We hebben 117 gasten online

Aan de vooravond van het bezoek aan Israël van 1 tot 8 oktober 2013

Gepost in Blog

Natuurlijk heb ik vaak over het Bijbelse land gesproken en stilgestaan bij de geschiedenis van Palestina. Zo maakte ik voor www.blikopdewereld.nl een Inhoudsopgave Israël, de Arabische landen en de route naar een Palestijnse staat  Daarnaast werd er in de bovenbouw in  VWO Thema Feniks Het Midden-Oosten aandacht aan besteed. Eerder al stelde ik in de jaren negentig van de 20e eeuw aan de hand van beschikbare bronnen een brochure samen met als titel De Holocaust en plaatste ik een aantal bijdragen over Inhoudsopgave Sobibor ´opdat wij niet vergeten´. Opgevoed in een christelijk-joodse traditie werd je al jong doordrongen van het feit hoe belangrijk het Midden Oosten is geweest voor de ontwikkeling van de monotheïstische godsdiensten en daarmee voor de ontwikkeling van de geschiedenis van Europa en de wereld. Naar aanleiding van het bezoek aan Israël stelde ik een   Een geschiedenis van Palestina deel 1 en Een geschiedenis van Palestina deel 2 samen. 

 

De huidige situatie in het Midden Oosten blijft moeilijk en kan nog steeds uitgroeien tot een nieuw mondiaal conflict. Gelukkig is dat met betrekking tot de situatie in Syrië ten goede gekeerd, nu de Veiligheidsraad weer de leiding heeft genomen, doordat ook Rusland en China hebben besloten om de diplomatie het werk te laten doen en Assad zijn chemische wapens zal moeten inleveren.

Maar het Israëlisch-Palestijns conflict is nog steeds niet opgelost. Hoewel er weer vredesbesprekingen plaatsvinden tussen de Palestijnse autoriteit , Israël en de VS is een overeenkomst nog ver weg. Een van de grootste struikelblokken daarin is de nederzettingenpolitiek van Israël. In strijd met resolutie 242 van de Veiligheidsraad van 21 november 1967 zet Israël deze nederzettingen politiek voort. Een ander probleem is dat de Palestijnse Autoriteit het uitvoerende gezag vormt op de Westelijke Jordaanoever en dat Hamas dat doet in de Gazastrook en deze organisaties in de praktijk van alle dag tegenover elkaar staan. Ook de situatie rond Jeruzalem is een struikelblok vooral ook de manier waarop de Israëlische autoriteiten gebieden rond Jeruzalem onteigend hebben en daar huizen laat bouwen.

Ik ben zeer benieuwd welke indruk ik krijg van dit land, waar het midden en het noorden van Israël zal worden bezocht. Zoals te doen gebruikelijk zal ik de opgedane ervaringen beschrijven en opnemen in de rubriek Reisverslagen.

Tenslotte:  het wordt echt de hoogste tijd dat de landen in het Midden Oosten hun staat van oorlog beëindigen en binnen veilige en erkende grenzen een toekomst op kunnen bouwen. Ook de Palestijnen in een Palestijnse Staat. Er zijn al te veel mensen het slachtoffer geworden van dit conflict. De Vrede Nu Beweging in Israël streeft daar al jaren naar. 

Jo Swaen 29 september 2013