We hebben 332 gasten online

5 april 2008 Blickmans Besi-expres volledig ontspoort

Gepost in Semi-conductor industrie

5 april 2008 drs.J.W.Swaen

Be Semiconductor heeft onder de leiding van Richard Blickman een ongelooflijke prestatie geleverd. Blickman geeft inmiddels twaalf jaar leiding aan BESI en slaagt er in, ondanks de betaling van een vorstelijk salaris een prestatie te bereiken die ongekend is in ondernemend Nederland. Een negatief operationeel resultaat te behalen van bijna 38 miljoen euro.

De vraag doet zich stellen hoe het mogelijk is dat in die laatste 10 jaren onder zijn leiding er sprake is van een negatief operationeel resultaat van € 37,888 miljoen.

Besi

 

operationeel

   

inkomen

1998

 

-4,025

1999

 

-1,175

2000

 

16,993

2001

 

-4,386

2002

 

-18,005

2003

 

-19,654

2004

 

-9,737

2005

 

-5,209

2006

 

14,176

2007

 

-6,866

     

Totaal

 

-37,888

Opnieuw werd er in 2007 een negatief operationeel resultaat behaald van € 6,866 miljoen. Geen wonder dat op de AVA op 3 april in Duiven de aanwezige aandeelhouders lieten blijken dat er een andere strategie van BESI diende te komen. Alleen werd een door een aanwezige gestelde vraag: Waarom trekt de heer Blickman hier geen consequenties uit ?, gewoonweg niet beantwoord.

Dat is de laatste jaren wel meer gebeurd. Ik hoef maar in herinnering te brengen de overname van Datacon en de bijdrage die die overname zou leveren aan de winstgevendheid per aandeel voor het jaar 2005. Overbodig te zeggen dat ook in 2005 sprake was van een negatief operationeel resultaat van niet minder dan € 5,209 miljoen. Maar dat was voor mij geen verrassing, simpel vanwege het feit dat Besi onjuiste c.q onvolledige gegevens had verstrekt over de winstgevendheid van Datacon.

Grafisch zien de prestaties van de heer Blickman in de laatste 10 jaar er als volgt uit:

blickmans expres

In 2006 behaalde BESI een positief operationeel resultaat van € 14,18 miljoen. Prompt werd de beloning van Blickman verhoogt.

Was het een verrassing dat BESI in 2007 een operationeel verlies leed. Nee. Al in mijn column van 4 maart 2007:

 4 maart 2007 Besi ontbeert aandeelhouderswaarde!  stelde ik:

Opnieuw is er eind 2006 sprake van een significante teruggang in de backlog.

Als redenen werden in de jaarcijfers van 2006 aangegeven:

Orders for the fourth quarter of 2006 were € 37.7 million, a decrease of 23.1% as compared to the fourth quarter of 2005 primarily due to a decrease in die bonding equipment orders from an unusually high level in the fourth quarter of 2005. Bookings decreased by € 6.8 million, or 15.3%, in the fourth quarter of 2006 as compared to the third quarter of 2006 due primarily to the delay in receipt of a € 4 million packaging equipment order that was received in the first quarter of 2007. On a customer basis, bookings in the fourth quarter of 2006 as compared to the third quarter of 2006 reflected a 18.4% decrease in orders by subcontractors and a 12.9% decrease in orders by IDMs. The Company’s book-to-bill ratio was 0.76 in the fourth quarter of 2006 as compared to 1.03 in the fourth quarter of 2005 and 0.94 in the third quarter of 2006.

Dat zal in 2007 onvermijdelijk leiden naar een teruggang van omzet en margedruk en natuurlijk de winstgevendheid. Vreemd dat enkele grootaandeelhouders niet over de manier waarop Besi bestuurd wordt vragen stellen aan Bilckman c.s. Men wil dividend zien uitgekeerd. Uit het feit dat Besi inmiddels heeft laten weten maximaal 1 miljoen aandelen te willen inkopen blijkt dat men aan de protesten enigszins tegemoet wil komen. Veel beter zou het zijn als Besi uitzag naar een CEO die echte aandeelhouderswaarde creëert.

In mijn column van 18 juni 2007 18 juni 2007 Besi 's voortdurende negatieve prestaties: alweer een winstwaarschuwing! stelde ik al de vraag: Is het management van Besi wel in staat om BESI weer winstgevend te maken?

Die vraag heb ik al eerder aan de orde gesteld in een column van 14 december 2004. In 14 december 2004 BESI en de onvermijdelijkheid van nieuw managment heb ik aangetoond dat "als we kijken naar het operationele inkomen er fundamenteel iets aan schort bij BESI"

Is er dan een lichtpuntje te noemen?

Jazeker. Voor het eerst hebben aandeelhouders weten te voorkomen dat er twee benoemingen werden doorgevoerd zonder dat aandeelhouders daarin werden gekend.

Tevens gingen alle aanwezige aandeelhouders er mee akkoord dat er een extern bureau een onderzoek zal doen naar de strategie en de doelstellingen van BESI in het verleden, en belangrijker nog, hoe het nu verder moet met de onderneming. Daarbij zal de invulling van de topstructuur uitdrukkelijk aan bod moeten komen. Het onderzoek moet in de zomer van 2008 worden afgerond. Dat dient dan in een buitengewone aandeelhoudersvergadering te worden gepresenteerd en besproken.

Laat een ding echter duidelijk zijn: Een toekomst van Blickman bij BESI is echt uitgesloten.

De beloning van Richard Blickman

Uit het jaarverslag over 2006 valt op te maken dat dhr. Blickman werd beloond voor zijn werkzaamheden in 2006 met een salaris van € 370.000.(2005 € 357.000). Maar daarbij kreeg hij een bonus van € 166.500. (2005 € 53.550). De vraag doet zich stellen waarom er sprake was van een stijging van de bonus met niet minder dan € 112.950. Dat is een stijging van 211%.

Uit het overzicht van het operationeel inkomen blijkt echter dat BESI van 2000 t/m 2005 een negatief operationeel inkomen behaalde van € 56,991. In 2006 behaalde BESI een positief operationeel resultaat van € 14,18 miljoen. Dat leidde dus tot een stijging van de bonus van Blickman met € 112.950. Kijken we dan naar het operationele resultaat van 2000 tot en met 2006 dan is er nog steeds sprake van een negatief operationeel inkomen van € 42,811. En toch beloonde men de Richard Blickman met een bonus van € 166,500 in 2006. De omgedraaide wereld. Nu 2007 weer leidt tot een substantieel verlies zal de bonus van CEO Blickman minstens worden verhoogd, toch?

Ik herhaal mijn slotopmerking van 4 maart 2007: is het niet veel beter als Besi uitzag naar een CEO die echte aandeelhouderswaarde creëert.

Waarom heeft daar nooit iemand vragen over gesteld in de AVA van BESI?

Op pagina 51 van het jaarverslag van BESI over 2007 staat het volgende over de beloning van de Board of Management

The total remuneration package of the members of the Board of Management consists of:

·         Base salary.

·         A performance cash bonus.

·         Annual conditional performance stock awards.

·         Pension provisions.

·         Other benefits like company car or car allowance.

Het gaat mij vooral om het tweede punt: A performance cash Bonus. De vraag dringt zich dan op waarom Blickman in 2005 een bonus ontving van € 53.550 bij een negatief operationeel inkomen in 2005 van €5.209 miljoen. En in 2007 bij een negatief operationeel inkomen van € 6,866 miljoen een bonus van € 69,300. Stijgt de bonus als er sprake is van een stijging van een negatief operationeel resultaat? De cijfers spreken voor zich.

Blickman

Salaris

Bonus

Pensioen

Totaal

2005

€ 357.000

€ 53.550

   

2006

€ 370.000

€ 166.500

€ 72.693

€ 609.193

2007

€ 385.000

€ 69.300

€ 94.096

€ 548.396

         

Zou het niet voor de hand liggen dat Blickman zijn genoten vergoeding terug in de kas van Besi stort. Dat als een negatieve bonus over al die jaren dat hij er niet in geslaagd is Besi een positief operationeel resultaat te laten behalen.

De daling van de dollarkoers ten opzichte van de Euro

In 2007 werd opnieuw overgegaan tot een reorganisatie. Daarbij werd door BESI beloofd dat daarmee een besparing op de kosten van € 5 miljoen per jaar zou worden bereikt. Tevens bespaarde men met de delisting op de Nasdaq ook € 1 miljoen. Samen dus € 6 miljoen.

Wat schets echter mijn verbazing als blijkt uit het jaarverslag van 2007 dat BESI de daling van de dollar niet heeft afgedekt( zie pagina 96).Op pagina 11 van het jaarverslag staat namelijk te lezen dat de :' 10,5% decline in the US dollar versus the euro adversely affected revenue and profits'. En: 'caused, in certain instances, a loss of orders due to pricing considerations'

Gezien het feit dat de dollar ten opzichte van de euro sinds 1 januari 2008 sterk gedaald is, inmiddels alweer 10%, zal dat zijn consequenties hebben voor BESI's winstgevendheid en omzet. Per 1 januari was de dollarkoers 1,46 en op 5 april 1,57 ten opzichte van de euro.

Pagina 27 van het jaarverslag over 2007: We estimate that a 10-% change in the exchange rate of the euro versus the U.S. dollar or U.S. dollar-linked currencies would affect our reported net income in 2007 by approximately € 1.5 million. The current outstanding forward exchange contracts have been included in this calculation.

En verder:

Our currency risk exposure primarily occurs because we generate a portion of our revenues in currencies other than the euro while the major share of the corresponding cost of revenues is incurred in euro. Approximately 68 % of our costs and expenses were denominated in euro and the remaining 32 % in various currencies, principally the U.S. dollar and U.S. dollar-linked currencies.

Pagina 96 van het jaarverslag over 2007: The Company is primarily exposed to fluctuations in the value of the euro against the U.S. dollar and U.S. dollar-linked currencies, since approximately 55 % of its sales in 2007 are denominated in U.S. dollar and U.S. dollar-linked currencies.

De conclusie ligt al voor de hand. Besi zal getroffen worden door de daling van de koers van de dollar ten opzichte van de euro in 2008. In 2007 leidde dat al in invloed op het resultaat van € 1,5 miljoen. Gezien de verdere koersdaling van de dollar is een invloed op het resultaat van BESI van € 3 miljoen niet uit te sluiten.

Dan is van de voorspelde besparing van € 6 miljoen al de helft verdwenen. Tel daar nog eens bij op dat het aantal orders zal afnemen door de duurdere euro en BESI zal spoedig weer een negatief operationeel resultaat moeten melden.

De verwachting uitgesproken door Blickman is echter dat over het eerste kwartaal van 2008 ' Besi expects to be profitable' (Press Release).

Afrondend kan gesteld worden dat Blickman de Besi-expres volledig uit de rails heeft doen lopen. Het wordt echt hoog tijd dat hij daar consequenties aan verbind. Maar zelf opstappen doet hij niet. Dan zal het door de onderzoekscommissie moeten worden voorbereid. En dan zonder ontslagvergoeding natuurlijk.

Een vraag is echter nog niet gesteld: Hoe is het mogelijk dat de Supervisionary Board dat allemaal heeft laten gebeuren. De heer Maris zou dat eens op een bijeenkomst van de Supervisionary Board op de agenda moeten zetten. Dan kunnen ze meteen de kapitaalvernietiging over de afgelopen 12 jaar meenemen.

P.S. wel benieuwd wie dat extern bureau dan wel niet is dat BESI nader zal analyseren. Met spanning wachten we de bijzondere aandeelhoudersvergadering af.