We hebben 96 gasten online

28 januari 2009 Besi acquireert Esec? Opnieuw een rookgordijn!

Gepost in Semi-conductor industrie

drs.J.W.Swaen 28 januari 2009

Inleiding:

Op 26 januari 2009 deelde BE Semiconductor via een persbericht mee dat men voornemens is om Esec te acquireren. Bij nadere bestudering van het persbericht bleek al snel dat BE Semiconductor de afgelopen jaren niets geleerd heeft van transparant rapporteren aan de aandeelhouders. Integendeel. Bij het persbericht kunnen een aantal vragen worden gesteld.

Daar komt nog bij dat ik zo'n 5 jaar geleden, toen Esec door Enaxis werd overgenomen, een column gewijd heb aan die overname onder de titel: 11 januari 2004 Esec (Unaxis) ASMI 's 'nieuwe concurrent'?

 Na lezing van deze column van 14 januari 2004 blijkt dat de beoogde synergie voor Unaxis ver te zoeken is geweest, gezien de resultaten. Vijf jaar na data verkoopt men Esec aan BE Semiconductor.

Transparantie en BE Semiconductor.

In het verleden heb ik herhaaldelijk stil gestaan bij de manier waarop BE Semiconductor meende zijn aandeelhouders met een kluitje in het riet te sturen. Na lezing van het voornoemde persbericht kan ik alleen maar constateren dat na al die verloren jaren men niets heeft geleerd.

Citaat:

BESI "kondigt vandaag aan een overeenkomst met OC Oerlikon Corporation AG aangegaan te zijn om de aandelen van Oerlikon Assembly Equipment AG en bepaalde activa en dochterondernemingen welke als geheel de business unit ("Esec") vormen, te verwerven".

De koopprijs en de daaraan verbonden voorwaarden worden niet bekend gemaakt, vanwege vertrouwelijkheidsafspraken tussen beide partijen. Om de transactie af te ronden zal Besi ongeveer 8% aandelen uitgeven. Besi’s schuldpositie verhoogt niet door deze transactie. Daarnaast verwacht Besi dat de acquisitie geen negatief effect heeft op de winst per aandeel voor 2009 noch op haar financiële conditie.

De koopprijs en de daaraan verbonden voorwaarden worden niet bekengemaakt. Men houdt hier de aandeelhouders gewoonweg voor de gek.

1) Aandeelhouders mogen blijkbaar niet weten wat BESI voor de overname betaald heeft.

2) Mededelingen over het bedrijfsresultaat van ESEC over de laatste jaren worden nergens genoemd. Het wordt dus voor aandeelhouders van BESI koffiedik kijken.

3) BESI wil om de overname af te ronden ongeveer 8% aandelen uitgeven. Wat moet men met ongeveer. En wat is dan de waarde per aandeel? Een aandeelhouder moet hier gaan extrapoleren om enig zicht op de waarde te hebben. Het aantal uitstaande aandelen van BESI is volgens het halfjaarverslag van 2008: 33.728.517. 8 procent zou dan inhouden de uitgifte van 2.698.281 aandelen BESI. Welke waarde moet men daar dan aan geven? De huidige beurkoers van vandaag € 1,55 ? Dan zou dan een overnamesom zijn van € 4.182.336.

Dat nu lijkt me zeer onlogisch. BESI heeft zo blijkt uit het jaarverslag van 2007 pagina 11, 2,5 miljoen aandelen ingekocht voor € 11 miljoen euro. Per aandeel is dat dan € 4,40. Gaan we van die prijs uit dan zou de overnamesom 2.698.281 x € 4,40 = € 11.872.436 bedragen. Die 4,40 euro per aandeel lijkt een prijs waarmee we kunnen rekenen gezien het feit dat bij de overname van Datacon Technology GmbH, op 4 januari 2005, BESI 1.933.842 aandelen uitgaf voor een waarde van € 8,1 miljoen. Per aandeel was dat toen € 4.19 (zie daarvoor jaarverslag 2007 pagina 23 voetnoot 2).

4) BESI stelt in het persbericht: "dat de acquisitie geen negatief effect heeft op de winst per aandeel voor 2009 noch op haar financiële conditie".

Dat nu valt echter nog te bezien. Bij de overname van Datacon verklaarde BESI dat de overname bij zou dragen aan de winst per aandeel. Maar in februari 2005 moest ik toch een andere conclusie trekken naar aanleiding van het volgende persbericht:

Kwartaalverlies BESI groter dan verwacht
Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - BESI heeft over het eerste kwartaal van 2005 een verlies geleden van EUR 4,5 miljoen, tegen een verlies van EUR 2,2 miljoen over de vergelijkbare periode in 2004. Dit heeft de fabrikant van apparatuur voor de halfgeleidersector donderdag bekendgemaakt. Per aandeel werd het verlies vergroot van EUR 0,07 tot EUR 0,14, waar analisten gemiddeld EUR 0,03 verlies verwachtten.

Ontluisterend om te moeten constateren dat ondanks de consolidering van Datacon het verlies vergeleken met het 1 kwartaal 2004 met meer dan 100% is toegenomen in het eerste kwartaal van 2005 van 2,2 miljoen tot 4,5 miljoen. Per aandeel een verlies in het eerste kwartaal van 2004 van € 0,04 naar € 0,14 (Including acquisition Datacon van € 0,06)in het eerste kwartaal van 2005.( En ik teken daar nog bij aan dat het aantal aandelen met ruim 6% is toegenomen).

De verklaring dat de acquisitie van ESEC geen negatief effect heeft op de winst per aandeel voor 2009 noch op de financiële conditie kan meteen al maar het land der fabelen worden verwezen.

Waarom?

Zoals bij BESI blijkbaar gebruikelijk weigert men omzet en winst en verliescijfers van ESEC te geven in het persbericht. Opnieuw moet ik dus zelf op onderzoek uitgaan.

Toen ik vijf jaar geleden de column: 11 januari 2004 Esec (Unaxis) ASMI 's 'nieuwe concurrent'? schreef heb ik een aantal gegevens bij elkaar gezet. Uit die gegevens van toen bleek zonneklaar dat de Back End sector negatieve cijfers liet zien. Dat men na vijf jaar ESEC van de hand doet geeft goed aan dat de verwachtingen die men toen had niet zijn uitgekomen.

Uit het in Zwitserland uitgegeven persbericht blijkt dat ook. "The Esec sale is good news as it helps to simplify Oerlikon's portfolio, said Vontobel analyst Michael Foeth, and means it will likely manage to remain within the terms of its debt covenant for 2008'

Wat BESI in het persbericht niet vermeldde stond wel te lezen in het persbericht van Oerlikon:

'In parallel with the sale to BESI, ongoing reorganization measures at Oerlikon Esec will be continued and extended. Of the 280 jobs at the Cham site, around 70 will be affected; in addition, another 80 jobs will be cut in the Esec group worldwide. An extension of 3 months in the current short-time work programme has also been applied for, which involves 70 employees'.

De parallel met Datacon is weer opvallend te noemen. Ook daar waren herstructureringsmaatregelen genomen maar dat werd niet vermeld in het toentertijd uitgegeven persbericht en BESI gaf toen ook alleen maar resultaatcijfers over het laatste halve jaar.

De conclusie kan getrokken worden dat de reorganisatie bij ESEC al aangeeft dat men niet in staat is gebleken om de Back End winstgevend te laten produceren.

Uit het persbericht van Oerlikon over de jaarresultaten over 2007:

Oerlikon Components developed satisfactorily in the second half of 2007, more than compensating the slowdown of the first six months with sales growth of 2.3 percent to CHF 344 million, thanks to a product offensive from Oerlikon Esec and continued growth from Oerlikon Space. The EBIT decreased by 39.4 percent to CHF 33 million despite countless measures to reduce costs in the Business Unit Esec. Necessary action was taken at Optics in the form of a comprehensive restructuring program. It was also decided that Oerlikon Optics should be sold within the next twelve months, the reasons being the low growth prospects for back projection TV business, the strategic positioning which is not promising plus the complexity of the optical component business which no longer corresponds to the portfolio strategy of the Oerlikon Group.

Het 1e kwartaalbericht van Oerlicon 23 april 2008:

' The cycle-related downswing in the semi conductor market caused sales to diminish considerably in the Business Unit Oerlikon Systems (Data Storage and Wafer) which is part of the Oerlikon Coating segment".

Oerlikon Components
The segment Oerlikon Components, comprising the Business Units Oerlikon Space and Oerlikon Esec, also shows an extremely satisfactory turnover development with a plus of 25.2 per cent to CHF 55.1 million. Both Business Units contributed to this development.

The order intake decreased by 9.6 per cent to CHF 89.4 million. Whilst the order intake for Oerlikon Space remained practically unchanged, as was expected the current reluctance to invest by our semi conductor customers made itself noticeable at Oerlikon Esec. Starting in the second quarter, the Business Unit expects an upswing in business due to a seasonal revival and new innovative products such as the Wirebonder 3200 plus the completely newly developed Die Attach Platform 2100.

Op 13 augustus 2008 verscheen de volgende winstwaarschuwing van Oerlicon:

"The sharp decline in global textile business, the unfavorable development of foreign currency exchange rates - particularly of the US Dollar vs. the Swiss Franc - and the current weakness in the semiconductor market exert a significant influence on profits for the half year as well as the annual result for 2008. The company now expects the EBIT before impairments for 2008 to be one third lower than in the previous year.

In addition , as interest rates and economic volatility have risen significantly, Oerlikon will revalue its goodwill due to the changed market environment. The revaluation will have no cash effect. For Oerlikon Textile, Oerlikon Esec and Oerlikon Systems, a one-time impairment of CHF 350 million in total is required.

Op 27 augustus bij het halfjaarverslag over de eerste helft van 2008:

The semiconductor market has fallen as well, impacting the top and bottom line performance of Oerlikon Esec and Oerlikon Systems.

Uit het semi-annual halfjaarverslag van Oerlicon over 2008 pagina 5:

Oerlikon Components: Oerlikon Esec’s performance was impacted by downward trends in the semiconductor market and by adverse currency developments. At the same time, the high level of interest generated by Oerlikon Esec when it launched the all-new Die Bonder 2100 xP has not yet been reflected in sales or earnings figures; growth can be expected in the next financial year, as the semiconductor industry is expected to rebound in early 2009.

A weak semiconductor market was predicted for 2008. After a seasonally low first quarter, demand deteriorated even further.

Sales of Oerlikon Esec in US dollars during the first half of the year remained at more or less 2007 levels. The weak dollar still burdens the result.

Oerlikon Esec initiated an additional set of measures to counter the currently weak market environment:

„.Capacity reductions by 15 percent globally.

„.Intensifying global sourcing.

„.Further cycle time reduction by lean manufacturing programs.

„.Product launch and sales push intiatives.

The newly developed “Die Bonder 2100 xP” was successfully launched and has quickened interest in the market. The wire bonder business also scored a number of successes with the new Wire Bonder 3200, for which a major order has already been delivered.

Several prominent customers were acquired during the first half of 2008 as part of the product offensive, in Die and Wire Bonder, launched back in 2007. Business processes have been adapted to increase the flexibility of production capacities and shorten lead times, thus putting Oerlikon Esec in a good position to respond to sudden fluctuationsin demand.

Oerlikon Components

gegevens in Zw Franks

Van 1 jan 2008 t/m 30 juni 2008

van 1 jan 2007 t/m 30 juni 2007

 

Orders received

152

169

 

Orders on hand

223

216

 

Sales

125

121

 

Ebitda

- 2

7

 

Ebit

- 98

4

 

as of sales

- 97%

3%

 

Net assets

68

197

 

Number of employees

924

881

 
       

Bij de derde kwartaalresultaten 2008 op 22 oktober 2008:

"The markets at Oerlikon Textile and Oerlikon Esec continued their downward trend'. Overall, Oerlikon experienced a reduction in sales from the textile and semiconductor-related businesses of more than CHF 0.7 billion'. In terms of orders, the volume reduction in the textile and semiconductor business units for the first nine months amounts to a total of CHF 1.1 billion (-43 per cent).


"Oerlikon Esec is reacting to the persistently weak demand by reducing working hours in the Cham production site and by embarking on further restructuring measures".

Restructuring costs are expected to total approx. CHF 100 million, resulting from extended measures in Oerlikon Textile as well as in the semiconductor-related businesses.

Oerlikon Components

The Oerlikon Components segment, which contains the Oerlikon Space and Oerlikon Esec business units, showed an 11.6 per cent drop in sales to CHF 189 million. The order intake sank by 30.5 per cent to CHF 194 million, and orders on hand amounted to CHF 201 million (-13.5 per cent). The reason for this development is the ongoing weakness of the semiconductor market which, according to market research company VSLI Research, led to a general decline of more than 20 per cent. Oerlikon Esec was not able to skirt this trend, despite offers that lead the market and an all-round new product palette. The semiconductor market is expected to recover by mid-2009.
In comparison, Oerlikon Space achieved excellent sales figures, with growth in the double digits. The ongoing high demand for commercial rocket launches in particular made for a positive showing. Oerlikon Space is set to continue its course of growth. The main engine of this growth will be the commercial space business in Europe and the US with its continued high demand for launcher fairings and structures, as well as satellite subsystems. European institutional space programs provide further opportunities for future growth.

Het zal duidelijk zijn dat de verwachting van BE Semiconductor in de praktijk niet zal worden bewaarheid. In 2009 zal BE Semiconductor opnieuw, zoals al jaren het geval is, opnieuw een negatief operationeel resultaat laten zien.

Hoe het kan dat aandeelhouders nog niet in opstand zijn gekomen is mij een raadsel. Maar ongetwijfeld zal Blickman c.s. wel weer op een persconferentie meedelen dat zij er ook helemaal niets aan kunnen doen. Het komt toch door economische cyclus, toch?

Heren grootaandeelhouders: Wordt het onderhand niet tijd voor een echte en onvervalste opstand? Met een koers van € 1,55 kost een aandeel BE Semiconductor nog niet eens de prijs van een pilsje. Beurswaarde zo'n 46 miljoen euro.

Tsja, en dan hebben we het nog niet eens gehad over het Dragon II plan.