We hebben 233 gasten online

10 maart 2003 Ordina een ramkoers van € 2,45 en toch een cashdividend?

Gepost in Overige onderwerpen

Jo Swaen 10 maart 2003

De wereld op zijn kop of gewoonweg alles wat maar een aandeel is uit de software en technologiesector naar het begin van het einde? Men zou het haast denken. In de euforie van de ‘Tech bubble’ explodeerden de koersen en iedereen wilde erbij zijn. Veel mensen hebben er dan ook goed aan verdiend, zoals ikzelf, maar veel mensen ook veel verloren omdat men bleef denken dat de stijging van de koersen wel zou blijven aanhouden. Los daarvan leven we in een zeer moeilijke tijd met een AEX die alleen al meer dan 20% heeft verloren in 2003 en het is pas maart. Maar moeilijke tijden geven ook mogelijkheden op de aandelenmarkt, als begrijp ik volkomen dat veel particuliere aandeelhouders zeker na het AHOLD debacle niets meer met aandelen te maken willen hebben. Dat lijkt me nu juist verkeerd. Nu de koersen op een niveau zijn gekomen, althans in ons landje, dat rustig omschreven kan worden met irrationeel, geeft dat mogelijkheden om op termijn prachtige resultaten te behalen. Edoch, kijkend naar de ontwikkeling van de koers van b.v. Ordina dan lijkt het wel of het bedrijf voor een faillissement staat. Een jaar geleden noteerde het aandeel € 13,85 op 020308 om afgelopen vrijdag 030307 te sluiten op € 2,45. Een daling met niet minder dan € 11,40 in een jaar. Niet minder dan 82,31% in een jaar

Grote verliezen geleden door Ordina? Nee, zelfs in deze turbulente tijden behaalde Ordina een winst van € 0,59 per aandeel over 2002 tegen een winst per aandeel van

€ 0,90 over 2001. Een daling van de winst met € 0,31 in en jaar dus met zo’n 33,3%.

Jaar Omzet in milj € Winst p/a Dividend 15%

Winst in milj €

E/V per aandeel
1999 258,0 0,96   28,0 1,37
2000 360,3 1,05 0,15 34,0 1,10
2001 444,0 0,90 0,13 29,2 1,86
2002 397,6 0,59 0,09 18,1 2,35
2003   ?      

 

Rechtvaardigt dat een daling met 82,31% natuurlijk niet.

Maar zo wordt altijd gezegd: ‘de markt heeft altijd gelijk’.

Nou mooi niet dus. Zeker niet in deze tijden.

Waardoor dan die scherpe daling? Een van de hoofdredenen is natuurlijk dat Ordina uit de Midcap is verwijderd.

Op 10–08 -2002 stelde ik in een discussie op EB het volgende met betrekking tot de winst voor 2002:

‘Als we uitgaan van een daling van ongeveer 35% kom je uit op een winst van € 0,57 per aandeel.
Veiliger is uit te gaan van een daling van 40% gezien het feit dat heel 2002 geen opleving komt.
Dat kom je uit op € 0,528 per aandeel.
Kijken we dan naar de koers van Ordina bij sluiting van de beursweek was dat € 4,61.
Dat zou dan een k/w betekenen van 8,73 %.

Gezien het huidige sentiment en het feit dat het management nog
geen verbetering ziet 'misschien 2e helft 2003'is de huidige waardering normaal naar mijn idee.
Bij een opleving van de markt is dat natuurlijk een andere zaak’. Mijn conclusie nu is dat de winst per saldo is uitgekomen op € 0,59.

Ten aanzien van de k/w verhouding is een k/w van ongeveer 8 voor een bedrijf dat winst maakt in deze moeilijke tijden nog steeds zeer redelijk te noemen.

Dat brengt mij dan op een koers van ongeveer € 4,80 á € 4,90 voor een aandeel Ordina. Nog altijd 100% meer dan de huidige koers van € 2,45 Dat brengt mij tot de volgende slotopmerkingen:

1) Ordina heeft geen last van een dalende dollarkoers.

2) Ordina werkt in Nederland en hoewel men dat wel eens een nadeel heeft genoemd lijkt me dat nu een groot voordeel.

3) Hoewel de ICT dienstverlening in 2003 in Nederland met 15% is gedaald is de omzet van Ordina maar met 10% gedaald. Men won dus marktaandeel.

4) Ordina houdt zich ondanks de slechte omstandigheden goed staande.

5) Ordina heeft een sterke operationele cashflow.

6) Ordina doet geen aquisities hoewel men daarvoor wel wordt benaderd.

7) De al bekende aquisitie van Clockwork wordt deze maand afgerond.

8) Ordina geeft een cash dividend van € 0,09 per aandeel.

9) Men neemt een reorganisatielast van € 7,5 miljoen voor belastingen die zal worden genomen in de eerste helft van 2003 welke tot een reductie leidt van ongeveer 225 medewerkers. Dit zal leiden tot een kostenbesparing op jaarbasis van € 12 miljoen.

10) De markt zal in 2003 zoals het er nu naar uit ziet geen verbetering laten zien.

11) Ordina verwacht voor 2003 solide resultaten te kunnen boeken ( let op punt 9).

Ten slotte een overzicht van de 10 belangrijkste klanten van Ordina zoals gepubliceerd in Computable

ABN Amro
ING Groep
Ministerie van Financiën
Ministerie van Justitie
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Philips
Politie
Rabobank Groep
Shell
Uitvoering Werknemers Verzekeringen UWV
KPN is dit jaar uit de top tien van grootste weggevallen

Zoals altijd zijn opmerkingen en aanvullingen welkom.

Jo Swaen