We hebben 167 gasten online

14 november 2004 BESI wereldmarktleider Flip Chip bounding Equipment

Gepost in Semi-conductor industrie

14 november 2004

drs.J.W.Swaen

In mijn column van 19 oktober 2004 19 oktober 2004 BE Semiconductor en de onvermijdbaarheid van een nieuwe visie

Een analyse naar aanleiding van cijfers van het 3 q 2004 , schreef ik het volgende: onder slotconclusies:

“Het ontbreekt bij BESI aan een bedrijfsvisie.” En verder: “Het wordt de hoogste tijd dat BESI in praktijk brengt wat men zelf omschrijft als de eigen strategie. Aandeelhouders wachten daar op en willen een acterend BESI zien. En niet een BESI dat op een zak cash blijft zitten’.

Ik had niet kunnen bevroeden dat BESI zo snel met een persbericht zou komen.

Gisteren kwam het volgende persbericht van BESI:

“Drunen, the Netherlands, November 11, 2004, BE Semiconductor Industries N.V. ("the Company" or "Besi") (Nasdaq: BESI; Euronext: BESI), a leading manufacturer of assembly equipment for the semiconductor industry, announced that it has signed an agreement to acquire 100% of the ordinary shares of Datacon Technology AG (“Datacon”) for a total consideration of € 72.6 million, of which € 65 million will be in cash and the balance in 1,933,842 newly issued ordinary Besi shares. The transaction, unanimously approved by the Board of Besi and the shareholders of Datacon, is expected to close in January 2005 and is subject to certain government and regulatory approvals and other customary closing conditions. Besi anticipates that the transaction will be accretive to its earnings per share in fiscal year 2005.

En verder:

“Datacon, a private company founded in 1986 and located in Radfeld, Austria is a leading global manufacturer of flip chip bonding, multichip die bonding and other related assembly equipment for the semiconductor and telecommunications industries. According to data for 2003 from VLSI, an independent research firm covering the semiconductor industry, Datacon is the world’s largest manufacturer of flip chip bonding equipment to the semiconductor industry. The use of flip chip bonding technology is critical for the needs of chip manufacturers to further shrink device sizes while increasing functionality for applications such as wireless telephony, personal digital assistants, consumerelectronics and Internet infrastructure”.

Datacom AG bracht ook een persbericht uit waaruit ik de volgende zaken vermeld:

“Besi will take over 100% of Datacon's shares, in return for which Datacon shareholders will receive 90% cash as well as shares from Besi. The purchase price in euros was just below the three-figure millions – incl. the net financial liabilities”.

En: “.Datacon's management had been looking for some time for a way to safeguard the company in the long term because, although successful, it operates in a highly volatile market. Helmut Rutterschmidt, president of Datacon Technology AG, explains the decision: "Although Datacon is highly profitable and the leader in market segments such as flip chip technology, in global terms it is not one of the major key players in the international semiconductor equipment market. To persistently strengthen our competitive position and to safeguard jobs in the long term, also in down turns, we need to significantly increase our financial power”.

“Besi and Datacon have a common customer portfolio and complement each other ideally in their packaging solutions, with virtually no overlaps”.

“The "Datacon" name and brand will be retained, as will the global corporate structure with our subsidiary companies. Consequently, there will be no significant changes in the operative business as a result of the merger. On the contrary, we are expecting the considerably larger range of products and solutions available to our customers from a single source to lead to a surge of growth in the new group. Helmut Rutterschmidt and I will be represented in the Besi management and will crucially help control the fortunes of the group."

The Datacon board will in future have a joint chairmanship of Helmut Rutterschmidt and Gerhard Zeindl. Datacon’s co-founder, Karl Schweitzer, is withdrawing from the senior management and, as a technological consultant, will continue to play a key role in the research division”.

Voordat ik in ga op de overname wil ik eerst stil staan bij het wereldmarktleiderschap van Datacon AG in de Flip Chip Bouding Equipment industrie.

In het jaarverslag van Besi over 2003 lezen we het volgende over Flip Chip Montagetechnologie:

Flip chip montagetechnologie kan de huidige fijne draad montagetechnologie deels vervangen door de contactpunten op de chip direct op de contactpunten op het substraat te plaatsen. De flip chip montage technologie maakt een verdere miniaturisatie mogelijk.

l Review and Trends in Flip-Chip Technology van april 2004 aan van Dietrich Tönnies, Suss MicroTec, Munich, Germany. In dat artikel stelt hij het volgende":

“The adoption of flip-chip technology is being driven by performance, cost or form factor considerations. The semiconductor industry likes higher performance but does not like higher cost. Therefore, cost is always an issue and one important boundary condition for flip chip is that it has to be more or less comparable to wire bonding in cost and reliability”.

En in zijn Outlook:

In recent years, IC manufacturers have tested various flip-chip techniques to identify the best technology for their products.

Meanwhile, the infrastructure has matured. All players in the supply chain are now intensively supporting the technology. Therefore flip chip is a reality and it is growing at a rapid pace. While this is certainly true for high-end die, flip-chip-like technologies-including wafer-level packaging-are ready for takeoff with less complex ICs.

Het paradepaardje van Datacon AG is de machine die Bonder 8800 FC.Voor de verwachte marktontwikkeling zie afbeelding 1.

Afbeelding 1

afb 1

Flip chip technology zal volgens Tech Search de komende jaren tot 2007 groeien met ongeveer 27% per jaar

En wat vermeld BESI in het voornoemde persbericht over de overname van Datacon AG:

"According to data for 2003 from VLSI, an independent research firm covering the semiconductor industry, Datacon is the world’s largest manufacturer of flip chip bonding equipment to the semiconductor industry"..

Conclusie:

Nemen we de berichtgeving voor waar aan dan heeft BESI in een groeiende markt een goede deal gemaakt door de overname van Datacon AG althans als we uitgaan van de positie van Datacon in dat marktsigment.

Dat brengt ons als vanzelf bij de door Besi en Datacon gegeven informatie betreffende de overname door Besi van Datacon AG.

De overnameprijs van Datacon AG

Besi verklaart:

De totale overnamesom is € 72,6 miljoen, waarvan € 65 miljoen cash en door de uitgifte van 1,933,842 nieuwe aandelen Besi.

Die 1,933,842 nieuwe aandelen worden dus gewaardeerd op € 3,93 per stuk. Die nieuw uit te geven aandelen representeren 5,7% van het aandelenkapitaal van Besi en zullen worden gehouden door twee houders van die aandelen voor een periode van twee jaar.

Maar....... er staat wel een zinnetje achter: "subject to certain permitted expectations". En juist die zouden aandeelhouders wel willen weten, toch?

Maar.....Het persbericht van Datcon AG vermeldt echter:

"Besi will take over 100% of Datacon's shares, in return for which Datacon shareholders will receive 90% cash as well as shares from Besi. The purchase price in euros was just below the three-figure millions – incl. the net financial liabilities".

Tsja, waar staan dan die 'net financial liabilities' in het persbericht van Besi genoemd? Want uit het persbericht van Datacon AG blijkt dus dat de overnamesom die BESI moet betalen:

"The purchase price in euros was just below the three-figure millions "

Dat is dus iets geheel anders dan een totale overnamesom genoemd door Besi van € 72,6 miljoen.

Op pagina 2 van het persbericht van Besi staat vermeld dat Datacon een netto schuld heeft op 10 november 2004 van € 23,7 miljoen. Tellen we die door BESI over te nemen schuld mee dan komt de totale overname prijs op € 72,6 miljoen + 23,7 miljoen = € 96,3 miljoen.

Besi had op het einde van het derde Q 2004 een cash positie van € 102,426.

Daar moet nu € 65 miljoen op in mindering worden gebracht waardoor de netto cash positie € 37,426 bedraagt.

Daar staat dan een stijging van het vreemd vermogen tegenover van € 23,7 miljoen.

Conclusie:

BESI noemt een overnameprijs van Datacon AG van in totaal € 72,6 miljoen terwijl de overnameprijs in werkelijkheid € 96,3 miljoen bedraagt. Dat geeft goed aan dat men van investor relations geen kaas gegeten heeft, om het netjes uit te drukken. Onvoorstelbaar toch dat men de zaken niet duidelijker in een persbericht uiteenzet.

Dat brengt ons bij de volgende vraag:

Is de overnamesom van € 93,6 miljoen door BESI betaald voor Datacon AG en reëel bedrag?

Dat is een wat moeilijk te beantwoorden vraag omdat BESI zeer summier gegevens verstrekt in het persbericht dat men naar buiten heeft gebracht.

Ik heb BESI verzocht om meer financiële gegevens van Datacom AG maar kreeg geen reactie.

De enige manier is dan om informatie via andere bronnen proberen te verkrijgen. Aangezien Datacon AG een privé onderneming is geeft men weinig informatie prijs. Ernstiger is dat je moet constateren dat relevante informatie van Datacon AG, door henzelf verstrekt op de eigen website ineens niet meer raadpleegbaar is.

Dan blijft er niets anders over om te rade te gaan bij de SEC gegevens. Maar daar blijkt tot mijn verbazing als laatste de 2q cijfers van 2004 te zijn gedeponeerd.

En dat maakt dat de cijfers die BESI zelf in het persbericht over Datacon AG verstrekt ineens kritisch moeten worden bekeken. Want staat er in het persbericht niet ook deze zin:

De hier in dit persbericht verstrekte financiële gegevens zijn in overeenstemming met International Financial Reporting Standards(“IFRS”).

En dan:”Datacon’s results of operations under US GAAP may vary significantly from its results of operations calculated according to IFRS”.

Met andere woorden: de cijfers die BESI nu verstrekt zijn niet de juiste cijfers. Want wat staat er op pagina 76 in het jaarverslag van BESI over 2003 te lezen:

“The Company follows accounting principles generally accepted in the United States of America(“US GAAP”)”.

Conclusies:

1) BESI brengt een persbericht naar buiten met summiere financiële gegevens over Datacon AG.

2) De gegevens die men verstrekt hebben alleen betrekking op de laatste anderhalf jaar namelijk van 1 april 2003 tot en met september 2004. Het boekjaar loopt bij Datacon AG van april tot en met maart.

3) De verstrekte gegevens zijn niet gebaseerd op accountingregels volgens US GAAP en kunnen dus ook niet op hun merites worden beoordeeld.

4) Er kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat voor een juiste beoordeling van de overname door BESI van Datacon AG door BESI eerst de financiële gegevens moeten worden overlegd volgens US GAAP methode gezien het feit dat BESI , als onderneming ook genoteerd op de Nasdaq, zelf ook volgens US GAAP rapporteert.

5) Waarom BESI dat nu niet heeft gedaan wekt minstens de suggestie dat de overname van Datacon AG volgens US GAAP minder mooie financiële resultaten zal laten zien. Opnieuw een duidelijk minpunt in het uitoefenen van goede Investor Relations.

Hoewel er hier dus duidelijk sprake blijkt te zijn van een summiere financiële berichtgeving komt er dus ook nog bij dat de cijfers die men verstrekt niet de juiste cijfers zijn want er staat letterlijk: May vary Significantly als men US GAAP toepast.

Om toch enigszins meer inzicht te krijgen in het financiële plaatje van Datacon AG heb ik alle gegevens die ik erover kon vinden in een tabel bij elkaar gezet.

Zie tabel 1.

Datacon AG Boekjaar

Net sales

Gross profit

GROSS Margin

Operat. inkom

Netto inkomen

Depreciation and amortization

98.99

32,0

         

99/00

56,0

         

1H 00/01

88,0

         

00/01

           

1H 01/02

           

01/02

           

1H 02/03

           

02/03

41,0

     

verlies

 

1H 03/04

           

03/04

58,3

24,4

41,9%

4,9

2,2

2,9

1H 04/05

39,1

17,9

45,8%

7,6

5,4

0,9

Verwachting 04/05

75,0á 80,0

         

Conclusies:

1) BESI verstrekt geen financiële gegevens over het boekjaar 2002/2003 naar nu blijkt uit mijn gegevens omdat Datacon in dat jaar verlies heeft geleden. Hoe groot dat verlies is blijkt niet te achterhalen. Het is tekenend dat BESI daar niets over heeft gepubliceerd.

2) In het fiscale boekjaar dat eindigde op 31 maart 2000 behaalde Datacon AG een omzet van € 56 miljoen een stijging met 75% vergeleken met het jaar daarvoor. Men sprak toen de verwachting uit dat men: “In the current year Datacon is expecting a turnover of 80 million euros, and in 2003 over 150 million”. Die verwachting van Datacon AG is bij lange na niet gehaald . Uit de tot nu toe gevonden gegevens blijkt die verwachtingen niet te zijn uitgekomen. Sterker nog het jaar 2002/2003 was verliesgevend waaruit de conclusie kan worden getrokken dat de omzet van € 41,1 miljoen bleek afsteekt bij de eigen verwachting van het management van Datacon AG.

3) Dat kan niet anders betekenen dan dat het management van Datacon AG geen juiste inschatting kan maken van de positie van Datacon AG en niet van de markt waarin men werkzaam is.

4) Kijken we dan naar de uitgesproken verwachting van Datacon AG voor het lopende fiscale jaar 2004/2005 dan verwacht men een omzet van € 75 á € 80 miljoen. In de door BESI verstrekte gegevens( niet meer te achterhalen op de site van Datacon AG) wordt over de eerste helft van het fiscale jaar 2005/2005 een omzet verantwoord van € 39,1 miljoen. Dat impliceert dat men in de tweede helft van het fiscale jaar 2004/2005 nog maar een omzet van € 35,9 miljoen hoeft te halen om aan de onderkant van de uitgesproken verwachting uit te komen.

5) In relatie tot punt 4 moet echter wel worden opgemerkt dat de semi equipment industrie, blijkens berichten uit de sector van b.v ASMI en ASML bijvoorbeeld en niet te vergeten de directe concurrent van BESI en Datacon AG, ASM Pacific, er duidelijk sprake is van het inzakken van de vraag naar machines. Ook Datacon AG zal zich daar niet aan kunnen onttrekken. Gezien het feit dat BESI zich daar niet over uitlaat, hoewel de eigen bookings in het 3 q 2003 met niet minder dan 51,2% daalden vergeleken met het 2q 2004, moet toch deze conclusie worden getrokken. Een achteruitgang met 20% lijkt voor de hand te liggen. Mocht dat zo zijn dan zal Datacon AG in de 2 helft van het fiscale boekjaar 2004/2005 een omzet behalen van € 31,38 miljoen waardoor de verwachte omzet van € 75 á € 80 miljoen niet zal worden gehaald en de omzet rond de € 70 miljoen uit zal komen. Gelet op het gestelde in punt 2 en 3 moet men dus een vinger aan de pols houden.

6) Nergens in de gegevens is iets terug te vinden over de herstructurering die Datacon AG heeft doorgevoerd. Ik vond het volgende persbericht daarover:

“Datacon, Radfeld/Austria , March 2003 – In the coming weeks, Datacon Technology AG will implement a program of measures that will lead to a tighter and more efficient organization and thus reduce costs. As well as optimizations in the process and organizational structure, these measures also include a ten percent cut in the workforce, affecting mainly the parent company in Radfeld, Austria, but also at our branch in Singapore

To reach the profit zone again in the coming business year and to secure lasting success for the company - the group is aiming for an EBIT of approx. ten percent - cuts are unavoidable. The planned revenues of the group in the coming business year are expected to grow by around 15 percent - faster than the market but still not back to the volume of the boom years. Hoe hoog de kosten van de herstructurering zijn is nergens te achterhalen.

7) Hoewel BESI voor het jaar 2002/2003 een omzet verantwoording voor Datacon AG van € 58,3 geeft blijkt uit een persbericht van 22.06.04 van het Wirtschaftsblatt dat in het jaar 2002/2003 een omzet werd behaald van € 57,7 miljoen.

8) Ten tijde van hoogconjunctuur in de chipsfabricage behaalde Datacon een omzet van € 88 miljoen maar de down turn leidde tot een omzetverlies van niet minder dan € 47 miljoen tot een jaaromzet van € 41 miljoen in 2002/2003. Een daling met niet minder dan 53,41%. Hoewel men in de flip chip afzetmarkt een omzetstijging verwacht van 27% per jaar blijkt uit deze cijfers dat Datacon zich ook niet aan de cyclus van de industrie kan onttrekken.

Vergelijking omzetgegevens Datacon AG en BESI.

Zie grafiek 1

afb 2

Uit bovenstaande grafiek blijkt duidelijk dat Datacon AG zich ook niet kon onttrekken aan de neergang van de semiconductor equipment industrie.

Om de vergelijking goed te kunnen maken heb ik het boekjaar van BESI gelijk laten lopen aan dat van Datacon AG van 1 april tot en met 31 maart het jaar erop volgend.

Zie grafiek 2

afb 3

Bij grafiek 2 moet worden opgemerkt dat Datacon AG in 2000-2001 en 2001-2002 winst genereerde maar dat 2002-2003 verlies opleverde. Daar de cijfers daarvan niet zijn geopenbaard kan ik ze hier niet weergeven.

Ook moet worden meegenomen dat de gegevens die hier worden gebruikt voor BESI wel volgens US GAAP zijn verantwoord en voor Datacon AG niet, zodat de gegevens van Datacon wel eens negatiever uit kunnen vallen day door BESI is verantwoord.

Voor de volledigheid in grafiek 3 nog de winst cq verlies van BESI per kwartaal.

Grafiek 3

afb 4

Tenslotte nog het volgende:

In mijn column:27 oktober 2002 Besi:Kleine speler maar verrassend sterk  schreef ik het volgende:

De aankoop van RD Automation heeft ertoe geleid dat de omzet in Flip Chip Die Attach Systemen toenam van 1% van de omzet in 2000 tot 5% in 2001. Belangrijk omdat de marge hierop groter is. Afnemers van RDA zijn: Lucent Technologies, JDS Uniphase, Samsung, Corning, Blaze Technologies, Nanovation, HP, Micron Technology, Nokia, Raytheon, Boeing, Lockheed Martin en Grumman. Besi werd door de aankoop van RD Automation in één klap wereldmarktleider van de Die Bonding techniek.

In het jaarverslag van BESI over 2003 staat het volgende te lezen: (pagina 96) :”In the third quarter of 2002 , the company relocated its flip chip die attach operations from New Jersey to New Hampshire in the Uneted States and consolidated these activities wit hits die soting activities to form a single die handling systems unit”.

Op de website van RD Automation staat:

RD Automation recently merged with sister company Laurier Incorporated and has moved to new offices in Londonderry, New Hampshire. The new combined staff consists of approximately 50 employees, including 35 engineers, programmers, and production technicians. And.......

Currently, RD Automation is the world leader in high precision flip chip/die bonding systems. RD Automation's systems are used to manufacture components for a diverse array of applications including optoelectronic telecommunications devices, focal plane arrays, high frequency (RF) devices, chip-scale packages, MEMS, liquid crystal displays, and others. RD Automation's innovative designs are based on RDA's awarded patents for optical alignment systems and other proprietary technology such as laser-based planarity control system and unique bonding head designs.

Het persbericht van BESI betreffende de overname Datacon AG vermelde echter:”

“Besi and Datacon have a common customer portfolio and complement each other ideally in their packaging solutions, with virtually no overlaps”.

De grote vraag is nu echter wat gaat er gebeuren met RD Automation gezien het feit dat Datacon ook een world leader is in High precision flip/chip die bonding systems. De stelling “complement each other” zal toch nader moeten worden verduidelijkt.

14-11-04 drs.J.W.Swaen