We hebben 331 gasten online

12 september 2007 'Goodwood verkoopt zich dus niet vanzelf'

Gepost in Overige onderwerpen

'GoodWood verkoopt zich dus niet vanzelf'

Op 16 januari 2007 schreef ik in de rubriek columns een bijdrage met als titel 16 januari 2007 "Goodwood verkoopt zich vanzelf"? In de slotconclusie stelde ik toen: De conclusie kan geen andere zijn dan dat beleggers zich ver dienen te houden van GoodWood. De financiële onduidelijkheden zijn zeer groot, de voorlichting ronduit misleidend en het heeft er alle schijn van dat GoodWood niet kan waarmaken wat men beleggers in het vooruitzicht stelt. Daar helpt een mooi uitziende presentatie via een website ook niet. "GoodWood verkoopt zich vanzelf" is voor een doorgewinterde belegger een teken aan de wand. Afblijven. Creatief boekhouden is ook een kunst, Toch?'. Vandaag, 12 september 2007, blijkt uit een artikel in het Financieel Dagblad dat GoodWood stopt met de verkoop van teakhoutplatage-participaties aan particulieren. Als reden wordt aangegeven het aangescherpte toezicht en de hoge kosten. Maar het heeft er alle schijn van dat de controle door de Autoriteit Financiële Markten er alles mee te maken heeft. GoodWood heeft nog steeds geen vergunning en zal die ook niet krijgen. GoodWood erkent wel dat het bedrijf momenteel moeite heeft om beleggers met garantieproducten terug te betalen. GoodWood vraagt ze om gespreide terugbetaling. Volgens het bedrijf gaan de meeste klanten daarmee akkoord.( Die kunnen natuurlijk ook niet anders willen ze nog iets van hun investering terugzien).

Zie verder de berichten die verschenen zijn in het Financieel Dagblad waarin GoodWood aankondigt te stoppen met de verkoop van teakhoutparticipaties.

12-09-2007

Teakgigant stopt met verkoop particulieren

De Nederlandse marktleider voor teakbeleggingen stopt met de verkoop aan particulieren. Het gaat om Goodwood Investments dat voor 15.000 Nederlandse beleggers euro 200 mln investeerde in Braziliaanse bosbouwprojecten.

Het bedrijf komt met de 'strategiewijziging' op het moment dat de Autoriteit Financiële Markten een vergunningenstelsel invoert en zich zeer kritisch uitlaat over de stand van zaken bij teakfondsen.

Goodwood blijft bestaande beleggingen beheren. Ook hier is een vergunning voor nodig. De AFM heeft deze nog niet verleend omdat het vragen heeft over de financiën en de opbrengstprognoses.

Teakpionier en Goodwood-woordvoerder Laurens Brouns noemt het aangescherpte toezicht en de hoge kosten als reden voor de veranderingen. Hij zegt bovendien niet langer te geloven in de voordelen van directe beleggingen van particulieren in bomen.

Garantieproducten terugbetalen

Goodwood komt niet in problemen als de verkoop aan particulieren wordt stopgezet, zegt Brouns. Hij erkent wel dat het bedrijf momenteel moeite heeft om beleggers met garantieproducten terug te betalen. Goodwood vraagt ze om gespreide terugbetaling. Volgens het bedrijf gaan de meeste klanten daarmee akkoord.

Goodwood zegt in gesprek te zijn met zakenbank Credit Suisse in Brazilië om bestaande beleggers volgend jaar uit te kopen met contanten of obligaties in het Braziliaanse bosbouwbedrijf Floresteca. Hier is Brouns directeur.

De onderneming wijkt voor expansie van de plantages uit naar Brazilië en institutionele beleggers. De herstructurering moet binnen twee jaar leiden tot een beursgang in Brazilië, waarmee het bedrijf $ 200 mln wil ophalen.

Gerben van der Marel

Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad

Publicatiedatum: 12-9-2007

Teak Strengere eisen - De bomen groeien tot in de hemel

Marktleider teakbeleggingen Goodwood Investments gooit roer radicaal om, maar ontkent problemen

Gerben van der Marel

Amsterdam

Staat teakbelegger Goodwood Investments er nu goed of slecht voor? Tot dusver is het Nederlands grootste aanbieder van teakhoutbeleggingen niet gelukt een vergunning te krijgen. Eerst moet Goodwood de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nadere gegevens verstrekken over de boekhouding en de opbrengstprognoses.

Maar de marktleider lijkt alvast een vlucht naar voren voor te bereiden mocht de vergunning uitblijven. Het beleggingsbedrijf kondigt aan te stoppen met de verkoop aan particuliere beleggers. Bestaande contracten zullen worden beëindigd en de klanten worden uitgekocht, aldus Goodwood.

Maar tegelijkertijd geeft het beleggingsbedrijf aan moeite te hebben met het terugbetalen van beleggers die garantieproducten hebben afgesloten. Momenteel beschikt Goodwood niet over voldoende liquiditeit om de afnemers van dergelijke producten hun geld terug te geven.

Bovendien zijn die garantieproducten zelf ook omstreden: Goodwood wacht momenteel op de uitkomst van een justitieonderzoek die moet uitwijzen of de producten legaal waren of niet.

In de tussentijd gaat Goodwood zijn verkoopkantoren in Nederland sluiten. Het gewicht van de bedrijven rondom een groep Nederlandse en Braziliaanse teakpioniers wordt definitief verschoven naar Brazilië. Daar waar beursautoriteit AFM zich niet laat zien.

Dit alles meldt teakpionier Laurens Brouns, directeur bij bosbouwbedrijf Floresteca, bijna terloops in een interview met deze krant. Brouns voert ook het woord namens Goodwood, al staat dit beleggingsbedrijf volgens hem helemaal los van het bosbouwbedrijf.

De strategiewijziging die Goodwood voor ogen staat betekent wel een behoorlijke uitdaging voor een bedrijf dat geen winst maakt. Op de balans van beleggingsvehikel Goodwood en het bosbouwbedrijf Floresteca staat de waarde van het teakhout bij de eindkap na ruim twintig jaar. Dit wordt contant gemaakt naar nu.

Volgens analisten een nogal scherpe en risicovolle manier van boekhouden. Anders dan bij banken en andere financiële instellingen, houdt De Nederlandsche Bank geen toezicht op de soliditeit van teakbeleggers.

Volgens Brouns is er niets scherps aan de boekhouding. Verslaggevingsregels schrijven voor om uit te gaan van actuele waarde van de bomen. De actuele waarde kan zijn de waarde bij verkoop als er een markt voor de activa is. Maar als die er niet is, zoals bij bomen, kunnen de toekomstige kasstromen in zijn ogen prima contant worden gemaakt. Het is in lijn met de accountancypraktijk bij andere bosbouwbedrijven, stelt hij.

Op een tussenkap en één uitkering van euro 1,2 mln na, zijn er tot nu toe voor investeerders vooral bomen geplant en onderhouden. Maar de bedrijvengroep is uitgegroeid tot enorme proporties. Terwijl Goodwood in Nederland met groot succes beleggers wist te werven, is Floresteca in Brazilië uitgegroeid tot de grootste particuliere teakplantage in de wereld met 50.000 hectare, waarvan 20.000 hectare beplant is. Het bedrijf heeft ondanks de tegenwind in Nederland niets verloren van haar enthousiasme en ambitie.

'Ik geloof er meer in dan ooit', zegt voormalig advocaat Brouns, die in 1993 in de wereld van teakbeleggingen stapte. 'We willen naar 100.000 hectare toe. Er is grote schaarste aan duurzaam hardhout en de vraag vanuit Azië neemt sterk toe. De waarde is elk jaar gestegen. Het moment dat de bomen gekapt, bewerkt en doorverkocht worden komt volgend jaar. Dan vloeien de kasstromen binnen en worden we een heel ander bedrijf.'

Brouns bouwde met zijn zakenpartners Henk van Druten en de Braziliaan Sylvio Countinho een miljoenenbedrijf dat in al die jaren in totaal meer dan euro 200 mln aantrok bij Nederlandse particuliere beleggers. Zij moeten een lange adem hebben, want het kappen van de bomen en de uitkering volgt vaak pas na vijftien of twintig jaar. Brouns belooft hen een enkelvoudig rendement van 10% per jaar.

Juist nu de AFM in de sector van teakbeleggers verscherpt toezicht invoert gooit Goodwood het roer radicaal om. De Nederlandse particuliere beleggersmarkt wordt verlaten. Het gewicht verschuift naar Brazilië. Brouns zegt met de onderneming Floresteca het vertrouwen gewonnen te hebben van een grote Amerikaanse institutionele belegger. Naar verluidt is dat het Harvard Endowment Fund, al weigert Brouns dit te bevestigen.

In Brazilië wordt gesproken met zakenbank Credit Suisse als financier. Als de financiering bij deze bank rond is - naar verwachting binnen drie maanden -trekt het bosbouwbedrijf Floresteca zich terug uit Nederland en de retailmarkt, aldus Brouns. Met Crédit Suisse aan boord gaat Floresteca zelfs werken aan een beursgang in Brazilië. De beursplannen zijn overigens niet nieuw. Ook in 1998 zei Brouns in een vergevorderd stadium te zijn om zijn bedrijf naar de beurs te brengen. 'Het is een realistisch plan. Ons bedrijf evolueert tot een hele grote speler.'

Na vele jaren investeren, planten en onderhouden wachten vrijwel alle beleggers nog op de kap hun bomen en de uitkering. Maar een snellere exit dient zich aan. Brouns kondigt aan hun participaties terug te willen kopen. 'Dat gebeurt deels contant voor in totaal $ 50 mln. Voor de overige driekwart kunnen bestaande beleggers een obligatie in de onderneming Floresteca krijgen.'

Via deze ombouwoperatie komt de teakpionier niet helemaal uit onder het verscherpte en kostbare toezicht van de AFM. Er geldt een iets lichter regime.

Het bedrijf maakt met de ombouwoperatie een einde aan de kritiek dat beleggers te veel risico lopen met hun eigen bomen. 'Ze hebben nu onvoldoende spreiding in hun portefeuille', erkent Brouns. 'Beleggers moeten een lange adem hebben en kunnen tussentijds nauwelijks uitstappen. Teak is bovendien riskant door ziekte en weersomstandigheden. De ene kavel levert veel op maar de andere mogelijk heel weinig', zo zegt Brouns achteraf.

Ommezwaai

Pionier naar Brazilië

Grootste teakbelegger stopt met verkoop particulieren

Bestaande klanten worden uitgekocht in contanten of obligaties Floresteca

Deze 'ombouwoperatie' staat gepland voor volgend jaar

Goodwood denkt $ 50 mln contant te kunnen uitkeren met hulp Crédit Suisse Maar beleggingsbedrijf heeft nu nog niet genoeg liquiditeit om houders van omstreden garantieproducten terug te betalen

Teakgigant

50.000

Aantal hectare in handen van Floresteca in Brazilië. Daarmee is Floresteca de grootste particuliere teakplantage te wereld. Het Braziliaanse bosbouwbedrijf, waar Laurens Brouns directeur is, wil naar 100.000 hectare. 'Er is grote schaarste aan duurzaam hardhout en de vraag vanuit Azië neemt sterk toe.'

Gewilde investering

15.000

Aantal Nederlandse particulieren die sinds 1993 in Goodwood Investments hebben belegd. Samen vertegenwoordigen zij een inleg van circa euro 200 mln. Goodwood is daarmee marktleider in Nederland. Andere teakaanbieders meegerekend hebben Nederlanders sinds midden jaren negentig circa euro 500 mln in teak geïnvesteerd.

Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad

 

Publicatiedatum: 11-9-2007 10:00

AFM: chaos bij teakfondsen

De Autoriteit Financiële Markten is gestuit op grote onvolkomenheden bij de verkopers van teakfondsen. Het gaat onder meer om ondeskundige bedrijfsvoering, onduidelijke geldstromen, schimmige bedrijfsstructuren en een enkel geval van regelrechte oplichting.

Dat zegt Theodor Kockelkoren, bij de AFM verantwoordelijk voor het vergunningenstelsel voor verkopers van dit soort 'beleggingsobjecten', waarbij geld wordt gestoken in bomenplant. Veel teakfondsen komen niet door de toets of houden ermee op.


De AFM bereidt zich al anderhalf jaar voor op het toezicht op dit soort 'exotische beleggingen'. Eind dit jaar moet het vergunningenstelsel klaar zijn. De toezichthouder is 'erg bezorgd' en 'treurig' over wat wordt aangetroffen. Het merendeel van de aanbieders voldoet niet aan de eisen.

Groen licht

De toezichthouder kreeg 44 aanvragen binnen voor een vergunning. Tot nu toe kregen slechts drie aanbieders groen licht van de AFM, onder wie nummer twee onder de teakfondsen, Terra Vitalis.

Volgens de AFM kunnen deze nieuwe vergunninghouders niet garanderen dat ze de beloofde rendementen uitkeren. 'We kunnen alleen zeggen dat hun bedrijfsvoering professioneel is', stelt de toezichthouder.

Eenentwintig aanbieders trokken zich terug na tussenkomst van de AFM. Bij negen wees de toezichthouder de aanvraag af. 'Beleggers die zakendoen met deze aanbieders zouden zich zorgen moeten maken', zegt Kockelkoren.

Elf andere aanvragen, onder meer van marktleider Goodwood Investments, liggen nog 'onder de hamer'. Met deze groep voert de AFM volgens Kockelkoren 'discussies' over aanpassingen van de bedrijfsvoering. 'Als het allemaal in orde geweest was bij ze, hadden ze al een vergunning gehad.'

Grootschalige fraude

Beleggen in teakplantages is in Nederland erg populair ondanks enkele eerdere gevallen van grootschalige fraude. Particulieren staken sinds midden jaren negentig ongeveer euro 500 mln in percelen van teakplantages in met name Midden- en Zuid-Amerika. De AFM zegt niet te weten om hoeveel Nederlandse beleggers het precies gaat, maar de schatting is enkele tienduizenden.

De AFM is anderhalf jaar geleden begonnen met het doorlichten van de branche. Inmiddels werken tien man fulltime aan de teakbranche. Dat is volgens de AFM erg veel mankracht in verhouding tot het ingelegde geld.

De beursautoriteit stuit op vreemde zaken zoals onduidelijke bedrijfsstructuren met een kerstboom aan Nederlandse en buitenlandse vennootschappen. Sommige partijen kunnen niet aantonen hoe geldstromen lopen. 'We vragen ze waar het geld is en hoe bijvoorbeeld het onderhoud wordt gefinancierd. Ze hebben geen sluitend verhaal of overhandigen geen boekhouding. Je vraagt je af of ze de informatie niet kunnen of niet willen geven.'

De AFM stuit ook op nogal wat 'gelukszoekers'. 'Die krijgen we één keer aan de telefoon en daarna zijn ze voor ons spoorloos.'

Al jaren populair

· Euro 500 mln: dat is het bedrag dat Nederlandse beleggers sinds midden jaren negentig in teakplantages staken

· 30 Afvallers: de AFM kreeg 44 aanvragen voor een vergunning. 21 aanbieders trokken zich terug. De AFM wees er 9 af. Voor 11 aanbieders is het afwachten

· Rendement: teakbeleggen is voor de lange termijn. Pas na ruim twintig jaar blijkt welke rendementen beleggers boekten

Gerben van Marel

Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad

 

Publicatiedatum: 1-8-2007 18:05

'Toezicht beleggingsfondsen in teak onvoldoende'

Het toezicht op beleggingsfondsen in teak in Nederland is onvoldoende. Teakfondsen beloven gouden bergen, maar in de praktijk blijkt de belegging in deze fondsen erg riskant en worden de gesuggereerde rendementen bij lange na niet gehaald. Dat concludeert Bert Scholtens, bijzonder hoogleraar Duurzaamheid en Financiële Instellingen aan de Rijksuniversiteit Groningen uit een onderzoek naar beleggingsfondsen in teak.

Veel consumenten zijn in de loop der jaren door beleggingsfondsen verleid geld te steken in teakplantages met de gedachte dat men een goed rendement haalt en bovendien iets doet voor het milieu. Maar volgens onderzoek maken veel van deze fondsen geen winst en lijden ze juist verliezen. Bovendien blijkt het toezicht van bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onvoldoende.

'Het is volstrekt ten onrechte om te beweren dat wij onvoldoende toezicht houden op de teak-beleggingsfondsen', zegt een woordvoerder van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) woensdag in een reactie. De AFM doet er alles aan wat in haar mogelijkheden ligt om beleggingsfondsen in teakhout te controleren. Zo heeft de AFM in februari nog besloten de aanvraag voor een vergunning af te wijzen van zeven fondsen die beleggen in teakhout.

Waardeverlies

Volgens de onderzoekers is het gemiddelde waardeverlies van een 'mandje' van ongeveer twintig fondsen minstens 50 procent in een periode van vier jaar. Toch worden de teakbeleggingen nog volop aangeboden en dreigt enerzijds de kwetsbare consument de dupe te worden en dreigen anderzijds de bonafide groene beleggingsfondsen imagoschade op te lopen.

Nederland telt inmiddels al meer dan dertig teakfondsen, die ook niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) staan. Dat betekent dat er bijvoorbeeld niet wordt gecontroleerd of de teakfondsen hun ambitieuze beloftes wel waar kunnen maken.

De politiek zwijgt hierover, maar volgens het onderzoek brengen deze praktijken schade toe aan het financiële systeem. De economen pleiten voor een stringentere aanpak waaronder de instelling van een metatoezichthouder die nagaat of de twee toezichthouders (AFM en DNB) hun werk wel goed doen.

Oordeel AFM

De AFM beoordeelt sinds vorig jaar of fondsen die een vergunning willen, betrouwbaar en deskundig zijn en er een gedegen bedrijfsvoering op na houden. Volgens de AFM zijn er in totaal 44 aanvragen van beleggingsorganisaties binnengekomen, waaronder de meeste van teak-fondsen. 'Slechts een van de 44 aanvragers heeft een vergunning gekregen', aldus de woordvoerder.

Volgens hem doet de AFM er dus alles aan om deze fondsen te controleren, hoewel het toezicht ook zijn beperkingen kent. 'Je kunt van ons niet verlangen dat we naar tropische landen gaan om de groei van de teakbomen te controleren.'

Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad

Publicatiedatum: 1-11-2006 10:32

Teak: liever niet

Teakhoutbeleggingen zorgen in veel gevallen voor veel ellende. Ik heb daar eerder over geschreven en dat levert doorgaans – naast instemmende – veel reacties op van beleggers of aanbieders die menen dat hun fonds wél bonafide is.

En inderdaad zullen de goede onder de slechte lijden bij de berichtgeving over mislukte teakhoutbeleggingen. De lijst met mislukkingen is echter inmiddels dermate lang dat ik niemand vooralsnog deze exotische beleggingscategorie wil aanbevelen. Vele tienduizenden beleggers zijn in Nederland al gedupeerd en naar verluidt bevinden zich onder hen veel hogere ambtenaren, hoger opgeleiden en “groene types”.

Naar zijn aard lijkt teakhout een prachtige belegging, je koopt voor een habbekrats een stukje land en een zaadje, de natuur doet de rest en na verloop van tijd kan de boom duur worden verkocht. Daarbij doet het beleggen in hardhout ook een appèl op ons duurzaamheidsgevoel omdat we voortdurend lezen over het verdwijnen van oerwouden.

In de werkelijkheid gaat er veel fout met teakhoutbeleggingen. Bomen worden te dicht op elkaar geplant en groeien niet goed, ze krijgen te weinig licht, vatten vlam, krijgen teveel of te weinig water en worden illegaal gekapt. En dan hebben we het nog alleen maar over de bomen. Ook organisatorisch gaat er veel mis: de oprichter gaat er met het geld vandoor, de inleg van beleggers wordt enkel aan reclame besteed en zelfs als de initiatiefnemer wel betrouwbaar is, treft hij vaak een partner die het minder goed voor heeft met de belangen van de beleggers. Ook blijkt het eigendomsrecht niet overal ter wereld even goed te zijn geregeld als in Nederland.

Een complicerende factor tenslotte is nog dat teakbomen hier niet groeien maar aan de andere kant van de aardkloot buiten de bewoonde wereld; er zijn dus corporate governance issues.

Op de zeer kritische website teakopstand.nl kunt u lezen over alles wat er fout is gegaan met teakbeleggingen en worden man en paard genoemd. De website sicirec.org zou u als tegenhanger van deze website kunnen zien en ziet wel potentieel in teakhoutbeleggingen.

In het algemeen geldt dat hoe hoger de prognoses die een aanbieder een belegger voorhoudt, hoe kritischer de laatste dient te worden. Het klinkt logisch, maar de werkelijkheid is vaak andersom. Totdat het duidelijk is wat de gevolgen zijn van het onder toezicht komen bij de AFM van teakhoutbeleggingen en de bokken enigszins van de schapen worden gescheiden, zou ik niemand een belegging in bomen willen aanbevelen. Gewoon niet doen nu.

Freddy van Mulligen is werkzaam bij Morningstar schrijft dit artikel op persoonlijke titel

Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad