We hebben 238 gasten online

New World Investments te Middelburg en Tierras Nuevas SA, gevestigd te Costa Rica Deel 1

Gepost in De belegger bedrogen

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Uitspraak over aanbieden van effecten, gebrekkigheid brochure en opleggen bestuurlijke boete

Op 29 april 2004 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak gedaan op het hoger beroep van twee appellanten tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 14 april 2004. Het College heeft de uitspraak van de rechtbank bevestigd.

De uitspraak van de rechtbank had betrekking op een besluit van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarbij AFM appellant 2 niet als belanghebbende heeft aangemerkt bij het besluit van de Stichting Toezicht effectenverkeer (STE) en appellante 1 is veroordeeld tot een bestuurlijke boete van fl. 192.000,- wegens het aanbieden van effecten in de zin van art. 3 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, het terzake van die aanbieding niet deponeren van een prospectus bij de STE, terwijl in de brochure evenmin naar een prospectus wordt verwezen.

In zijn uitspraak van 29 april 2004 heeft het College het oordeel van de rechtbank bevestigd dat appellante 2 niet als belanghebbende bij dat besluit van STE kan worden aangemerkt.

Vervolgens is het College ingegaan op de vraag of de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de aanbieding van effecten in de brochure en op de website van appellante 1 dient te worden aangemerkt als een aanbieding bij uitgifte door appellante 1 zelf, zodat haar rol niet is beperkt tot die van tussenpersoon. Het College heeft deze vraag bevestigend beantwoord.

Het College is voorts met de rechtbank van oordeel dat de gebrekkigheid van de brochure de conclusie rechtvaardigt dat het verbod uit art. 3 van de Wet Toezicht effectenverkeer 1995 is overtreden. Hiertoe heeft het College overwogen dat de door appellante uitgegeven brochure niet is aan te merken als een prospectus. Voorts ontbreekt in de brochure een verwijzing naar een algemeen verkrijgbaar prospectus.

Ook heeft het College geoordeeld dat de rechtbank terecht heeft uitgesproken dat STE hier in redelijkheid heeft kunnen besluiten gebruik te maken van haar bevoegdheid om terzake van deze overtreding een bestuurlijke boete op te leggen. Het College is van oordeel dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat zich geen situaties voor hebben gedaan waarin deze bevoegdheid zou zijn komen vervallen. Tenslotte heeft het College geoordeeld dat deze bestuurlijke boete is aan te merken als punitieve sanctie en dat art. 6 EVRM meebrengt dat de rechter dient te toetsen of de hoogte van de opgelegde boete in redelijke verhouding staat tot de ernst en de verwijtbaarheid van de overtreding. Op grond van deze toetsing, waarbij onder meer de wetsgeschiedenis van deze boetebepaling wordt betrokken, komt het College tot het oordeel dat de opgelegde boete in stand kan blijven.


LJ Nummer

AO9910


Bron: College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum actualiteit: 25 mei 2004

Naar boven

 

Fin Result B.V. te Middelburg

FinResult bv is een Nederlandse dochteronderneming van ProfitPlan International Holding NV, een sterk internationaal opererend bedrijf, dat alle projecten begeleidt