We hebben 190 gasten online

Economie

Recensie: '‘Beleggen als een PRO’ PCM de Haas-Paan...
21 feb 2022 09:00

Het boek is duidelijk bedoeld als een opleidingsboek in beleggen. En in deze opleiding leer je om een beleggingsportefeuille echt persoonlijk te maken. Het boek is onderverdeeld in 14 hoofdstukken. In [ ... ]

EconomieVerder lezen

Inleiding CSE 2013-2014 De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965

Gepost in V.S.

Inleiding CSE 2013-2014 De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865-1965

 vs 2012 758

De Verenigde Staten, 1865-1965

Introductie

Koloniale situatie in Noord Amerika in de 18e eeuw voor de onafhankelijkheid van de dertien Engelse koloniën.

800px-nouvelle-france map-en_svg1

Op 4 juli 1776 verklaarden de dertien Engelse koloniën in Noord Amerika zich onafhankelijk van Groot Brittannië. Zo vormden de voormalige dertien koloniën de Verenigde Staten van Amerika. Van een natie met bijbehorend saamhorigheidsgevoel was echter nog lang geen sprake. Er ontstond een nationale vlag met dertien strepen en dertien sterretjes, een streep en een ster voor elk van de oorspronkelijke staten. 4 Juli werd de Onafhankelijkheidsdag die elk jaar met grote luister wordt gevierd.

13colmap

Er stonden drie elementen centraal bij de Onafhankelijkheidsverklaring: 1) E Puribus unum (uit velen één), 2) All men created equal ('alle mensen zijn gelijk geschapen') en 3) City upon a hill (voorbeeldige samenleving). Deze drie elementen veranderden in de loop van de tijd wel van betekenis,maar bleven een rol spelen in de Amerikaanse idealen in de periode 1865-1965, een periode van grootschalige maatschappelijke, politieke en sociale veranderingen.

1) E Pluribus Unum

Dit motto groeide uit tot een van de basisprincipes van de Unie: uit vele staten, één federatie. Tot aan de Burgeroorlog (1861-1865) lag de nadruk van dit motto nog altijd meer op pluribus (verscheidenheid) dan op unem (één). De meeste Amerikanen vonden dat de macht van de federale overheid over de deelstaten niet te groot moest zijn en dat Washington op het gebied van binnenlandse aangelegenheden slechts op beperkte schaal moest ingrijpen.

In de loop van de tijd kwam de nadruk veel meer op de eenheid te liggen dan op de verscheidenheid. De Burgeroorlog eindigde in de overwinning van de Unie op de soevereiniteit van de zuidelijke staten en in de decennia die daarop volgden begonnen Amerikanen hun federatie ook steeds meer als één land te beschouwen. Daarnaast verwachten ze ook veel meer van hun federatie. Ze eisten een actievere rol van de federale overheid in het oplossen van economische en maatschappelijke problemen.

De macht van de federale overheid groeide aanzienlijk en in 1965 hadden Amerikanen een uitgebreide verzorgingsstaat en een krachtig centraal bestuur in Washington. Het motto e pluribus unum duide niet langer op verschillende staten, maar op de nationale bevolking zelf; uit vele Amerikanen één natie.

2) All men are created equal

Deze uitspraak ´alle mensen zijn gelijk geschapen´ is sinds de Amerikaanse Revolutie een van de beroemdste, onsterfelijkste en veranderlijkste motto´s van de Vereinigde Staten geweest. Het was Thomas Jefferson die deze woorden gebruikte in de Onafhankelijkheidsverklaring van 1776. Maar wat bedoelde hij er precies mee, en hoe interpreteerden Amerikanen dit basisprincipe van de Amerikaanse identiteit?

 we20the20people20feniks20hfst2071

Met alle men created equal wees hij eigenlijk de absolute macht van koningen, en in het bijzonder de Britse koning af. De leiders van de Amerikaanse revolutie geloofden niet in een monarchie of een klassenmaatschappij. In de praktijk betekende het niet gelijke rechten voor alle Amerikanen. Dat betekende dat de zwarte bevolking niet als gelijke werd beschouwd. De meeste leiders van de Revolutie bleven slavenhouders waaronder ook Thomas Jefferson

slaves3

Maar de dagen van de slavernij waren geteld. Tijdens de burgeroorlog besloot president Lincoln om de slavernij in de zuidelijke staten af te schaffen. In de daarop volgende honderd jaar veranderde de status van de zwarte bevoking enorm. Van slaven tot tweederangsburgers tot burgers met dezelfde politieke rechten als blanken. Toen president Johnson in 1964 de Civil Rights Act ondertekende, veranderde hij de betekenis van all men created equal. `We geloven dat alle mensen gelijk geschapen zijn, maar toch wordt velen een gelijke behandeling geweigerd.. vanwege hun huidskleur.. Dit kan niet blijven bestaan. De principes van onze vrijheid verbieden het`.

3) City upon a hill

Een derde voorbeeld van verandering in politieke idealen van de Verenigde Staten tussen 1865 en 1965 is de metafoor van de Amerikaanse samenleving als City upon a hill (stad op een heuvel). Dat symbool, dat zijn oorsprong vindt in de bijbel werd in Amerika al in de zeventiende eeuw gebruikt.

John Winthrop, de gouverneur van Massachusetts, verklaarde in 1629 `We shall be a city upon a hill`waarmee hij bedoelde dat de Amerikaanse Puriteinen (Engelse protestanten die in de zeventiende eeuw naar Massachusetts emigreerden) het uitveroren volk waren).

 settlements20163920southern20new20england1

Ten tijde van de Amerikaanse revolutie duide deze metafoor echter op het Amerikaanse experiment met vrijheid en democratie, dat ook voor andere landen moest dienen. De aantrekkingskracht van deze modelsamenleving zou het ideaal van vrijheid en democratie over de hele wereld verspreiden. Zij wilden geen oorlog voeren of buitenlandse interventies doen, althans niet buiten het Amerikaanse continent, met betrekking tot internationale gelegenheden streefden zij juist naar afzijdigheid.

Binnen Noord Amerika verlegden Amerikanen hun landsgrenzen. Soms wel degelijk door middel van oorlog, maar in de rest van de wereld handhaafden zij hun rol als voorbeeld van een samenleving van vrijheid en democratie.

1818-189820u s__territorial_acquisitions1

Tussen 1865 en 1965 veranderde de oorspronkelijke betekenis van dit symbool. Ten tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog waren Amerikanen nog altijd tegen interventies buiten het eigen continent.

Honderd jaar later was de sitatie helemaal anders. Tussen 1865 en 1965 werden de Verenigde Staten een wereldmacht, vochten ze mee in twee wereldoorlogen en raakten zij verwikkeld in een hardnekkige Koude Oorlog met de Sovjet-Unie over de verspreiding van hun idealen in de rest van de wereld. Deze actievere rol in internationale aangelegenheden zou in 1965 een hoogtepunt bereiken met het besluit van president Lyndon B. Johnson om de Amerikaanse deelname aan de Vietnamoorlog aanzienlijk uit te breiden na het Golf van Tonkin incident om `de volkeren van Zuidoost Azië te helpen hun vrijheid te behouden'. De Vietnamoorlog leidde tot een aantasting van het imago van de Verenigde Staten en de Amerikanen zouden hun rol in de wereld gaan heroverwegen.

In de honderd jaar russen 1865 en 1965 veranderden de Verenigde Staten van een enigszins losse federatie in een gecentraliseerde federatie met een actieve federale overheid. Van raciale hierarchie naar een land waar discriminatie verboden is. En van een land dat zich afzijdig hield in het buitenland naar een land dat intervenieert in het buitenland.

Zie voor hoofdstuk 1 De Staatsinrichting van de Verenigde Staten:Hoofdstuk 1 CSE 2012-2013-2014 De VS en hun federale overheid