We hebben 155 gasten online

25 april 2005 Front End sector ASMI blijft voorlopig bodemloze put in 2005

Gepost in Semi-conductor industrie

reactie op de eerste kwartaalcijfers van 2005

25 april 2005 drs.J.W. Swaen 

logo

Kwartaal

Jaar

net

Bookings

Gross

Backlog

Winst

winst

   

sales

Mil €

Profit %

Mil €

Milj €

p/a

4e

1999

153,4

200

42

240,5

9,9

0,24

1e

2000

165,5

303,6

43,2

321,8

12,3

0,2

2e

2000

255,4

270

43,8

336,4

27

0,53

3e

2000

248,7

346

45,3

431

28,7

0,56

4e

2000

266,9

165

45,6

346

31,6

0,64

1e

2001

200,6

87

41,7

232

18,5

0,37

2e

2001

153,1

90,6

41,9

169,8

9,8

0,19

3e

2001

102

76,7

35,9

144,5

-12,7

-0,26

4e

2001

105,3

93,4

37

132,6

-10

-0,18

1e

2002

100,6

108,02

33

140,2

-12,2

-0,25

2e

2002

140,9

169,1

37,8

168,4

-6,4

-0,13

3e

2002

140

152,2

38,1

180,6

-4,6

-0,09

4e

2002

137,3

99,6

37,1

142,9

-6,7

-0,14

1e

2003

117,8

149,9

32,4

175

-8,3

-0,17

2e

2003

153,1

111,8

32,4

133,7

-6,2

-0,13

3e

2003

147,4

130,8

33

117,1

-9,2

-0,19

4e

2003

163,6

245,4

39,7

199

-5,5

-0,11

1e

2004

195,9

225,7

41,4

228,8

14,9

0,28

2e

2004

211,9

232,1

34,8

248,9

4,4

0,08

3e

2004

183,8

157,1

38,6

222,3

3,7

0,07

4e

2004

162,6

127

34,4

186,8

1,4

0,03

1e

2005

134,7

150

45,9

202,1

-7,2

-0,14

De kwartaalcijfers van het eerste kwartaal 2005 vallen veel slechter uit dan ASMI bij het bekendmaken van de resultaten over het vierde kwartaal 2005 zelf uitsprak: Verwachtingen voor 2005 ASMI geeft aan: ' On the short term we expect net sales and net earnings in the first quarter of 2005 to be at lower levels than the fourth quarter of 2004. We believe that the momentum will improve as from the second quarter of 2005 onwards". Dat betekent dat ASMI voor het eerste kwartaal 2005 rond break even zal blijven. Aldus mijn conclusie in de column 25 februari 2005 ASMI's Front End op weg naar zwarte cijfers?

Uit het overzicht hierboven blijkt dat we terugmoeten naar het vierde kwartaal van 2002 om hetzelfde negatieve resultaat te zien. Het probleem zit vooral in de Front End van ASM International. Algemeen werd verklaart dat eindelijk de Front End in 2005 terecht zou komen in de zwarte cijfers. Niets is minder waar. ASM International verklaart nu:volgens een persbericht van DFT: "ASM International verwacht dat de omzet in geheel 2005 lager zal uitkomen dan gedacht, vooral in het segment Front-end wafer processing. De winstgevendheid van dit onderdeel laat daardoor langer op zich wachten, mogelijk tot volgend jaar."

Daar dat onderdeel alleen in het uitmundtende jaar 2000 een winst heeft behaald van € 16,8 miljoen en in 2001 t/m 2004 verliesgevend is geweest besloot men nu net de productie over te plaaten naar Singapore.

Zie voor de ontwikkeling van de Front End en Back End sector het onderstaande overzicht

 

Front

Net

gross profit

Result

|Back

Net

gross profit

Result

Totaal

Totaal

End

Omzet

F End

End

Omzet

B End

Result

1996

164

 

24,9

1996

135

 

20,1

299

45

1997

153

   

1997

169

 

25,7

322

25,7

1998

133

 

-1,6

1998

155

 

14,1

288

12,5

1999

181,7

 

-7,8

1999

232,8

 

18,9

414,5

11,1

2000

379,3

 

16,8

2000

555,9

 

79,5

935,2

96,3

2001

336,6

 

-10

2001

224,5

 

16,1

561,1

6,1

2002

266,9

 

-48,8

2002

251,9

 

18,9

518,8

-29,9

2003

286,5

25,4

-61,1

2003

295,4

43,5

28,9

581,9

-32,1

2004

355,6

29,2

-23,4

2004

398,7

44,6

53,4

754,2

24

                   

Zoals al vaker door mij naar voren gebracht is de Back End sector de Cash generator van ASM Intyernational. Maar ASMI verklaarde : "Barring unforeseen circumstances and with some caution ASMI also reconfirms its earlier statement that we expect the Front-end segment to achieve increased annual sales as well as positive earnings from operations in 2005". Met alle respect zie ik geen 'unforseen circumstances' Dat maakt het wellicht toch dat het vertrek van Robert de Bakker wellicht andere redenen heeft.

Probleem is altijd dat ASM International geen aparte cijfers geeft over de Front End en Back End sector om strategische redenen. Maar uit de cijfers valt toch te destilleren dat ASM International opnieuw zwaar verlies heeft geleden op de Front End sector. Het operationele resultaat is niet om over naar huis te schrijven. Het bedraagt maar € 811,000 tegen een jaar eerder € 38,658,000. Ik noem dat een aderlating. Zelf zegt ASM International dat de daling van de Gross Profit Margin : "Gross Profit Margin amounted to 34.1% of net sales in the first quarter of 2005, 7.3 percentage points below the gross profit margin of 41.4% of net sales in the first quarter of 2004. The decrease was caused by lower volumes and an increase in the proportion of net sales accounted for by the lower margin Front-end segment. The gross profit margin in the first quarter of 2005 was 0.3 percentage points below the gross profit margin of 34.4% in the fourth quarter of 2004". Uit onderstaande grafiek blijkt duidelijk dat de Front End het grote zorgenkind is van ASMI Sinds 1996 behaalde de Back End positieve resultaten. In de grafiek zijn de resultaten van het eerste kwartaal van 2005 nog niet verwerkt simpel omdat ASMI geen uitgesplitste cijfers geeft. Die kunnen dus maar bij benadering worden geschat door aan de hand van de boekhoudkundig opgevoerde Minority interest de winst van de Back End te benaderen en zo ook het verlies van de Front End

25 april 2004

ASMI voert € 4,535 miljoen op als minority interest. Dat is 46%. Zelf heeft ASMI een belang van 54% in Asm Pacific. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat ASM Pacific een positief resultaat heeft behaald van € 9,858,695,60. Dat betekent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2004 een daling met niet minder dan 72% in de resultaten van de Front End. Dat heeft alles te maken met de vermnderde orders voor de Back End vanaf het derde kwartaal van 2004. De Front End heeft echter een duidelijk verlies geleden. Het 54% belang van ASMPacific leverde een positief resultaat op van € 5,323,695,60. Daar uit kan de conclusie worden getrokken dat bij benadering de Front End een verlies heeft behaald van € 12,572 miljoen. Dat zou best kunnen kloppen omdat in 2002 de Front End ook een negatief resultaat behaalde van niet minder dan € 48,8 miljoen.

Is er dan niets positiefs te melden: Wel iets namelijk dat de order intake een positieve ontwikkeling liet zien. Deze nam in vergelijking met het vierde kwartaal van 2004 toe met 18,1% (€ 23 miljoen) tot € 150 miljoen. Prettig natuurlijk maar er wordt geen inzicht gegeven of de orders van de Front End ook toenamen.

Slotconclusies: 1) Opnieuw moet geconstateerd worden dat de Front End niet beantwoord aan de doelstellingen. 2) Zwarte cijfers voor ASMI in 2005 zijn waarschijnlijk niet realistisch. 3) Dat heeft consequenties voor de koers van het aandeel. Een koers van € 18 lijkt nu wel erg ver weg. 4) ASMI zou naar beleggers toe ook in de kwartaalresultaten aan moeten geven hoe de verschillende onderdelen , de Front End en Back End hebben gepresteerd. Het is toch ongelooflijk dat men die cijfers niet expliciet geeft. Vooral niet omdat de Front End voorlopig als een molensteen blijft drukken op de operationele resultaten van ASMI. 5) Positief is dat men voortgaat om de Front End productie te doen plaatsvinden in Singapore. Alleen wanneer kunnen we daar echt positieve resultaten van verwachten? 6) Ondanks eerdere beweringen van het management van ASMI dat de Front End positief zou gaan bijdragen in 2005 blijkt de werkelijkheid een geheel andere. Men zal bij ASMI met een goed verhaal moeten komen om staande te houden dat men het aandeel ASMI in portefeuille moet houden. 7) Het Front End verhaal heeft tot nu toe een verlies opgeleverd vanaf 2000 van zo'n 137 miljoen euro. ASMInternational kan beter ASM Pacific gaan heten gezien het feit dat de Back End er wel in slaagt om winst te genereren. Over melkkoe gesproken. 8) Vandaar dat de opmerking dat de Back End in de tweede helft van 2005 hogere omzet zal genereren maar gelukkig is want dan maakt de Back End tenminste weer iets van het verlies van de Front End goed.