We hebben 250 gasten online

Economie

Recensie: '‘Beleggen als een PRO’ PCM de Haas-Paan...
21 feb 2022 09:00

Het boek is duidelijk bedoeld als een opleidingsboek in beleggen. En in deze opleiding leer je om een beleggingsportefeuille echt persoonlijk te maken. Het boek is onderverdeeld in 14 hoofdstukken. In [ ... ]

EconomieVerder lezen

Meerkeuzevragen Islam en Midden Oosten

Gepost in Meerkeuze vragen

Meerkeuzevragen Islam en Midden Oosten

De macht van de Koeraisj was gebaseerd op :

 1. a.de bescherming van de haram
 2. b.de overheersende rol in de handel
 3. c.de aanwezigheid van de Ka’ba in Mekka
 4. d.de afwijzing van polytheïsme

42 Onder ‘Salaat’verstaan de Islamieten:

 1. a.regels voor het menselijk handelen
 2. b.dankbaarheid in de vorm van een gebed
 3. c.zorg voor de armen
 4. d.overgave aan God

43 In de Koran staan opgeschreven:

 1. a.de regels die Allah heeft opgesteld voor het menselijk handelen
 2. b.de verzamelde openbaringen die Mohammed ontving
 3. c.Allah’s boodschap aan de profeten Mozes, Jezus en Mohammed
 4. d.De gebeden en gezangen over het leven van Mohammed

44 Mohammed werd uit Mekka verdreven vooral vanwege zijn ideeën over:

 1. a.bestuur
 2. b.wetgeving
 3. c.solidariteit
 4. d.polytheïsme

45 De Hidjra is hetzelfde als:

 1. a.de heilige oorlog
 2. b.het begin van de christelijke jaartelling
 3. c.de vorming van de eerste gemeenschap van Moslims
 4. d.het vertrek van Mohammed met volgelingen naar Medina

46 Een nieuwe politieke eenheid die de stammenstructuur doorbrak ontstond door:

 1. a.de Soenna
 2. b.de Hidjra
 3. c.de Oemma
 4. d.de Djihaad

47 Er zijn veel redenen voor de snelle verspreiding van de Islam.

Welke hoort daar NIET bij ?

a. het met rust laten van staatsbezittingen door de Arabieren

 1. b.onvrede over religie in het grensgebied van het Byzantijnse rijk
 2. c.verdraagzaamheid tegenover Joden en Christen
 3. d.de politieke verdeeldheid van de tegenstanders

48 De donkerste periode uit de Islamgeschiedenis is volgens de Moslims

 1. a.de periode na de nederlaag bij Poitiers
 2. b.de periode van de Mongoolse aanvallen
 3. c.de periode na de val van Constantinopel
 4. d.de periode na de Eerste Wereldoorlog

49 De sji’ietische stroming gaan vooral uit van:

a. de Koran

 1. b.de soenna
 2. c.de solidariteit
 3. d.de levenswijze van Mohammed

50 Bij de dhimmi-status past

 1. a.een speciale hoofdelijke belasting
 2. b.het recht om op te treden als getuige bij een Islamitische rechtbank
 3. c.het recht om paard te rijden
 4. d.wettelijke gelijkheid

51 Via welke vertalingen zijn veel wetenschappelijke werken uit de klassieke oudheid in

Europa gekomen ? Geef de juiste volgorde:

 1. a.® Grieks ® Hebreeuws ® Arabisch
 2. b.Grieks ® Arabisch ® Hebreeuws ® Latijn
 3. c.Latijn ® ® Arabisch ® Hebreeuws
 4. d.Grieks ® Arabisch ® Latijn ® Hebreeuws

52 Onder Zionisme verstaan we:

 1. a.het verzet van Joden tegen het antisemitisme
 2. b.het streven van Joden naar een eigen staat Israël
 3. c.het verzet van de Joden tegen de Arabische dreiging
 4. d.het harde optreden van Israël tegen Palestijnse vluchtelingen

53 In het Sykes-Picotverdrag:

 1. a.krijgt Hussein de belofte van een onafhankelijke Arabische staat
 2. b.wordt het Midden-Oosten verdeeld tussen Engeland en Frankrijk
 3. c.wordt medewerking toegezegd aan joodse emigratie
 4. d.wordt de grondslag gelegd voor de staat Israël

54 Het jaar 1920 heet in de Arabische wereld Am al Nakbha ( jaar der rampen) vanwege:

 1. a.het mislukken van de eerste Arabische topconferentie
 2. b.het afgeven van de Balfourdeclaration in dat jaart
 3. c.de mandatenregeling van de Volkenbond
 4. d.de verdelingsplannen van de Verenigde Naties

55. De Suezcrisis werd een mislukking voor de deelnemers vooral door de houding van:

 1. a.de Verenigde Staten
 2. b.Israël
 3. c.Hongarije
 4. d.Egypte

56. Israël krijgt de grootste gebiedsuitbreiding na:

 1. a.de Zesdaagse oorlog
 2. b.de onafhankelijkheidsoorlog
 3. c.de Suezcrisis
 4. d.de Yom Kippoeroorlog

57 Dankzij welke groep kon Nasser aan de macht komen:

 1. a.de arme bevolking van Egypte
 2. b.de ambtenaren
 3. c.de legerofficieren
 4. d.de stedelijke bourgeoisie

58 In welk land sloegen de ideeën van het arabische nationalisme NIET aan ?

 1. a.Saoedi-Arabië
 2. b.Irak
 3. c.Algerije
 4. d.Syrië

59 Wanneer bleek definitief dat het Arabisch nationalisme een illusie was:

 1. a.tijdens de oorlog tussen Irak en Iran.
 2. b.Tijdens de Yom Kippoeroorlog
 3. c.Tijdens de Suezcrisis
 4. d.Tijdens de Golfoorlog

60 Een enorme stimulans voor het Islamitisch fundamentalisme was:

 1. a.de Iraanse revolutie
 2. b.de oprichting van de PLO
 3. c.de golfoorlog
 4. d.het aan de macht komen van Saddam Hoessein

61 De Algerijnse burgeroorlog is vooral een gevolg van

 1. a.het aan de macht komen van fundamentalistische leiders
 2. b.spanningen over de steun aan de golfoorlog
 3. c.tegenstellingen binnen de de FIS-partij
 4. d.het niet uitvoeren van de verkiezingsuitslag

62 Onder de Hadj verstaan we;

 1. a.de religieuze belasting
 2. b.de bedevaart naar Mekka
 3. c.het Islamitisch gebed
 4. d.de geloofsgetuigenis

Einde