We hebben 216 gasten online

22 oktober 2002 Front-End belofte maakt nog steeds geen winst

Gepost in Semi-conductor industrie

22 oktober 2002- Jo Swaen

 

Is het optimisme van ASMI terecht? Deze vraag stelt menige belegger zichzelf die ziet dat veel bedrijven hun investeringen in semi-equipment uitstellen. Op 21 oktober publiceerde ASMi de 3e kwartaal resultaten van 2002 en de verwachtingen waren hooggespannen omdat Robert de Bakker, CFO, via een persbericht had laten weten dat ASMi vol vertrouwen de toekomst tegemoet trad. (Zie mijn column: achter de cijfers van ASMi van 9 oktober 2002.)

Zie voor het overzicht tabel 1:

Zie voor het overzicht tabel 1:

Jaar
tal

1999
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002

Kwar-
taal

4e
1e
2e
3e
4e
1e
2e
3e
4e
1e
2e
3e
4e

net
sales

153,4
165,5
255,4
248,7
266,9
200,6
153,1
102
105,3
100,6
140,9
140

Bookings
Mil €

200
303,6
270
346
165
87
90,6
76,7
93,4
108,02
169,1
152,2

Gross
Profit %

42
43,2
43,8
45,3
45,6
41,7
41,9
35,9
37
33
37,8
38,1

Backlog
Mil €

240,5
321,8
336,4
431
346
232
169,8
144,5
132,6
140,2
168,4
180,6

Winst
Milj €

9,9
12,3
27
28,7
31,6
18,5
9,8
-12,7
-10
-12,2
-6,4
-4,6

winst
p/a

0,24
0,2
0,53
0,56
0,64
0,37
0,19
-0,26
-0,18
-0,25
-0,13
-0,09

Kanttekeningen bij de derde kwartaalresultaten van asmi:

Uit het overzicht blijkt dat de net sales geen toename laten zien. Hoe kan Robert de Bakker dan verklaren dat asmi nog steeds groei voorziet in 2e helft van 2002 en voor 2003.
1 q 2002 € 100,6 milj
2 q 2002 € 140,9 milj
3 q 2002 € 140,0 milj
4 q 2002 € ????? wat hoort daar te staan want de Bakker zei:" continued growth of sales compared with 1 H 2002".
Laten we invullen wat hij gedacht moet hebben.

1 H 2002 was er € 241,5 miljoen omzet en het 3q was er € 140 miljoen omzet. Dus als men in het 4q 2002 een omzet haalt van € 120 miljoen ( ik stel dit zo laag omdat in het persbericht van 21 oktober onder outlook staat:"asmi does anticipate that sales and bottom line levels for the fourth quarter of 2002 will be lower compared to the third quarter of this year", is dat toch een groei ten opzichte van 1H 2002 en wel € 241,5 milj. versus € 260 milj. in 2H 2002. Dan heeft de Bakker gelijk met zijn stelling dat er sprake is van groei maar loopt de omzet en "winstgevendheid" toch terug.
Wat valt er dan aan positiefs te melden?

Positief is dat de net earnings (loss) from operations zich gunstig ontwikkeld

Tabel 2 Tabel 2

Jaar/
kwartaal

2001 Q1
2001 Q2
2001 Q3
2001 Q4
2002 Q1
2002 Q2
2002 Q3
2002 Q4

Operations
profit or loss

€ 33,1 milj
€ 16,9 milj
€ (12,1) milj
€ (10,0) milj.
€ 9,8) milj.
€ 3,2 milj
€ 3,0 milj

Het tweede en het derde kwartaal zijn dus positief maar wat wordt het vierde kwartaal gezien de daar verwachte daling van de omzet?

De teruggang van de bookings is geen gunstige ontwikkeling. Daar is sprake van een daling van zo'n 10%.

In het persbericht wordt melding gemaakt van een toename van de orders voor de Front End van meer dan 10%. (waarom dat niet wat duidelijker wordt verteld is me een raadsel).

Dat de Front End meer orders nodig heeft blijkt wel uit het overzicht:

Tabel 3

jaar/
periode

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 H1
2001 H2
2001
2002 H1
2002 Q3

Front end
omzet

155,4
163,9
152,6
132,9
181,7
379,3
211,391
125,209
336,6
122,207

Front end
Resultaat

25,7
24,9

-6,6
3
18,6
13,43
-23,43
-10
-27,787

Back end
omzet

149
134,8
169
155,2
232,8
555,9
142,366
82,134
224,5
119,217

Back end
Resultaat

30,6
20,1
25,7
14,1
40,2
79,5
14,4
9,229
16,1
9,23

tot net
sales

304,4
298,7
321,6
288,1
414,5
935,2
353,757
207,3
561,1
241,424

totaal
resultaat

33,4
31
25,7
12,5
43,2
98,1
27,83
-14,201
6,1
-18,557

Hoe weten we nu wat voor resultaat de Front End in het derde kwartaal heeft behaald? Dat is moeilijk vast te stellen omdat ASMP geen kwartaalresultaten publiceert zodat we niet de omzet in zowel Front End en Back End kunnen vaststellen. Via een omweg kunnen we toch het resultaat vaststellen dat is behaald in Front End en Back End. In ASM International Consolidated Statements of Operations staat een post Minority interest. Die post geeft de waarde aan welke ASMI aan andere aandeelhouders kwijt is. In dit geval staat € 5,454 miljoen voor het 45,8% belang dat niet in de handen van ASMI is. Een en ander impliceert dat ASMP in het derde kwartaal een winst heeft behaald van bij benadering € 6,454 miljoen toegerekend aan het 54,2% belang van ASMI. In het overzicht staat een verlies van ASMI van € 4,610 miljoen zodat we kunnen stellen dat de Front End in het derde kwartaal een verlies heeft geleden van € 6,454 milj + € 4,610 milj. In totaal een verlies voor de Front End van € 11,064 miljoen.

Dat leidt tot het volgende overzicht voor de Front End:

1 q 2002 verlies € 14 miljoen
2 q 2002 verlies € 13,787 miljoen
3 q 2002 verlies € 11,064miljoen.

Als je hier naar kijkt dat zit er dus een positieve ontwikkeling in, alhoewel nog steeds verliesgevend.
Een toename van het ordeniveau voor de Front End met meer dan 10% geeft bij eerste indicatie dus niet aan dat men snel zwarte cijfers zal schrijven.

De laatste 5 kwartalen heeft ASMI een totaal verlies geleden van € 45,9 miljoen. De Front End alleen was verantwoordelijk voor een verlies in de laatste 5 kwartalen van € 62,281 miljoen

Geen goed teken is ook dat de inventories blijkbaar weer toenemen:

Tabel 4

Jaar/
kwartaal

1999 Q4
2000 Q1
2000 Q2
2000 Q3
2000 Q4
2001 Q1
2001 Q2
2001 Q3
2001 Q4
2002 Q1
2002 Q2
2002 Q3
2002 Q4

Cash
oper act


19,141
32,66
51,244
50,047
25,991
5,607
0,413
0,274
-4,883
-17,33
17,292

Cash Fl
voorts.

46,902
19,141
51,801
103,045
-20,58
25,991
31,598
32,011
11,56
-4,883
-22,213
-4,921

Cash in
investm

-26,794
-13,61
-28,176
-82,77
-11,821
-22,259
-18,391
-13,186
-37,384
-5,143
-5,711
-0,892

tot vrts
jaar

-26,794
-13,61
-41,786
-124,556
-136,377
-22,259
-40,65
-53,836
-91,22
-5143
-10,854
-20,746

Toe/afn
cash+equi

2,429
19,046
43,886
113,234
92,652
19,923
-8,502
-10,787
0,772
-11,23
-47,472
-39,751

cash div
asmpacific

6,215,435,7

19,5

Cash/Cash
equival

14,153
33,199
77,085
127,387
106,805
126,728
98,303
96,018
107,57
96,347
60,105
67,826

Invent-
ories

107,28
138,142
128,668
209966
188,001
200,756
212,599
209,966
206,027
210,783
192,544
198,744

Ten slotte zal de aandachtige lezer vaststellen dat ASMI ondanks 5 kwartalen verlies achter elkaar blijkbaar er in geslaagd is in het derde kwartaal een stijging te doen plaats vinden in Cash/Cash equivalents. Hoe kan dat. Wel zie het volgende citaat uit het persbericht:

"Net interest and other financial income (expenses) increased from a net expense of € 0.9 million in the third quarter of 2001 to a net expense of € 2.2 million in the third quarter of 2002. In the nine months of 2002 the net expense amounted to € 6.8 million compared to a net expense of € 0.3 million in the same period of 2001. The increase in net expense in the nine months of 2002 was the result of increased borrowings and the full impact of our US$ 115.0 million 5% convertible notes, issued in November 2001, € 1.1 million in amortization of debt issuance costs related to these convertible notes, and a small foreign exchange loss as compared to a small foreign exchange gain in the same period of 2001".

Afrondend:

Het vierde kwartaal van 2002 zal geen zwarte cijfers laten zien , gezien dit statement:" asmi does anticipate that sales and bottom line levels for the fourth quarter of 2002 will be lower compared to the third quarter of this year".
Dat leidt in ieder geval tot een hoger verlies over 2002 dan € 0,47 per aandeel.

Wat moeten we dan voor 2003 verwachten?

Een steeds verdergaande verbetering vooral voor de Front End. De waarde van de Back End sector voor ASMI: op een koers van HK $ 15,00 is de waarde van ASMP voor ASMI al zo'n € 9,20 ongeveer. Een koers rond de € 10 is dan ook te laag voor ASMI. Als de opleving echt doorzet richting 2004 dan is een koers van € 22 haalbaar. Maar het blijven volatiele tijden. Zeker voor een aandeel als ASMI. Dus wees voorzichtig