We hebben 253 gasten online

Landis als er wat aan de hand is DeelI

Gepost in Landis

LANDIS ALS ER WAT AAN DE HAND IS DEEL II

landis ict group

landis Paul Kuiken

Paul Kuiken

landis John Bus John Bus

Logo landis

Chief Executieve Officer

Chief Financial Officier

j.swaen - 19-1-02, 21:28 (259073) IEX forum

Op 15 JANUARI KOMT LANDIS met het volgende bericht:LANDIS VERKOOPT DISTRIBUTIE –ACTIVITEITEN Landis Group N.V. (“Landis”) heeft een intentie-verklaring getekend met Datatec Ltd (“Datatec”) uit Zuid-Afrika, en aldaar aan de beurs van Johannesburg genoteerd, inzake de overname door Datatec van de distributie-activiteiten van Landis. Het is het voornemen van beide partijen dat binnen twee maanden definitieve overeenstemming is bereikt.

IVan belang hierbij is dan wat Landis er mee wint of er voor terug krijgt.De te verkopen distributie-activiteiten dragen meer dan € 450 miljoen ofwel ca 65% bij aan de totale omzet van Landis en ca 35% aan het bruto-omzetresultaat. In totaal zullen circa 600 medewerkers in dienst treden van Datatec’s netwerk-distributie dochter Westcon Group Inc.Wat blijft er over:Landis heeft de strategische keuze gemaakt voor een focus op directe service-activiteiten.
De verkoop van de distributie-activiteiten is daarmede een logische stap.
Wat betekent dat voor de omzet van Landis de omzetverwachting voor 2002 van de resterende activiteiten bedraagt circa € 350 miljoen waarbij in tien landen wordt geopereerd. Per 31 december 2001 bedroeg het aantal werknemers hiervan ongeveer 2200

Wat krijgt Landis er voor terug deze verkoop geeft een belangrijke verbetering van de balanspositie van Landis.De verkoop-opbrengst, bestaande uit een cash-deel ter aflossing van de aan de betreffende activiteiten gerelateerde schuld, en een deel in aandelen Westcon/Datatec, zal, na omzetting in zijn geheel in cash, worden aangewend ter verdere ontwikkeling van de overblijvende activiteiten. Dit zal onder andere gerealiseerd kunnen worden door middel van acquisitie van ondernemingen in deze segmenten.De bestaande gesyndiceerde bank-faciliteit zal voor een groot deel worden afgelost. De omvang en vorm van de financiering na verkoop van de distributie-activiteiten zal passen bij de overblijvende activiteiten, welke minder werkkapitaal-intensief zullen zijn.

Alvast enkele opmerkingen:Positief is dat de balanspositie van Landis hierdoor verbeterd. Dat was hard nodig ook gezien het feit dat het derde kwartaal sprake is van een negatieve cash flow en het totaal aan schulden 1h01 al was opgelopen naar E 338.034.000 terwijl de shareholders Equity maar E 113.926.000 bedroeg.
De financiele situatie was zorgwekkend te noemen en toen het derde kwartaal ook nog een verlies liet zien werd de situatie nog moeilijker.

Maar zoals altijd bij Landis levert elk persbericht weer nieuwe vragen op die wel beantwoord dienen te worden:

1) Hoe groot is het cash deel dat men verkrijgt voor de verkoop.
2) Een deel van de verkoop zal in aandelen Westcon/Datanec worden gedaan maar is daar geen lock up periode aan verbonden.
3) Zolang die aandelen niet zijn verkocht is Landis afhankelijk van de koers van die aandelen en dat levert risico’s op
4) Hoeveel aandelen Westcon/Datanec verkrijgt Landis.
5) Hoe groot is de schuld precies van de aan te betreffende activiteiten gerelateerde schuld.
6) Waar baseert de CEO op dat de omzet van Landis in 2002 circa E 350 miljoen zal bedragen.
7) Men wil met vrijkomend cash acquisities doen. Hoeveel cash blijft er over na aflossing van de schulden om die acquisities te kunnen doen.Uit berichten in de pers blijkt dat uiteindelijk het oude “Detron” nu als Landis overblijft.Van groot belang is natuurlijk wat koste Landis toendertijd de aankoop van Detron?In het jaarverslag van 2000 staat op pagina 37 te lezen dat in dat jaar E 261.598.000 voor Detron is betaald.Let wel dat was voor veel minder aandelen dan er nu uitstaan:Citaat uit persbericht Landis van 12 mei 2000 de Raad van Bestuur van Landis verwacht dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, deze overname een verdere stijging van de winst per aandeel Landis tot gevolg zal hebben. Hierbij is uitgegaan van een uitbreiding van het aantal aandelen.

LANDIS ALS ER WAT AAN DE HAND IS DEEL III

Hoe komt het toch dat berichten niet goed gelezen worden?

Hoe komt het nu toch dat men gegevens die voorhanden zijn niet raadpleegt en dan toch meent allerlei waarheden te verkondigen die niet berusten op de werkelijkheid?

Dat ieder zo zijn eigen werkelijkheid heeft is me al langer duidelijk maar je zou toch verwachten dat mensen die tien duidenden euro’ s investeren in een aandeel, voor dat ze dat doen eerst eens goed kijken naar de ins en outs van zo’n aandeel.

Uit de discussies op het iex – forum en ook op Eurobench moet ik toch de conclusie trekken dat dat in de praktijk niet zo is.

Als voorbeeld wil ik wijzen op de discussie die gaat over wat nu de werkelijke waarde van Landis is nadat het onderdeel distributieactiviteiten op termijn wordt overgenomen door Datatec.

Uit de berichten die geplaatst worden wordt er van uitgegaan dat Landis geen schulden meer zou hebben en daardoor de waarde van het aandeel Landis rond de 4 euro zou liggen en de beurskoers dus lager was.

Maar wat zijn de feiten:


citaat bericht Landis deze verkoop geeft een belangrijke verbetering van de balanspositie van Landis.De verkoop-opbrengst, bestaande uit een cash-deel ter aflossing van de aan de betreffende activiteiten gerelateerde schuld, en een deel in aandelen Westcon/Datatec, zal, na omzetting in zijn geheel in cash, worden aangewend ter verdere ontwikkeling van de overblijvende activiteiten. Dit zal onder andere gerealiseerd kunnen worden door middel van acquisitie van ondernemingen in deze segmenten.De bestaande gesyndiceerde bank-faciliteit zal voor een groot deel worden afgelost. De omvang en vorm van de financiering na verkoop van de distributie-activiteiten zal passen bij de overblijvende activiteiten, welke minder werkkapitaal-intensief zullen zijn.

Daar staat letterlijk toch: een cash -deel ter aflossing van de aan de betreffende activiteiten gerelateerde schuld. Dat wil dus zeggen dat de andere schulden die er ook zijn niet worden afgelost en dus nog op de geconsolideerde balans zullen staan.

De opvatting dat Landis dus vrij van schulden zal zijn is niet juist!!!

In mijn bericht Landis als er wat aan de hand is ga ik uit van 46 miljoen aandelen (referentie CEO), echter uit door Landis verstrekte gegevens blijkt dat eind 2001 49 miljoen aandelen Landis uit zullen staan. Volgens door Landis verstrekte gegevens: Concolidated balance sheet for the first 6 months of 2001bedroeg de schuld van Landis per 31 juni 2001: euro 224 miljoen. Tegenover deze schuld staat euro 114 miljoen aan Shareholders’equity(die 114miljoen euro is inclusief de winst van het eerste halfjaar 2001 namelijk euro 12,455 miljoen) met dien verstande dat euro 46 miljoen bestaat uit converteerbare obligaties.(m.b.t. de obligaties zitten we nog met het probleem dat Landis daar geen duidelijkheid over verschaft.

Zie o.m. Vissen naar informatie bij Landis(I) van 3 oktober 2001 en Vissen naar informatie bij Landis (II) waarin een en ander over Toxic Convertibles wordt uiteengezet).

Gezien het feit dat Landis in het derde kwartaal van 2001 verlies heeft geleden is de schuld van Landis verder toegenomen.

De “leiding” van Landis verwacht over 2001 volgens persberichten een winst van E 0,40.Waar deze vandaan moet komen is mij een raadsel als in de eerste helft van 2001 maar 0,11 werd verdiend. De winst in de eerste jaarhelft was 5,5 miljoen euro(boekwinsten exclusief)Voor het gemak stel ik het verlies van Landis , inclusief herstructureringskosten, voor de tweede helft van 2001 op zo’ n 12 miljoen gulden gezien het feit dat in het derde kwartaal van 2001 een omzetdaling van niet minder dan 29% plaatsvond en Landis geen exacte cijfers geeft!!!!In totaal kom ik dus op een schuld van om en nabij 236 miljoen euro. Grote vraag is nu wat brengt de verkoop van de distributieactiviteiten op?According to the CEO, Landis is supposed to receive 10% in Wescon. We believe this might be v

Landis als er wat aan de hand is deel 4

j.swaen - 6-3-02, 09:49 (284068) IEX

Het bericht dat Landis haar jaarcijfers uitstelt geeft te denken.

Daarom ben ik op zoek gegaan naar gegevens van |Datatec.

Die plaats ik nu hier.


ANNOUNCEMENTS

Issue of shares for cash IntroductionRand Merchant Bank is authorised to advise shareholders that Datatec's board of directors has issued to Gensec bank Limited and/or its nominees 3 million and 5 million ordinary shares in the company ("shares") at a price of 1 860 cents and 2 000 cents per share respectively (the "cash issue").
The cash issue was made in terms of the general authority to issue shares for cash granted to the board by shareholders at the annual general meeting held on 22 October 2001. The first tranche of 3 million shares was allotted and issued at a price of 1 860 cents.
This is a 36% premium to the weighted average price of 1 365 cents for the 30 trading days to 11 December 2001, being the date on which agreement was reached.
The second tranche of 5 million shares was allotted and issued at a price of 2 000 cents. This is a 5,6 % discount to the weighted average price of 2 119 cents for the 30 trading days to 24 January 2002, being the date on which agreement was reached.

Cumulatively, the cash issue constitutes 6,1% of the issued share capital of Datatec prior to such issue.
RationaleIt is Datatec's intention to utilise the funds raised from the cash issue to finance a portion of the purchase consideration for the acquisition of certain of the assets of Landis Group N.V. ("Landis"), a Netherlands company listed on the Amsterdam Stock Exchange.

This intention to proceed with investigating the potential acquisition was announced in the press on 15 January 2002. In terms of the acquisition still to be finalised, it is proposed that Datatec will acquire the complete networking distribution activities of Landis, which comprise operations in Europe (Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Netherlands, Norway, Spain, Sweden and the United Kingdom).

A combination of cash and Datatec or unlisted Westcon Group Inc. shares will be used to settle the total payment. In the event that the acquisition of Landis is not concluded, the cash raised will be utilised for other investment opportunities as and when they arise.

CAUTIONARYFurther announcement Further to the cautionary announcement dated 15 January 2002, Rand Merchant Bank is authorised to advise shareholders that the due diligence process and final negotiations with Landis Group N.V. are still in progress which, if successfully concluded, may have an effect on the price of Datetec's ordinary shares. Accordingly, shareholders of Datatec are advised to continue to exercise caution when dealing in their shares until a further announcement is madeBron Datatec.J.S.

Landis als er wat aan de hand is deel 5 A

.swaen - 19-3-02, 19:35 (291927) IEX

Met angst en beven naar 9 April?

Landis: anxiously awaiting results Publication results delayed Landis delayed the publication of its 2001 results until April 9th as the company first wants to finalise the sale of its Business Partners (BP) unit to South-African-based Datatec.

Despite our regular demands to improve transparency by offering more insight into the impact of (de)consolidations, company is obviously aiming to deconsolidate BP year-end 2001. This would again blur the underlying state of the company is in. It may also be the only way prior guidance might be met. Simply delaying the publication of results in order to allow such a deconsolidation, may not be explicitly forbidden by Dutch accounting rules, we are convinced it was never meant to push out the publication as a way to comply with the rules and to diminish insight in reported figures.

As due diligence has only just been completed we do not believe Landis has a legally finalized deal as yet with Datatec. There will probably be some haggling about the price as the due diligence report is being digested by Datatec. We wonder why Landis hurt its negotiating position by implicitly tying itself to a deadline in April.
Buyers have the tendency to extort last-minute concessions once they know sellers are under time pressureAs we do not understand why at the very least not a few preliminary statements could be made on 2001, the delay lifted our anxiety level a great deal. We believe that Landis was forced by its banks to put BP up for sale.


However, the company brushed aside these suggestions. Cost reductions and some improvement in volumes were said to be kicking in as planned. We have made some downward adjustments in our estimates for H2 2001, wile we also made estimates for Landis assuming BP will be sold.Provided that BP is sold, and that volumes are indeed picking up, the shares have upside. Still, as we needed to discount more default risk than before the delay, our price target was cut to EUR 1.95. Rating unchanged at Reduce. Sale of Business Partners delayed On January 16th Landis announced it is going to sell its distribution activities with alleged EUR 450 mln revenues to South-African Datatec. Landis will be paid both in cash and shares in Wescon, the unlisted distribution arm of Datatec. After closure, Landis will pay down most of its bank debt, leaving the company essentially debt free (including the Wescon stake).

Based on the information released by Landis, we derive total proceeds might be between EUR 100-120 mln, implying an enterprise value of almost 0.25 times sales. Similar quoted businesses carry EV/Sales multiples of 0.2 to 0.3 times. Although one may derive a far lower price based on profitability, our estimated price is largely derived from scarce information from Landis on the impact on especially the balance sheet.According to the CFO, Landis is supposed to receive 10% in Wescon. We believe this might be valued between EUR 25-30 mln. As Wescon is not yet publicly quoted, we sincerely hope that Landis negotiates a conversion option into quoted Datatec shares as wellAccounting and transparency issues We are obviously very disappointed that Landis decided to delay the publication of its results by a month. (formally it did not as no date was set, but last year the company reported in the first week of March). As Dutch accounting rules allow deconsolidating Business Partners year-end 2001, provided the deal is close before the 2001 results are determined, the reason for the delay is obvious. After a deconsolidation Landis will be able to show a much improved balance sheet. However, more importantly is that it will also allow Landis to record a possible book profit in H2 2001 on the sale. We expect sizable charges as well, but these may be charged directly against equity (we believe this has been common practice with Landis, as the company tended to "lose" too much equity in the past as well), As the company is " in our sincere opinion " bending Dutch accounting rules by simply delaying its results in the hope the sale of Business Partners can be closed earlier, we do regret this loss oftransparency.

For the first time in years, Landis was about to publish results that were hardly distorted by deconsolidations and one-offs. This would have very much displayed the true state of its activities. To add insult to injury, the company refused even to report some preliminary figures, lifting our suspicion that the company has not achieved its guidance on its own. The delay of the report adds another dimension to our anxiety. If the company is indeed almost forced by its banks to sell BP, Landis could be in substantial financial difficulties if the deal blows up.

Especially if Q4 has not recovered this could be the case. As such, knowing 2001 results is of paramount importance. As a consequence, we have ascribed a higher probability to our financial-meltdown scenario than before the delay.Earnings preview On October 31st, Landis reported a very disappointingly third quarter, with autonomous growth negative 31% (nominal -29%). However, Landis saw some recovery in Q4 and full year autonomous growth of -12%. With more than 15% of its workforce de-emphasised, substantial wage cost savings started to kick in since December. The company said to expect at least EUR 0.40 for the full year. Landis reported EUR 0.30 in H 2001. Landis' guidance implies about EUR 5 mln net profit in H2, which implies roughly EUR 13 mln operating profit. However, as we believe that Landis lost between EUR 7 and EUR 10 mln at the operating level in Q3, an unprecedented swing of EUR 20 mln to EUR 23 mln in Q4 should have taken place in order to achieve guidanceRecalling the one-offs Our own numbers: small loss in second half Adjusted for one-offs we calculated H1 to be EUR 0.13 per share. In our report dated October 5th, we argued that Landis has been too optimistic in its first half report, concealing the underlying collapse in margins with one-offs. With Q3 results far worse than our gloomiest expectations, with only modest cost reductions kicking in, we have a hard time believing that Landis made a profit in Q4. However, as Landis has firmly denied this suggestion, claiming its Q4 was much better than Q3, we have assumed that Q4 revenues were approximately 20% better than Q3 (it is of course always possible some specific projects were carried out). We also included somewhat more cost reductions than can be derived purely from the reduction in personnel. sector As virtually every other player in telecom and datanetworking services has reported disappointing Q4 sales, Landis’ guidance is practically impossible to achieve without tweaking the numbers.
For instance, we believe that competitor Datelnet had a very disappointing December month. Suppliers of general ICT services such as Cap Gemini and PinkRoccade also said telecom services were weak in Q4. Even though Landis claim.

Landis als er wat aan de hand is deel 5 B

j.swaen - 19-3-02, 19:49 (291939) IEX

Earnings outlook Outlook H1 2002

In January Landis said to expect EUR 350 mln revenues for Landis excluding BP. As we estimate only EUR 235 mln total services revenues for 2001, Landis implies these activities to show spectacular growth in 2002.

In a recent contact the company sounded considerably more upbeat on the first half of 2002, which seems to allow for modest sequential improvements in 2002. We believe that a number of substantial orders have been received, albeit probably at rather low margins.
There is some evidence that telecom operators are using low pricing to arrange new GRPS and UMTS contracts. However, we believe that the bulk of such projects will not be carried out before 2003.
The telecom operators that SNS Securities follows have announced cuts in their capital expenditure of 30-50%. Only Libertel seems to spend in line with 2001, but Libertel is a major customer of Datelnet (part of Imtech).

We project more than EUR 10 mln savings in wage costs for 2002 in addition to substantial overhead savings and far lower external staff than in 2001.

Although the first half may still be lossmaking, more projects in H2 (for instance UMTS) could result in a modest full year profit. We forecasts EBIT at EUR 2.3 mln and net profit of EUR 0.3 mln (EPS 0.01). Strong improvements seen in 2003 and 2004As we still believe that higher capital expenditure by telcom operators beyond 2002 is inescapable, we believe that 2003 could herald a substantial improvement in Landis' results. Although we stress that visibility for our estimates is still hazy, we estimate a 20% jump in revenues, with an increase in the operating margin from 1.6% to 6.9%. For 2004 we project a further recovery to 7.6%. These estimates are obviously conditional on the sale of BP and a successful turnaround in Services.

Balance sheet Worries on balance sheet We have stressed repeatedly that we are increasingly worried about the company"s financial position. Landis has sizable bank loans that are obviously subject to a number of covenants. In the second half-year EBITDA ratios sharply deteriorated.


Extension of the bank loan at the same conditions does not seem like a sure thing. Considering the debt covenants mentioned above, we believe that a major reason for the sale of Business Partners was that this would drastically improvement the Landis' balance sheet.

We estimate the impact based on the details that were released when the intended sale was announced. After the sale Landis may have only EUR 9 mln in net cash, included the stake in Wescon.
If we focus only on net debt, Landis would have EUR 25 mln with 30% gearing. Based on our model, a total of EUR 17 mln in book losses will be taken in the second half.

This would make it totally impossible for the company to achieve its guidance. We would therefore not be surprised if several write-offs of assets in BP will be taken against equity. After this exercise, Landis would be able to report a neat book profit on the sale of BP. We are less optimistic on working capital than Landis. If we are incorrect, the book loss will be less.Financial health conditional on reduction working capital Contact with the company revealed that in particular working capital requirements have been sharply reduced (as planned).

The CFO flatly denied that Landis was by any means threatened.

Both inventories and debtors had been sharply reduced in H2 2001. It thisassessment is correct, Landis has ended the year with substantially reduced levels of net debt.
Last week in SNS Securities Daily Notes, we took a far more conservative stance towards the working capital reduction, leading to the conclusion that Landis had run out of cash in November/December. We have made estimates for the Landis balance sheet above, which suggests that Landis ended 2001 with a net debt of EUR 81 mln and a gearing of 81%. This is quite some improvement compared to 30th June 2001. We stress however that this can only have occurred if working capital has been dramatically improved, something we love to believe, but for which precious little proof exists and considering current market conditions.Valuation Peer group comparison It is somewhat hard to compare Landis with other companies. UK-based Azlan is now predominantly a hardware supplier.
We therefore do not consider Azlan as an investment alternative to Landis. Getronics has much more focus on standard IT services. Belgium Telindus supplies both product and services revenues and has a number of similar characteristics. Telindus' enterprise value should be corrected the latter for the value of its 5% stake in Mobistar (valued at EUR 39 mln). As the operations of Telindus and Landis also have some striking geographic complementarities, they hardly meet each other as direct competitors. In the future, Landis could more easily be compared with service providers.
We believe that the company could be valued somewhat above Getronics eventually, provided Landis can recover according to our estimates.

In order to achieve some insight in the substantial event risk that exists in the Landis shares,
we have devised three scenarios:
I. Bankruptcy (sale of Business Partners blows up) kans 30%
II. Modest recovery (Sale of Business Partners finalized)kans 45%
III. Strong recovery (Sale of Business Partners finalized)kans 25%

As we explained, our worries on the financial health of Landis have increased substantially due to the delay in the publication of the results, but in particular the unwillingness of the company to release a few preliminary details.

As a result we increase the chance of bankruptcy from 18% to 30%. As a result we reduced our price target from EUR 2.20 to EUR 1.95. At present we have no reason to alter this again. Fair value EUR 1.95 Upside once uncertainty is resolved In order to get a feel for the upside in the Landis shares if the sale of BP is effectuated, we calculated fair value again, but with different probabilities.
This shows that fair value after the sale lies around EUR 2.55. Investment conclusion High risk Based on the uncertainties that we have highlighted above, we conclude that an investment in Landis is highly speculative.
However, if the company has done so well in Q4 as is suggested by Landis, we may be unduly worried.
However, based on our model, together with evidence from competitors, Landis may be close to the edge, which would make any information received from management rather biased. At present, with an estimated 30% of financial breakdown, we estimate fair value at EUR 1.95. Upside to EUR 2.50 Unless a major turnaround has been achieved in Q4 2001, it is of paramount importance that Landis finalises the sale of Business Partners. After this sale, the balance sheet would be in reasonably good shape again. Then the shares would have upside to around EUR 2.50. However as long as the sale of BP is no yet

Re: Landis als er wat aan de hand is deel 5 Awally45 - 20-3-02, 10:21 (292268)

gedegen werk, Jo. Ik moet nog maar zien of op 9 april alles wordt uitgelegd. In elk geval bevestigt dit jouw vermoedens totaal. Wat een fascinerend - en in Nederland nauwelijks eerder vertoond - gescharrel met cijfers door dit bedrijf. "Insult to injury", inderdaad. Ik moet nog steeds raden of het nu pure arrogantie of pure wanhoop is, die dit gedrag veroorzaakt. Geen van beide mogelijkheden geven veel aanleiding weer te investeren in dit bedrijf.gr. Jelis

Landis als er wat aan de hand is 6

j.swaen - 21-3-02, 20:07 (293524) IEX

De waarheid komt boven tafel. de verkoop aan Datatec gaat niet door.Heel veel sterkte bezitters van Landis.

JSLandis staakt gesprekken met Datatec over verkoop divisie Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - IT-dienstverlener Landis en Datatec hebben hun gesprekken over de verkoop van de distributie-activiteiten van Landis aan Datatec stopgezet. Dit heeft Landis donderdag bekendgemaakt. Beide bedrijven bereikten reeds medio januari een intentieovereenkomst over de verkoop.Deze overeenkomst werd gevolgd door een due diligence onderzoek.
'De besprekingen die vervolgens werden gehouden tussen Landis en Datatec hebben niet geleid tot overeenstemming met betrekking tot overname van de distributie-activiteiten van Landis', aldus het IT-bedrijf.

Nu de verkoop niet doorgaat, neemt Landis extra voorzieningen ten laste van het resultaat over 2001. Hierdoor komt dit resultaat lager uit dan eerder verwacht. Landis heeft gesprekken met andere geinteresseerde partijen inmiddels hervat.Volgens het bedrijf is in de landen waar de distributie-activiteiten een dominant onderdeel van de totale activiteiten vormden, een herpositionering ten aanzien van deze en overige activiteiten noodzakelijk.(c) BETTEN BEURSMEDIA NEWS (tel: +31 20 710 1756; fax: +31 20 710 1875

Landis als er wat aan de hand is deel 7

j.swaen - 22-3-02, 13:54 (294025)IEX

Wat blijkt sommige mensen willen nog niet luisteren:Nog steeds staat op de site van Landis bij news dat men € 0,40 winst per aandeel zal behalen.

Bij Latest News wordt nog steeds de verkoop vermeld aan Datatec???Zo gaat Landis dus om met zijn aandeelhouders.

Wel staat op de site van DFT: het volgende:Verkoop distributie Landis afgeketst AMSTERDAM - De verkoop van de netwerkdistributie-activiteiten van Landis aan het Zuid-Afrikaanse Datatec gaat niet door.
Op 15 januari werd een intentieverklaring getekend maar na het boekenonderzoek en verdere onderhandelingen kwam men niet tot overeenstemming. Volgens bestuursvoorzitter Paul Kuiken van Landis zijn de onderhandelingen stukgelopen op de prijs die Datatec wilde betalen. Tot echte prijsonderhandelingen is het niet eens gekomen. Datatec zou gezien de marktsituatie veel minder willen betalen voor Landis dan Kuiken in gedachten had.

"We zijn niet bereid om vanwege de situatie in de markt ons bedrijf op te offeren", aldus Kuiken die vindt dat het bedrijf al genoeg is gestraft door de markt gezien de lage koers van het aandeel. "We laten dit niet gebeuren."

Landis is nog steeds van plan de distributie af te stoten en is nu volgens eigen zeggen in gesprek met andere geïnteresseerde partijen.

Landis wil niet zeggen welke partijen dit zijn. Kuiken stelt wel dat het hier gaat om grote globale spelers. Als gevolg van het niet doorgaan van de overname moet Landis, in landen waar de distributie-activiteiten het belangrijkste onderdeel van de totale activiteiten vormen, herstructureren. "Het gaat hierbij om kleine landen waar Landis nog klein en in opbouw is zoals Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk en Spanje. We gaan hier nog eens kritisch naar kijken. In het uiterste geval zullen we hier stoppen."

Voor de herstructurering neemt Landis een extra voorziening waardoor de winst over 2001 beneden de eerder uitgesproken verwachting zal uitkomen. Hoe groot het effect van deze voorziening op de winst zal zijn wilde Kuiken niet zeggen.


Hij stelde wel dat de eigen vermogenpositie van Landis ruim is. "Als er een afboeking zal plaatsvinden zal die in geval niet meer zijn dan nodig is voor een gezonde solvabiliteit die voor ons rond de 20% ligt", aldus Kuiken.

Bij de bekendmaking van de derde kwartaalcijfers liet Landis weten voor heel 2001 te rekenen op een daling van de winstgevendheid ten opzichte van 2000.
De winst per aandeel werd toen ingeschat op tenminste 0,40 euro.
De netwerkdistributie-activiteiten behoren tot de grootsten in Europa met een jaarlijkse omzet van 450 miljoen euro en ongeveer 600 werknemers verspreid over tien landen.

Bij de aankondiging van de verkoop van de distributie-activiteiten kondigde Landis aan verder te willen gaan als serviceverlener en systeemintegrator. Dit bedrijfsonderdeel heeft een omzet van ongeveer 350 miljoen eruo en telt 2200 werknemers. Landis wil af van de distributie omdat de marges hier steeds onder grotere druk kwamen te staan. Op 9 april zal Landis de jaarcijfers over 2001 presenteren.

Commentaar IRIS en SNS:Landis heeft gisteren na het sluiten van de beurs bekendgemaakt dat de op 16 januari aangekondigde verkoop van de netwerkdivisie aan Datatec is mislukt na een boekenonderzoek door Datatec.
De distributieactiviteiten zijn met EUR 450 miljoen goed voor 60% van de omzet en 35% van de brutowinst. Het resultaat is dat Landis een voorziening moet nemen, waardoor het resultaat onder de eerder uitgesproken verwachting zal uitkomen. Daarnaast laat Landis weten dat een herstructurering van de balans noodzakelijk is. Het bedrijf is op zoek naar een nieuwe koper. Landis presenteert op 9 april de jaarresultaten. De mislukte verkoop is een duidelijke tegenvaller voor Landis. Hoewel het bedrijf de verkoop ziet als onderdeel van de strategie om in de waardeketen te klimmen, is de verkoop in onze ogen bittere noodzaak.

Het bedrijf is in het derde kwartaal in de rode cijfers beland en de solvabiliteit schatten wij in op een magere 17%.
Sinds het derde kwartaal is de situatie alleen maar slechter geworden.
Wij houden er serieus rekening mee dat over de rug van de aandeelhouders getracht zal worden de balans te versterken. Ons advies luidt dan ook Verkopen.

Het aandeel Landis noteerde rond de middag 22.6% in de min. (iris) Landis EPS Estimates (EUR): 2001E 0.08 2002E 0.00 2003E 0.31Recommendation: downgraded from Reduce to SellPrice target (EUR): cut from 1.95 to 1.10

We have downgraded Landis to Sell as the risk of financial meltdown has significantly increased.

Yesterday after trading Landis shocked the market by saying it ended talks with Datatec on the sale of its distribution arm Business Partners (BP). In our report published on 19 March we described the risk of the deal with Datatec blowing up, after Landis delayed the publication of its annual results. As Landis implicitly tied itself to a deadline in April, it significantly hurt its bargaining position, reducing chances to close the deal successfully. We believe the sale of BP was crucial for Landis financial health. In our view the company has forced by its banks to sell BP, after publishing dreadful Q3 results. The company is burdened by net debts of over EUR 100m, which are mostly subject a number of covenants. The CFO assured us recently that working capital has significantly improved and gearing substantially reduced. However this appeared to be inspired by the same optimism the sale of BP would succeed. More likely, balance sheet and EBITDA ratios have deteriorated in the second half-year. Now that the deal blew up, the company is not far from the edge of financial breakdown.In the same announcement Landis warned results would come in below expectation as it will take additional provisions for BP (or, as we believe, will not make a book profit on the sale of BP to compensate for slumping operating results).

We already forecasted Landis would not meet its guidance, as it could not make up for losses of EUR 7-10m in Q3. These losses will further erode the financial position. While cost savings should kick in and a market improvement is forecasted towards the latter part of the year, results will continue to be pressured in the immediate future. While Landis says to have started talks with other interested parties, chances of selling BP at acceptable conditions are limited. Most other competitors are moving away from hardware selling (such as Getronics) or are themselves troubled by current market conditions, while valuations are in general depressed. Earlier we arrived at fair value of EUR 1.95 per share, based on a 30% chance of bankruptcy. The risk of financial meltdown has significantly increased in our view to above 50%. Therefore we slash our price target to EUR 1.10. As long as Landis is threatened by financial difficulties, the shares should be avoided. We lower our recommendation from Reduce to Sell. JS

Landis als er wat aan de hand is deel 8:Kuiken

j.swaen - 22-3-02, 14:51 (294071) IEX

Nadere analyse woorden CEO Kuiken in bericht nieuwsbericht DFT..
1)" wij willen Landis niet opofferen..."Naar mijn idee is dat al bijna gebeurd. Typisch een bericht van iemand die verongelijkt is. Kijk eens wat ze mij aandoen(..)

2) "Landis is door de markt aL GENOEG GETRAFT Zie de te lage koers"zegtKuiken. Wel de markt heeft toch altijd gelijk, toch? Koers op all time low inmiddels.

3) Landis gaat herstructureren in Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk en Spanje. Misschien zelfs stoppen. Eens opzoeken wat dat kan betekenen.

4) Er wordt een extra voorziening genomen i.v.m. herstructurering maar Kuiken wil niet zeggen hoe groot die voorziening zal zijn en welk effect dat heeft op de winst in 2001.Winst in 2001? Je moet maar durven. Opnieuw geeft hij geen uitleg zoals te doen gebruikelijk. Maar wel klagen over lage koers.

5) Solvabiliteit volgens Kuiken "ROND DE 20%"Na afboeking.....Vereist nadere studie, als je er al achter kunt komen. Maar wat is de definitie van rond. Kan alleen maar onder de 20% betekenen met zo'n grote schuld.
Wordt vervolgd
.JS

Landis als er wat aan de hand is deel 9 KUIKEN(2)

j.swaen - 22-3-02, 16:30 (294184) IEX

Landis verwacht spoedige verkoop distributie-activiteiten22 maart 2002, 16:05 uur (MoneyView On-Line)
- Ict-dienstverlener Landis verwacht over enkele weken overeenstemming te hebben bereikt over de verkoop van de distributie-activiteiten, aldus bestuursvoorzitter Paul Kuiken. De onderneming is momenteel met drie partijen in gesprek. Kuiken verwacht dat de komende dagen nog twee partijen zich melden.

Gisteren maakte Landis nabeurs bekend dat de onderhandelingen met Datatec over de verkoop waren afgeketst.

Volgens Kuiken was er in ieder geval geen onenigheid over de prijs. Onderdelen die niet verkocht worden, maar waar Landis wel vanaf wil, worden gesloten, aldus Kuiken.

Tot er een overeenstemming is, neemt Landis per direct maatregelen bij de bedrijfsonderdelen die niet voldoen aan Landis' rendementseisen.
Dit levert volgens Kuiken besparingen op die vanaf juli 2002 maandelijks 2,5 miljoen euro bedragen. Kuiken wil niet zeggen hoe groot de voorziening is die Landis voor de maatregelen neemt.
Wel zegt hij: "De voorziening zal niet zo groot zijn dat de solvabiliteit onder de 20% komt.

" ER WAS GEEN ONENIGHEID OVER DE PRIJS.

Hoe zal ik het nu hebben.meneer kuiken A.U.B. wanneer krijgen we eens echt opening van zaken.
Wat is dan de oorzaak dat het niet doorgaat???????
JS

Landis als er wat aan de hand is 10 Zoektocht

j.swaen - 22-3-02, 16:57 (294224) IEX

Een grote zoektocht en wat een onduidelijkheid.

Ik geef maar even weer wat ik kon achterhalen:

In het jaarverslag van 1999:
Werknemers in Noorwegen 19
Werknemers in Zweden 55
Werknemers in Denemarken 24
Werknemers in Oostenrijk 15
Werknemers in Spanje 28
Omzetten in 1999 niet naar landen gespecificeerd:
Scandinavie: 41 miljoen
Spanje 35 miljoen stijging 50% vergeleken met 1998
oostenrijk 18 miljoen stijging met 49% vergeleken met 1998

Kon voor 2000 dit niet meer vinden en geen vergelijkingen maken wel deze tekst:

S C A N D I N AV I ËDe ontwikkelingen in met name Zweden en Noorwegen zijn over 2000 bijzonder positief geweest. Het vernieuwde Zweedse managementteam heeft de lokale organisatie sterk verbeterd en uitgebouwd wat resulteerde in een groeiend aantal partners en een gezonde groei op het gebied van dienstverlenende activiteiten.

De Noorse vestiging heeft een bijzonder sterke groei te zien gegeven ten opzichte van 1999. Een verandering in de strategie eind 1999 heeft er toe geleid dat het marktaandeel in de netwerktechnologiemarkt via partners belangrijk is gegroeid waarop verderegroei op het gebied van dienstverlening ingezet kan worden.

De Deense activiteitenhebben niet de groei te zien gegeven die geprognotiseerd was. Dit mede doordat de scope vanactiviteiten te beperkt ingezet is door het lokale management.

Medio 2000 is dan ook het lokalemanagementteam vervangen door een nieuw team zodat de strategie van Landis ook in Denemarken tot de gewenste groei kan leiden.O O S T E N R I J K E N S P A N J E

De activiteiten in Oostenrijk en Spanje hebben met name vanaf medio 2000 een aanzienlijke groei gekend. Uitbreidingen in de gespecialiseerde verkoop en adviseurs hebben ertoe geleid datbelangrijke groei in het marktaandeel is gerealiseerd op het gebied van netwerktechnologie via het indirecte partnersegment. Ook zijn de activiteiten op het gebied van dienstverlening verder ontwikkeld hetgeen tot verbetering van de resultaten heeft geleid.

Wel netto omzet per regio:
Overige EG landen 56 miljoen producten; Niet EG landen 7 miljoen producten
Overige EG landen 16 miljoen services;
Niet EG landen 6 miljoen services

Je kunt dus geen enkele vergelijking meer maken.

Misschien is het zo mistig gehouden om duidelijkheid niet te hoeven geven.

Conclusie kan maar een zijn: de expansie kostte handenvol geld en Datatec wilde daar niet aan.

Tenslotte in eerste jaarhelft 2001 staat nog dat omzet van Public Networks 18% is en grossMargin 33%.

Er zit niets anders op dan te wachten tot 9 april, als we dan al duidelijkheid krijgen??

Jo

Landis als er wat aan de hand is 11 Het einde nadert?

j.swaen - 23-3-02, 16:44 (294624) IEX

Tijd waarschijnlijk bepalende factor voor voortbestaan Landis?

Analisten en de financiele pers voorspellen weinig goeds voor Landis als er niet snel een oplossing komt.

Donkere wolken pakken zich samen boven ICT-Bedrijf Landis.

Nu de verkoop van de distributietak is afgeketst, moet Landis snel met een alternatief komen.

''De banken hebben het nu voor het zeggen bij Landis"Na Getronics, KPN, versatel en UPC worstelt opnieuw een ict- bedrijf met een hoge schuldenlast.Dit keer gaat het om Landis.

De mededeling donderdagavond dat de verkoop van de distributieactiviteiten aan Datatec niet doorgaat kwam hard aan bij beleggers.De koers daalde 32% tot € 1,43, vanwege de vrees dat Landis in financiele problemen raakt.

Die angst is niet ongegrond. De geplande verkoop was niet alleen strategisch van aard, maar vooral bedoeld om de hoge schuldenlast, € 150 miljoen, van het bedrijf terug te dringen.

Die financiele last bouwde het bedrijf de afgelopen jaren o.a. op door de vele overnames die niet altijd brachten wat Kuiten ervan had gedacht.(JS)Probleem voor Landis is dat belangrijke klanten zoals KPN, Versatel, France Telecom, en Mobistar zelf in grote financiele problemen gekomen zijn waardoor nieuwe netwerken worden uitgesteld of helemaal niet doorgaan of gecombineerd worden aangelegd(JS)

Landis voerde daarom in de laatse helft van 2001 een herstructurering door en ontsloeg 400 werknemers, zo'n 15% van het personeelsbestand.Maar dat bleek niet genoeg en op 16 januari tekende met een letter of intent met Datatec dat nu blijkt de voorgenomen overname niet te doen.Door de verkoop zou men genoeg geld hebben om orde op zaken te stellen. Maar nu de deal is afgeketst, is de onderhandelingspositie van Landis ernstig verslechterd, zeggen analisten.Landis stelt te praten met andere partijen maar de meeste zitten met tegenvallende resultaten. (Copaco). De kans op een mogeljk faillisement is meer dan 50% (SNS Securities).

De solvabiliteit is gezakt tot zo'n 17% en de kas is leeg en de cash flow zeer beperkt. De financiele positie van Landis is nijpend.


En wat zegt dhr. Kuiken:"Nijpend is een zwaar woord. Maar het si waar dat de plannen die we hadden om ons om te vormen, vertraging oplopen( Whats in the name?. Kuiken verwacht toch minstens € 150 miljoen te kunnen ontvangen(..) Wanneer moet hij daar weer op terug komen???

Hij schermt in het artikel in het FD met een due diligence onderzoek van Princewaterhouse Coopers, maar als dat zo goed is waarom ketste de verkoop aan Datatec dan af??

Wanneer de verkoop opnieuw mislukt, ontkomt volgens het FD Landis niet aan een alternatief schuldsaneringsplan omdat de banken het volgens een ananlist bij Landis voor het zeggen hebben.

Die banken zijn Royal Bank of Scotland en KBC.Kuiken erkent in het artikel van het FD dat de banken druk uitoefenen maar er is geen sprake van een deadline volgens Kuiken.

Maar ja, hoelang kun je Kuiken nog vertrouwen?

Volgens Kuiken heeft Landis wel een schuldenlast van € 150 miljoen, maar de post debiteuren is vele malen hoger.

Hij vertelt er niet bij waarom dei post debiteuren zo hoog is. Heeft Landis soms werk voorgefinancierd?

De journalist van het FD besluit zijn artikel met: 'Gezien de sombere geluiden van Kuiken over de huidige omstandigheden op de ict-markt, heeft het bedrijf het geld hard nodig.

Ik heb van een aantal bronnen gebruik gemaakt o.a FD, Iris, SNS Securities, persberichten Landis, site Datatec etc

.JS

Re: Landis als er wat aan de hand is 11 Het einde nadert?j.swaen - 23-3-02, 16:54 (294628)

Voor 2001 gaan we uit van een verlies van EUR 6 mln. Wij hebben weinig vertrouwen in (het management van) Landis en adviseren niet af te wachten met wat voor verrassingen het bedrijf op 9 april komt, maar te Verkopen aldus Iris. SNS Securities heeft dat vertrouwen al eerder opgezegd. Als het verlies van Landis 6 miljoen bedraagt, daar gaat IRIS van uit, dan heeft Landis in de tweede helft van 2001 een verlies geleden van € 18,5 miljoen.JS

Re: Landis als er wat aan de hand is 11 Het einde nadert?j.swaen - 23-3-02, 17:01 (294632)

Information About Investing in Landis Group, N.V.In our ongoing effort to keep investors informed, Landis offers a number of services to current and potential shareholders, analysts and anyone else who wants to know more about our financial performance, our history, our acquisitions and our management team.Hoe is het mogelijk:IN our ongoing effort to keep investors informed
Daar kun je beter van maken NOT INFORMED.

Re: Landis als er wat aan de hand is 11 Het einde nadert?
A.Q.W. de Wild - 25-3-02, 00:33 (295260)

Uw advies is dus gewoon: van deze aandelen kun je beter afblijven. Een redelijk duidelijk verhaal

Landis gaat failliet!!
roca2 - 22-3-02, 17:28 (294264)


De kans dat Landis failliet gaat is zéér groot!!! Ik heb dik 2 jaar in Landis geloofd! Vandaag alles eruit!!
Kuiken ligt overhoop met Banken!! Kuiken laat Landis op de fles gaan. Hij is voorzich zelf al maatregelen aan het treffen om er zelf nog goed uittespringen. Dus Kuiken zal zijn geld wel veiligstellen. De aandeelhouders niet!!! Dus wie nu nog investeerd in Landis zal zijn aandeel uit eindelijk op €0 zien uitkomen!!!

Jo je hebt als een van de weinige die "spel" door gehad!!

Aan alle nieuwe en huidige Landis aandeelhouders de koers kan nog steeds 100% naar beneden!!!

Re: Landis naar de knoppen deel 1 ?

j.swaen - 26-3-02, 19:55 (296620) IEX

wat schreef ik in bericht 256513 van 15 januari 2002;

Opnieuw geeft de heer Bus geen financiele duidelijkhied. Daaruit valt op te maken dat Landis nog niets geleerd heeft.
De financiele situatie bij Landis is verre van rooskleurig.
De marges bij serviceverleners staan sterk onder druk.Kortom prijs de dag niet voor het avond is.
Re: Landis naar de knoppen deel 1?j.swaen - 26-3-02, 20:01 (296632)

Over KUIKEN schreef ik eerder op 17 januari bericht 257773

Maar vooruit nog een keer dan;31 oktober 2001 (MoneyView On-Line) -

Automatiseerder Landis verwacht in het huidige, vierde kwartaal weer nettowinst te behalen na een verlies in het derde kwartaal. Dat zegt een woordvoerder, die verder niet wil aangeven hoe hoog het verlies in het derde kwartaal was en hoe hoog de nettowinst in het vierde zal zijn.

Landis meldde vanochtend over heel 2001 een winst per aandeel (wpa) te verwachten van 40 eurocent.
Bij de presentatie van de halfjaarcijfers op 5 september zei Landis-topman Paul Kuiken nog dat hij een wpa van 60 eurocent over 2001 "reeel" achtte. In het eerste halfjaar van 2001 bedroeg de wpa 0,30 eurocent. In 2000 boekte Landis een wpa van 74 eurocent Landis meldde vanochtend tevens te verwachten dat de autonome omzet in 2001 met 12 procent zal dalen ten opzichte van 2000. Kuiken zei in september nog te verwachten dat de autonome omzet in 2001 met 11 procent zou stijgen

Re: Landis naar de knoppen deel 1?j.swaen - 26-3-02, 20:06 (296638)

Re: Landis naar de knoppen deel 1?InfoBelegger - 26-3-02, 21:30 (296730)Beste Swaen, jij verdient een medaille. Je hebt andere kleine aandeelhouders gewaarschuwd. Hierbij ontvang je van mij de geuzenpenning. Gelukkig zijn er nog goede mensen in ons midden. Bedankt. Infobelegger

Misschien heb je dit bericht van mij niet gezien

Landis naar de knoppen deel 2 ?

j.swaen - 26-3-02, 20:10 (296642) IEX

In Landis als er wat aan de hand is deel 3 20 januari 2002 ,schreef ik het volgende:

Volgens door Landis verstrekte gegevens: Concolidated balance sheet for the first 6 months of 2001bedroeg de schuld van Landis per 31 juni 2001: euro 224 miljoen.

Tegenover deze schuld staat euro 114 miljoen aan Shareholders’equity(die 114miljoen euro is inclusief de winst van het eerste halfjaar 2001 namelijk euro 12,455 miljoen) met dien verstande dat euro 46 miljoen bestaat uit converteerbare obligaties.(m.b.t. de obligaties zitten we nog met het probleem dat Landis daar geen duidelijkheid over verschaft.

Zie o.m. Vissen naar informatie bij Landis(I) van 3 oktober 2001 en Vissen naar informatie bij Landis (II) waarin een en ander over Toxic Convertibles wordt uiteengezet).

Gezien het feit dat Landis in het derde kwartaal van 2001 verlies heeft geleden is de schuld van Landis verder toegenomen.

De “leiding” van Landis verwacht over 2001 volgens persberichten een winst van E 0,40.

Waar deze vandaan moet komen is mij een raadsel als in de eerste helft van 2001 maar 0,11 werd verdiend.

De winst in de eerste jaarhelft was 5,5 miljoen euro(boekwinsten exclusief)Voor het gemak stel ik het verlies van Landis , inclusief herstructureringskosten, voor de tweede helft van 2001 op zo’ n 12 miljoen gulden gezien het feit dat in het derde kwartaal van 2001 een omzetdaling van niet minder dan 29% plaatsvond en Landis geen exacte cijfers geeft!!!!

In totaal kom ik dus op een schuld van om en nabij 236 miljoen euro.

Swaen bedankt,De afgelopen maanden altijd jouw naam er uit gepikt als ik een samenvatting van het nieuws nodig had. Jammer dat ik niet goed genoeg naar je geluisterd heb.
En naar Kraland trouwens. Had op 3,80 kunnen verkopen met een klein verlies. Niet gedaan. Maandag snel weg met die dingen en voor de helft van het bedrag misschien nog een gokje wagen op 0,35 euro, hopend op geruchten over een mogelijke doorstart. Ergens in juni of zo .Als de zon schijnt. Groet,Zwolle
)
Re: Fantasie en werkelijkheid. Baf wordt eens wakker j.swaen - 24-3-02, 20:52 (295154)

Zwolle, Ik ben in ieder geval verheugd dat er ook mensen zijn die de berichten die ik hier plaats op hun waarde weten te schatten. Your welcome.

Re: Fantasie en werkelijkheid. Baf wordt eens wakker j.swaen - 24-3-02, 21:37 (295191)

1)Natuurlijk is dit een Landisforum waarin je meningen kunt uitwisselen.

2)Het bedrijf gaat niet failliet door verkeerde voorlichting dat is juist, maar daardoor wordt wel het vertrouwen aangetast. Let op het Kan failliet gaan omdat men grote overnames heeft gedaan waardoor men financieel in de problemen is gekomen en de nodige cash flow ontbreekt om de lopende zaken te betalen

.3)Ik geloof niet een analist. Maar ik kijk naar de cijfers die zelf door Landis zijn verstrekt en als Kuiken zelf zegt dat de situatie moeilijk is en zowel Iris als SNS Securities dat met cijfers staven dan kun je dat negatief noemen dat mag, maar ik vind dat onrealistisch als je dat niet wil zien.

4) Het zegt niets dat Kuiken nog 20% van de aandelen heeft want er zijn wel meer bedrijven failliet gegaan waarvan de eigenaar b.v. nog medeaandeelhouder was.

5)"Het feit dat jij een analist gelooft die voorspelt dat een bedrijf failliet gaat dat nog nooit verlies heeft geleden vind ik onbegrijpelijk"Juist dat is ook onbegrijpelijk maar wordt wel begrijpelijk als je ziet dat Landis geen geld meer in kas heeft en balansen heeft gepubliceerd waar bij nader inzien blijkt dat de werkelijkheid anders is als er staat. Natuurlijk als en bedrijf nooit verlies heeft gemaakt moet er geld in kas zijn.


Mag ik vragen waar dat dan is?
En waarom gaat de verkoop aan Datatec niet door?
Omdat de raad van commissarissen van Datatec gezien de marktomstandigheden het een te groot risico vonden. Let wel men had al geld via een emissie opgehaald om Landis te betalen.

Ten slotte ALS men Landis kan redden zit er misschien wel weer een toekomst in. Maar gezien de investeringen die uitblijven ziet het er somber uit.
Laatste opmerking: heb je goed gekeken wat Landis betaald heeft voor Detron en wat de huidige waarde van Landis is?
Men schreef in dat Jaar 284 miljoen aan goodwil af. Dat geeft te denken.

JS