We hebben 186 gasten online

9 maart 2007 ASMI: Front End en 2007

Gepost in Semi-conductor industrie

asmi

9 maart 2007drs.J.W.Swaen

ASM International maakte op 8 maart 2007 de vierde kwartaalresultaten en de jaarresultaten over 2007 bekend. De cijfers zijn beter dan analisten hadden voorspeld. De meeste aandacht ging daarbij uit naar de verwachtingen voor 2007 met betrekking tot de winstgevendheid van de Frond End sector. ASM International had namelijk te maken met opstandige aandeelhouders die uit waren op de splitsing van ASM International in een Front End tak en een Back End tak. Reden daarvoor was dat de Front End de dividenden van de winstgevende Back End gebruikte om de verliezen op te vangen.(zie daarvoor ook mijn column "30 december 2005 ASMI: Front End en Back End? De voortdurende strijd om Front End winstgevend te maken Mellon c.s. waren van mening dat daardoor de aandeelhouderswaarde niet was gediend. In reactie daarop besloot Arthur del Prado de aandeelhouders duidelijk te maken dat een splitsing juist niet goed was voor de aandeelhouderswaarde en dat juist het feit dat ASM International zowel een Front End gedeelte als een Back End gedeelte had juist goed voor beide sectoren was. Daarbij moet worden opgemerkt dat ASM International al eerder het besluit had genomen (in 2004)om de productie van de Front End over te plaatsen naar een plant in Singapore uit kostenoverwegingen.De strijd kwam in volle omvang aan de orde in de aandeelhoudersvergadering in mei 2006 en de bijzondere aandeelhoudersvergadering in november 2006. Zie voor de in mei 2006 naar voren gebrachte argumenten en de visie van Del Prado mijn column:21 mei 2006 Athur del Prado: 'Heb geduld tot 2007/2008 De AVA van 2006

Jaarresultaat 2006 ASM International maakt over 2006 de volgende resultaten bekend. Over 2006 behaalde ASM International een omzet van € 877,5 miljoen en een netto winst van € 54,7 miljoen. Per aandeel € 1,02Ik heb dit resultaat afgezet tegen de resultaten vanaf 2001 en gesplist in Front End en Back End resultaten. De gegevens zijn gebaseerd op door ASM International verstrekte gegevens en betreffen de continued operations. ( de herstructureringen inzake New Tool zijn er niet in opgenomen).

front end

net omzet

res front end

back end

net omzet

result back end

totaal

totaal result

per share

2001

336,6

-10

2001

224,5

16,1

561,1

6,1

0,12

2002

266,9

-48,8

2002

251,9

18,9

518,8

-29,9

-0,61

2003

286,5

-61,1

2003

295,4

28,9

581,9

-32,1

-0,65

2004

355,6

-23,4

2004

398,7

53,4

754,2

24

0,47

2005

357,9

-41,9

2005

366,8

50,8

724,7

8,9

0,17

2006

409,4

-8,7

2006

468,1

63,4

877,5

54,7

1,02

# ASM International rapporteert zowel in US GAAP als in IFRS. Gezien het verschillende standaarden betreft is het goed er op te wijzen dat het hier om cijfers volgens US GAAP gaat.De Back End sector presteerde opnieuw buitengewoon goed. Deze Back End activiteiten worden uitgevoerd door ASM Pacific waar ASM International een 53,6% aandelenbezit in heeft. ASM Pacific heeft zolang het bestaat winst gegenereerd. In 2006 behaalde het een winst gerelateerd aan het aandelenbezit van ASM International van € 63,374 miljoen. Het dividend pay out ratio is 89,4%. In totaal levert dat ASM International een dividend van HK$ 2,65 per aandeel op in 2006(2005: HK$ $2,00).Nu ASM International heeft beloofd het uitbetaalde dividend niet meer aan te wenden voor de Front End staat de vraag open wat men met het slotdividend van HK 248,9 miljoen dat is ongeveer € 24,3 miljoen gaat doen. Uit een persbericht van Betten Beursmedia nieuws van 8 maart 2007 blijkt dat financieel directeur Naud van der Ven verklaard heeft dat men nog aan het bekijken is hoe het dividend kan worden teruggegeven aan de aandeelhouders. Hij gaf vier mogelijke opties aan: dividend, inkoop van aandelen, aflossing van de converteerbare obligatielening of de aankoop van aandelen ASM Pacific om het belang in het bedrijf uit Hongkong op peil te houden.Mijn voorkeur zou uitgaan naar de laatste mogelijkheid. Want waar vind je een bedrijf dat zo'n dividendrendement oplevert?

De prestaties van de Front End Grafiek 1grafiek 1

Toen in 2004 de beslissing werd genomen om de productie van de Front End over te brengen naar een nieuwe plant in Singapore was het duidelijk dat men daar tegen een veel lager kostenniveau zou kunnen produceren. Het grote probleem van ASM International was dat de Front End, behalve in het jaar 2000 toen men een winst maakte van € 16,8 miljoen, alleen maar verlies opleverde ondanks de hoogwaardige producten die men maakte. Van 2001 tot en met 2006 resulteerde dat in een verlies van € 193,9 miljoen. Hierin zijn de herstructureringsmaatregelen niet begrepen.Wat zijn de uiteindelijke resultaten voor de Front End in 2006. Het persbericht van 31 juli 2006 vermeld over de Front End het volgende:"We made considerable progress in the execution of our plan to bring ASMI's Front-end segment to consistent profitability, as evidenced by its positive earnings from operations".. In de eerste helft van 2005 maakte de Front End een operationeel verlies van € 17,429 terwijl het operationele verlies in de eerste helft van 2006 € 8,580Zie de tabellen Operationeel Resultaat Front End

operationeel resultaat Front End

1 H 2005

-17,429

2 H 2005

-14,389

2005

-31,818

1H 2006

- 8,18

2 H 2006

9,57

2006

1,39

 

operationeel resultaat Front End per jaar

2003

-45,275

2004

-16,14

2005

-31,818

2006

1,39

In het persbericht van 8 maart 2007 verklaart Del Prado:"As EBITDA of € 17 million of our Front-end segment demonstrates, we made considerable progress with our program to bring Front-end operations to consistent profitability. We achieved this by streamlining our wafer processing portfolio while strengthening core technologies, at the same time we are putting in place a low-cost vertically-integrated manufacturing base".The gross profit margin of our Front-end segment increased steadily in 2006. Increased manufacturing of generic subassemblies and components by ASM Front-End Manufacturing Singapore ("FEMS") contributed to this development. At the end of 2006, most generic subassemblies for 300mm Vertical Furnaces and 200mm Epitaxy systems were manufactured in this facility, as well as a number of generic subassemblies for the 200mm Vertical Furnaces. FEMS is expected to further lower our manufacturing costs and mitigate the impact of foreign currency transaction results on our margins. Focus on other cost reduction programs as well as the growing maturity and sales volume of our Vertical Furnace product group contributed positively to the increased gross profit margin in our Front-end segment.For the fourth quarter of 2006, new orders received increased 11% to € 205.4 million from € 184.5 million in the third quarter of 2006. The increase was caused by a 33% increase of new orders in our Front-end segment, partially offset by an 8% decrease of new orders in our Back-end segment.Outlook voor de Front End Grafiek 2grafiek 2

As we enter 2007, we remain confident of our corporate strategy. During the past year, we had the opportunity to reiterate that strategy to our investors, and are pleased that our 2006 results validate our vision and corporate integrity. The target for our Front-end operations is to return to profitability at the net earnings level in 2007.Based on good bookings in the fourth quarter of 2006, recent bookings in early 2007, and the visibility for the first half of 2007, we expect our Front-end sales for the first quarter in 2007 to be comparable to the fourth quarter of 2006 and expect a further increase in sales in the secondquarter of 2007. We expect our Front-end segment to show positive net earnings in the first half of 2007.In het derde kwartaal van 2006 waren de net sales van de Front End € 96,1 miljoen (gross margin in die periode van 32,9%) en in het vierde kwartaal waren de net sales € 111,2 miljoen( gross margin in die periode van 31,5%). Dat zou dan een net sales voor het eerste kwartaal van 2007 betekenen van ongeveer € 111 miljoen en een verdere stijging in het tweede kwartaal van 2007. Kijken we dan naar het operationele resultaat in de tweede helft van 2006 van € 9,57 miljoen dan zou ASM International in de eerste helft van 2007 een positief operationeel resultaat van meer dan € 10 miljoen moeten kunnen behalen. De positieve ontwikkeling in onderstaande grafiek 3 zal zich dan voortzetten. Grafiek 3grafiek 3

Slotconclusie

Het ziet er naar uit dat de Front End van ASM International in 2007 zwarte cijfers zal kunnen rapporteren. ASM International is optimistisch voor 2007. Mellon c.s. zullen moeten constateren dat Arthur del Prado het bij het juiste eind had toen hij in mei 2006 tijdens de aandeelhoudersvergadering opmerkte: Er ontstaat nu operationele synergie tussen ASMI en ASM PT en de leidende industrieën vragen naar integratie van de Front End en de Back End. Juist dat zal er toe leiden dat ASM International een vooraanstaande positie zal kunnen blijven innemen in de semi - industrie.Doordat de Front End bij zal gaan dragen aan de winst van ASM International zal het aandeel ASM International een positieve stijging kunnen laten zien. De Front End wordt nog steeds negatief gewaardeerd en in feite is de huidige koers van het aandeel ASM International, als je alleen al de waarde van het aandelenbezit in ASM Pacific zou berekenen, al lager dan de werkelijke beurswaarde in Honkong. (HK$45,60 per aandeel slotkoers op 9 maart 2007). HK$ 45,60 = € 4,44 bij een wisselkoers van 0,0975 volgens wisselkoers.nl Als we uitgaan van 53,6%(schatting) van de aandelen van ASM Pacific, die ASM International in bezit heeft, dan is het totale aantal te berekenen op 208.417.000 miljoen. 208.417.000 x € 4,44 = € 925.371.480 miljoen.Het aantal uitstaande aandelen ASM International is 53.852.000(Diluted). De slotkoers in Amsterdam op 9 maart 2006 was € 16,88. Beurswaarde ASM International in Amsterdam 53.852.000 x € 16,88= € 909.021.760. De front end wordt dus negatief gewaardeerd namelijk op - 16.349.729 miljoen.Wat zou de juiste waarde uitgedrukt in het aandeel ASM International van de Front End zijn? De omzet van de Front End in 2006 was € 409,4 miljoen. Laten we uitgaan van 1 maal de omzet dan zou de waarde van ASMI als volgt te berekenen zijn:

in euro

aantal aandelen

per aandeel

waarde back end

925.371.480

waarde front end

409.400.000

totale waarde

1.334.771.480

53.852.000

€ 24,79

waarde per 9/3/07

€ 16,88

verschil

€ 7,91

In eerder columns ging ik uit van een verschil in waarde van 5:1 tussen de Back End en de Front End. Dat levert dan de volgende berekening op:

verhouding 5 op 1

in euro

aantal aandelen

per aandeel

waarde back end

925.371.480

waarde front end

185.074.296

totale waarde

1.110.445.776

53.852.000

€ 20,62

waarde per 9/3/07

€ 16,88

verschil

€ 3,74

Een ieder zal het toch duidelijk zijn dat de werkelijke waarde van ASM International niet tot uitdrukking komt in de beurskoers. Nu de Front End in 2007 zwarte cijfers zal schrijven zal de onderwaardering, tot uitdrukking komend in de huidige beurskoers, tot het verleden moeten gaan behoren.