We hebben 319 gasten online

28 april 2005 "Transactie Datacon will be accretive to its earnings per share in fiscal year 2005"

Gepost in Semi-conductor industrie

 28 april 2005 drs.J.W.Swaen

In een aantal columns heb ik nader stilgestaan met betrekking tot de overname van Datacon Technology AG door BESI.

Datacon Technology AG was wereldleider Flip Chip Bouding Equipment industrie.

Dat beloofde veel voor de toekomst van BESI want het leek er op dat BESI eindelijk een goede aankoop had gedaan met de grote hoeveelheid cash die het bedrijf sinds de uitgifte van aandelen had verworven.

De leader van deze column is ontleend uit het persbericht van BESI van 11 november 2004. Geen wonder dat vol verwachting werd uitgekeken naar de eerste kwartaalresultaten van Besi in 2005 omdat voor het eerst de cijfers van Datacon worden meegenomen.

Bij de overname door Besi van Datacon werden door mij direct een aantal vragen gesteld omdat op zijn zachts gezegd de berichtgeving onduidelijk was, geen opening van zaken werd gegeven over het financiële wel en wee van Datcon en er gebruik werd gemaakt van verschillende manieren van verslaglegging(US Gaap, Dutch Gaap. Zo verantwoord BESI haaar cijfers voor de SEC door toepassing van US Gaap maar gaf cijfers van Datacon niet volgens US Gaap.

Zie voor achtergronden:

14 november 2004 BESI wereldmarktleider Flip Chip bounding Equipment

Na een nader onderzoek richtte ik me tot BESI zelf met nader omschreven vragen

op 15 november 2004: 15 november 2004 Investor relations van BESI en de vraag om nadere gegevens m.b.t de overname van Datacon AG

Uiteindelijk bleef me niets anders over dan op 29 november 2004 uiting te geven aan mijn ongenoegen in:29 november 2004 Transparantie en Besi?

Wat daarna door BESI naar buiten werd gebracht voedde alleen maar de bij mij aanwezige achterdocht m.b.t. de juiste stand van zaken en de berichtgeving daarover.

In een column van 14 december 2004 BESI en de onvermijdelijkheid van nieuw managment heb ik een en ander nog eens proberen te verduidelijken want op die dag kwam BESI met een persbericht waarin het aankondigde Herstructureringsmaatregelen te nemen om daardoor het operationele resultaat te verbeteren (ik kom op dat operationele resultaat later nog terug). 

Wat is er tegen als een bedrijf maatregelen neemt om het operationele resultaat te verbeteren. Niets natuurlijk. Alleen de praktijk blijkt harder dan de theorie.

In die column van 14 december trok in o.a. de volgende conclusie:

Het wordt langer hoe meer duidelijk dat BESI voor Datacon Technology AG niet de sterke partij is die Datacon Tenology AG zegt te hebben omarmd. Des te opmerkelijker is het dat het management van BESI bij de overname van Datacon Technolgy AG alleen maar goede cijfers openbaarde over het laatste anderhalve jaar en het verliesjaar daarvoor buiten beschouwing liet. Herhaaldelijke vragen van mijn kant werden niet beantwoord. Met des te meer waakzaamheid zal er nu moeten worden gekeken naar de echte cijfers van Datacon Technology AG.'.

De eerste kwartaalresultaten van 2005 zouden dus voor een ieder duidelijkheid moeten geven.

want op 14 december zei ik ook nog dit:

' Want heeft men er al bij stilgestaan dat BESI het interestinkomen nu kwijt is waarop het draaide en nu totaal afhankelijk blijkt te zijn van Datacon Technology AG. Als die resultaten te mooi zijn voorgesteld, en daar heeft het alle schijn van, dan zit BESI zwaar in de problemen. Want ook Datacon Technology AG kan zich niet aan de neergang van de cyclus onttrekken'.

Begin januari 2005 komt BESI opnieuw met een persbericht waarin men de overname van Datacon definitief noemt. Wel zal BESI genoodzaakt zijn om

'taking a non-cash charge in the first quarter of 2005 related to in-process research and development'.

En ja hier komt opnieuw ( begin januari 2005) de ook al in de leader door mij gebruikte uitspraak van 11 november 2004 terug:

'Excluding such charge, Besi anticipates that the transaction will be accretive to its earnings per share in 2005 assuming no synergies related to the combination of the two firms".

Daar kunnen we BESI dus aan houden!!! ; alleen uit een door mij verricht onderzoek blijkt dat men zeer voorzichtig moet zijn bij uitspraken van BESI.

Bij de publicatie van de jaarresultaten van 2004 heb ik daarom gemeend een overzicht te moeten geven van de uitspraken van de CEO Dhr. Richard W. Blickman.

Een ieder kan die uitspraken nader inzien in de bijdrage van 12 februari 2005:12 februari 2005 BESI 'Het komt allemaal door de economische onzekerheden' waarin ik constateerde dat de CEO er in geslaagd was in de 9 jaar waarin hij leiding geeft een negatief bedrijfsresultaat te behalen.

Geen wonder dat men het operationele resultaat moet gaan verbeteren.

Het wordt tijd de resultaten van het eerste kwartaal van 2005 aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Wat voor verwachting spraken de analisten uit voor het 1e kwartaal 2005 ?

Persbericht:

Analisten zien kwartaalverlies per aandeel BESI EUR 0,03
Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - BE Semiconductor Industries (BESI) heeft naar verwachting over het eerste kwartaal van 2005 een verlies van EUR 0,03 per aandeel geleden, tegen een verlies van EUR 0,04 een jaar eerder. De Betten Beursmedia News-consensus is opgemaakt uit de taxaties van zes analisten, die uiteenlopen van EUR 0,02 winst tot en met EUR 0,11 verlies. BESI publiceert zijn kwartaalresultaten donderdag voorbeurs.

en wat werd het uiteindelijk:

Kwartaalverlies BESI groter dan verwacht
Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - BESI heeft over het eerste kwartaal van 2005 een verlies geleden van EUR 4,5 miljoen, tegen een verlies van EUR 2,2 miljoen over de vergelijkbare periode in 2004. Dit heeft de fabrikant van apparatuur voor de halfgeleidersector donderdag bekendgemaakt. Per aandeel werd het verlies vergroot van EUR 0,07 tot EUR 0,14, waar analisten gemiddeld EUR 0,03 verlies verwachtten.

Ontluisterend om te moeten constateren dat ondanks de consolidering van Datacon het verlies vergeleken met het 1 kwartaal 2004 met meer dan 100% is toegenomen in het eerste kwartaal van 2005 van 2,2 miljoen tot 4,5 miljoen. Per aandeel een verlies in het eerste kwartaal van 2004 van € 0,04 naar € 0,14 (Including acquisition Datacon van € 0,06)in het eerste kwartaal van 2005.( En ik teken daar nog bij aan dat het aantal aandelen met ruim 6% is toegenomen)

 

Besi

 

operationeel

Interest

Currency

Inventories

inclusief datacon

 
   

inkomen

inkomen

transactions

 

op ink

intr ink

31-mrt-00

 

2,531

-0,02

       

30-jun-00

 

4,891

0,744

       

30-sep-00

 

-1,677

0,921

       

31-dec-00

 

11,188

1,169

 

39,766

   

31-mrt-01

 

7,633

1,136

 

45,346

   

30-jun-01

 

-0,431

1,051

 

43,908

   

30-sep-01

 

-1,128

1,118

 

36,275

   

31-dec-01

 

-10,46

0,935

 

29,31

   

31-mrt-02

 

-6,577

0,939

 

30,901

   

30-jun-02

 

-4,018

0,844

 

30,797

   

30-sep-02

 

-3,349

0,837

 

33,87

   

31-dec-02

 

-4,061

0,775

 

33,424

   

31-mrt-03

 

-4,549

0,779

-573

     

30 junt 03

 

-3,233

0,639

-422

     

30-sep-03

 

-5,056

0,724

-130

     

31-dec-03

 

-6,816

0,673

-2,014

27,88

   

31-mrt-04

 

-2,642

0,781

96

 

-3,236

0,186

30-jun-04

 

-0,009

0,415

120

 

2,263

-0,128

30-sep-04

 

1,111

0,316

-229

38,514

4,581

-0,209

31-dec-04

 

-8,897

0,299

 

34,118

-7,334

-0,377

31-mrt-05

 

-5,479

-0,572

 

57,888

-5,479

-0,572

Totaal

 

-41,028

9,355

       

Doordat BESI voor 2004 gegevens verstrekt alsof Datacon al geïntegreerd was in BESI kunnen we daar een aantal zaken met betrekking tot Datacon uit distelleren.

 

Operationeel inkomen

Interest Inkomen

Operationeel inkomen Besiinclusief Datacon

Interest InkomBesi

InclusDatacon

Operat

inkom Datacon

Interest inkom

Datacon

             

31 mrt 04

-2,642

0,781

-3,236

0,186

-0,594

- 0,595

30 juni 04

-0,009

0,415

2,263

-0,128

2.254

- 0,543

30 sept 04

1,111

0,316

4,581

-0,209

3,470

- 0,525

31 dec 04

-8,897

0,299

- 7,334

- 0,377

1,563

- 0,676

2004

- 10,437

1,811

- 3,734

- 0,528

6,703

-2,339

31 mrt 05

   

- 5,479

- 0,572

   

Wat grote zorgen baart is het feit dat ondanks de consolidatie van Datacon het operationele resultaat niet minder dan € 5,479 miljoen negatief blijkt te zijn. Ik wil daarbij nadrukkelijk wijzen op het feit dat het operationele resultaat van Datacon in het 4e kwartaal van 2004, althans volgens gegevens verstrekt door BESI, blijkbaar een positief bedrijfsresultaat had behaald van (-8,897-7,334) € 1,563 positief.

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat als Datacon in 2004 al was geconsolideerd Besi toch in 2004 een negatief bedrijfsresultaat zou hebben behaald van € 3,734 miljoen en een negatief interestinkomen had behaald van € 0,528 miljoen.

Kijken we naar het operationeel resultaat per kwartaal van Datacon in 2004 dan blijkt dat die resultaten per kwartaal zeer sterk fluctueren. Opvallend daarbij is dat het operationeel resultaat in het 4e kwartaal van 2004 meer dan gehalveerd werd vergeleken met het 3e kwartaal van 2004. Een daling met 54,96%.

Het lijkt erop gezien de toename van het operationele verlies van BESI inclusief Datacon in het 1e kwartaal van 2005 van € 3,734 miljoen naar € 5,479 miljoen. Een toename van het negatieve operationele resultaat met € 1,745 miljoen.

Grafisch ziet het operationeel inkomen er sinds 2000 als volgt uit

28 april

De ontwikkeling van de Gross Margin geeft ook geen opwekkend beeld

De Gross Margin in het 4e kwartaal 2004 was voor BESI zonder Datacon 22,8 inclusief Datacon was dat 29,9

Voor het 1e kwartaal van 2005 was de Gross Margin voor BESI inclusief Datacon 28. Een daling met 1,9

Kijken we naar de omzetontwikkeling dan kan daar ook de conclusie uit worden getrokken dat daar zich een zorgelijke ontwikkeling voordoet.

Omzet ontwikkeling

BESI

Inclusief Datacon

Datacon

1 kw 04

22,1

35,3

13,2

2 kw 04

33,1

   

3 kw 04

40,3

   

4 kw 04

30,9

50

19,1

1 kw 05

 

36,6

 

Afrondend:

Alles overziende kan ik niet anders dan de conclusie trekken dat mijn argwaan meer dan bewaarheid is, de gegevens zijn meer dan duidelijk.

De herhaaldelijk naar voren gebrachte uitspraak van BESI, zowel in november 2004 als in januari 2005 dat de overname een positieve uitwerking zal hebben op de winst per aandeel van BESI wordt gelogenstraft.

winst /verlies per aandeel BESI

 

winst /verlies Datacon

Totaal

1 kw 04

( 0,04)

( 0,03)

( 0,07)

2 kw04

0,02

0,02

0.04

3kw04

0,03

0,06

0,09

4kw04

( 0,19)

0,04

( 0,15)

1kw05

( 0,14)

 

( 0,14)

grafiek 2

28-04-05 drs.J.W.Swaen