We hebben 116 gasten online

14 december 2004 BESI en de onvermijdelijkheid van nieuw managment

Gepost in Semi-conductor industrie

logo

14 december 2004 drs.J.W.Swaen

Inleiding: Vanochtend verscheen het volgende persbericht in de media: BE Semiconductor voert een herstructurering door om het operationeel resultaat te verbetere

BESI herstructureert in Nederland; schrapt 81 banen

Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - BE Semiconductor Industries (BESI) voert in Nederland een herstructurering door, waarbij het wereldwijde personeelbestand met 10% of 81 banen wordt verkleind. Dat heeft de toeleverancier van de halfgeleiderindustrie dinsdag bekendgemaakt. Met de maatregelen wil BESI weerstand bieden aan de huidige neergang in de halfgeleiderindustrie. Brunssum sluit BESI in de eerste helft van 2005 de toolingfaciliteit. Daarnaast wordt gereorganiseerd in Duiven. De 81 arbeidsplaatsen worden naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar geschrapt. In Duiven faseert de onderneming een additionele vijftig uitzendkrachten uit. BESI neemt in het vierde kwartaal een herstructureringsvoorziening, die naar verwachting de EUR 5,6 miljoen niet overstijgt. Daarnaast wordt een last genomen tot een bedrag van EUR 1,7 miljoen, die verband houdt met het afschrijven van bepaalde voorraden en werk in uitvoering. Hierdoor vallen de brutomarges in het laatste kwartaal van 2004 tot 5,5 procentpunt terug. De onderneming uit Drunen verwacht dat de omzet in het vierde kwartaal met ongeveer 20% daalt ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Bij de bekendmaking van de derdekwartaalcijfers voorzag BESI nog een daling van ongeveer 15-20%. Het bedrijf behaalde over het derde kwartaal een winst van EUR 0,9 miljoen, of EUR 0,03 per aandeel. De brutomarge kwam uit op 31,4%. De orderportefeuille bedroeg eind september EUR 45,1 miljoen. Met de maatregelen zegt BESI weerstand te willen bieden aan de huidige neergang in de halfgeleiderindustrie. Bestuursvoorzitter Richard Blickman stelt dat voortdurende economische onzekerheid en overcapaciteit in de industrie ertoe leidt dat klanten geplande leveringen, investeringen in capaciteit en het financiering van strategische programma's vertragen. Met de maatregelen brengt BESI de activiteiten volgens Blickman in overeenstemming met de afgenomen vraag. De herstructurering is ook in overeenstemming met de plannen van BESI om de blootstelling aan hogekostenregio's terug te brengen en meer te vertrouwen op lagekostenregio's, zo stelt de bestuursvoorzitter. 'We blijven echter geloven dat de fundamentele factoren die de vraag naar halfgeleiders en assemblage-apparatuur bepalen, positief blijven over de lange termijn.' Afgelopen november maakte BESI nog de overname van het Oostenrijkse Datacon bekend. De onderneming, die EUR 72,6 miljoen in contanten en aandelen betaalt, sprak daarbij de verwachting uit dat de acquisitie in 2005 positief zal bijdragen aan de winst per aandeel. Datacon, opgericht in 1986 en gevestigd in Radfeld maakt apparatuur voor flip chip bonding en multichip die bonding. In het boekjaar 2003/04 behaalde Datacon een omzet van EUR 58,3 miljoen en een winst van EUR 2,2 miljoen. De brutomarge bedroeg 41,9%. Het aandeel BESI staat rond 09.30 uur 4,8% lager op EUR 3,95, bij een omzet van ruim 53.000 stukken.

Het operationeel inkomen van BESI

In 19 oktober 2004 BE Semiconductor en de onvermijdbaarheid van een nieuwe visie

Ik constateerde toen "ernstiger is het feit dat als we kijken naar het operationele inkomen er fundamenteel iets aan schort bij BESI"

 Daarbij plaatste ik de volgende grafiek:

14

Operationeel behaalde BESI sinds het eerste kwartaal van 2000 een totaal verlies van € 26,652 miljoen. Let wel in het jaar 2000 en het eerste kwartaal van 2001 werd nog winst gemaakt.

Let wel deze grafiek laat het operationeel resultaat zien vanaf eerste kwartaal 2000

Kijken we naar de gegevens vanaf 1996 dan ziet het operationeel resultaat van BESI er als volgt uit:

Besi

 

operationeel

Interest

   

inkomen

inkomen

1996

 

25,199

-1,191

1997

 

10.582

-0,852

1998

 

-4,025

-0,647

1999

 

-1,175

-0,563

2000

 

16,993

2,814

2001

 

-4,386

4,24

2002

 

-18,005

3,995

2003

 

-19,654

2,815

9m 2004

 

-0,84

1,512

Totaal

 

4,689

12,123

 Weergegeven in een grafiek ziet het er als volgt uit

 afb 1

Hieruit blijkt dat BESI in 8 jaar en 9 maanden een operationeel resultaat behaalde van € 4, 689 miljoen maar aan interestinkomsten € 12,123 behaalde.

Men kan er van uitgaan dat in het vierde kwartaal van 2004 het operationeel resultaat negatief zal zijn. In het derde kwartaal 2004 was het al - € 0,84 miljoen. gezien de daling van 20% van de omzet in het vierde kwartaal van 2004 lijkt dit een understatement.

Het CEO rendement van dhr Blickman

Is het toeval dat de CEO in dienst trad op 5-12-1995?

Kijken we naar de resultaten van BESI sinds het aantreden van de heer Blickman dan kan blijkt Besi in 9 jaar tijd een operationeel resultaat behaald te hebben van ongeveer € 3,5 miljoen. BESI, ik heb het al eerder aan de orde gesteld haalde met het interestinkomen ongeveer 3,6 maal het operationele resultaat.

Kijken we naar het netto resultaat van BESI sinds 1996 dan ziet dat er als volgt uit:

afb 2

In totaal is het netto resultaat sinds 1996 € 2,670 miljoen negatief geweest (t/m 3q 2004).

De vraag is hier dus voor de hand liggend: Hoe lang blijft de heer Blickman nog aan het hoofd staan van BESI?

Dat er intern meer aan de hand is bleek al door het volgende:

Citaat uit de door Besi Gedeponeerde SEC file 6K 15 november 2004 onder punt 9, pagina 8/9:

9. SEGMENT DATA In the first quarter of 2004, the Management Board, in consultation with the Supervisory Board, re-evaluated the Company's functional and operational organization and determined that the Company was engaged in one line of business, the design, manufacture, marketing and servicing of assembly equipment for the semiconductor industry. The change in reporting segments, as compared to the Company's Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2003, was due to an internal change in reporting structure and decision making responsibilities, whereby all key policies and decisions with respect to the Company's global product lines and manufacturing operations will reside now with the the Company's management board (under the supervision of the Company's Chief Executive Officer) which is the Company's key decision-making authority. In accordance with SFAS No. 131 (SFAS 131), "Disclosures About Segments of an Enterprise and Related Information," the Company's chief operating decision-maker has been identified as the President and Chief Executive Officer, who reviews operating results to make decisions about allocating resources and assessing performance for the entire company. All material operating units qualify for aggregation under SFAS 131 due to their identical customer base and similarities in: economic characteristics; nature of products and services; and procurement, manufacturing and distribution processes. Since the Company operates in one segment and in one group of similar products and services, all financial segment and product line information required by SFAS 131 can be found in the consolidated financial statements.

Het is des te meer opvallend dat steeds door BESI redenen worden aangevoerd om de tegenvallende resultaten aan op te hangen.

Bij de nu aangekondigde reorganisatie geeft BESI als reden op:

 In commenting on the restructuring plan, President and Chief Executive Officer Richard W. Blickman noted: "Ongoing economic uncertainties and industry over-capacity is resulting in customers delaying scheduled deliveries, capacity investment and the funding of strategic programs".

Maar de hoofdreden wordt totaal niet genoemd: BESI moet op haar inventories afschrijven omdat men de producten niet kwijt kan.

 Citaat persbericht: ". Furthermore, in the fourth quarter, Besi expects to incur a charge of up to € 1.7 million relating to the write down of certain inventories and work in progress, which would have the effect of reducing gross margins for the fourth quarter by up to 5.5 percentage points".

Kijken we dan naar de ontwikkeling van de Gross margin van BESI

afb 3

 Dan blijkt dat ook al in het vierde kwartaal van 2003 sprake was van een duikeling naar beneden.

Citaat:

Besi expects that its operating loss for the fourth quarter of 2003 will exceed its operating loss of € 5.0 million in the third quarter primarily as a result of € 3.2 million of certain charges to be taken in the fourth quarter, of which € 2.7 million relates to higher engineering and modification costs and inventory write-downs associated with the completion of a multi-unit order with a specific customer and to a lesser extent, higher operating expenses, principally research and development, and slightly lower than anticipated gross margins on product sales shipped during the quarter.

Al bij de derde kwartaalresultaten van 2004 was het opvallend dat de Gross margin daalde van 33,9% naar 31,4%, Nu komt daar boven op een verdere daling van de Gross Margin met 5,5 %. Dat komt toch gevaarlijk dicht in de buurt van het vierde kwartaal van 2003 toen BESI maar een Gross Margin behaalde van 25%.

Makkelijk om de belabberde resultaten toe te schrijven aan:

"Ongoing economic uncertainties and industry over-capacity is resulting in customers delaying scheduled deliveries, capacity investment and the funding of strategic programs".

De conclusie kan toch alleen maar zijn dat de producten van BESI in de markt niet meer worden afgenomen.

Kijk maar naar de ontwikkelingen bij ASMP. Ik heb er al eerder op gewezen.

De resultaten van het vierde kwartaal 2004

Besi intends to take a restructuring charge in the fourth quarter ending December 31, 2004 to cover the estimated costs of this workforce reduction which is not expected to exceed € 5.6 million. Furthermore, in the fourth quarter, Besi expects to incur a charge of up to € 1.7 million relating to the write down of certain inventories and work in progress, which would have the effect of reducing gross margins for the fourth quarter by up to 5.5 percentage points.

Het was al duidelijk dat BESI het vierde kwartaal verliesgevend zou afsluiten. Daarbij komt nu in totaal nog eens een bedrag van € 5,6 miljoen + € 1,7 miljoen = 7,3 miljoen euro. Dat is alleen al per aandeel € 0,236 verlies.

Het totale verlies over 2004 zal dan ongeveer € 0,25 per aandeel bedragen.

Het wordt langer hoe meer duidelijk dat BESI voor Datacon Technology AG niet de sterke partij is die Datacon Tenology AG zegt te hebben omarmd. Des te opmerkelijker is het dat het management van BESI bij de overname van Datacon Technolgy AG alleen maar goede cijfers openbaarde over het laatste anderhalve jaar en het verliesjaar daarvoor buiten beschouwing liet. Herhaaldelijke vragen van mijn kant werden niet beantwoord. Met des te meer waakzaamheid zal er nu moeten worden gekeken naar de echte cijfers van Datacon Technology AG.

Want heeft men er al bij stilgestaan dat BESI het interestinkomen nu kwijt is waarop het draaide en nu totaal afhankelijk blijkt te zijn van Datacon Technology AG. Als die resultaten te mooi zijn voorgesteld, en daar heeft het alle schijn van, dan zit BESI zwaar in de problemen. Want ook Datacon Technology AG kan zich niet aan de neergang van de cyclus onttrekken.

Nog steeds heb ik geen bericht terug gekregen van de VEB. Maar op de site van de Verenging van Effectenbezitters staat een Corporate Governance Rating. Daarbij haalt BESI op een schal van 1 tot 10 een rating van 5,1.

 Inmiddels weten we dat dat geen 5,1 maar een 3,9 dient te zijn