarde´.  Bij hun terugkeer in Nederland bleek dat er door de Nederlandse regering was besloten geen onderscheid aan te brengen tussen joodse oorlogsslachtoffers en andere oorlogsslachtoffers, ondanks de bijzonder positie die de joodse oorlogsslachtoffers innamen.

Uit de literatuur blijkt dat in het algemeen bijna alle oorlogsslachtoffers zich door de Nederlandse regering in de steek gelaten voelden,  toen ze na de capitulatie van Duitsland probeerden terug te keren naar hun eigen land. Hulp werd vaak gegeven door andere landen, niet door Nederland. Degenen die via Zweden, België en Frankrijk terugkeerden in Nederland vertelden verhalen over de enthousiaste manier waarop ze in die landen werden ontvangen. Menselijk, hetgeen bij velen de verwachting wekte dat de ontvangst in Nederland helemaal geweldig zou zijn. Het werd helaas anders ervaren. Zeker door de Joden die terugkwamen en moesten ervaren dat hun huizen en alle andere bezittingen waren overgegaan in andere handen en hun in bewaring gegeven goederen ineens niet meer van hen bleken te zijn. Men weigerde vaak gewoonweg deze goederen terug te geven. Maar eveneens ontbranddde een grote strijd over de ongeveer 2.000 joodse pleegkinderen, wie de joodse pleegkinderen mocht opvoeden.  

In een aantal boeken wordt nader stilgestaan bij de opvang van de joodse oorlogslachtoffers.

Allereerst in het boek van Michael Citroen ´U wordt door niemand verwacht´Nederlandse joden na kampen en onderduik.

 

Een samenvatting van dit in 1999 verschenen boek is te lezen in lezen in Deel 1 van De opvang van de joden na de Tweede Wereldoorlog.

Het tweede boek dat de opvang van de joden beschrijft na de Tweede Wereldoorlog is het boek van Isaac Lipschits  ´De kleine sjoa´ Joden in naoorlogs Nederland dat in 2001 verscheen.

Een samenvatting van dit in 2001 verschenen boek is te lezen in Deel 2 van de opvang van de joden na de Tweede Wereldoorlog.

Het derde boek waarin onder andere ook de opvang van de joden na de Tweede Wereldoorlog wordt beschreven is het boek van Martin Bossenbroek ´De Meelstreep´Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog.

De Meelstreep bevat de belangrijkste uitkomsten van het grootschalige historische onderzoek, uitgevoerd door de Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO). Deze stichting werd in 1988 opgericht op uitnodiging va het eerste kabinet-Kok, in reactie op de maatschappelijke commotie over de als kil en bureaucratisch aangeduide opvang van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. 

De samenvatting van dat boek zal als deze is afgerond hier worden geplaatst.

Gebruikte boeken:

Michal Citroen ´U wordt door niemand verwacht´ Nederlandse joden na kampen en onderduik. Uitgeverij Het Spectrum ISBN 9789027465702

Isaac Lipschits ´De kleine Sjoa´ Joden in naoorlogs Nederland´ Uitgeverij Mets & Schilt ISBN 9789053303108

Martin Bossenbroek ´De Meelstreep´Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Uitgeverij Bert Bakker ISBN 9789035123694

 

13 juni 2013

Jo Swaen