We hebben 391 gasten online

19 oktober 2004 BE Semiconductor en de onvermijdbaarheid van een nieuwe visie

Gepost in Semi-conductor industrie

Een analyse naar aanleiding van cijfers van het 3 q 2004

19 oktober 2004

drs.J.W.Swaen

Inleiding. De verwachtingen waren hoog gespannen. Besi zou prima cijfers presenteren en nadat de cijfers over het eerste halfjaar nog in het rood moesten worden geschreven (weliswaar maar een verlies van € 0,02) was er naar aanleiding van de grotere vraag naar producten van BESI de indruk gevestigd dat vanaf het derde kwartaal van 2004 BESI weer zwarte cijfers zou gaan schrijven.

En inderdaad BESI behaalde een winst van netto € 0,9 miljoen en per aandeel een winst van € 0,03. Maar dat was toch echt beneden de verwachtingen.

De Gross Margin van BESI BESI had wel meer afgezet maar de marge was ten opzichte van het tweede kwartaal gedaald van 33,9% naar 31,4%.

Grafiek 1:

graf 1

Orderontwikkeling van BESI

Ernstiger is dat men bij de Outlook voor het 4q 2004, door de fors teruggelopen bookings, met niet minder met 51,2% en een book to bill ratio van maar 0,58 terwijl die in het 2 q 2004 nog 1,44 was, er rekening mee moet houden dat het vierde kwartaal verlies gaat opleveren. Maar daardoor niet alleen het vierde kwartaal maar het hele jaar 2004.

afb 2

Uit grafiek 2 blijkt dat de ontwikkeling bij BESI zich zorgelijk ontwikkeld. De Backlog laat een tendens zien die zeer onwelkom voor BESI is. Namelijk in de richting van de dip die men net achter de rug leek te hebben. Wat is er mis met BESI?

Uit de nu volgende grafieken blijkt dat BESI in feite op een punt is aanbeland waar krachtig zal moeten worden opgetreden.

Grafiek 3

afb 3

Kijken we naar grafiek 3 dan moeten we toch constateren dat BESI ver achter blijft bij bijvoorbeeld ASM Pacific dat nog in geen enkel jaar verlies heeft gemaakt. Zie grafiek 4:

afb 4

Grafiek 5:

graf 5

Nog ernstiger is het feit dat als we kijken naar het operationele inkomen er fundamenteel iets aan schort bij BESI.

Grafiek 6:

Operationeel behaalde BESI sinds het eerste kwartaal van 2000 een totaal verlies van € 26,652 miljoen. Let wel in het jaar 2000 en het eerste kwartaal van 2001 werd nog winst gemaakt.

Grafiek 7:

graf 6

De resultaten van BESI worden gelukkig ook beïnvloed doordat men nog al wat cash heeft. Grafiek 6 laat zien hoe het interest inkomen van BESI sinds 2000 heeft ontwikkeld. In totaal bedroeg het interest inkomen van BESI sinds 2000 € 14,776 miljoen. Het hoeft geen betoog dat dit een geluk bij een ongeluk is voor BESI. Kijken we het onderstaande overzicht dan blijkt dat BESI sinds 1998 een negatief operationeel resultaat heeft behaald van niet minder dan € 31,092 miljoen en een positief interest inkomen van € 14,166 miljoen.

Besi

operationeel

Interest

 

inkomen

inkomen

1998

-4,025

-0,647

1999

-1,175

-0,563

2000

16,993

2,814

2001

-4,386

4,24

2002

-18,005

3,995

2003

-19,654

2,815

9m 2004

-0,84

1,512

Totaal

-31,092

14,166

Grafiek 8:

graf 7

Grafiek 8 laat duidelijk zien waarom BESI in slaap is gesukkeld. Doordat men genoeg Cash heeft vergeet men waar jet toch hoofdzakelijk bij een bedrijf om draait. Een fatsoenlijk rendement bereiken op het geïnvesteerde vermogen.

Tijd om conclusies te trekken

1) Het operationele inkomen van BESI is voor de eerste negen maanden van 2004 negatief namelijk € 840,000. Daartegenover staat dat het Interest inkomen een positief saldo geeft van € 1,512 miljoen.

2) De winst van BESI over de 3 kwartalen in 2004 is dus afkomstig van het interest inkomen.

3) Het lijdt geen twijfel dat BESI opnieuw een jaar verlieslatend afsluit.

4) Ondanks de hoge verkopen in het 3q van 2004 heeft BESI nog voor 40,262 aan Inventories op de balans staan. Dat is nog altijd 10,634 miljoen meer dan eind 2003.

5) Het ontbreekt bij BESI aan een bedrijfsvisie.

6) In mijn vorige column bij de jaarcijfers over 2003:10 februari 2004 BESI en de resultaten over 2003 zei ik het volgende: Afrondend kan gesteld worden dat van de CEO dhr Blickman verwacht wordt dat er een duidelijke strategie wordt ontwikkeld.

BESI omschrijft de strategie als volgt: Our objective is to become the world’s leading supplier of advanced, back-end assembly equipment incorporating both leadframe and array connect process technologies. The principal elements of our strategy to achieve this goal are set forth below.

a) Leverage our Technology Leadership to Exploit New Packaging Technologies

b) Actively Pursue Back-end System Integratio

c) Focus on Strategic, Long-Term Customer Relationships ) Expand Global Sales and Service Operations Het wordt de hoogste tijd dat BESI in praktijk brengt wat men zelf omschrijft als de eigen strategie. Aandeelhouders wachten daar op en willen een acterend BESI zien. En niet een BESI dat op een zak cash blijft zitten.

7) Uit bovenstaande gegevens valt op te maken dat BESI vanaf het jaar 2000 tot en met het derde kwartaal van 2004 een operationeel verlies heeft geleden van € 26,652 miljoen. Kijken we vanaf 1988 dat is dat operationeel verlies zelfs opgelopen tot € 31,092 miljoen

8) Daar kan maar een conclusie aan worden verbonden namelijk dat de CEO zijn conclusies hieruit dient te trekken.

9)) Uit de gegevens van ASM Pacific blijkt dat ondanks soms verslechterde marktomstandigheden een bedrijf winst kan genereren.

!0) BESI heeft het geluk dat het over zoveel cash beschikt. Maar als dat leidt tot inertie is dat schadelijk voor het bedrijf. Met betrekking tot de beurskoers nog het volgende: Begin 2004 leek het erop dat BESI op de goede weg was en in staat was in 2004 zwarte cijfers te schrijven. Niets is minder waar. Het jaar 2004 wordt met rode cijfers geschreven. De omzet zal in het vierde kwartaal met zo’n 15% a 20% dalen in vergelijking met het derde kwartaal van 2004. In het derde kwartaal was de omzet € 40,3 miljoen en dus moet men rekening houden met een omzet van rond € 33 miljoen. Maar als in het derde kwartaal al een daling optrad van de Gross margin weet iedereen wat dat betekent. Ongeveer de omzet van het tweede kwartaal maar dan met een lagere marge. Tel uit je verlies.

Kortom BESI ’s koers wordt alleen nog maar bepaald door overnamegeruchten en het eigen vermogen per aandeel. Beleggers weten waar ze bij BESI aan toe zijn. Zolang er geen verandering in het management komt blijft BESI een marginale speler in de Back End sector.

 

19-10-04 drs.J.W.Swaen