We hebben 128 gasten online

Landis als er wat aan de hand is Deel 9 De afrekening

Gepost in Landis

drs.J.W.Swaen Historicus www.blikopdewereld.nl

landis ict group

landis Paul Kuiken

Paul Kuiken

landis John Bus John Bus

Logo landis

Chief Executieve Officer

Chief Financial Officier

Mijn reactie op iex forum van 8 mei 2002

Deze grote belangstelling voor landis is gebaseerd op het feit dat ik naar aanleiding van bestudering van gegevens van Landis, in juli 2001, aan Investorrelations van Landis vragen heb gesteld naar aanleiding van het jaarverslag 2000.
Ik heb mijn mailing op schrift teruggevonden met Manager Investor Relatians Ingeborg Visser.
In die mening werd mij kwalijk genomen dat ik op dit forum berichten over Landis plaatste. Daar heb ik toen als volgt op gereageerd:

"Antwoord van drs.J.W.Swaen aan Ingeborg Visser

Waar ik me echt zorgen over maak is het volgende:

is het niet een normale zaak dat beleggers in aandelen Landis Groep onderzoek doen naar het bedrijf waarin ze investeren?
Als dan tijdens dat onderzoek een aantal vragen opkomen, waar aandeelhouders duidelijkheid over willen hebben, en die vragen zijn voor alle aandeelhouders van belang, dan is het toch vanzelfsprekend dat die antwoorden publiek worden gemaakt in het belang van die aandeelhouders van de Landis Groep en voor de Landis Groep zelf.
Ligt het dan niet voor de hand om als manager Investement Relations van de Landis Groep toe te juichen dat aandeelhouders zoveel moeite doen om een goede relatie op te bouwen met het bedrijf waarin men een aandelenbelang heeft in plaats van te spreken over "ongepast en onaangekondigd mijn correspondentie met u publiek maken"?
Is juist de functie Manager Investement Relations bij uitstek niet een functie die juist de belangen van de aandeelhouders in het oog dient te houden?

Waar het mij allemaaal om te doen was, is er voor te zorgen dat aandeelhouders in de Landis Groep het vertrouwen dat ze hadden in de Landis Groep en financiele middelen investeerden door het aanschaffen van aandelen Landis die daarna scherp in waarde zijn gedaald, toch weer een perspectief te schetsen waardoor hun aandelenbezit in Landis op den duur niet een last maar weer een lust zou worden in het vertrouwen dat Landis een bedrijf is waarvan het een genoegen is aandeelhouder te zijn.

Ik hoop met dit antwoord voldoende te hebben aangetoond dat er van mijn kant geen sprake was van öngepastheid"al ben ik misschien niet in staat dat gevoel helemaal bij u weg te nemen.
Ik vertrouw erop dat de door mij gestelde vragen opde door u toegezegde wijze, zullen worden beantwoord.

met vriendelijke groet,

drs. J.w.Swaen

Het antwoord op die vragen, men kan beter zeggen, ontwijkende en niet beantwoorde vragen wekten mijn argwaan.

Die argwaan werd nog versterkt doordat mij bleek dat de cijfers van 1e jaarhelft, ondanks verzekeringen van Paul Kuiken in de media, niet een winst op leverden van € 0,30 maar een winst van ik meen € 0,11 per aandeel.

Vanaf dat moment ben ik een grondige bronnenstudie begonnen en heb in bijdragen op o.a. dit forum laten weten dat ik mij door Landis belazerd voelde. Dat was op 6 september 2001.

Daarna heb ik in o.a.in bijdragen Landis als er wat aan de hand is deel 1 tot en met deel 11, Landis en het winstsprookje en Landis kon de hele wereld aan + Naar een nieuw Landis deel 1 en deel 2 + Landis naar de knoppen deel 1 en deel 2 en in Fantasie en werkelijkheid + Paul kuiken valt in zijn eigen financiele valkuil bij overname van Ilion.

Ongetwijfeld vergeet ik een aantal dingen.
Waarom zoveel moeite gedaan? Ik heb het gevoel midden in een thriller verzijlt te zijn geraakt en meende andere aandeelhouders mijn bevindingen niet te moeten onthouden zodat ze hun aandelen op tijd van de hand konden doen.

JoSwaen

Misleiding door een vriendenclub

Vernietigend rapport over de ondergang van Landis

Philip de Witt Wijnen in NRC 12 mei 2009

Landis is al jaren failliet. Gedupeerden kunnen nu in het enquêterapport lezen hoe dat kwam. Misschien kunnen ze nog iemand aansprakelijk stellen.

Het heeft even geduurd - bijna zes jaar - maar gedupeerde aandeelhouders van Landis hebben nu wel een document in handen waarmee zij uitzicht hebben op financiële genoegdoening. Gisteren werd het enquêterapport publiek over het onderzoek dat de ondernemingskamer in oktober 2002 had bevolen naar de gang van zaken die leidde tot het faillissement van het beursgenoteerde automatiseringsbedrijf. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB), die om het onderzoek had gevraagd, kondigde gisteren meteen aan terug te gaan naar de ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof om wanbeleid te laten vaststellen. Daarmee kan de weg naar schadeclaims worden ingeslagen. Daarnaast overweegt de VEB om direct naar de civiele rechter stappen om, met hetzelfde rapport in de hand, de voormalige bestuurders en commissarissen aansprakelijk te stellen. In het rapport van de enquêteurs wordt een onthutsend beeld geschetst over de manier waarop Landis vanaf de beursintroductie in 1998 als een vriendenclub van topman Paul Kuiken werd geleid. De twee onderzoekers, Leendert van den Blink en Lou Traas, zetten in ruim tweehonderd paginas de feiten op een rij. Dat doen zij in onderkoelde stijl, met nu en dan een rake vergelijking. Landis gedroeg zich als een man die kaartjes verkoopt voor een theatervoorstelling waarvan hij geen idee heeft of die ooit zal plaatshebben, omschrijven zij de manier waarop het bedrijf kostbare overnames bij beleggers introduceerde zonder zich af te vragen of de miljoeneninvesteringen ooit zouden zijn terug te verdienen. Over de overnamesom van 6,7 miljoen euro voor het IT-opleidingsinstituut 4U Group, in december 1999, schrijven ze droogjes: Dit is een erg hoge prijs voor een technisch failliete onderneming. Landis was in 1991 via een managementbuy-out losgeweekt van HCS, een ander destijds ook zieltogend automatiseringsconcern. In 1998 ging Landis naar de beurs in Amsterdam, waarmee het enkele tientallen miljoenen ophaalde om de eigen groeiambitie te kunnen financieren. In rap tempo kocht Landis andere ICT-bedrijven op. Het wilde veranderen van een Nederlandse dozenschuiver (distributeur van automatiseringsproducten) tot een breed ICT- en telecombedrijf met een belangrijke positie in West-Europa. Deze ambitie past in het tijdperk van de internethype. Op het hoogtepunt, 2001, werkten er ruim drieduizend mensen. Door het faillissement in april 2002, berekenden de twee curatoren Willem Jan van Andel en Rinke Dulack indertijd, is 600 miljoen euro verdampt: 160 miljoen aan uitstaande schulden en 440 aan geïnvesteerd kapitaal. Volgens het enquêterapport heeft Landis met zijn expansiedrift gevaarlijk spel gespeeld. Omdat het financieel, administratief en organisatorisch het huis niet op orde had heeft Landis bewust risicovol geopereerd. Het bedrijf uit Den Bosch wordt omschreven als een vriedenclub van directeur-grootaandeelhouder Paul Kuiken. De man, die bij de beursgang ruim 30 miljoen gulden verdiende, was de almachtige baas die alleen het beleid bepaalde.De meeste overnames - de enquêteurs bespreken er tien - werden voor absurd hoge prijzen gedaan, vooral door een superhoge goodwill. Zelden ging er deugdelijk boekenonderzoek aan vooraf. Omdat de overnamesommen van het eigen vermogen afgingen, verzwakte de balans snel. Ook ontbrak een zorgvuldige administratie, en notulen van bestuursvergaderingen werden niet of nauwelijks gemaakt. Naar de buitenwereld - de media, de beleggers - werd een fraaier beeld van de financiële prestaties getoond dan realistisch was. In de jaarrekeningen van 1999 en 2000 werden omzet en winst ruim en ten onrechte naar boven bijgesteld.Hoewel Landis op een gegeven moment volgens de onderzoekers onafwendbaar op zijn ondergang afstevende, gingen er nergens alarmbellen af. De tweekoppige raad van commissarissen was niet berekend op haar taak: controle van een beursgenoteerde vennootschap. De raad constateerde bij zichzelf ook een gebrek aan financiële kennis maar weigerde versterking aan te trekken.Meest onthutsend is de rol van president-commissaris Cees de la Haye. Dat is niet alleen een goede vriend van topman Kuiken, hij profiteert ook persoonlijk van de omstreden overname van de 4U Group. Bij dit bedrijf was hij indirect voor 25 procent aandeelhouder. De enquêteurs voeren een e-mailwisseling tussen de twee vrienden op, waarin de president-commissaris aan zijn bestuursvoorzitter suggereert de betaling als een managementvergoeding te storten in een aparte bv. Dan kan ik privé feestvieren met turbo effect.Volgens de VEB biedt het gisteren bekend gemaakt enquêterapport op alle fronten aanknopingspunten voor civiele schadeclaims. De beleggersvereniging wil zowel via de ondernemingskamer als via de rechtbank schadevergoeding zoeken. Het zijn niet de eerste procedures gericht tegen de destijds verantwoordelijke bestuurders en commissarissen. De curatoren hebben hen vorig jaar al gedagvaard. Ook tegen de voormalige accountant van Landis, Ernst & Young, lopen procedures bij het tuchtcollege van beroepsvereniging Nivra. Zowel curatoren als een consortium van negen banken dat Landis destijds heeft gefinancierd, vinden de financiële controle van Landis destijds beneden de maat was. Voormalig bestuursvoorzitter Paul Kuiken stond ook al twee keer voor de strafrechter, in een voorkenniszaak en wegens verdenking van frauderen met opties. Bij die laatste zaak waren ook mededirecteuren en de twee commissarissen betrokken. Beide zaken lopen nu in cassatie bij de Hoge Raad.

Vernietigende conclusies voor bestuurders Landis

12 mei 2009 Vereniging voor Effectenbezitters

De Ondernemingskamer (OK) van het gerechtshof Amsterdam heeft deze week het verslag van de onderzoekers Van den Blink en Traas naar het beleid en de gang van zaken van de in 2002 gefailleerde ICT onderneming Landis Group N.V. openbaar gemaakt.
De conclusies zijn vernietigend.

Het rapport trekt vernietigende conclusies over het functioneren van het bestuur en de raad van commissarissen van deze onderneming. Het rapport is de opmaat voor de VEB om de OK te verzoeken wanbeleid vast te stellen en te komen tot aansprakelijkstelling van bestuurders en commissarissen voor de door aandeelhouders geleden schade.Groei vanaf het begin
Landis, dat in 1998 een notering kreeg aan de Amsterdamse beurs, groeide vanaf dat moment explosief. De ambitie van Landis was om op de kortst mogelijke termijn uit te groeien tot ‘the leading value added networking distributor throughout Europe'.

Een snelle expansie werd met dat doel tot een strategische noodzaak. Dat leidde tot dure, zo niet absurde overnames, waarbij Landis er - geheel onterecht - vanuit ging dat beleggers bereid zouden blijven steeds hogere prijzen voor Landis aandelen te betalen.

De onderzoekers concluderen dat Landis zich met die strategie voor ogen heeft gedragen als ‘een man die kaartjes verkoopt voor een theatervoorstelling waarvan hij geen idee heeft of die ooit zal plaatshebben'. De financiering van de overnames liep op die manier uiteindelijk geheel vast. Het was volgens de onderzoekers niet de vraag of het mis zou gaan bij Landis, maar enkel wanneer.

Op 8 juli 2002 viel het doek voor Landis.

Het complete onderzoeksrapport (pdf; 210 blz)
Chaos
Landis werd door bestuurder Paul Kuiken bestuurd als een ‘vriendenclub'. Beleid en planning werden voortdurend aangepast. Financiële toetsingen bij overnames ontbraken en er werd - geheel achterhaald - vastgehouden aan de zogenaamde ‘gulden balans'-regel (het afboeken van betaalde goodwill van overgenomen ondernemingen op het eigen vermogen van Landis).

De raad van commissarissen van Landis, bestaande uit Cees de la Haye en Adriënne Vrisekoop-Sterk, beschikten niet over de vereiste kennis en expertise voor een beursfonds van deze omvang en hebben nagelaten zich de indringende vragen te stellen of Landis het beoogde groeitempo wel aan kon en of Landis wel bestand zou zijn tegen verslechterende marktomstandigheden.

Wanbeleid
Voor de VEB is het rapport aanleiding om de OK op korte termijn te verzoeken tot vaststelling van wanbeleid bij Landis over te gaan. Die kwalificatie zal de basis vormen voor aansprakelijkstellingen en vergoedingen aan aandeelhouders.

De VEB overweegt nog of zij gelijktijdig met het verzoek aan de OK de civiele rechter zal vragen op basis van het rapport de aansprakelijkheid van de betrokken partijen vast te stellen. De mogelijke aansprakelijkheid van huisaccountant Ernst & Young wordt nog bestudeerd.

Boekhouden Landis-stijl
Dat er ook op de administratie van Landis veel aan te merken was werd al eerder door de curatoren vastgesteld. De creatieve controller Gerrit Bonnema maakte het wel erg bont toen hij zijn medewerkers opdracht gaf de cijfers op de gewenste eindresultaten aan te passen. Ook bij de vastlegging van de besluiten van bestuur en commissarissen was het nodige mis.

Uiteindelijk liep alles spaak met de gebrekkige concernfinanciering. Beleggers werden door bestuur en commissarissen jaar na jaar op het verkeerde been gezet en hebben nagelaten tijdig in te grijpen. Met het faillissement van Landis verdampte maar liefst 440 miljoen euro die beleggers in deze onderneming investeerden.

VEB weer naar rechter om Landis

financieel dagblad 12 mei 2009De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zal de Ondernemingskamer vragen om wanbeleid vast te stellen bij het in 2002 failliet gegane ICT-bedrijf Landis. Daarnaast overweegt de VEB een civiele schadeclaim in te dienen bij de rechter tegen de voormalige bestuurders en commissarissen van Landis. Dit moet gedupeerde beleggers schadeloosstellen.

Wanbeleid Dat zegt een VEB-woordvoerder naar aanleiding van het gisteren uitgekomen kritische verslag van onderzoekers Leendert van den Blink en Lou Traas over mogelijk wanbeleid van Landis. De onderzoekers schreven hun rapport in opdracht van de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof. Die gaf daartoe in 2003 de opdracht op verzoek van de VEB.

Tekort van euro 160 mln In de vier jaar dat Landis beursgenoteerd was, hebben aandeelhouders euro 440 mln kapitaal in de onderneming gestoken. Bij het faillissement bleef een tekort over van euro 160 mln.

Ex-controller weerspreekt manipulatie bij Landis

22 juni 2007 financieel dagblad

Door: Lotringen, C.G.V., vanDe curatoren van het failliete Landis baseren zich op een compleet verkeerde interpretatie bij hun conlusies dat de cijfers bij het failliet gegane ict-bedrijf Landis zouden zijn gemanipuleerd. De interpretatie betreft een email die een toenmalige controller in 2001 verzond.Dat zegt de ex-controller tegenover De Volkskrant. 'De mail waarschuw ik voor afrondingsfouten. De boodschap was juist bedoeld om de medewerkers op het hart te drukken precies te werken. Want als je een hele reeks afrondingsfouten bij elkaar telt, kan het eindresultaat behoorlijk afwijken van wat het resultaat behoort te zijn.’ Landis ging in 2002 failliet. De schade van het bankroet was ongeveer euro 600 mln. De curatoren publiceerden woensdag hun onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Daarin stellen zij dat beleggers lange tijd zijn misleid met foutieve jaarrekeningen. 'Een sterke sturing op resultaat'Daarnaast schrijven zij dat er met betrekking tot de halfjaarcijfers 2001 ‘een sterke sturing op het gewenste resultaat lijkt te hebben plaatsgevonden’. Volgens de curatoren zou het hierbij im manipulatie gaan.Die opvatting baseren zij onder meer op een mail van de controller, die daarin een medewerkster (Annemarie) opdracht geeft ‘alle tellingen te controleren, maar zorg dat de kolom totaal klopt en pas daar de rest op aan. Ik moet hoe dan ook op euro 0,26 per share uitkomen en de EBIT moet gld 45 mln zijn, etc Annemarie!!!!’Dit slaat helemaal niet op het manipuleren van cijfers, zegt de controller tegenover De Volkskrant. Hij wijst op de aanhef van de mail die de curatoren openbaar hebben gemaakt. ‘De tellingen van de P & L kloppen NIET’, staat daar. ‘Alle afrondingen moeten er eigenlijk uit, maar je moet het DEKSELS goed controleren, want je wordt gek van de afrondingsfouten. SLORDIG als dit zo naar de bank gaat.’Het ging er helemaal niet om de cijfers in een gewenste richting te duwen, zegt de opsteller van deze mail nu, ‘het ging erom een grote fout te voorkomen door niets te doen aan allerlei kleine foutjes.’Het rapport van de curatoren is donderdag ook bekritiseerd door de accountant Ernst & Young en door de oud-bestuurders en commissarissen van Landis.

Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad

Curator Landis meldt grootschalige misleiding

21 juni 2007 financieel dagblad

Het voormalige beursfonds Landis heeft systematisch onjuiste winst- en omzetcijfers gepubliceerd. Daarmee heeft het inmiddels failliete bedrijf op grote schaal beleggers, crediteuren en banken 'misleid'.

Dit concluderen Landis-curatoren Willem Jan van Andel en Rinke Dulack in hun gisteren openbaar gemaakte onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Landis veranderde in 2002 binnen een maand van een bedrijf dat winstgevend beweerde te zijn in een reddeloos verloren boedel.

Het faillissement heeft volgens de curatoren een schade van euro 600 mln aangericht. Ruim 3200 werknemers verloren hun baan. Daarmee is het een van de grootste faillissementen uit de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis.


Vrijspraak voor top Landis in zaak optiefraude

31 mei 2007 financieel dagblad

Het Gerechtshof Amsterdam heeft gisteren drie oud-bestuurders, twee commissarissen en twee medewerkers van het inmiddels failliete beursfonds Landis vrijgesproken van het vervalsen van opties.

Het hof vernietigt daarmee een eerdere veroordeling door de rechtbank in Amsterdam. Die had eind 2004 de zeven voormalige medewerkers van automatiseringsbedrijf Landis voor optiefraude straffen opgelegd oplopend tot zes maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, en boetes tot euro 20.000.

Landis was een van de zeventien beursfondsen waar opsporingsdiensten, toezichthouders en fiscus vlak na de eeuwwisseling onregelmatigheden ter grootte van ruim euro 200 mln signaleerden in de toekenning van opties aan personeel en management. Bij acht van die beursfondsen kwam de fiscus met een naheffing van euro 37 mln. Versatel schikte het geschil hierover voor euro 3 mln.

Harde aanpak

Landis werd het hardst aangepakt van de beursgenoteerde bedrijven die verdacht werden van malversaties met hun eigen optieregelingen. Het Openbaar Ministerie (OM) ging in 2004 over tot vervolging van de volledige top van Landis, drie bestuurders en twee commissarissen, plus twee vooraanstaande werknemers. Nooit eerder in Nederland sleepte het OM bestuurders en commissarissen van een beursgenoteerde onderneming collectief voor de strafrechter.

Alle medewerkers van Landis, van magazijnmedewerker tot bestuursvoorzitter, hadden destijds aandelenopties. Ook de commissarissen.

Kern

Kern van de verdenking van het OM was dat de zeven aangeklaagden leiding en uitvoering gaven aan het vervalsen van optieovereenkomsten. In januari 1999 hebben ze toekenningscontracten opgesteld en ondertekend, met als datering 8 oktober 1998. Precies op 8 oktober 1998 stond het aandeel Landis op de laagste koers (euro 6,58) sinds de beursgang. De koers steeg daarna snel tot een piek van euro 28 in 2000. In 2002 ging de automatiseerder failliet.

De verdediging voerde aan dat de contracten uit 1999 niet waren geantedateerd waren. Ze dienden slechts een abuis in de oude contracten van 1998 te herstellen. Het hof acht dit niet uitgesloten. Opzettelijke vervalsing is daarmee niet bewezen. Het hof komt daarom met vrijspraak. Het OM gaat in cassatie.

VASCO VAN DER BOON