We hebben 191 gasten online

16 november 2008 ASMI Kind van de rekening? Deel 3

Gepost in Semi-conductor industrie

16 november 2008 drs.J.W.Swaen

 

In mijn columns 28 april 2008 ASMI kind van de rekening Deel 1 en 17 mei 2008 ASMI kind van de rekening Deel 2 ben ik uitgebreid ingegaan op de ontstane situatie bij ASM International.

In mijn conclusie van deel 2 Kind van de rekening schreef in in de conclusie het volgende:

' Doordat de Stichting Continuïteit ASMI 29,9% preferente aandelen aan heeft gekocht heeft het er alle schijn van dat de familie Del Prado nog steeds de macht wil uitoefenen. Het is niet van deze tijd dat aandeelhouders zich niet zouden mogen uitspreken over de te volgen strategie. De uitgifte van de preferente aandelen zou wel eens een Pyrrusoverwinning blijken te zijn'.

Uiteindelijk heeft de Ondernemingskamer op 20 mei 2008 ASM International en Hermes c.s verplicht tot een dialoog, om tot overeenstemming te komen.

Op 6 juni 2008 maakte ASM International bekend: 'that it has received an unsolicited indicative offer from Applied Materials, Inc. for its ALD (Atomic Layer Deposition) and PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition) activities. For the purpose of this offer, which was communicated orally, Applied Materials has indicated an initial value of these activities in the range of USD 400 million to USD 500 million. A divestment of the ALD and PECVD activities would have major implications for ASMI's current strategy and business model. ASMI's management board and supervisory board will internally discuss the offer and its implications. ASMI will determine its initial position with respect to the offer and make a public announcement thereof as soon as reasonably possible and no later than on June 14.

Op 12 juni liet ASM International weten:

' ASMI's management board and supervisory board have duly and carefully considered the indicative offer. ASMI has today responded to Applied Materials that, as such, it has no interest to sell the ALD and/or PECVD activities. These activities are an integral part of ASMI's Front-End business. These activities are also at the heart of ASMI's strategy, and the key drivers underlying ASMI's objectives to achieve significant growth in revenues and operating margins by 2009, as publicly announced in the Roadmap Presentation on 28 April 2008. However, ASMI is willing to explore and discuss with Applied Materials whether any alternative arrangements between ASMI and Applied Materials could be pursued in a way that would be beneficial to ASMI and its stakeholders. Further announcements on the progress of any discussions with Applied Materials will be made if and when appropriate'.

Op 17 juni bleek dat ASM International een totaal bod had gekregen voor de hele Front End

' ASM International (ASMI) announces that it has received a combined, unsolicited indicative offer from Applied Materials, Inc. and Francisco Partners to acquire all front-end business activities. In this combined indicative, non-binding offer, Applied Materials reaffirms its indicative offer as previously announced on 6 June 2008 in respect of the Atomic Layer Deposition (ALD) and Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) activities, whereas Francisco Partners' indicative offer relates to the remaining front-end activities, including epitaxy and vertical furnaces.

For the purpose of this offer, Francisco Partners has indicated an initial value of the remaining front-end business activities in the range of USD 225 million to USD 300 million, whereas Applied Materials has reaffirmed its initial value range of USD 400 million to USD 500 million for the ALD and PECVD activities.
ASMI's management board and supervisory board will internally discuss the offer and its implications. ASMI will determine its initial position with respect to the combined offer and make a public announcement thereof in due course.

Op 20 juni 2008 bleek dat ASM International opnieuw, maar nu het gecombineerde bod afwees:

On June 17 ASMI received a combined, unsolicited indicative offer from Applied Materials and Francisco Partners for all of its Front-End activities. The offer consists of an offer from Applied Materials for its Atomic Layer Deposition (ALD) and Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) activities with an initial value indication in the range of USD 400 million to USD 500 million and an offer from Francisco Partners for the remainder of its Front-End activities, including its Epitaxy and Vertical Furnaces activities, with an initial value indication in the range of USD 225 million to USD 300 million.

After due and careful consideration the Management and Supervisory Boards of ASMI believe that the unsolicited offer for part of our Company significantly undervalues the Front-End business and fails to reflect its future prospects.
The wide offer value range, the complex structure of the combined offer and the unclear terms of the partnership furthermore represent significant uncertainty and execution risks for ASMI's shareholders, employees and other stakeholders.
As such the Management and Supervisory Boards do not believe the offer is in the best interest of its shareholders, employees and other stakeholders. ASMI therefore rejects the unsolicited offer.

Opmerkelijk was echter dat 3 dagen later, op 23 juni 2008, bleek dat ASM International en de aandeelhouders Fursa en Hermes toestemming hadden gekregen, van de Ondernemingskamer, om de buitengewone aandeelhoudersvergadering die men op zijn laatst op 15 juli 2008 zou moeten houden, uit te stellen tot uiterlijk 15 oktober 2008. Als reden werd aangegeven:

' to enable ASMI to explore and consider its position and options following the unsolicited offer made by Applied Materials Inc. and Francisco Partners to acquire all of ASMI's front-end activities as announced on 17 June.

To this end ASMI has installed a Transaction Committee consisting of Chuck del Prado (CEO) and Leon van den Boom (member of the supervisory board) and a committee with a monitoring role comprising Paul van den Hoek (chairman of the supervisory board), Heinrich Kreutzer (member of the supervisory board), Arthur del Prado and one representative to be named jointly by Hermes and Fursa (the latter two representatives as major shareholders).

The Enterprise Court has been requested to rule that a possible hearing will be postponed to a date between 1 and 15 September 2008. The dates for the Enterprise Court hearing and/or the EGM are subject to change depending on further developments'.

Op 4 september 2008 werd opnieuw melding gemaakt van het uitstellen van de buitengewone aandeelhoudersvergadering en wel met drie maanden. Als reden werd aangegeven

' The reason for the suspension request is that the Transaction Committee has not finalized its assignment to assist ASMI to explore and consider its position and options following the unsolicited indicative offer of June 17, 2008 from Applied Materials (AMAT) and Francisco Partners (FP) to acquire all of ASMI's front-end business. This offer was rejected by ASMI for the reasons set forth in the press release of June 20, 2008. Subsequently, ASMI has clarified a number of questions and issues raised by AMAT and FP. ASMI is awaiting presently whether a further offer from AMAT and/or FP will be forthcoming'.

Aandeelhouders ASM International kregen, door het uitstel van de buitengewone aandeelhoudersvergadering en de reden daarvoor genoemd door ASM International, de indruk dat ASM International en de activistische aandeelhouders serieus het bod van Applied Materials en Francisco Partners bestudeerden.

Werden de aandeelhouders van de lopende gang van zaken op de hoogte gehouden? Nee, dat werden ze niet. Ze moesten het doen met een mededeling opgenomen bij het bekendmaken van de derde kwartaal resultaten over 2008 op 29 oktober 2008:

Update on contacts with Applied Materials and Francisco PartnersFurther to the information on the subject in our press release dated September 4, 2008regarding contacts with Applied Materials (AMAT) and Francisco Partners (FP), ASMIannounces that, at their request, it has provided AMAT and FP with additional information and

has discussed with AMAT and FP certain questions arising there from. ASMI is still awaitingwhether a further offer from AMAT and/or FP will be forthcoming

Men had additionele informatie verstrekt. Niet meer dan dat. En ASM International is still awaiting wether a further offer from AMAT and/or FP will be forthcoming (...).

Tsja, hoe ver staat ASM International af van de realiteit. Ik kom er nog op terug.

Van veel belang waren natuurlijk ook de behaalde resultaten van ASM International in de Front End. Was men op de goede weg met het winstgevend maken zodat men de activistische aandeelhouders de wind uit de zeilen kon nemen en het bod op de Front End kon afwijzen als onvoldoende de waarde uitdrukkend. Laten we eerst de resultaten over de eerste negen maanden bekijken.

 

 

Resultaten Front End in 2008

Kijken we eerst naar het over zicht van de resultaten over de afgelopen jaren.

Het operationele resultaat voor de Front End (bron gegevens van ASM International zelf):

Bron 1:

 

bron 1In 2005 behaalde de Front End een operationeel verlies van niet minder dan € 80,3 miljoen. In totaal bedroeg het operationele verlies van de Front End sector vanaf 2001 t/m 2005 € 188,2 miljoen. Met andere woorden dat verlies is structureel.

Het positieve operationeel resultaat van de Back End sector vanaf 2001 t/m 2005 bedroeg € 327,5 miljoen.

Conclusie: Over de jaren 2001 t/m 2005 behaalde ASM International een positief operationeel resultaat van € 139,3 miljoen. Met dank aan ASM PT. Geen wonder dat als we de waarde van het aandeel ASM PT vergelijken met de waarde van het aandeel ASM International we de conclusie kunnen trekken dat de Front End sector negatief wordt beoordeeld en dat het aandeel ASM International zo'n lage waardering heeft.

Bron 2

 

bron 2

Bron 3:

 

bron 3

Zie toelichting ASM International met betrekking tot het negatieve operationeel resultaat van de Front End in de eerste negen maanden van 2008:' Earnings from operations for the Front-end segment for the nine months ended September 30, 2008 include impairment charges of EUR 1.4 million related to goodwill of our investment in NanoPhotonics. Excluding the impairment charge, earnings from operations of our Front-endsegment amount to a loss of EUR 11.1 million'.

Tellen we het operationeel resultaat van Bron 1, Bron 2 en Bron 3 van de Front End op dan zien we de volgende resultaten:

2000 t/m 2005: ( € 188,2 miljoen)/ 2006 t/m 2007: € 16,9 miljoen / Eerste negen maanden van 2008 ( € 12,5 miljoen)

Conclusies:

1) Over 2000 t/m de eerste negen maanden van 2008 leverde voor de Front End een negatief operationeel resultaat op van van € 183,8 miljoen

2) De omslag tot een positief operationeel resultaat ingezet in 2006, doorgezet in 2007, stagneerde echter weer in 2008. Opnieuw weer een negatief bedrijfsresultaat van € 12,5 miljoen.

3) Hoewel werd aangegeven door het managment van ASM International dat het operationle resultaat van de Front End in 2008 positief zou zijn kunnen we de conclusie trekken dat men de verwachtingen niet heeft waargemaakt. En we beschikken pas over de resultaten van 9 maanden in 2008.

Bron 4:

 

bron 4

Uit bron 4 blijkt namelijk dat het operationeel resultaat voor de Front End als volgt was in de kwartalen van 2008. Zie bron 5

Bron 5

  absoluut gecorrigeerd
1e kwartaal 2008 0,3  
2e kwartaal 2008 (5,8) (4,4)
3e kwartaal 2008 (7,0) (2,9)
4e kwartaal 2008    
   

Volgens ASM International zijn die cijfers geflatteerd omdat in het tweede kwartaal van 2008 sprake was van een ' impairment charge of EUR 1.4 million related to goodwill of our investment in NanoPhotonics'.

En 'Earnings from operations of our Front-end segment in the third quarter of 2007 include an expense resulting from early extinguishment of convertible debt of EUR 4.1 million'.

Corrigeren we de werkelijke resultaten met de door ASM Internatinal verstrekte gegevens dan nog is er sprake van een negatief operationeel resultaat van de Front End over de eerste negen maanden van 2008 van € 7 miljoen.

4) Uit bovenstaande gegevens kan niet anders dan de conclusie worden getrokken dat ASM International arrogant gedrag verweten kan worden. Men vond dat het bod gedaan op de Front End tak door AMAT en Francisco Partners niet de werkelijke waarde duidelijk maakte. Met andere woorden de Front End tak was meer waard dan het uitgebracht bod. Eerder al hadden Hermes c.s. al aangegeven dat de Front End absoluut onder niveau presteerde en juist zij vonden het daarom noodzakelijk dat ASM International een nieuw bestuur zou benoemen die de winstgevendheid van de Front End zou bewerkstelligen.

5) De beurskoers van ASM International heeft al jaren te maken met het feit dat het onderdeel Front End negatief tot uitdrukking komt in de beurskoers en zorgde er voor dat de koers geen juiste uitdrukking was en is van de werkelijke waarde. Zie daarover al mijn opmerkingen in mijn column van meer dan vier jaar gelden 24 februari 2004 Zwarte cijfers voor de front end van ASMI in 2004?  in onderdeel 6 Beurswaarde ASMP voor ASMI). Nu er een bod was in de range van 625 tot 800 miljoen dollar voor de hele Front End bleek dat de beurskoers geen juiste uitdrukking was van de werkelijke waarde van ASM International. Aandeelhouders dachten dat ze nu eindelijk beloond zouden worden. Maar dan had men niet gerekend op de familie Del Prado. Die was niet van plan om op het bod van AMAT en Francisco Partners in te gaan en wees het bod hooghartig af.

6) Geen wonder dat ASM International op 14 november 2008 door middel van een persbericht liet weten: ' that its contacts with Applied Materials Inc. and Francisco Partners pertainingto a potential combined offer for ASMI's Front-end operations have terminated following information received from Applied Materials Inc. and Francisco Partners that they will not pursue their interest in making such an offer.

7) Het was derhalve geen verrassing dat het aandeel ASM International finaal in de verkoop werd gedaan. Het aandeel sloot op € 5,94 na zelfs een laagterecord gehaald te hebben van € 5,10. In New York sloot het aandeel op al omgerekend € 6,00. Aandeelhouders denken nu met smart terug naar 17 juni 2008 toen het aandeel een stand bereikte van € 21,99. Vergeleken met deze hoogste koers is het aandeel met zo'n € 15,99 gedaald. ( In dat verband is het goed nog te wijzen op het feit Dat ASM International nog op 5 september 2008 in een persbericht liet weten ' that it has repurchased 250,000 shares of its common stock for approximately €4.4 million. The average price paid was €17.74 per share. The shares were repurchased to cover a portion of the Company's outstanding stock options and are part of the company's flexible program to use the cash dividends received from its subsidiary, ASM Pacific Technology Ltd. to increase shareholder value'.

Zo wordt op de besteding van het cash dividend nog even een verlies geleden van € 11,80 per aandeel gelet op de slotkoers van 14 november 2008. In totaal dus € 2.950.000. En dat in iets meer dan 10 weken. Over 'to increase shareholder value' gesproken.

Aandeelhouders van ASM International weten inmiddels wat de familie Del Prado verstaat onder 'to increase shareholder value'.

8) Opnieuw blijkt dat de Back End voor ASM International nog steeds de cash generator is. Het positieve operationeel resultaat van de Back End sector vanaf 2001 t/m 2005 bedroeg € 327,5 miljoen. Over 2006 was het operationele resultaat van de Back End € 128,1 miljoen. Over 2007 was het operationele resultaat van de Back End € 131,9 miljoen en over de eerste negen maanden van 2008 € 89,4 miljoen. Totaal is het operationele resultaat in de Back End sector van 2000 tot en met de eerste negen maanden van 2008 € 676,9 miljoen. Het operationele resultaat van heel ASM International in de periode van 2000 tot en met de eerste negen maanden van 2008 is € 493,1 miljoen, dankzij de Back End.

9) Hoewel het break even punt van de Front End door allerlei maatregelen gedaald is blijkt ASM International niet in staat om netto resultaten te schrijven. Zoe Bron 6. Ondanks het juichende commentaar dat men er in geslaagd is om de gross margin in het derde kwartaal voor de Front end te verhogen van 31,7% in het tweede kwartaal van 2008 naar 32,1% in het derde kwartaal van 2008.

Bron 6

bron 6

Kijken we naar bron 7 dan kunnen we concluderen dat in het tweede kwartaal van 2008 nog een omzet werd behaald in de Front End van € 77,2 miljoen maar dat de omzet in het derde kwartaal terugliep naar € 63,4 miljoen. een daling met € 13,8 miljoen. Het break even punt van de Front End ligt rond de € 90 miljoen per kwartaal zodat we de conclusie kunnen trekken dat ondanks de opmerking dat de Front End een stijging van 3% in Backlog heeft we er van uit kunnen gaan dat ook het vierde kwartaal verlies zal opleveren.

Bron 7

bron 7

10) Slotopmerking over de koers van het aandeel. Aandeelhouders moeten er rekening mee houden dat ASM International door de kredietcrisis ook hard zal worden getroffen. Uit het feit dat AMAT besloten heeft om 1800 werknemers te ontslaan, zo'n 12% van het totale werknemersbestand, blijkt dat de leider in de sector de teruggang sterk voelt. ASM International zal zich er ook niet aan kunnen onttrekken. De negatieve waardering van de Front End zal zich in de koers van het aandeel voortzetten.

Uit het feit dat de koers van ASM Pacific inmiddels gedaald is tot HK 21,25, terwijl de koers in juni nog boven de HK 70 stond, blijkt dat ook een winstgevende Back End sector zich niet aan de beursmalaise heeft kunnen onttrekken. Opnieuw blijkt echter dat het bezit van 53 % van de aandelen van ASM Pacific voor ASM International een zegen blijkt te zijn. De dividendopbrengst van ASM Pacific geeft ASM International de zo hoognodige buffer. Een hernieuwd bod van AMAT is de eerste tijd niet te verwachten. Blijft staan wat gaan de activistische aandeelhouders doen? De tijd zal het leren.