We hebben 340 gasten online

18 juni 2007 Besi 's voortdurende negatieve prestaties: alweer een winstwaarschuwing!

Gepost in Semi-conductor industrie

18 juni 2007 drs J.W.Swaen

logo


Heeft dat te maken met een onjuiste voorstelling van zaken? Welnee, een ieder die de operationele resultaten van Besi de afgelopen jaren van nabij heeft gevolgd zou haast de conclusie trekken dat een bedrijf als Besi niet in staat blijkt te zijn om, zoals een normaal bedrijf hoort te functioneren, een positief operationeel resultaat te kunnen rapporteren.

In tegenstelling tot de door het bedrijf bij de eerste kwartaalresultaten voorspelde omzet voor het tweede kwartaal, die in de buurt van de € 45,5 miljoen zou komen van het eerste kwartaal van 2007, wordt nu een sequentiële(..) omzetdaling voorzien van 5%.

Dat betekent dus dat er sprake zal zijn van een omzet van € 45,5 miljoen - € 2,275 miljoen is ongeveer € 43 miljoen.

Opnieuw een reorganisatie

Besi meldt ook, weer niet voor de eerste keer, opnieuw een reorganisatie door te voeren waarbij het personeelsbestand met circa 7% zal afnemen waardoor er voor belastingen in 2008 een besparing wordt bereikt van € 6 miljoen op jaarbasis.

De besparingen zullen echter in het tweede kwartaal van 2007 leiden tot een last van € 3 miljoen en ongeveer € 2 miljoen zal ten laste worden gebracht in de tweede helft van het jaar 2007.

Daarbij viel me vooral het volgende citaat op in het pers bericht van Besi:

" approximately € 0.9 million relates primarily to the write-off of inventory in connection with the common platform initiative at Fico Netherlands and Fico Asia and the transfer of inventory and production activities between Datacon and Laurier and (iii) approximately € 0.8 million relates to the write-off of patents and trademarks at Laurier in connection with an evaluation of its current product portfolio".

Soms stel je jezelf de vraag of men bij Besi in slaap is gesukkeld. Vermelde het persbericht bij de overname van Datacon niet het volgende:

“Besi and Datacon have a common customer portfolio and complement each other ideally in their packaging solutions, with virtually no overlaps”.

In de loop van de tijd ben je met betrekking tot de ontwikkelingen bij Besi nergens meer verbaasd over.

Wat betekent een en ander voor de winstgevendheid van Besi ?

Het lijkt vragen naar de bekende weg. Kijken we nog even naar de resultaten van het eerste kwartaal van 2007:

Besi’s net income for the first quarter of 2007 was € 1.6 million or € 0.05 per basic and diluted share, (bron persbericht 1q 07)

In the first quarter of 2007, Besi recorded an after-tax benefit of € 1.2 million or € 0.04 per basic and diluted share, net of interest charges, due to a favorable settlement with Dutch fiscal authorities of Besi’s tax obligations for the period 1998-2002 based on their statutory review. (Bron persbericht 1q 07)

Het netto inkomen per aandeel in het eerste kwartaal, van € 0,05 per aandeel, ontstond niet door het operationele inkomen van € 889.000 maar door de Income tax expense(benefit). In feite was er dus maar sprake van een winst van € 0,01 per aandeel uit de normale bedrijfsvoering

Gezien het feit dat :

operating expenses for the second quarter of 2007 are expected to be approximately equal to the € 15.7 million reported in the first quarter of 2007. Capital expenditures are forecast to be approximately € 0.5 million in the second quarter of 2007 as compared to € 0.9 million in the first quarter of 2007. (Bron persbericht 1q 07).

kan een ieder zien dat het tweede kwartaal uit gewone bedrijfsoefening al niet een netto winst per aandeel zal laten zien, gezien de winstwaarschuwing.

Is het management wel in staat Besi weer winstgevend te maken?

Die vraag heb ik al eerder aan de orde gesteld in een column van 14 december 2004. In 14 december 2004 BESI en de onvermijdelijkheid van nieuw managment heb ik aangetoond dat "als we kijken naar het operationele inkomen er fundamenteel iets aan schort bij BESI"

CEO dhr. Blickman trad in dienst op 5-12-1995. De resultaten sinds die tijd zijn bedroevend te noemen.

De overname van Datacon zou Besi's winstgevendheid verbeteren. Zie mijn bijdrage van 28 april 2005: 28 april 2005 "Transactie Datacon will be accretive to its earnings per share in fiscal year 2005"

De feiten waren schokkend te noemen.

Op 5 juli 2005 schreef ik een bijdrage onder de titel:5 juli 2005 Besi 's Blickman 'geflipt chipt' door Datacon AG? Het jaar 2005 schreef Besi rode cijfers.

In een bijdrage van 4 maart 2007 4 maart 2007 Besi ontbeert aandeelhouderswaarde!

Heb ik nog eens aangetoond dat dhr Blickman sinds 1995 niet in staat is geweest voor de aandeelhouders waarde te creëren. Zie onderstaande grafiek 1 vanaf 1998 t/m 2006

negatieve prestaties

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat het operationeel inkomen van Besi vanaf 1998 tot en met 2006 negatief is - € 31,022 miljoen. Het interest inkomen was in die 9 jaren € 8,683 miljoen zodat in feite een negatief saldo in 9 jaar is bereikt van - € 22,339 miljoen.

Grafiek 2

grafiek 2

Kijkend naar grafiek 2 kan ik geen andere conclusie trekken dat de resultaten per aandeel bedroevend zijn te noemen. In 9 jaar tijd heeft Besi een verlies per aandeel geleden van - € 0,94. Alleen in 1999, 2000 en 2006 werd winst gerealiseerd respectievelijk van € 0,09, € 0,61 en € 0,29.

Hoe is het mogelijk dat aandeelhouders de CEO niet ter verantwoording roepen?

Maar het is nog gekker. Uit het jaarverslag over 2006 valt op te maken dat dhr. Blickman werd beloond voor zijn werkzaamheden in 2006 met een salaris van € 370.000.(2005 € 357.000). Maar daarbij kreeg hij een bonus van € 166.500. (2005 € 53.550). De vraag doet zich stellen waarom er sprake was van een stijging van de bonus met niet minder dan € 112.950. Dat is een stijging van 211%.

Terwijl in 2005 nog sprake was van een verlies van € 0,16 per aandeel en in 2004 nog een verlies van € 0,18 werd er in 2006 een winst gemaakt per aandeel van € 0,29. Nog niet eens voldoende om het verlies van de twee voorgaande jaren goed te maken € 0.34. Toch mocht een stijging van de bonus worden getoucheerd van € 112.950.

Nu 2007 weer leidt tot een substantieel verlies zal de bonus van CEO Blickman minstens worden verhoogd, toch?

Ik herhaal mijn slotopmerking van 4 maart 2007: is het niet veel beter als Besi uitzag naar een CEO die echte aandeelhouderswaarde creëert?