We hebben 77 gasten online

Landis als er wat aan de hand is Deel 8 De afrekening

Gepost in Landis

drs.J.W.Swaen Historicus www.blikopdewereld.nl

landis ict group
landis Paul Kuiken
Paul Kuiken
landis John Bus John Bus

 

Logo landis
Chief Executieve Officer
Chief Financial Officier

 

Landis Group

  Profiel directie

Paul Kuiken
Chief Executive Officer
John Bus
Chief Financial Officer
Vragen en Antwoorden
De reactie op de Community Call met de directie van Landis is overweldigend geweest. Paul Kuijken en John Bus van Landis gaan uitvoerig in op de vragen die beleggers hebben gesteld op de iEX-Community Call. Lees hieronder over de winstverwachtingen van de onderneming, de kansen op de aanleg van UMTS-netwerken en het komende, vierde kwartaal. Praat verder over deze Community Call met medebeleggers op het Landis-forum.

Overnames/Expansie/Toekomst Vraag:
Wat is de toekomstvisie van Landis? Antwoord:
Landis wil inspelen op de servicevraag die gaat komen op het gebied van nieuwe technologieën voor spraak, data & video en de convergentie van die technologieën.

Vraag:
Zijn nieuwe overnames op (korte) termijn te verwachten? Antwoord:
Landis is permanent aan het kijken naar mogelijke overname kandidaten. Meer kunnen we over toekomstige overnames niet zeggen. Het meest recente voorbeeld is de overname van Citee. Voor het persbericht daarover kunnen we naar onze website verwijzen www.landis.com

Vraag:
U heeft aangegeven te willen groeien middels acquisities. Kennelijk zijn grote beleggers niet onder de indruk van uw strategie, want de beurskoers gaat sinds de aankondiging gestaag omlaag. Met een lage koers is het moeilijk overnemen. Houdt u vast aan de eerder genoemde groeidoelstelling wat betreft omzet en wpa? Want u kon de eerder dit jaar gedane voorspellingen mbt de halfjaarcijfers alleen waarmaken dankzij de overname van Detron, dat is een gegeven. Antwoord:
Onze investorbase is stabiel. Meer dan 50% van het aantal uitstaande aandelen is in handen van institutionele beleggers. Deze beleggers nemen stuk voor stuk beleggingsbeslissingen voor langere termijn. De koers van Landis wordt in belangrijke mate bepaald door relatief kleine transacties van over het algemeen kleinere beleggers. Belangrijke aanknopingspunten voor de ontwikkeling van de koers zijn de opinie van de markt over de sector in het algemeen, Landis in het bijzonder, de ontwikkeling van de AEX, de NASDAQ etc. In de halfjaarcijfers van Landis is Detron NIET meegenomen. Detron wordt vanaf 1 juli 2000 meegenomen in de cijfers van Landis Group N.V.. Naar onze mening gaat uw stelling dan ook niet op.

Vraag:
Blijven eerder afgegeven verwachtingen gehandhaafd? Antwoord:
Landis handhaaft de eerder gedane uitspraken over onze verwachtingen voor 2000: een omzetstijging van 25% en een nettowinststijging van 100%. Landis heeft geen voorspelling gedaan over de verwachte WPA.

Vraag:
Kunt u het acquisitiebeleid van Landis toelichten? Wat zijn interessante targets op dit moment, waar gaat de interesse naar uit en is de inmiddels behoorlijk lagere koers geen probleem? Hoe gaat Landis dit aanpakken? Antwoord:
Landis zoekt mogelijkheden om de Europese geografische spreiding dan wel aanwezigheid te versterken binnen de 3 segmenten waarbinnen Landis werkzaam is, te weten business partners, business networks en public networks. Er wordt met name gezocht naar versterking van activiteiten met een relatief hoge toegevoegde waarde (services). Ondanks het koersverloop van het aandeel Landis (o.i. mede het gevolg van een lagere waardering van de ICT-sector in het algemeen) denken wij nog steeds in staat te zijn interessante partijen te vinden. Immers ook zij begrijpen dat deze lagere waardering van invloed is op een eventuele vraagprijs van hun kant.

Vragen (gecombineerd):
Is Landis zelf ook een overnameprooi? Hoe groot is de mogelijkheid dat Landis wordt overgenomen gezien lage beurskoers en goede bedrijf. Heeft Landis beschermingsconstructies? Wie zouden Landis kunnen overnemen (welke Europese of Amerikaanse collega's,concurrenten s.v.p. namen noemen) Antwoord:
Het is onmogelijk voor ons op dit moment in te schatten of partijen geïnteresseerd zijn om Landis over te nemen. Landis kent een beschermingsconstructie, die echter alleen gebruikt zal worden indien Landis van mening is dat een eventuele vijandige overname niet in het belang van Landis en haar aandeelhouders is.

Vraag:
Kent u het bedrijf Triple P uit Vianen.(genoteerd op de Nasdaq) Onlangs werd ik erop gewezen dat dit een perfect fit zou zijn voor Landis. graag uw reactie Antwoord:
Triple P is bekend bij ons. Op dit moment zijn zij niet in beeld.

Vragen (gecombineerd):
Ziet u (concrete) mogelijkheden voor Landis in de voormalige Oostbloklanden? Zo ja, op welke termijn zijn er plannen om nieuwe markten te gaan bereiken, zo ja op eigen kracht of nieuwe overname. Wordt er overwogen producten (-groepen) meer of minder accent te geven. Zal dat een passief beleid zijn, de markt regeert, of bestaan er initiërende plannen? Antwoord:
Nee, we zien geen mogelijkheden in het Oostblok op dit moment. De Oostbloklanden zijn nog niet zover. Nieuwe markten liggen vooral in West Europa, denk aan Italië en Zwitserland. Landis is altijd op zoek naar niches in de ICT-technologie waarvan we vinden dat ze in het totaalpakket van Landis passen en waarvan we verwachten dat ze succesvol zullen zijn.

Vragen (gecombineerd):
Wat is de volgende trend in internetland? Interactieve t.v. is de volgende trend in de internetwereld op welke wijze houdt Landis zich hiermee bezig of is zij hier reeds mee bezig? en kan zij hier ook grote orders van ontvangen? Antwoord:
In de particuliere markt is interactieve tv inderdaad de volgende trend. De technologie hierachter is ADSL. Landis is hier volop mee bezig, bijvoorbeeld met het verbeteren van de performance van bestaand netwerk, zodat het geschikt wordt voor interactieve tv. Een voorbeeld is tv op je mobiele telefoon. Een faciliteit die door Unwired Concepts zal worden aangeboden. Deze technologische ontwikkeling brengt zeker orders voor Landis mee.

Vraag:
Is er een verband tussen het toenemend internetgebruik en de vraag naar uw producten ? Antwoord:
Ja. Hoe meer internet gebruikt wordt, zowel privé als zakelijk, hoe meer vraag er is naar het aanleggen, onderhouden, beveiligen etc van de benodigde infrastructuur. Meer gebruik leidt ook tot vernieuwing en verbetering middels nieuwe technologie. Dat brengt weer aanpassing van de bestaande infrastructuur met zich mee: nieuwe producten, advies over de nieuwe ontwikkelingen, mensen moeten worden opgeleid etc. Met dit alles verdient Landis haar geld.

Vraag:
Er is een evolutie aan de gang van gesloten netwerken naar open netwerken de zgn V.P.N. (VIRTUAL PRIVATE NETWORKS) dit heeft uiteraard grote consequenties voor de beveiliging in hoeverre is Landis hier al mee bezig en denkt zij hier in de toekomst grote orders mee te kunnen binnenhalen? Antwoord:
Landis gebruikt zelf VPN in 10 landen. De open netwerken brengt een nieuwe generatie beveiligingstechnologie met zich mee (digitaal paspoort). Landis adviseert klanten over de mogelijkheden van deze technologie bij bijvoorbeeld banken. Denk aan het bericht enige tijd terug over de beveiligingskwestie van het netwerk van ABN AMRO. Dit soort opdrachten is onze business bij uitstek!

Vraag:
Laatst is er iets naar buiten gekomen over de nieuwste technologie, nl nanotechnologie. Denkt u dat die technologie voor Landis van belang zal worden ? En zo ja, op welke manier ? Antwoord:
Deze nanotechnologie zal zeker voor Landis van belang worden: het zal toegepast gaan worden in onze services. Nanotechnologie heeft te maken met neurale netwerken. Het gaat om de mogelijkheid om menselijk (voorspelbaar) gedrag in netwerken te verwerken inclusief correctieve acties, zodat een lerend systeem ontstaat. Een concreet voorbeeld mag deze technologie en de toepassing ervan verduidelijken. Stel, iemand is gedeeltelijk verlamd geraakt door een auto-ongeluk. Dan maakt nanotechnologie het mogelijk een chip te ontwikkelen die in staat is om de desbetreffende -verlamde- spieren aan te sturen middels stroomstootjes. De sterkte van die stroomstootjes hangt af van de beweging die gemaakt moet worden. Dit patroon wordt op de chip vastgelegd en aangepast gedurende het gebruik (dat is het lerende element).

Vraag:
Wat zijn uw verwachtingen in de toekomst m.b.t. integratie van spraak/data in een netwerk, dit is nu bijna realiteit u heeft reeds Detron overgenomen welke andere spraak,telecombedrijven staan op uw lijstje Antwoord:
De convergentie van spraak en data zal betekenen dat in plaats van 2 aparte netwerken (1 voor data en 1 voor spraak) volstaan kan worden met 1 netwerk dat beide aankan. Dat betekent voor bedrijven dat er i.p.v. 2 netwerken er maar 1 hoeft te worden onderhouden, beveiligd etc. Verder zal een nieuw netwerk extra functionaliteit aankunnen.


Vraag:
Wanneer verwacht u de eerste 'UMTS' orders? Antwoord:
Dit kwartaal.

Vraag:
Het is bekend dat Landis exclusieve contracten heeft met een aantal marktleiders, voor het aanleggen van het UMTS-netwerk. Mijn vraag is hoe exclusief zijn deze contracten?? Antwoord:
Deze contracten zijn niet exclusief. Landis heeft de meeste en best gekwalificeerde mensen in dienst die specifieke kennis hebben op het gebied van UMTS-netwerken. Dat is onze exclusiviteit.

Vraag:
Wat is er gebeurt met het geld dat is binnen gekomen door de verkoop van D.I.T.? Wordt dit geld samen gebruikt met de geleende 135 mln euro voor een nieuwe grote overname? Antwoord:
Binnen Detron waren ook nog een aantal verplichtingen die betaald moesten worden, bijvoorbeeld earn outs. De 135 mln euro is werkkapitaalfinanciering en wordt derhalve niet gebruikt voor overnames.

Uit de branche/Concurrenten Vraag:
Onze inkopers zijn overgegaan naar de concurrentie van Landis vanwege lange levertijden en slecht gemotiveerd personeel. Dit na een aanvankelijke zeer grote tevredenheid over de producten en diensten van Landis. Wat gaat Landis doen om de gunst van dealend Nederland terug te winnen? Antwoord:
Door de groei van Landis ontstaat er een veranderende vraag naar personeel. Het kan voorkomen dat in zo'n periode van verandering een discrepantie ontstaat tussen zittend personeel en personeel dat we zouden willen hebben. Dat betekent dat het voor kan komen dat we tijdelijk personeel te kort komen om 100% service te garanderen aan onze klanten. Inmiddels is al veel geïnvesteerd in aantal & kwaliteit van ons personeel. We hebben er alle vertrouwen in dat onze klanten in de toekomst de service zullen ervaren zoals ze die van ons gewend zijn.


Vragen (gecombineerd):
UPC heeft net als Landis een stormachtige groei doorgemaakt. Afgelopen week is UPC zwaar getroffen door de slechte service die zij aan hun klanten bieden. Ook over de service van Landis hoor ik steeds meer negatieve geluiden van klanten. Zowel het onderwerp service als aandelenkoers van Landis en UPC lijken erg op elkaar. Is het niet verstandiger om nu eens prioriteit te geven aan het goed op orde brengen van de samengevoegde organisaties voordat er weer nieuwe bedrijven worden overgenomen? Landis groeit zeer ambitieus. Is er geen aanzienlijk risico dat Landis zich vertilt aan het managen van deze grote groei en aan het integreren van alle grote aangekochte bedrijven? Antwoord:
Het goed op orde brengen van overgenomen ondernemingen IS onze prioriteit! Voortvarendheid met integreren is de reden dat we juist snel kunnen overnemen. In de snelheid van in elkaar schuiven, schuilt de meerwaarde: het gaat erom van de synergie zo snel mogelijk gebruik te kunnen maken. Landis heeft een model ontwikkeld (zowel commercieel als organisatorisch en uiteraard gebaseerd op ervaringen uit het verleden), dat ondersteund wordt door kwalitatief zeer goede systemen en procedures. Juist dit model maakt het mogelijk om snel en effectief bedrijven te integreren.
De integratie van een aantal belangrijke onderdelen van Detron is reeds afgerond.

Vragen (gecombineerd):
Wie zijn de grootste concurrenten van Landis in Europa (behalve Getronics) en hoe denkt Landis hier marktaandeel te kunnen winnen (Landis is de grootste in de Benelux landen) m.a.w. op welk terrein ligt haar grootste voordeel: prijsvoordeel beter personeel, Landis is relatief onbekend buiten de Benelux op welke wijze gaat u dit aanpakken? Het Belgische Telindus/Telinfo timmert aardig aan de weg in de netwerkintegratorwereld in Europa. Grote concurrent van Landis of fusie of overname mogelijkheden??? Wie ziet u als grote tegenspeler in Duitsland? Met wie kunnen we uw bedrijf vergelijken in de USA ? Antwoord:
De combinatie die Landis heeft na de overname Detron, kent geen concurrenten in Europa. Azlan in de UK zou je als concurrent kunnen zien van het voormalige Landis. En Telinfo uit België zou je op dezelfde manier kunnen zien als concurrent van het Detrondeel van onze activiteiten. Landis is bezig met het opzetten van een imagecampagne voor heel Europa. Deze zal begin 2001 start gaan en onder andere advertenties, tv en ludieke acties voor onze (potentiële) klanten behelzen. In een markt van schaarste wordt er meestal niet geconcurreerd op prijs. De belangrijkste troef van Landis is ons buitengewoon goed gekwalificeerde personeel zowel op het gebied van internet als op het gebied van telecom. Die combinatie is uniek. Landis heeft geen grote tegenspelers in Duitsland, alleen lokale zoals bijvoorbeeld Telemation. In de USA weten wij niemand die dezelfde activiteiten heeft als Landis.

Vraag:
Waarom is het verstandiger om te beleggen in Landis dan in Getronics ? Antwoord:
Wij geven geen beleggingsoordeel over concurrenten of andere partijen. Wat Landis betreft kunnen we wijzen op het meest recente researchrapport dat over Landis is verschenen van de Rabobank. Daarnaast heeft IRIS (de researchafdeling van de Robeco Groep) hun professionele mening over Landis ten positieve aangepast (www.robecoadvies.nl)

Vraag:
Wat verwacht u van de uw marktontwikkeling in de UK en heeft u daar veel last van concurrentie ? Antwoord:
De markt in de UK is zeer competitief. Daar heb je dus altijd "last" van concurrenten. Onze verwachtingen van de markt in de UK zijn positief: met name op de telecommarkt wordt een grote groei verwacht. In de UK zijn de eerste UMTS-licenties geveild en we weten allemaal dat er veel geld betaald is voor die licenties. Partijen zijn gebaat bij een voortvarende uitrol van die netwerken en dat biedt kansen!

Vraag:
Gefeliciteerd met dit gedurfde initiatief. -Waarom en op welke termijn zal Landis tot de Europese marktleiders gaan behoren? -Hoe onderscheidt Landis' core competence zich van de rest en hoe is zo'n voordeel te behouden? -Hoe ziet u een midkap-notering en op welke termijn? Antwoord:
Landis is al een van de Europese marktleiders op het gebied van de combinatie die wij aanbieden. De belangrijkste troef van Landis is ons buitengewoon goed gekwalificeerde personeel zowel op het gebied van internet als op het gebied van telecom. Die combinatie is uniek. Ons trainingsinstituut biedt ons de gelegenheid om onze mensen als geen ander op te leiden in de nieuwste technologieën. Wat de midcap-notering betreft: op dit moment staat Landis op nummer 94 in de lijst voor de Euronext 150, de Europese midcap zeg maar. Daar zijn we natuurlijk blij mee.

Gang van zaken Vraag:
In diverse interviews van u (Dhr. P.Kuiken) zegt u dat het aantal inkomende orders sterk zal toenemen het volgende kwartaal. Mijn vraag nu : waar zijn deze uitspraken op gebaseerd. Is de markt in het derde kwartaal aangetrokken? Antwoord:
In het algemeen geldt dat de ICT-markt in de tweede helft van het jaar aantrekt. We kunnen niet vooruitlopen op de publicatie van onze resultaten.

Vragen (gecombineerd):
Waarom is Landis niet duidelijk over de voortgang van ontvangen orders, andere beursgenoteerde bedrijven zijn hier trots op. 2.De site van Landis mag ook wel verbeterd worden hier ligt een schone taak voor de public relations afdeling of laat hier eens een speciaal bedrijf naar kijken. De heer Kuiken doet voldoende op de televisie regelmatig aanwezig bij Business update laatst bij Harry Mens. De site vindt ik echter ZEER MATIG terwijl dit toch een visitekaartje moet zijn!!! Er wordt weinig tot geen informatie naar buiten gebracht over orders die gescoord worden. In hoeverre mag hieruit de conclusie getrokken worden dat er de afgelopen maanden geen orders gescoord zijn van noemenswaardige grootte ? Antwoord:
Dank voor deze suggestie. We zullen in de toekomst meer aandacht gaan besteden aan onze commerciële successen. Onder andere via onze website zal dat worden gecommuniceerd. Het feit dat we dat nog niet uitgebreid gedaan hebben, betekent niet dat er geen noemenswaardige orders worden binnengehaald. De site wordt dermate goed bezocht dat we eerst aandacht hebben moeten besteden aan de beschikbare capaciteit. Nu dat allemaal geregeld is, hebben we een aantal vernieuwingen in voorbereiding, die ons "visitekaartje" zal verfraaien. Suggesties voor verbetering van onze site vernemen wij graag! Daarvoor kunt u ons mailen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. of een mail via onze website versturen: www.landis.comWat internet betreft zitten we niet stil: de meeste aandacht is de laatste tijd uitgegaan naar onze B2B portal, die nu volledig live zijn in Zweden en België. De overige landen zullen snel volgen.


Vraag:
Hoe verloopt de reorganisatie bij Ilion?Is inmiddels de licentie van Cisco voor Ilion al weer teruggekregen? Antwoord:
De reorganisatie bij Ilion is afgerond. De licentie van Cisco in de UK is nog niet rond. Cisco is een belangrijke partner voor Landis in de rest van Europa. We zijn permanent met Cisco in gesprek en we verwachten een positieve uitkomst.


Vraag:
In het Financieele Dagblad van 7.9.2000 stelt u (dhr Kuiken)dat; "Landis wil in Europa een marktaandeel van 30% halen in de bouw van telecominfrastructuur. Daartoe moet het aantal consultants drastisch omhoog".Mijn vraag is: hoe groot is het huidige marktaandeel en welke businessplan (in grote lijnen) volgt er,en wat is de streefdatum van bereik van het % (2001,2002) Antwoord:
Wij hebben gezegd dat we 30% van het werk i.v.m. de roll out van het UMTS-netwerk willen hebben. Er zijn geen eenduidige cijfers bekend over DE ICT-markt in Europa en wie welk marktaandeel heeft. De totale markt voor IT (produkten/service/software) in Europa is 240 miljard US dollar groot. Inclusief telecommunicatie zelfs 1,5 triljard US dollar (triljard = 12 nullen). En deze getallen zijn schattingen! Als je het zo bekijkt en je neemt de omzet van Landis als deel van dit bedrag, praat je over tienden van % marktaandeel….. Oftewel, opwaarts potentieel genoeg.


Vraag:
Wanneer belangrijke business partners als Getronics, Ericsson en Cap Gemini last hebben van een verminderde vraag naar hun diensten, dan lijkt het dat Landis ook minder omzet dan verwacht zal boeken. Hoe komt het dat Landis nog geen melding heeft hoeven maken van verlaagde omzetverwachtingen voor komende kwartalen en het jaar 2000 in totaal? Antwoord:
De concentratie van de omzet van producten en diensten van Landis ligt in het laatste kwartaal. Dit betekent dat het moeilijk is om voortijdig uitspraken te doen hierover. Landis handhaaft vooralsnog haar eerder uitgesproken verwachtingen.


Vraag:
Op welke manier zal Citee bijdragen aan Landis? Bent u van plan om delen af te stoten? Waarom geeft u hier geen gedetailleerder persbericht over uit? Er wordt u namelijk ondoorzichtigheid verweten. Ook iets mij opvalt is dat er wordt gesproken over verwachte omzet 2000, betekend dit dat de omzet over 1999 niet al te groot was, oftewel: hoe is de groei van het bedrijf op zich? Antwoord:
CITee heeft 250 gespecialiseerde technici in dienst op het gebied van netwerken en -technologie (bijv. Netwerkapplicaties in de zorgsector) CITee draagt verder bij aan de ontwikkeling van ons onderdeel Landis Business Networks (vooral het uitvoeren van projecten in de grootzakelijke markt). CITee past helemaal bij Landis en er zal dus niets worden afgestoten. Deze overname wordt voor het grootste deel (zo'n 75%) in aandelen betaald en voor een kleiner deel in cash. Het is niet gebruikelijk om bij overnames van niet genoteerde bedrijven prijzen te noemen. Deze overname is in oktober 2000 gedaan en voor ons is het financiële jaar 1999 minder relevant. Aangezien 2000 nog niet is afgerond is het gebruikelijk om over verwachte omzet te spreken. Landis doet geen mededelingen over de groei per onderdeel.


Vraag:
Hoe staat het met de vorig jaar gelanceerde b2b webportal die een zeer grote omzet zou generen en hoe wordt de jongste overname (Citee) betaald. Enige tijd geleden heeft Landis gemeld dat het d.m.v. een B2B portal een miljard omzet zou genereren. Graag verneem ik hiervan de status quo. Antwoord:
De B2B portal van Landis is nu volledig live in Zweden en België. De overige landen zullen snel volgen. De genoemde omzet is een doelstelling waar Landis graag heen wil met de site. Het is niet te zeggen wanneer het precies zo ver is.

Landis/Detron Vraag:
Hoe verloopt de integratie met Detron en heeft u nog lijken in de kast gevonden ? Antwoord:
De integratie van Detron verloopt voorspoedig. De integratie van een aantal belangrijke onderdelen van Detron is reeds afgerond.

Vraag:
Kunt u iets zeggen over de eerste halfjaarcijfers van Detron? Antwoord:
Nee, we publiceren geen halfjaarcijfers van Detron. De resultaten van Detron worden vanaf 1/7/00 meegenomen in het resultaat van Landis Group en die resultaten zullen begin volgend jaar worden gepubliceerd.

Vraag:
Wanneer wordt de gevelnaam langs de A2 bij Zaltbommel nou eens veranderd van Detron in Landis. Wanneer komen de cijfers van het 3e kwartaal Antwoord:
Goed nieuws: op vrijdag 13/10 jl zijn de borden aangepast op het voormalig Detrongebouw in Zaltbommel. Er staan 2 prachtige logo' s op het gebouw. Landis publiceert geen kwartaalcijfers. De eerst volgende cijfers zullen de cijfers over heel 2000 zijn, die begin volgend jaar worden gepubliceerd.

Koers/Waardering/Investor Relations Vragen (gecombineerd):
U wilt met Landis graag naar de Midkap toe, wat denk U hier zelf aan te kunnen doen. Ik denk dat wanneer Landis wat beter (middels bv persberichten) communiceert met zijn aandeelhouders er vanzelf meer belangstelling (lees omzet en bekendheid) zal komen. Met de komst van Euronext volgend jaar, wordt de prijs van small-cap aandelen d.m.v. twee noteringen opgemaakt. Het lijkt mij dat de verhandelbaarheid sterk gaat afnemen. Mijn vraag is dan ook als volgt: Gaat Landis uitwijken c.q. een dual listing aanvragen bij bv de schermenbeurs Nasdaq of een andere beurs? Antwoord:
Wat de midkap-notering betreft: op dit moment staat Landis op nummer 94 in de lijst voor de Euronext 150, de Europese midkap zeg maar. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Vooralsnog zijn er geen plannen om een notering op de NASDAQ aan te vragen.


Vraag:
Worden er door Landis opties op het aandeel Landis uitgegeven voor het personeel. Antwoord:
Ja, voor ons personeel is een optieplan, zodat alle werknemers opties Landis kunnen krijgen.


Vraag:
Hoe zit het met de ontwikkeling naar hogere netto marges (hogere EBITDA)? Met andere woorden: Gaat de verschuiving van een puur distributiemodel naar meer toegevoegde waarde (services en kennis toevoeging) volgens plan en kunt u daar cijfers (percentages) aan toekennen? Ik ben zeer erkentelijk voor uw antwoord. Antwoord:
Ja, de ontwikkeling van distributie naar meer toegevoegde waarde gaat volgens plan. Doelstelling is om 25% van de omzet uit dienstverlening te realiseren. Overnames als die van Detron en CITee dragen daar aan bij. Bijv. De omzet van CITee bestaat voor 1/3 uit producten en voor 2/3 uit service.


Vraag:
Waarom kiest u voor de verwachting van een winststijging van 100%. Als de werkelijke cijfers ietsje hoger liggen dan de verwachting is dit slecht voor de koers. Waarom gaat u niet uit van een lagere groei, zodat bij de bekendmaking van de cijfers de koers eindelijk weer een de lucht in kan gaan? Ambitie is goed, maar het moet niet steeds ten koste gaan van de beleggers. En wat zijn de verwachtingen voor de komende 5 jaar? Antwoord:
De verwachtingen die we bij Landis naar buiten toe uitspreken zijn reële verwachtingen waar we als Landis achter staan. Wij houden er niet van allerlei reserves in te bouwen. Dat zou naar onze mening niet eerlijk zijn naar onze aandeelhouders.


Vragen (gecombineerd):
Wat is uw mening over de huidige koers van Landis, wat zie u als een reële waarde, ook afgezet tegen die van concurrenten. N.B. Ook een ABN AMRO deed hierover een interessante uitspraak, dus dit is niet ongebruikelijk. Wat vindt u van de huidige waardering van Landis en wat gaat u hieraan doen? De visie van de heer Kuiken t.a.v.de koersontwikkeling aandeel Landis klopt van geen kanten. Kort geleden was zijn voorspelling dat de koers richting 75 euro zou gaan,nu amper 16. Mooie woorden alleen werken niet. We willen daden zien. Wat is hierop uw reactie? Ik ben erg benieuwd hoe u tegenover de ontwikkeling van de huidige koers aankijkt (waarbij het huidige sentiment niet van toepassing is) -Bent u van plan de huidige jaren zelfstandig te blijven, of is er een mogelijkheid op een eventuele fusie/overname. Antwoord:
Hoewel we begrijpen dat dergelijke vragen bij beleggers naar voren komen, kunnen we hier geen commentaar opgeven. Er geldt een soort gouden regel in beleggingsland: de belegger heeft altijd gelijk. Dit betekent dat het niet aan ons is een oordeel te geven over onze koers. Deze is immers van vele factoren afhankelijk. Het enige wat Landis kan doen is zorgen dat zij waarmaakt wat zij belooft tav realiseren van resultaten en uitvoering van haar strategie. De heer Kuiken heeft uitspraken gedaan, uitgaande van de veronderstelling dat een aantal variabelen zoals koers/winst-verhouding, sentiment etc. hetzelfde zouden blijven en wetende wat Landis in de toekomst af zou leveren. Indien echter genoemde variabelen veranderen gaan deze uitspraken niet langer op. Het is dan ook onmogelijk voor Landis om uitspraken en/of beloftes te doen tav de koersontwikkeling. De beleggers bepalen dit.


Vraag:
Om verder te groeien moet Landis wederom veel aandelen uitgeven. Met de huidige lage koers kan dat geen aandeelhouderswaarde meer opleveren. Hoe gaat Landis dat oplossen? Antwoord:
Met voornoemde stelling zijn we het niet eens. Elke overname die Landis doet heeft als doel dat deze zal bijdragen aan de winst en aan de WPA.


Vraag:
Wat denkt u is de invloed op de koers van Landis indien de lock up periode van diverse aandeelhouders (dhr. Banken) afloopt en er grote pakketten boven de markt komen te hangen? Antwoord:
We doen er alles aan om te voorkomen dat dergelijke grote pakketten (laat zeggen groter dan 5%) boven de markt komen te hangen. Tot nu toe is dat goed gelukt (zie het persbericht over het pakket van de heer Banken op onze website bij news www.landis.com), dus hierin zien we geen probleem.


Vraag:
Vorige grote overnames hebben geleid tot een groot verlies aan aandeelhouderswaarde, in elk geval tot een forse daling van de koers terwijl eigenlijk een forse stijging mogelijk zou zijn geweest. Ik ben van mening dat Landis eerst het vertrouwen van de beleggers moet winnen voordat er wederom bedrijven worden overgenomen. Bent u het daar mee eens? Antwoord:
Wij denken dat onze aandeelhouders op langere termijn gebaat zijn bij uitvoering van onze strategie. Onze overnames passen in onze strategie.


Vraag:
"Onbekend maakt onbemind." Geldt dit ook niet voor Landis ? Als ik vrienden/vriendinnen vertel dat ik beleg in o.a Landis kijken ze me vragend aan en moet ik uitleggen wat Landis voor een bedrijf is. Kortom: wat gaat u eraan doen om het bedrijf een betere bekendheid bij het publiek te geven, hoe zit het met de P.R. van Landis ? Antwoord:
Er wordt op dit moment een imagecampagne uitgewerkt op Europees niveau (zie ook het eerder gegeven antwoord). Verder is het belangrijk voor ons dat meer en meer banken het aandeel Landis gaan volgen (we hebben het aantal banken dat research over ons schrijft reeds verdubbeld). En middels interviews, roadshows in Europa, onze website etc werken we aan onze bekendheid.


Vraag:
Als u niet van plan bent de Amerikaanse beurs, noch markt op te gaan; waarom dan de naam "Landis"? Antwoord:
De naam Landis is een samentrekking van LAN (afkorting van Local Area Network) en DIS ( van distributeur). Van oorsprong is ons bedrijf een distributeur van Local Area Networks.


Vraag:
Enige tijd geleden was er sprake van contacten tussen Landis en een groot Amerikaans Effectenhuis. Kunnen wij als investeerders in uw bedrijf op termijn nog berichten ten aanzien van dit onderwerp verwachten. En in hoeverre kunt u hier concreet uitspraken over doen. Alvast bedankt voor de reactie. Antwoord:
U kunt als investeerder op termijn research verwachten van een (of meer) buitenlandse effectenhuis(zen). Als er concreet nieuws op dit gebied is zullen we dit zeker publiekelijk maken.

Divers Vraag:
Met welk bedrijf of welke bedrijven in Amerika is Landis te vergelijken? Hoe is de PE van deze bedrijven vergeleken met Landis? Ligt het in het voornemen L. te laten noteren op de Nasdaq. Naar mijn mening kan er nog heel veel verbeteren aan de Investor Relations van L. Hoeveel procent van de aandelen is in bezit van institutionele beleggers? Heeft de onderneming een stockoptie plan? Antwoord:
Landis is niet vergelijkbaar met een bedrijf in de USA. Vooralsnog zijn we niet voornemens om een notering aan de Nasdaq aan te vragen. Ruim 50% van de uitstaande aandelen zijn in handen van institutionele beleggers. Ja, de onderneming heeft een optieplan voor onze werknemers.


Vragen (gecombineerd):
Wij horen dat u via een dochteronderneming futur@ctive endemol achterna wil. Wanneer gaat deze dochter bijdrage aan de winst? en wanneer gaat uw bedrijf weer wat meer in de schijnwerpers staan om de beurskoers te ondersteunen,als men wat meer `reclame` maakt weten de mensen volgens mij het aandeel wel weer tevinden U bent als prive-investeerder bezig met het opbouwen van een zogenaamde "content-fabriek" waarmee content voor multimedia-activiteiten wordt opgebouwd. Hoe verhoudt zich dat met de activiteiten van Landis? Waarom is Landis hier niet zelf mee actief? Hoe moet ik uw mediaplannen zien, en wat betekent dit voor Landis ? Antwoord:
Futur@ctive is geen dochteronderneming van Landis. Paul Kuiken belegt - zoals zoveel mensen- privé. En een van de investeringen die hij privé heeft gedaan is in Futur@ctive. Zijn enige betrokkenheid bij Futur@ctive is dan ook de rol van (mede)financier. Landis richt zich op dit moment niet op content. Een link tussen de business van Landis en Futur@ctive is bijvoorbeeld interactieve tv. Landis kan de infrastructuur hiervoor verzorgen en bedrijven als Futur@ctive zijn er voor de inhoud. Overigens is er geen directe relatie tussen Landis en Futur@ctive.


Vraag:
Een belangrijk facet van uw bedrijf vormen uw opleidingen. Zullen alle afgestudeerden worden ingezet binnen uw eigen bedrijf, dan wel zal hier ook sprake zijn van uitstroming? Antwoord:
Onze trainingen worden zowel aan onze werknemers gegeven als ook aan werknemers van andere bedrijven. Derhalve kunnen niet alle afgestudeerden worden ingezet binnen Landis. Overigens ligt het wel voor de hand dat een dergelijk opleidingsinstituut het netwerk van Landis naar de arbeidsmarkt versterkt.


Uw vragen niet beantwoord gevonden? Dan was u vermoedelijk te laat. Alle vragen die tot de gestelde datum en tijd zijn binnengekomen, zijn doorgestuurd. Let daarop bij de volgende Community Call. Praat verder over deze Community Call met medebeleggers op het Landis-forum of stel nu uw vragen aan de directie van Hagemeyer in de volgende Community Call.