We hebben 143 gasten online

25 februari 2005 ASMI's Front End op weg naar zwarte cijfers?

Gepost in Semi-conductor industrie

25 februari 2005 Jo Swaen

Inleiding:

In mijn column ASMi en de 3e kwartaal resultaten van 2004 van 29 oktober 2004 trok ik de volgende conclusies

"Een winst van € 0,65 zoals door Rabo Securities wordt voorspeld kan men gevoeglijk vergeten. Zoals het er nu naar uit ziet zal de winst uitkomen op € 0,48 á € 0,50 per aandeel. Ten minste als de omzetontwikkeling van de back end niet verder terug loopt".

Uiteindelijk werd het voor 2004 een winst per aandeel van € 0,46 omdat de omzetontwikkeling in de Back End sector in de tweede helft van 2004 een scherpe daling liet zien.

Het is prettig om te zien dat mijn verwachting is uitgekomen. Laten we de resultaten van ASMI eens nader gaan bekijken.

Resultaatontwikkeling van ASMI vanaf 1996 tot en met 2004

Kolom 1

Kwartaal

Jaar

net

Bookings

Gross

Backlog

Winst

winst

   

sales

Mil €

Profit %

Mil €

Milj €

p/a

4e

1999

153,4

200

42

240,5

9,9

0,24

1e

2000

165,5

303,6

43,2

321,8

12,3

0,2

2e

2000

255,4

270

43,8

336,4

27

0,53

3e

2000

248,7

346

45,3

431

28,7

0,56

4e

2000

266,9

165

45,6

346

31,6

0,64

1e

2001

200,6

87

41,7

232

18,5

0,37

2e

2001

153,1

90,6

41,9

169,8

9,8

0,19

3e

2001

102

76,7

35,9

144,5

-12,7

-0,26

4e

2001

105,3

93,4

37

132,6

-10

-0,18

1e

2002

100,6

108,02

33

140,2

-12,2

-0,25

2e

2002

140,9

169,1

37,8

168,4

-6,4

-0,13

3e

2002

140

152,2

38,1

180,6

-4,6

-0,09

4e

2002

137,3

99,6

37,1

142,9

-6,7

-0,14

1e

2003

117,8

149,9

32,4

175

-8,3

-0,17

2e

2003

153,1

111,8

32,4

133,7

-6,2

-0,13

3e

2003

147,4

130,8

33

117,1

-9,2

-0,19

4e

2003

163,6

245,4

39,7

199

-5,5

-0,11

1e

2004

195,9

225,7

41,4

228,8

14,9

0,28

2e

2004

211,9

232,1

34,8

248,9

4,4

0,08

3e

2004

183,8

157,1

38,6

222,3

3,7

0,07

4e

2004

162,6

127

34,4

186,8

1,4

0,03

Grafisch ziet de omzetontwikkeling van ASMI er als volg uit:

Grafiek 1:

ad 1

Het resultaat per aandeel ontwikkelde zich als volgt :

Grafiek 2:

ad 2Sinds 2000 heeft ASMI een winst behaald van € 70,5 miljoen en per aandeel € 1,30.

Vergelijken we dit gegeven met het resultaat van BESI dat zien we dat BESI sinds 2000 een negatief resultaat behaalde van € 0,70 per aandeel. We moeten we ons dan wel realiseren dat we het hier vergelijken met ASMI totaal. Vergelijken we de cijfers van BESI met die van ASMPacific dan komt BESI er nog slechter vanaf.

De Front End en de Back End ontwikkeling van ASMI

Zoals te doen gebruikelijk plaatste ik de gegevens verstrekt door ASMI in de door mij gemaakte kolommen. Daarbij viel het me ineens op dat ASMI de gegevens over het verlies in de Front End sector over 2003 in het jaaroverzicht gepubliceerd op 24-02-2005 hoger weergaf dan in de door ASMI op 24-02-2004 gepubliceerde overzicht.

Vreemd natuurlijk hoewel het misschien boekhoudkundig is toegestaan.

Zie en vergelijk:

Uit 4e kwartaal bericht 2003 gepubliceerd op 24-02-2004

ad 3

Uit 4e kwartaal bericht 2004 gepubliceerd op 24-02-2005

ad 4

En dan blijkt het netto verlies in de Front End sector ineens € 61,064 te zijn in plaats van € 58,294. een stijging met € 2,770 en dat daardoor het netto verlies van ASMI totaal uitkwam op € 32,090. Een stijging met € 2,770

Ik heb in het door mij gebruikte cijfermateriaal de gegevens gebruikt die ASMI op 24-02-2005 heeft gepubliceerd.

Front

Net

gross profit

Result

|Back

Net

gross profit

Result

Totaal

Totaal

End

Omzet

F End

End

Omzet

B End

Result

1996

164

 

24,9

1996

135

 

20,1

299

45

1997

153

   

1997

169

 

25,7

322

25,7

1998

133

 

-1,6

1998

155

 

14,1

288

12,5

1999

181,7

 

-7,8

1999

232,8

 

18,9

414,5

11,1

2000

379,3

 

16,8

2000

555,9

 

79,5

935,2

96,3

2001

336,6

 

-10

2001

224,5

 

16,1

561,1

6,1

2002

266,9

 

-48,8

2002

251,9

 

18,9

518,8

-29,9

2003

286,5

25,4

-61,1

2003

295,4

43,5

28,9

581,9

-32,1

2004

355,6

29,2

-23,4

2004

398,7

44,6

53,4

754,2

24

                   

Grafisch ziet de omzetontwikkeling van de Front End , Back End en Totaal als volgt uit:

Grafiek 3

ad 5

De resultaatontwikkeling van respectievelijk de Front End, Back End en totaal

Grafiek 4

ad 6

Als we nu even de omzetontwikkeling vanaf 2000 er uit lichten dan ziet dat er als volgt uit:

Front

Net

gross profit

Result

|Back

Net

gross profit

Result

Totaal

Totaal

End

Omzet

F End

End

Omzet

B End

Result

2000

379

 

16,8

2000

555,9

 

79,5

935,2

96,3

2001

337

 

-10

2001

224,5

 

16,1

561,1

6,1

2002

267

 

-48,8

2002

251,9

 

18,9

518,8

-29,9

2003

287

25,4

-61,1

2003

295,4

43,5

28,9

581,9

-32,1

2004

356

29,2

-23,4

2004

398,7

44,6

53,4

754,2

24

Vergelijken we nu de omzetontwikkeling van de laatste 5 jaar van de Front End en het resultaat van de Front End dan is er iets dat echt opvalt namelijk dat de Front End bij een omzet van € 337 miljoen in 2001 een verlies noteerde van € 10 miljoen.

Kijken we naar de omzet van 2004 dan heeft een omzet van € 356 miljoen tot een negatief resultaat geleid van € 23,4 miljoen.

Heeft men in 2004 alle ellende maar boekhoudkundig genomen? Want wat staat er in de laatste alinea te lezen:

"Barring unforeseen circumstances and with some caution ASMI also reconfirms its earlier statement that we expect the Front-end segment to achieve increased annual sales as well as positive earnings from operations in 2005".

Verwachtingen voor 2005

ASMI geeft aan:

' On the short term we expect net sales and net earnings in the first quarter of 2005 to be at lower levels than the fourth quarter of 2004. We believe that the momentum will improve as from the second quarter of 2005 onwards".

Dat betekent dat ASMI voor het eerste kwartaal 2005 rond break even zal blijven.

Afrondend:

1) De Front End leverde sinds 2000 een netto verlies op van € 126,5 miljoen terwijl de Back End een netto winst behaalde van € 196,8 miljoen.

2) De politiek van ASMI om de productie van de Front End over te brengen naar Singapore is in dat verband een wijs besluit te noemen.

3) Opvallend is dat ASMP opnieuw de cash generator van ASMI is. ASMI verkrijgt over 2004 een mooi dividend van € 42,5.

4) Mocht het ASMI lukken om de Front End in 2005 operationeel positief te laten werken dan is de basis gelegd voor een ontwikkeling die er ook toe kan leiden dat ASMI in een neergaande cyclus een positief bedrijfsresultaat kan behalen.

5) ASMI

"On a consolidated level 2004 was a year of recovery" niets is minder waar".

6) Een negatief punt is dat " The number of outstanding days of working capital, measured based on quarterly sales, increased from 87 days at December 31, 2003 to 107 days at December 31, 2004".

7) De teruggang in de order intake voor de Back End van 1,06 in de eerste helft van 2004 naar 0,61 in de tweede helft van 2004 leidt tot voorzichtigheid m.b.t. de te voorspellen winst in 2005. Het orderboek voor de Back End sector bedraagt € 47,7 miljoen, 13% lager dan het 3e kwartaal 2004.

8) ASMI investeerde € 4,5 miljoen om aandelen terug te kopen van ASM Pacific. Of deze al zijn verantwoord in het percentage wat wordt vermeld in het laatste persbericht van 24-02-4005 is onduidelijk. Dat vermeld een meerderheidsaandeel van 53,84% terwijl een jaar daarvoor nog een percentage werd vermeld van 54,91%. Wellicht dat de Sec file hier duidelijkheid in kan brengen

9) Wanneer geeft ASMI nu eens duidelijkheid over de opvolger van de heer Arthur del Prado.

10) ASMI wijst er wel op dat de services hebben bijgedragen aan het resultaat "a substantial part of ouer revenue streams and these revenues increase as our installend base grows"

Maar nergens worden daarover cijfers verantwoord