We hebben 200 gasten online

Landis als er wat aan de hand is Deel 6 De afrekening

Gepost in Landis

drs.J.W.Swaen Historicus www.blikopdewereld.nl

landis ict group
landis Paul Kuiken
Paul Kuiken
landis John Bus John Bus
Logo landis
Chief Executieve Officer
Chief Financial Officier

Vissen naar informatie bij LandisJacques Potuijt - 3 oktober 2001, 10:57

Dit is deel I van twee artikelen over vergiftigde convertibles, van de hand van Jacques Potuijt en Michael Kraland. Deel II is getiteld Alles over Toxico convertibles

De mededeling die Landis gisteren naar buiten bracht, dat het de achtergestelde converteerbare lening vervroegd heeft afgelost, was het zoveelste merkwaardige bericht dat we van deze onderneming de afgelopen twaalf maanden ontvingen. Het past in een lange traditie van weinig informerende persberichten die meestal meer vragen oproepen dan ze beantwoorden. Begin dit jaar lieten we al iets doorklinken van ons ongenoegen (zie ook: What the hell is going on at Landis?) Een zakelijke bespreking van alle onduidelijkheden werd toen bijna gesmoord in een golf van emotionele reacties van fervente Landici. Een maand geleden, na veel ellende en een dramatisch ingezakte koers lieten we ons, na een lang volgehouden verkoopadvies door de lage koers van 2,50 euro, verleiden het aandeel aan te merken als speculatief koopwaardig. We hebben er nu echter al weer spijt van.

Gisteren meldde Landis dat zij met de twee houders van de eerder dit jaar verstrekte achtergestelde converteerbare lening van 45 miljoen euro is overeengekomen dat deze lening vervroegd per 1 oktober 2001 zal worden afgelost. Sinds eind juni van dit jaar werd al voor een bedrag van 12,8 miljoen euro geconverteerd in circa 3,6 miljoen aandelen tegen een gemiddelde koers van 3,55. De aflossing van het restant van de lening ad 32,2 miljoen euro zal voor 13,8 miljoen euro worden gefinancierd uit eigen middelen. De rest van de lening, een bedrag van 18,4 miljoen, stond nog op een geblokkeerde depotrekening (escrow).

Begin van dit jaar maakten we ons druk over het feit dat de berichtgeving over deze convertible wel zeer summier was. De meest voor de hand liggende informatie ontbrak. De hele zaak was al weer uit onze gedachten verdwenen toen we er gisteren weer heel nadrukkelijk aan werden herinnerd. Landis blijkt de convertible nu vervroegd af te zullen lossen. Niet zo zeer de reden van de vervroegde aflossing is opmerkelijk, als wel de condities waartegen Landis deze convertibele lening heeft geplaatst. Bij nader inzien blijkt Landis zichzelf door twee gehaaide Amerikaanse beleggers in een wurglening te hebben gemanoeuvreerd. Michael Kraland is deze financieringsfiguur, die in de financiële praktijk wel wordt aangeduid als toxic convertible, ook in andere situaties tegen gekomen en schrijft hier vandaag over in een afzonderlijke column (zie: Alles over Toxico convertibles)

In het jaarverslag 2000 staan de modaliteiten van de convertible vermeld. De belangrijkste zijn: de lening van 45 mln euro heeft een looptijd tot 9 maart 2005 en draagt een coupon van 4%. De lening kan gedurende de gehele looptijd worden omgezet in aandelen. Tot en met 9 juni 2001 tegen een conversiekoers van 9,12 euro en na deze datum tegen het gemiddelde van de laagste 3 koersen gedurende 10 dagen na conversieverzoek of de lagere conversieprijs van 9,12 euro. Indien de beurskoers van Landis in belangrijke mate zou dalen, dan zou het maximaal aantal uit te geven aandelen worden beperkt tot circa 7 miljoen en zou het restant van de lening in contanten worden afgelost.

Op de laatste conditie heeft Landis zich nu kennelijk beroepen, hoewel nog maar 3,6 miljoen aandelen zijn geconverteerd. Geconstateerd moet worden dat het jaarverslag nu wel alle, voor ons nogal onthutsende, informatie over de convertible verstrekt, maar dat deze informatie rijkelijk aan de late kant komt. Op het moment dat de informatie goed en wel bij de belegger beschikbaar is, wordt de lening al vroegtijdig afgelost en blijkt tegen welke minieme opbrengst het aantal aandelen alweer met 10% is toegenomen. Achteraf gezien is de hele operatie onnodig geweest. De vervroegde aflossing vermindert het garantievermogen met 32,2 miljoen euro, maar volgens Landis blijft de solvabiliteit boven het gewenste niveau. De 12,8 miljoen euro die inmiddels wel geconverteerd is, had dan ook nog wel gemist kunnen worden

De vraag die ons echter bezig houdt is of we nu wel over alle relevantie informatie beschikken. Waar we in het bijzonder in geïnteresseerd zijn, is te weten onder welke voorwaarden de twee Amerikaanse beleggers bereid zijn geweest van verdere conversie af te zien. Volgens de voorwaarden hadden ze immers kunnen converteren tot een maximum van 7 miljoen aandelen.

Landis zegt dat er een nieuwe overeenkomst met de financiers tot stand is gekomen. De twee beleggers hebben hierbij de optie gekregen om vanaf 1 april 2002 tot 1 april 2007 een achtergestelde converteerbare lening te verkrijgen ter waarde van 20 miljoen euro, met een coupon van eveneens 4%. Deze convertible zal vanaf het moment van uitgifte een looptijd hebben van 4 jaar en kan worden geconverteerd tegen een vaste conversiekoers van 9 euro. Het maximaal te converteren aantal aandelen bedraagt dus 2,2 miljoen. Een beperkende voorwaarde is dat de helft van het conversierecht slechts mag worden uitgeoefend bij een koers van Landis vanaf 18 euro. Voordat aan de laatste voorwaarde wordt voldaan, moet er nog wel heel wat gebeuren!

De nieuwe financieringsovereenkomst kan voor de ene helft van het bedrag beschouwd worden als een klassieke convertible, voor de andere helft, door de nauwelijks vervulbare conditie, als een gewone lening tegen een rente van 4%. Dat is nogal een concessie die de twee beleggers aan Landis hebben gedaan. Het lijkt niet erg aannemelijk dat hier van de zijde van Landis niets tegenover heeft gestaan. We hebben daarom het idee dat we nog een stukje van de informatiepuzzel missen en het onbehaaglijke gevoel dat we dat stukje pas weer over zes maanden door Landis aangereikt zullen krijgen.

Het punt waarover we ons het meeste zorgen maken is de vraag waarom Landis zich heeft laten verleiden om een toxic convertible te plaatsen. Dit soort leningen wordt doorgaans verstrekt door gehaaide financiers aan ondernemingen die met de rug tegen de muur staan en tegen elke prijs bereid zijn het eigen vermogen te versterken. Landis is, getuige de vervroegde aflossing, niet bereid geweest elke prijs te betalen, maar wie zaken doet met dit soort vulture financiers komt niet zomaar onder de aangegane verplichtingen uit. Twee prangende vragen resteren dus, waarom de toxic convertible en onder welke voorwaarden kon Landis zich aan de wurggreep ontrekken. Wij wachten het antwoord niet meer af en plaatsen het aandeel weer op de verkooplijst.

Alles over Toxico convertiblesMichael Kraland - 3 oktober 2001, 11:05

Dit is deel II van twee artikelen over vergiftigde convertibles, van de hand van Jacques Potuijt en Michael Kraland. Deel I is getiteld Vissen naar informatie bij Landis

Jaren geleden, wij hadden nog nooit van internet gehoord, wij schrijven begin 1994, deden wij mee aan een deal die in de Wall Street Journal omschreven werd als “a gem in a sea of toxic waste”. De jongens van de Journal hadden een hedge fund gebeld dat onze deal had gekocht. Hedge funds zeggen niet veel, maar als ze iets zeggen zijn ze duidelijk.

De dagen daarop kregen we allemaal telefoontjes van rare mensen waar wij nog nooit van gehoord hadden. Hun boodschap was: “Welkom bij de club”. Wij hadden onze eerste Reg S deal geplaatst.

“Regulation S” staat Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven toe aandelen of obligaties te plaatsen bij buitenlandse beleggers zonder noemenswaardige controle van de SEC, de plaatselijke beursregulator. Dat kan leiden tot een routine deal, bijvoorbeeld wanneer een groot bedrijf snel, zonder rompslomp wat geld wil ophalen. Veel convertibles staan dan ook genoteerd als domestic, voor de Amerikaanse markt, soms gemarkeerd als “144A”, voor instituten, of, wanneer het papier in Europa of Azië wordt aangeboden, als Reg S. Een voorbeeld: de ASML convertible bestaat als Reg S en als 144A.

Nu wilt u afhaken en wij begrijpen u.
Edoch, wij beschrijven deze materie omdat wij het idee hebben dat deze praktijken ook in Europa op aandelen, wat zeggen wij, op volksaandelen, worden toegepast en, laten we concreet zijn, omdat we denken dat Landis zo’n deal heeft gedaan met een Amerikaanse partij. Voor de details van de transactie verwijzen wij naar Potuijt’s stuk op deze pagina (zie: Vissen naar informatie bij Landis).

 

Wij hebben Landis gebeld om commentaar op deze lening, zonder succes. Inmiddels wordt ook een andere regel, “Reg D” gebruikt. Reg D verschilt van Reg S. Reg S is voor beleggers buiten de VS, terwijl Reg D aangeboden mag worden aan institutionele beleggers, ook in Amerika. Die kunnen zichzelf wel verdedigen. Hedge funds zijn inmiddels grote kopers maar ook emittenten van dit soort constructies geworden. Waarom? Omdat je als fonds goed je risico kunt beheersen en een edge kunt opbouwen tegen het bedrijf.

We gaan proberen u uit te leggen hoe dat werkt, waar de belangen liggen en waarom u op moet passen. Denk na voordat u een aandeel koopt van een bedrijf dat zo’n deal heeft lopen. Het kan namelijk een vergiftigde deal zijn.

Heel in het kort kan zoiets als volgt werken. Bedrijf Bodem Systems heeft geld nodig, voor een jaar, maar kan wegens een zwakke balans geen geld krijgen van de bank. Financier De Haai & Cie weet hier raad mee en verschaft een convertible voor 20 miljoen euro, looptijd een jaar, coupon 4%. De convertible kan vanaf volgende maand geconverteerd worden tegen de huidige koers, 10 euro, of tegen de laagste gemiddelde koers van de drie zwakste dagen in de week voor conversie.

Als alles goed gaat krijgt het bedrijf weer lucht dankzij de financiering, kan nieuwe plannen ondernemen en de koers stijgt snel naar 14 euro. De lener kan nu converteren tegen 10 euro en verkoopt op 14 euro. Iedereen is tevreden. Het bedrijf trekt goedkoper kapitaal aan en de verstrekker van de lening maakt flink winst.

Het kan anders lopen. De Haai & Cie wil geen risico lopen. Ze kunnen converteren tegen eigenlijk elke koers, dus of het aandeel nu zakt of stijgt is hen om het even. Ze krijgen 4% rente en als het een beetje mee zit ook nog een pak warrants tegen de huidige koers. We laten die warrants even buiten beschouwing, om het eenvoudig te houden, straks worden onze lezers gek. We vermelden ze omdat we straks mails krijgen van jongens uit het vak die ons gaan verwijten dat we niet volledig waren. Die warrants zijn soms deel van de deal, soms slechts extra beloning voor de bankiers of verkopers van het papier.

Mocht het aandeel stijgen dan krijgen de houders van de convertible rente en kunnen ze converteren tegen de conversiekoers. Bovendien kunnen ze hun warrants te gelde maken, maar daar zouden we het niet over hebben.

Ze kunnen echter ook direct aandelen shorten. Dat drukt de koers van het aandeel, omdat er verkocht wordt, maar dat is niet erg, er kan altijd lager geconverteerd worden. Naar boven is het bedrijf afgedekt, door de warrants (oeps! Die laten we er buiten) en de conversiemogelijkheid.

De Haai kan het risico dus het best beperken door short te gaan. Dat leidt tot hoge omzetten en dalende koersen. De gewone beleggers, de arme Landici, vragen zich af wat er gebeurt. Is er iets verkeerd? Nee, maar de convertible is vergiftigd, omdat De Haai op elk niveau mag converteren.

De belegger weet daar echter weinig van af, want het jaarverslag biedt maar een beetje houvast, en verkoopt ook maar. Het aandeel gaat door een steunlijn, waar rook is zal wel vuur zijn en de koers blijft zakken.

Inmiddels gebruiken de hedgies vooral Reg D, want er werd teveel misbruik van Reg S gemaakt door Amerikanen. Amerikaanse beleggers probeerden via buitenlandse beleggingsvehikels aan deze deals te komen, terwijl ze juist alleen bedoeld waren voor niet-Amerikanen. Reg D mag wel binnen de VS verkocht worden en is bedoeld voor beleggingsfondsen, verzekeraars en voor hedge funds. Er zijn een paar prominente gespecialiseerde Reg D fondsen. Die doen niets anders. Andere fondsen doen het wanneer het ze uitkomt.

Er is een echte Reg D markt ontstaan. Soms is die florissant, soms niet. Wanneer veel bedrijven geld nodig hebben worden er deals gedaan en is de markt hot.

Deze deals kunnen bedrijven door een moeilijke periode heen helpen, maar ze kunnen ook op een andere manier geholpen worden. Om zeep, bijvoorbeeld. Beursgenoteerde bedrijven zoals Excite@home en eToys werden op deze manier de grond in geboord. Sindsdien heten deze dingen Toxic Convertibles, net zoals High Yield obligaties Junk heten. Wij noemen ze hierbij, om een Nederlandse term te hebben, Toxico’s.

De Haai & Cie doen alleen zaken met beursgenoteerde bedrijven, maar dat is niet genoeg, het bedrijf moet ook nog voldoende liquide zijn, om de Toxico convertible te kunnen hedgen met een shortpositie. Waarom ook weer die hedge? Omdat op die manier ieder risico voor De Haai wordt geëlimineerd. Zodra de koers goed is ingestort kunnen de baisseposities worden teruggekocht.

Sommige van deze deals worden door zakenbanken opgezet. De zakenbanken zoeken eerst een bedrijf dat geld nodig heeft, meestal middels telefonische prospectie van liquide bedrijven met een zwakke balans. Vervolgens wordt een deal gedaan, de zakenbank krijgt hiervoor een beloning en dan moet de convertible geplaatst worden. Daar komen de hedge funds op de proppen. Die kopen de convertible en shorten direct het aandeel.

Wanneer de koers op een dieptepunt is aangeland kopen ze terug met winst. Gaat het bedrijf failliet dan is er nog niets aan de hand, als de voorwaarden maar gunstig genoeg zijn. De aandelen van Bodem Systems zijn ergens tussen de 10 euro en 1 euro geshort, zeg gemiddeld op 5 euro. De koers is nu 1 euro. Wellicht is er nog een coupon geïncasseerd. Dat is prettig. De warrants lopen waardeloos, af. Dat is niet erg. Het aandeel staat nu dus op 1 euro. De shortpositie wordt met 4 euro winst per aandeel gesloten. Mooie winst.

Hedge Funds doen het tegenwoordig ook wel zelf. Toen we in Juni in New York waren hadden we gesprekken met twee van de meest prominente hedge funds op dit gebied, die naamloos zullen blijven. Beiden hadden inmiddels hun eigen origination desk opgezet.

Zakenbankiers van het fonds werken aan deals. Vervolgens pakt het fonds de hele deal, zodat er geen buitenstaanders voor hun beurt kunnen gaan shorten of anderszins de deal verprutsen. Het hoofd van de handelstafel houdt de koers in de gaten, leent bij voorbaat voldoende aandelen, want zonder lening van de aandelen kan je niet shorten, en neemt zijn baisse positie in.

Er is niets tegen deze werking van de vrije markt, naar ons gevoel. Wat wel vervelend is, is dat de eindbelegger meestal geen weet heeft van wat zich hier afspeelt. Hij koopt de aandelen omdat het bedrijf gunstige perspectieven schetst. Dan blijkt er zo’n convertible of een andere deal uit te staan. Het aandelenkapitaal kan flink vergroot worden, er treedt verwatering op en er kan heftig à la baisse gespeculeerd worden. Of de particuliere belegger in dezen gelijkwaardig behandeld wordt is een vraag die wij ons maar niet meer stellen.

Toch is het heel eenvoudig om hier wat aan te doen. Als dit soort deals meteen gemeld wordt, weten beleggers dat ze moeten oppassen. Maar voor het zover komt zullen er nog heel wat zaken onder tafel afgehandeld worden en zullen particuliere beleggers door professionele partijen ingepakt worden.

Rest nog één vraag.

Waarom zou een bedrijf zo stom zijn zo’n Toxico te doen?

Dat kan om twee redenen. Bodem Systems heeft het druk met andere zaken, moet die cash hebben en gaat niet zitten rekenen hoe het mis kan gaan.

Of het kan gebeuren om de volgende reden. De Haai & Cie zijn al een paar keer bij Bodem Systems langs geweest. Iedere keer weigerde de CFO van Bodem de voorgestelde deal. Op een dag stort de markt voor Piefdozen in. Bodem is daar marktleider. Nu moet er dringend geld op tafel komen voor een nieuw produkt. Helaas, er is geen cash. Gelukkig belt De Haai die dag weer. De Haai zwaait met een buidel van 20 miljoen euro. “Niet doen”, zegt de CFO. “We kunnen niet anders”, zegt de CEO.

Bodem Systems hapt toe. De fuik slaat dicht.

Landis-management ontmaskerd; gunstig beeld KPNQwest

Jacques Potuijt - 6 september 2001

Met de publicatie van de ogenschijnlijk fraaie maar sterk gemanipuleerde halfjaarcijfers is het demasqué van het Landis-management compleet. Ik herinner mij goed de bak bagger die ik in januari in het geachte Landis Forum over mij uitgestort kreeg toen ik het waagde de deugdelijkheid van cijfers van deze onderneming in twijfel te trekken. Sans rancune, ik houd wel van een modderbad op z'n tijd. Overigens is er geen reden om triomfantelijk te zijn. We hadden voor Provest het aandeel al wat eerder, gezien de dramatische koersontwikkeling, weer op de lange termijn kooplijst gezet. We kunnen dus nu meehuilen met de wolven in het bos.

Begrijpelijkerwijze is de verontwaardiging onder beleggers groot. De jongste ontwikkeling in de gebrekkige communicatie tussen onderneming en beleggers zou wel eens kunnen resulteren in een zodanige vertrouwensbreuk dat een overname voor het huidige management het enig overgebleven alternatief is. Landis is nog steeds een behoorlijk winstgevende onderneming die een aantrekkelijke aanvulling kan zijn voor bijvoorbeeld voor Internatio-Müller (Imtech).

Wat de winsttaxatie voor het lopende jaar betreft zien we, als we dan maar de laakbare methode van Landis volgen van het opnemen van het buitengewone resultaat in het reguliere winstcijfer (zie voor bijzonderheden de eerder bijdrage van vanochtend: Tegenwind, ondoorzichtigheid en koersval) nauwelijks noodzaak om de bestaande taxatie te wijzigen.

De Provest taxatie bedroeg 0,69 euro en gaat nu naar 0,67 euro. Dit levert op de huidige koers van 2,81 euro een k/w op van 4,2. Zelfs een Landis verdient een aanmerkelijk hogere waardering. Komt het tot een overname, waarop de kans nu is vergroot, dan moet een behoorlijke premie mogelijk zijn. Op korte termijn zien we wel aantrekkelijke mogelijkheden. We draaien de HOLD/BUY recommandatie om in een BUY(k.t.)/HOLD(l.t.). Tegenwind, ondoorzichtigheid en koersval

Jacques Potuijt - 6 september 2001 Voor netwerkontwerpers en -bouwers ziet het lange termijn beeld er minder gunstig uit.

Als we dit in verband brengen met o.a. Landis hebben we wellicht, naast al het eerder genoemde ongunstige nieuws, een verklaring waarom de koers gisteren met 14,7% daalde tot 3,20 euro terwijl de halfjaarcijfers op het oog verrassend goed waren. Ondanks de 52% toename van het aantal uitstaande aandelen als gevolg van de financiering van de overname van Detron, slaagde Landis er immers een 15% hogere winst per aandeel uit de hoge hoed te toveren. De omzet groeide met 53% en autonoom met 11% als de bijdrage van Detron en Citee niet meegerekend wordt. Landis verwacht ook in de tweede jaarhelft omzetgroei te kunnen blijven realiseren met een minstens gelijk percentage winstgevendheid op het niveau van bedrijfsresultaat als in de eerste zes maanden van het jaar.

Er blijft nog een andere verklaring over voor de ogenschijnlijk ongerijmde reactie van beleggers en dat is dat de cijfers van Landis ten diepste worden gewantrouwd. De zogenaamde 'visibility' van omzet en winst is zeer gering. De onderneming implementeert momenteel voor de eigen onderneming Oracle software om een volledige transparantie te realiseren van operationele en financiële informatie. Naar buiten toe is het beeld echter volkomen ondoorzichtig. Wie gisteren dacht dat de begeleidende tekst van de halfjaarcijfers meer inzicht zou verschaffen, kwam alweer bedrogen uit. Vaagheid is troef.

De belastingdruk in het eerste halfjaar bleek plotseling gehalveerd. Dit wordt toegeschreven aan de in het eerste halfjaar gerealiseerde, onbelaste overige bedrijfsopbrengsten die bij de omzet zijn opgeteld. Dit kan alleen maar slaan op de boekwinst die werd behaald op de afgestoten bedrijfsonderdelen Tab, Protel en Sekuritel. Deze valt immers onder de deelnemingsvrijstelling. Ieder normaal rapporterende onderneming zou dit resultaat als buitengewone bate hebben gepresenteerd. Als we zelf proberen dit element uit de W&V-rekening te halen door te veronderstellen dat de belastingdruk, evenals in de eerste helft van vorig jaar, ook nu weer 34% moet zijn geweest, dan laat zich een 26% lagere winst uit gewone bedrijfsuitoefening berekenen van 8 mln euro in plaats van de nu getoonde 15,1 mln euro. Het zijn dit soort streken die wellicht nog het meest verklaren waarom beleggers zich van deze onderneming afkeren. Landis, een 'komedie van fouten'

Jacques Potuijt - 12 maart 2001

Mijn column over Landis van 7 maart (Is Landis still going fine?)blijkt nogal wat commotie te weeg te hebben gebracht, zo blijkt uit berichten op het Landisforum. Ik zou aan het hoofd staan van een complot, kennelijk om de koers naar beneden te brengen. Elders wordt gezegd dat Potuijt 'op zijn eentje de koers lekker laag heeft gekregen'. Geloof me, als ik me al met complotten zo bezig houden, dan zou ik een heroïscher doel kiezen. Dat ik alleen de koers naar beneden kan brengen, beschouw ik toch als te veel eer. Mijn columns mogen zich wel in een groeiende groep lezers verheugen, maar om nu te zeggen dat ik de markt naar mijn hand kan zetten. Een leuke gedachte, maar helaas weinig realistisch.

Een paar dingen moeten wel worden rechtgezet. Allereerst de titel. Boven het stuk staat ‘Is Landis still going fine? Hier had moeten staan ‘Is Landis still doing fine’ Ik verwijs hiermee naar het artikel van David Kipping die eerder had gereageerd op mijn eerdere column van 29 januari (zie ook: What the hell is going on at Landis ). Hierin gaf ik blijk van het onbehaaglijke gevoel dat me bekruipt wanneer ik kennis neem van de summiere en doorgaans onvolledige informatiestroom die Landis de afgelopen twaalf maanden heeft laten uitgaan. ‘Doing’ of ‘going’, no big deal, maar voor de goede orde hierop toch een rectificatie.

Deze typefout zal ondertussen niet de commotie, laat staan de woede die ik van enkele Landis-forum leden op de hals hebben gehaald, hebben veroorzaakt.’ Daarvoor komen twee andere elementen in mijn betoog meer in aanmerking. Ten eerste, dat ik de euvele moed had te insinueren dat Landis wellicht met posten over de balansdatum heeft geschoven om toch tenminste het deel van de eigen voorspelling met betrekking tot de winstontwikkeling zoveel mogelijk te realiseren. Inderdaad, een beetje vilein, maar de opmerking past wel een in de sfeer die Landis inmiddels om zich heen heeft gecreëerd. In het forum kwam een reactie van een accountant die bevestigde dat dit in de praktijk regelmatig gebeurt. De opmerking ligt voor de hand wanneer Landis zelf spreekt over een verrassend achterblijven van de omzet ten opzichte van de eerder met grote stelligheid geponeerde omzetstijging van 25%. Men zou dan verwachten dat dit ook consequenties zou hebben voor de winst.

Het tweede element dat wrevel opwekte, was mijn verkeerd begrepen opsomming van de berichten van Landis over de te plaatsen leningen. Ik heb niet bedoeld te zeggen dat de twee leningen, beter gezegd, de 'kredietfaciliteiten' waarover Landis de beleggers heeft geïnformeerd, te weten de 135 mln euro van september en de 175 mln van november, moeten worden samengeteld. Ik weet alleen dat Landis nogal vage berichten heeft laten uitgaan met betrekking tot voor het bedrijf zeer omvangrijke kredietarrangementen waarover met wisselende partijen werd onderhandeld. Ik weet zelfs op dit moment nog niet hoeveel Landis van de voorgenomen lening heeft geplaatst of welk deel van de kredietfaciliteit is benut. De balans die Landis bij de bekendmaking van de jaarcijfers heeft laten uitgaan, is op dit punt niet duidelijk. Alleen de kortlopende schuld is toegenomen met 125 mln euro (van 150 mln naar 275 mln euro).

Maar waar iedereen zo gemakkelijk overheen stapt, is dat Landis op 26 september zegt met een bankensyndicaat onder leiding van KBC Bank en Bank of Scotland te onderhandelen over een kredietfaciliteit van 135 mln euro en dat goed twee maanden, op 21 november, het bedrijf meedeelt dat een faciliteit van 175 mln euro is verstrekt door een syndicaat onder leiding van ABN Amro en ING bank. In twee maanden tijd heeft Landis gemeend de faciliteit nog maar eens 40 mln euro hoger te moeten stellen. Een kredietfaciliteit is nog geen lening. Het geeft de maximaal beschikbare kredietruimte aan. Een lening ontstaat pas als op de faciliteit 'getrokken' wordt. Toch evengoed merkwaardig dat het bedrag na twee maanden zo fors moest worden verhoogd. Een kredietfaciliteit is geen vrijblijvende optie van het bedrijf. Ook als er geen krediet wordt getrokken, moet immers aan de banken een bereidstellingsprovisie worden betaald.

Ik wil niet op elke slak zout leggen, maar enigszins merkwaardig is toch ook dat bij de vaststelling van de definitieve kredietfaciliteiten van 175 euro, de eerder genoemde twee buitenlandse banken niet meer worden genoemd. Hebben ze zich teruggetrokken en zo ja, waarom? Uit de balans per 31 december 2000 blijkt overigens dat de kortlopende schuld van Landis met 125 mln euro is toegenomen. De samenstelling ken ik niet, maar neem ik aan dat een groot deel betrekking moet hebben op opengetrokken kredietfaciliteit.

Waarvoor heeft Landis dat geld nodig gehad, vroeg ik mij vervolgens af. De onderneming zegt zich minder afhankelijk te maken van het distribueren van apparatuur. Aan 'dozen schuiven' valt immers geen droog brood te verdienen. Dit is ook de door Landis genoemde reden waarom zoveel omzet uit Ilion moest worden weggesneden. Alleszins begrijpelijk en waarschijnlijk ook een juiste beslissing. Bedrijven als Getronics en CSS deden het zelfde. Maar waarom is dan die post debiteuren zo onheilspellend hoog opgelopen van132 mln euro tot 288 mln euro? Ik deed een paar suggesties aan de hand waarom deze post wel eens zo hoog zou kunnen zijn opgelopen. Ik claim geen feitelijke zekerheid. Ik suggereer maar. In mijn eerste column heb ik onder andere aangegeven waarom de informatieverschaffing van Landis dwingt tot 'giswerk'.

Een forumdeelnemer draait de redenering om en ontleent de kwaliteit van Landis juist aan het feit dat het banken ervan weten te overtuigen haar zulke grote kredieten te verstrekken. Het is ook een redenering, maar dit doet mij eerlijk gezegd wat gekunsteld aan. Een andere forumganger meent dat ik te snel mijn oordeel heb gegeven vergeleken met analisten uit de bancaire omgeving. Misschien. Maar als het om beleggen gaat is snelheid cruciaal. De koers reageert immers ogenblikkelijk en het beginsel van 'hoor en wederhoor' is op dit gebied een minder geslaagde benadering. Beleggers bevinden in de gelukkige situatie dat ze geen vaste band met een bedrijf hebben. Ze zijn voor het bedrijf volstrekt anoniem en kunnen ogenblikkelijk met de voeten stemmen.

Uiteindelijk gaat voor de belegger om slechts één ding: hoe ik kan in mijn situatie de beste combinatie van risico en rendement realiseren? Voor dat doel staan duizenden alternatieven open. Een te grote loyaliteit ten opzichte van de onderneming waarin men belegt, is hinderlijk. Als ik zo de reacties lees, dan merk ik dat er nogal wat uitgesproken Landis supporters zijn. De term 'Landici' viel ook ergens. Ieder z'n meug, maar veel met beleggen heeft dat niet te maken. Provest probeert zich zo trouweloos mogelijk op te stellen tegenover de fondsen die ze volgt. Wat vandaag koopwaardig is kan het morgen niet meer zijn en omgekeerd. Dat geldt ook voor Landis. We blijven het fonds met belangstelling volgen en hopen straks, liefst als eerste, op grond van objectieve aanwijzingen, een koopadvies te kunnen geven. De overnameoptie die hier en daar wordt geopperd, spreekt ons wel aan. Misschien is dat bij de twee genoemde banken wel de voornaamste reden geweest om het omvangrijke krediet te verstrekken. Maar, voordat ik weer een lawine over me heen krijgt, dit is uiteraard een puur subjectieve speculatie! Is Landis still going fine?

Jacques Potuijt - 7 maart 2001Mijn nare voorgevoel, waarvan ik mijn column van 29 januari blijk gaf, heeft mij niet helemaal bedrogen (zie ook: What the hell is going on at Landis?). Opnieuw moet ik spreken van gevoel omdat de cijfers die Landis gisteren over het boekjaar 2000 publiceerde, zoals gewoonlijk, weinig onthullen. Aan één hard cijfer valt Landis echter niet te ontkomen. Dat is de omzet. Deze is nog meer achtergebleven dan mijn, door enkele trouwe lezers van deze column als te pessimistisch bestempelde, verwachting (zie ook: Landis is doing very fine!). Toegegeven, de winst per aandeel heeft Landis nog behoorlijk overeenkomstig de eigen verwachting weten te realiseren. Deze blijkt te zijn uitgekomen op 0,73 euro tegen de taxatie van 0,62 euro van Provest. Maar hoeveel kunst- en vliegwerk daarvoor aan te pas moest komen, onthullen de cijfers niet. Financieel directeur Bus is van huis uit registeraccountant. Hij kent het klappen van de zweep en weet als geen andere hoe kosten over de balansdatum heen kunnen worden geschoven. Het negatieve effect openbaart zich dan pas in het lopende boekjaar. Opvallend is de felle toon waarmee Kuiken nu, achteraf de kwaliteit van het vorig jaar overgenomen Detron beoordeelt. 'We hebben meer moeten snijden dan we aanvankelijk van plan waren. Detron was een conglomeraat van 30 losse bedrijven. Detron miste een filosofie, een duidelijke structuur. Bovendien was de automatisering slecht geregeld.' Het wordt nog net niet met zoveel woorden gezegd, maar Detron blijk een rotte appel te zijn geweest. Het management van Detron bleek er niet tegen opgewassen de snelle groei van de onderneming in goede banen te leiden. Een groei die vooral tot stand kwam door het links en rechts opkopen van bedrijven door de bevlogen bestuursvoorzitter George Banken. Landis heeft vorig jaar dan ook de managers van Detron uit de twee bovenste bestuurslagen de laan uit moeten sturen. De beleggers zijn zwaar teleur gesteld in het fonds. Gisteren leverde het aandeel 14% in en bereikte een nieuw twaalfmaands dieptepunt. Vandaag gaat de daling door en noteert het fonds nog eens 6% lager op 11,20 euro. Er is maar één lachende partij: George Banken, die vorig jaar, direct na het sluiten van de deal, het maximaal aantal aandelen die hij op grond van zijn lock-up regeling mocht verkopen, van de hand deed. Waarschijnlijk was Banken op dat moment het best geïnformeerd over hoe de situatie bij Detron er werkelijk voor stond. Banken heeft nog een flinke post aandelen waarvoor de lock-up binnenkort afloopt. Kuiken hoopt dat Banken tenminste nog een 5%-belang zal houden. Misschien, maar na zijn recente ontboezeming over de kwaliteit van Detron, zou ik daar niet al te vast meer op rekenen. Kuiken heeft een haat-liefdeverhouding met de beurs. Hoe zou dat toch komen? Hij vindt de beleggers maar dom dat zij geen waardering kunnen opbrengen voor de 150% winstgroei die vorig jaar werd gerealiseerd. Dat is ook niet mis. De 'disenchantment' van beleggers zou wel eens veel te maken kunnen hebben met het eigenzinnige optreden van Kuiken en de gebrekkige informatie die naar buiten wordt gebracht. In mijn column van 29 januari besteedde ik o.a. aandacht aan de opmerkelijke financieringstransacties waarvan Landis vanaf september vorig jaar tot aan het begin van dit jaar melding maakte. Een kredietfaciliteit van 135 euro in september, daarna weer een lening van 175 mln euro en tenslotte de begin januari van dit jaar overwogen onderhandse plaatsing ter versterking van het eigen vermogen. Opnieuw was het niet duidelijk of het ging om aandelen of een hybride vorm van eigen vermogen die niet direct verwaterend zou werken. Gisteren werd in ieder geval duidelijk dat het gaat om een achtergestelde lening van 45 mln euro. Een voor de hand liggend en cruciaal gegeven als de conversiekoers ontbreekt. Onduidelijk is ook waar Landis deze vermogensversterking voor nodig heeft. De nadruk komt immers steeds meer te liggen op hoogwaardige dienstverlening. De gisteren door Landis gepubliceerde balans licht een tipje van de sluier op. De post debiteuren blijkt vorig jaar plotseling te zijn toegenomen van 119 mln euro ultimo 1999 tot niet minder dan 288 mln euro per 31 december 2000. Een stijging dus van 141%. Daarmee zijn de debiteuren 'goed' voor 73% van het balanstotaal. Nog al opmerkelijk voor een onderneming waarvan de omzet vorig jaar slechts met 3% is gestegen. Vooral opmerkelijk is ook omdat fors gesneden is in de nauwelijks winstgevende distributieactiviteiten. Van wie zou Landis al dit geld toch te vorderen hebben? Van telecombedrijven die op de pof hun netwerken laten aanleggen door Landis? Nog prangender is de vraag of in deze post geen groot debiteurenrisico schuilt. Als Detron werkelijk zo'n een 'ballentent' was, is het dan denkbeeldig dat sommige klanten ontevreden zijn over het geleverde werk en de rekening niet betalen? Saillant is dat de debiteurenpost gelijk is aan 4,4 x het eigen vermogen van 65 mln euro. Een griezelige situatie. Ik moet toegeven, het is alweer giswerk maar in dit geval zit er weinig anders op omdat verklarende informatie van het bedrijf uitblijft. Het 'nare gevoel' blijft dus nog steeds en het aandeel Landis blijft daarom voorlopig nog maar op de verkooplijst.Landis is doing very fine!

Gastauteur - 6 februari 2001David Kipping is sinds drie jaar full time belegger/analist en was eerder werkzaam voor een aantal IT-bedrijven (Exact, CMG). Hij probeert de markt te verslaan door zoveel mogelijk kennis te verzamelen over de bedrijven waarin hij belegt. Hij vindt het leuk om zijn inzichten te delen met andere beleggers en schreeft eerder voor IEX.NL over Lernout & Hauspie en investeren in hightech. Hieronder reageert hij op een artikel over Landis.


Sinds een paar weken wordt de IEX-site elke dag verrijkt met een analyse van Jacques Potuijt van de Provest Group. Het op 29 januari gepubliceerde artikel "What the hell is going on at Landis?" van deze bekende analist bevat echter helaas een onjuiste aanname die resulteert in een duidelijk te lage winst per aandeel (wpa) taxatie en een verkoopadvies. Er zijn daarentegen diverse signalen die erop wijzen dat alles bij Landis 'gewoon' volgens de optimistische verwachtingen verloopt. De koersval van de afgelopen maanden lijkt dus niet in overeenstemming met de bedrijfsprestaties en biedt beleggers dus juist een goede koopgelegenheid. Jacques Potuijt schrijft in zijn artikel: "De eerder genoemde verwachting voor heel 2000 - 'minimaal 100% winstgroei exclusief Detron' - werd herhaald. Het probleem schuilt in de basis waarover deze verwachte winststijging moet worden berekend. Het tweede halfjaar van 1999 liet een omzet zien van 514,6 mln euro en een nettowinst van 6,2 mln euro. In deze omzet is nog de volledige bijdrage van Ilion begrepen, dus ook de laagrenderende hardware omzet die in de eerste helft van 2000 werd afgestoten. In onze analyse gaan we er daarom vanuit dat ook de afgestoten omzet (en de daarmee corresponderende winst) eerst uit de 2e halfjaarcijfers van 1999 moeten worden geëlimineerd alvorens de 25% omzetstijging en de 100% winst kan worden berekend." Wie de analistenmeetings van Landis naar aanleiding van de halfjaarcijfers bijgewoond had, weet echter dat:

  1. het eerste halfjaar door Landis gebudgetteerd is op 35% en dat men toen geconcludeerd heeft dat men met de gerealiseerde halfjaaromzet van 253 miljoen euro 3% onder haar eigen verwachting zat gebaseerd op de totale in 1999 gerealiseerde omzet van 643 miljoen euro.
  2. de afgestoten omzet dermate slecht renderend was dat de bruto winstmarge dicht bij of zelfs onder de 0% lag. De aanname om eerst de afgestoten omzet uit de 2e halfjaarcijfers van 1999 te elimineren, resulteert derhalve nog steeds in een wpa die niet of nauwelijks afwijkt van 0,75 euro in plaats van de nu door Potuijt berekende 0,65 euro.

Landis gaat dus gewoon uit van de volledige omzet over 1999 als basis voor haar 25% omzetgroeiverwachting. Ook iedereen die niet in de gelegenheid is om analistenbijeenkomsten af te lopen, kan dat navragen bij het bedrijf. In plaats daarvan schrijft Jacques Potuijt uitgebreid over de geringe openheid van Landis. Als men de geschiedenis van Landis bestudeert, kan men echter alleen maar concluderen dat dit bedrijf, hoewel misschien niet in alle opzichten het meest transparante fonds, altijd zonneklaar is geweest in het uitspreken van haar verwachtingen ten aanzien van de meest essentiële beleggerinformatie, zijnde de in het nieuwe boekjaar minimaal te verwachten autonome groei van de winst. In plaats van de vage Schaal van Mock met uitdrukkingen als een "forse" groei (betekenis: meer dan 45% groei) te hanteren, geeft Paul Kuiken, directeur en grootaandeelhouder van Landis, altijd concrete cijfers zoals bijvoorbeeld 90% groei (dit voorbeeld is niet helemaal willekeurig, dit was namelijk de gemiddelde groei van de wpa in de periode 1995 tot en met 1999!). Landis is aldus zowel wat betreft duidelijkheid als grootte van de jaarlijks uitgesproken verwachte groei een verademing in beleggersland. En het allerbelangrijkste: Landis heeft tot nu toe altijd haar verwachtingen waargemaakt. Dit laat onverlet dat Landis op haar beurt best wat frequenter via officiële persberichten naar buiten zou mogen treden. Vooral door bijvoorbeeld kwartaalcijfers te publiceren, meer duidelijkheid te geven over de gevolgen van grote overnames voor de toekomstige groei als die van Detron en door beleggers gerust te stellen door winstverwachtingen te herhalen als er diverse berichten in de media zijn die aanleiding geven om daaraan te twijfelen. Dit niet regelmatig communiceren via relevante persberichten is een belangrijke oorzaak voor de lage koers. Gezien de groeistrategie die in grote mate steunt op overnames door aandelenruil en het vooral daardoor zeer grote beroep op de kapitaalmarkt zou de schade hiervan voor Landis al snel vele tientallen zo niet honderden miljoenen guldens kunnen bedragen. Potuijt eindigt met "Misschien is het allemaal overbodig en komt Landis straks met cijfers op de proppen die voldoen aan de gewekte verwachtingen." We zitten inmiddels in februari en Landis is nog steeds niet met een winstwaarschuwing gekomen. Dit bedrijf beschikt over zeer goede en up-to-date managementinformatie en weet dus onderhand wel of men de verwachtingen heeft gehaald. Alleen het wellicht nog niet volledig geïntegreerde Detron zou nog voor enige onzekerheid kunnen zorgen. Aandeelhouders kunnen al met al met een gerust hart de officiële cijfers op 6 maart tegemoet zien. Ook belangrijke buitenlandse concurrenten als het Britse Azlan en het Belgische Telindus hadden weinig te lijden van de in 2000 over het algemeen zo moeilijke ICT-markt. Laatstgenoemde publiceerde 26 januari haar voorlopige jaarcijfers en die zagen er met een omzetgroei van 61% en een autonome groei van de operationele winst van 51% prima uit. Voor 2001 wordt een groei van 25% voorzien. Azlan maakte half november halfjaarresultaten voor het gebroken boekjaar 2000/ 2001 bekend die met een omzetgroei van 35% en een groei van de wpa van 84% ook aan de hoge verwachtingen voldeden. In dit perspectief is Landis met een koers rond de 15 euro en een koerswinst van 20 voor 2000 momenteel buitengewoon goedkoop. Een schatting van de wpa voor 2001 van 1,00 euro (+35%) geeft voor 2001 een kw van amper 15. Ter vergelijking: Telindus noteert momenteel (29 januari) op basis van de reeds bekende wpa voor 2000 een kw van 38. Azlan doet op basis van de consensus wpa schatting voor het gebroken boekjaar 2000/ 2001 een kw van 23. Landis is na de recente overnames, vooral door die van Ilion en Detron, de marktleider in Europa geworden en is in de afgelopen jaren aanzienlijk sneller gegroeid dan deze bedrijven. En verdient ook hierom een veel hogere waardering. Met per 1 maart de opname in de Midkap-index, wat de interesse voor het aandeel sterk ten goede zal komen, moet een kw van 30 goed haalbaar zijn voor dit fonds. Op basis van de taxatie voor 2001 van 1,00 euro geeft dat een koersdoel van 30 euro binnen 12 maanden. What the hell is going on at Landis?

Jacques Potuijt - 29 januari 2001Landis is een moeilijk te analyseren onderneming, niet in de laatste plaats vanwege de summiere informatie die het bedrijf naar buiten brengt. Belangrijke bedrijfsonderdelen worden afgestoten, zoals vorig jaar juli DIT Interim Techniek, zonder dat melding wordt gemaakt van een verkoopprijs of de omzet van het verkochte bedrijfsonderdeel. In het geval van DIT gaat het niet om een onbeduidend bedrijfje. Het is een landelijk werkend technisch servicebedrijf dat 800 mensen in dienst heeft. Het bedrijf is verworven uit de fusie met Detron. De opbrengst zal wel niet al te groot zijn geweest. Het eigen management van DIT was de koper. Een management buy-out is meestal de laatste mogelijkheid als er geen andere kopers in de markt zijn. Vorige week werd een drietal bedrijven uit de Detron boedel (Protel, Tab en Sekuritel) afgestoten en verkocht aan CCS, waarvoor deels in ruil een bedrijf van CSS werd terugontvangen. Het is nog te danken aan de wat grotere openheid van CCS dat we weten dat de omzet van de laatste door deze transacties per saldo met 14 euro mln toeneemt. Het is niet heel veel informatie maar het geeft op z'n minst nog een orde van grootte aan. Het persbericht van Landis zwijgt daarentegen in alle talen. Weinig informatie wordt ook verstrek over acquisities. Zo werd eind november de overname van het Engelse Data Connectivity in Hampshire bekend gemaakt. Landis beperkte zich tot de nogal gratuite mededeling dat de overname zal bijdragen aan een verdere groei van de winst per aandeel. Hoeveel werd niet gezegd. Evenmin hoe groot de omzet is en welk prijs betaald werd. De analist moet er maar naar raden. Tegelijkertijd zijn recent grote leningen gearrangeerd. Eind september was sprake van een kredietfaciliteit van 135 mln euro van KBC Bank en The Royal Bank of Scotland. Twee maanden later wordt gesproken over een lening van niet minder dan 175 mln euro 'ten behoeve van de 'algemene financiering', o.a. van ABN Amro en ING Bank. Opvallend is dat Landis alle bijzonderheden van de lening noemt behalve de overeengekomen. Dit is een cruciaal gegeven. Het vormt immers een goede indicatie van het risicoprofiel dat de geldschieters aan Landis toekennen. Vorige week wordt in een uiterst summier persbericht aangegeven dat Landis via een onderhandse plaatsing het vermogen met 40 mln euro wil versterken. Niet aangegeven wordt om wat voor soort kapitaal het gaat. Zijn het aandelen of is het een converteerbare obligatielening? Frans Gunnink van de redactie van IEX benaderde Landis met deze vraag maar werd van de woordvoerster niet veel wijzer (zie ook: "Nieuwe aandelen voor Landis"). Twee weken eerder gaf Landis ook al een klein miljoen aandelen af tegen een koers van 14,55 euro. Deze transactie moest Gunnink vissen uit meldingenlijst van de Stichting toezicht Effectenverkeer (STE). En zo gaat het maar door. We kunnen de lijst van onvolledige informatie nog aanzienlijk langer maken. We zullen geen moeite meer doen. Eén ding intrigeert ons nog wel. Wat heeft Landis over 2000 verdiend? Provest neemt nogal een sceptische houding aan ten opzichte van Landis, wat vanzelfsprekend wordt uitgelokt door de gebrekkige informatiestroom. De geringe mededeelzaamheid van het bedrijf leidt ertoe dat wij de eigen winstverwachting van Landis met de nodige achterdocht behandelen. Daar waar twijfel onzekerheid bestaat, geven we de voorkeur aan voorzichtigheid en zal de taxatie eerder te laag dan te hoog zal uitvallen. Misschien is onze winsttaxatie over 2000 van 0,55 euro per aandeel wat laag, misschien zelfs wel provocerend laag. Provest ontvangt nogal wat reacties van lezers die het met deze taxatie niet eens zijn. Zij wijzen daarbij op de door Landis, 'duidelijk' uitgesproken en later nog herhaalde verwachting dat 'in 2000 de omzet minmaal met 25% en de nettowinst met 100% zal kunnen groeien'. Hierbij is geen rekening gehouden met het per 1 juli 2000 geconsolideerde Detron. Landis verzekert dat deze consolidatie in ieder geval een positief effect heeft op de winst per aandeel. Deze formulering lijkt een aardig maar niet al te moeilijk op te lossen financieel raadsel voor de lange winteravonden. In werkelijkheid is de oplossing toch minder eenvoudig dan het op het eerste gezicht lijkt. Het probleem schuilt in de afstoting van de laagrenderende omzet van het Britse Ilion dat eind 1999 is overgenomen. Het bedrijf werd met terugwerkende kracht per 1 juli 1999 in de consolidatie betrokken. In de loop van 2000 werd echter een belangrijk deel van de laag renderende hardware omzet van Ilion afgestoten. Desondanks stegen de omzet en de nettowinst in eerste halfjaar met 97% respectievelijk 93%. Op een pro forma basis, waarbij verondersteld werd dat Ilion al in de eerste helft van 1999 was geconsolideerd, bleek de omzet evenwel met 23% te zijn gedaald De eerder genoemde verwachting voor heel 2000 - 'minimaal 100% winstgroei exclusief Detron' - werd herhaald. Het probleem schuilt in de basis waarover deze verwachte winststijging moet worden berekend. Het tweede halfjaar van 1999 liet een omzet zien van 514,6 mln euro en een nettowinst van 6,2 mln euro. In deze omzet is nog de volledige bijdrage van Ilion begrepen, dus ook de laagrenderende hardware omzet die in de eerste helft van 2000 werd afgestoten. In onze analyse gaan we er daarom vanuit dat ook de afgestoten omzet (en de daarmee corresponderende winst) eerst uit de 2e halfjaarcijfers van 1999 moeten worden geëlimineerd alvorens de 25% omzetstijging en de 100% winst kan worden berekend. Hier moet de analist schatten. We geven toe, dit is allemaal gehannes, en beter ware het indien Landis openheid van zaken zou geven. Maar dat ligt niet in de stijl van dit bedrijf. Gesteld moet ook worden dat de geringe mededeelzaamheid al snel de suggestie wekt dat de situatie anders is dan ze op het eerste gezicht lijkt. Een analist komt dan in de verleiding te gaan graven. De consensus verwachting van de Nederlandse analisten ligt op een winst per aandeel van 0,78 euro. Wij hebben de zaak nog eens volgens onze methode doorgerekend en we komen nu tot een iets minder provocerende 0,65 euro per aandeel. Misschien is het allemaal overbodig en komt Landis straks met cijfers op de proppen die voldoen aan de gewekte verwachtingen. Maar misschien ook niet, en dan zou wel eens rekening moeten worden gehouden met een fikse tegenvaller. Te vroeg voor Landis

Geert Jan Nikken & Gökhan Erem - 19 december 2001

Vraag
Geachte Gökhan Erem en Geert Jan Nikken, Wat verwachten jullie van het aandeel Landis ? Met vriendelijke groet,
Een IEX.nl-lid Antwoord
Geachte heer/mevrouw, Niet zo veel. De explosieve stijging halverwege november is tot stilstand gekomen tegen de horizontale weerstand van 4,15 euro. Deze weerstand is gebaseerd op oude toppen. Na de stijging is het koersverloop min of meer stilgevallen. Wij denken dat Landis in de komende weken kan terugzakken naar de trendlijn die momenteel rond 2,55 euro loopt. Het is dus te vroeg om Landis te kopen, omdat in het positieve geval de koers zijwaarts beweegt, maar in het werkelijkheid gaat het binnenkort weer dalen. Groet,
Gökhan Erem & Geert Jan Nikken Nieuwe aandelen voor Landis

Frans Gunnink - 22 januari 2001Twee weken geleden heeft Landis nieuwe aandelen uitgegeven, ter waarde van ruim 13 mln euro. Dit blijkt uit de recente lijst van transacties van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). In de meldingenlijst komt het zo naar voren: op 10 januari 2001 'kocht' Landis 935.745 aandelen tegen een prijs van 0,0 euro en op dezelfde dag werd hetzelfde aantal 'verkocht' tegen 14,55 euro. Officieel doet Landis er het zwijgen toe, maar wie even doordenkt, komt erachter dat de aandelen hoogstwaarschijnlijk zijn gebruikt voor de overname van Citee, die op 11 januari werd bekrachtigd. Landis zelf is weinig mededeelzaam, waarschijnlijk op verzoek van de vroegere eigenaar(s) van Citee. De overnamesom is niet bekend gemaakt en de wijze van betaling ook niet. Het verst dat de voorlichtster wil gaan is om te zeggen dat 'het overgrote deel in aandelen is betaald'. Als er verder geen aandelen meer op voorraad waren, heeft Citee Landis dus 15 tot 17 mln euro gekost. De nieuw aangekondigde uitgifte van aandelen staat hier helemaal los van, zo laat Landis weten. Opnieuw blijft het persbericht echter uiterst beknopt. Het bedrijf meldt slechts het bereiken van een letter of intent over de verstrekking van van 40 mln euro. Of het aandelen of (converteerbare) obligaties zijn, blijkt niet uit het bericht. Landis wilde het nieuwsfeit direct melden, ook al zijn nog niet alle details bekend. Die haast van Landis is niet vreemd, gezien de voorgeschiedenis. Halverwege vorig jaar kwam het bedrijf hardhandig in aanraking met de STE, of liever gezegd, met de media, toen gesuggereerd werd dat een bestuurslid misbruik had gemaakt van voorkennis en daarop gehandeld had. Het officiële onderzoek dat de STE daarop deed, leidde echter tot het volledig vervallen van die verdenking. De STE eist het 'onverwijld' bekend maken van (mogelijk) koersgevoelige informatie en dat is het bereiken van een letter of intent over een kapitaalsuitbreiding van 40 mln euro wel. Maar waarvoor heeft Landis het geld nu nodig? De voorlichtster laat desgevraagd weten dat het deels gaat om werkkapitaal en deels om toekomstige overnames te financieren. En worden het aandelen? "Op termijn kan het leiden tot een verwatering van het aandelenkapitaal", zo meldt ze. Het wordt dus een converteerbare lening, of een financiering die pas wanneer het nodig is, wordt opgeroepen. Landis houdt vast aan winststijging van 100%

Frans Gunnink - 20 oktober 2000Landis houdt vast aan de winststijging van 100% voor het lopende boekjaar, ondanks de verminderde vraag waarmee sectorgenoten als Getronics, Ericsson en Cap Gemini te kampen hebben. Dit heeft Paul Kuijken, ceo van Landis, laten weten in de iEX-Community Call. Kuijken en zijn collega Bus beantwoordden een groot aantal vragen van beleggers op iEX. Kuijken maakt echter wel het voorbehoud dat de concentratie van de omzet van Landis, zowel producten als diensten, in het vierde kwartaal ligt. "Dit betekent dat het moeilijk is om voortijdig uitspraken te doen hierover. Landis handhaaft vooralsnog haar eerder uitgesproken verwachtingen", aldus Kuijken. Uit zijn woorden valt op te maken dat het derde kwartaal klaarblijkelijk geen aanleiding heeft gegeven om het seizoensgebonden herstel van de ict-markt in het tweede halfjaar in twijfel te trekken. Volgens eerdere uitgesproken verwachting zal de omzet met 25% toenemen. Over de verwachte winst per aandeel heeft Landis geen uitspraken gedaan. Detron, overgenomen door Landis, heeft geen halfjaarcijfers gepubliceerd. Het bedrijf zal per 1 juli 2000 in de Landis-cijfers worden opgenomen. Landis zet sterk in op de aanleg van het UMTS-netwerk in Europa en mikt op een marktaandeel hierin van 30%. Op dit terrein is volgens Kuijken binnen Landis kennis en ervaring als in geen ander bedrijf. Juist vanwege de hoge kosten van de licenties zijn telecomproviders volgens Landis gebaat bij een snelle implementatie van het netwerk en Landis kan hiervan profiteren. In het vierde kwartaal verwacht Kuijken de eerste UMTS-orders binnen te halen. Landis, op dit moment nog niet opgenomen in de midkap-index, staat volgens Kuijken op een nominatieplaat voor de Euronext 150, de Europese midkap-index. Het bedrijf bevindt zich op plaats 94. Een notering aan de Nasdaq ziet Landis voorlopig niet in het verschiet liggen. Verschillende beleggers hebben vragen gesteld over de achterblijvende beurskoers en de invloed die dat kan hebben op de verdere groei door acquisities van Landis. Het bedrijf ziet de koersdaling voornamelijk in het licht van de sector en wat er in zijn algemeen op de beurzen gebeurt. "De koers van Landis wordt in belangrijke mate bepaald door relatief kleine transacties van over het algemeen kleinere beleggers." De institutionele beleggers houden echter voor de langere termijn vast aan de goede perspectieven van Landis, zo meent Kuijken. "Onze investorbase is stabiel. Meer dan 50% van het aantal uitstaande aandelen is in handen van institutionele beleggers. Deze beleggers nemen stuk voor stuk beleggingsbeslissingen voor langere termijn." Dat de sterke groei van de onderneming en de integratie van de overgenomen bedrijven soms voor problemen zorgt, wordt niet ontkend. "Door de groei van Landis ontstaat er een veranderende vraag naar personeel. Het kan voorkomen dat in zo'n periode van verandering een discrepantie ontstaat tussen zittend personeel en personeel dat we zouden willen hebben. Dat betekent dat het voor kan komen dat we tijdelijk personeel te kort komen om 100% service te garanderen aan onze klanten." Ga nu naar de Landis-Community Call voor de antwoorden of discuseer op het Landis-forum. Landis onderuit op cijfers; emissie VNU

Frans Gunnink - 6 september 2000De algemene stemming op de Amsterdamse beurs is vanmorgen niet slecht. Handelaren vinden dat de beurs opvallend goed blijft liggen, ondanks de forse daling van de Nasdaq gisteravond. Vandaag bij Van de Vloer toch twee dalers. Landis Group (nieuws, forum, research) krijgt een forse dreun als gevolg van een grote verkoper. VNU (nieuws, forum, research) komt met de aangekondigde emissie. Ahold (nieuws, forum, research) ligt er opnieuw goed bij. Landis
Landis krijgt vandaag een verschrikkelijke dreun. Het bedrijf presenteerde voor opening van de beurs de halfjaarcijfers en die blijken volgens verwachting. Het bedrijf meldt een 37% betere winst en dat is geen geringe prestatie in een afwachtende markt. Toch daalt de koers met meer dan 8% tot 19,20 euro. Volgens een doorgaans goedgeïnformeerde handelaar is er één partij groot aan het verkopen. Dat zet grote druk op de koers. Op hetzelfde moment doen er ook andere geruchten de ronde. Zo zou een Amerikaanse broker op het punt staan om een positief analistenrapport te publiceren over Landis, waardoor de koopbelangstelling juist zou toenemen. Dit kon echter geen weerstand bieden aan de verkoopdruk. Bekend is dat Landis meer richting de Verenigde Staten wil en ook daar de gunst van de aandeelhouders zoekt. Het bedrijf is niet tevreden met de koersprestatie en hoopt dat betere contacten met de Amerikaanse bancaire wereld meer steun zullen opleveren.

Met spanning wordt afgewacht wat de analistenpresentie van de directie van Landis later vandaag zal brengen.