We hebben 323 gasten online

15 juli 2004 Momentopname Real Time Company

Gepost in Overige onderwerpen

15 juli 2004 Jo Swaen

1

2

Balans:

Eigen vermogen gereduceerd naar € 3,3 miljoen, garantievermogen naar € 7,5 miljoen

Versterking balans in 2004 gewenst, stappen gezet

Directie:

Terugtreden Peter Kastelein en Willem-Jan van den Dijssel

Nieuw team: Guus Budel, Dirk Olivier en Markus Mandemaker

Gebeurtenissen na balansdatum

Axioma niet doorgegaan Onderhandse plaatsing aandelen gaande

Outlook 2004/2005 door Realtime Company

2004

Omzet tussen 25 en 30 miljoen Euro

Positief Ebitda

Lagere Financieringslasten

Fundament voor schaalvergroting

2005

Autonome groei + verbetering rendement

Fusie/overname(s)

Den Haag 28 mei 2004

RT Company N.V. (Real Time Company) heeft over het eerste kwartaal van 2004 een EBITDA behaald van EUR 17.000 (eerste kwartaal 2003: EUR 0,14 miljoen) bij een omzet van EUR 6,6 miljoen (eerste kwartaal 2003: EUR 9 miljoen). De fusiebesprekingen met Axioma zijn deze week afgebroken. Er kon geen overeenstemming worden bereikt over het beleid n?en fusie.

Netto kwam het resultaat uit op een verlies van EUR 0,25 miljoen, ten opzichte van een verlies van EUR 0,5 miljoen in het eerste kwartaal vorig jaar. Het eigen vermogen per 31 maart 2004 bedroeg EUR 3,5 miljoen.

Overzicht resultaten Real Time Company

Real Time

Company

Omzet

EBITDA

Winst verlies

Winst verlies p.a

Eigen vermogen

EV

p.a.

2002

8,436

 

(1,718)

(0,03)

15,215

0,152

1q 2003

9

0,14

(0,5)

     

2q 2003

7,6

(1,01)

(1,3)

     

1H 2003

16,6

(0,87)

(1,8)

 

13,3

0,135

3q 2003

7,6

(0,96)

(0,85)

 

12,6

0,128

9m2003

24,2

(1,8)

(2,7)

     

4q 2003

8,4

(1,7)

(9,7)

     

2003

32,6

(3,5)

(12,4)

     

1q2004

6,6

0,017

(0,25)

 

3,3

 

Uitgesproken verwachting

45 in 2003

         

autonoom en door gerichte overnames

100 in

2005

15%omzet

       

Verwachtingen totaal niet gehaald

           

1) De uitgesproken verwachting van een omzet tussen de 25 en 30 miljoen euro in

2004 geeft aan dat de omzet zelfs lager uitkomt dan in 2003.

2) Financiële situatie is zorgelijk

3) Keer op keer worden voorspellingen niet gehaald

4) Het aantal aandelen neemt maar toe maar winst nog niet behaald

5) Deelnemingen staan nog voor € 4,1 miljoen in de boeken

6) In 2003 vond voor € 4 miljoen afschrijving op deelnemingen plaats

7) Schaalvergroting door overnames vooralsnog mislukt

8) Reductie van aantal werknemers van 355 naar 275

9) Koersontwikkeling een goede afspiegeling van de huidige situatie. Het verbeteren van het eigen vermogen door uitgifte nieuwe aandelen wordt wel aangekondigd maar officieel is er nog steeds niets naar buiten gebracht.

10) Ik blijf bij mijn mening dat een ICT bedrijf als RTCompany t.a.v. de financiële verslaglegging onvoldoende communiceert naar de aandeelhouders.

11) Kijkend naar de resultaatontwikkeling dan deed Citee het alleen beter.

3

4