We hebben 442 gasten online

18 januari 2003 ASML: opportunity or wishful thinking

Gepost in Semi-conductor industrie

18 januari 2003 - Jo Swaen

ASML maakte op 16 januari de jaarresultaten over 2002 bekend. Tijdens die bekendmaking viel het op dat Doug Dunn een aantal keren, tijdens de analistenmeeting, de aanwezige analisten fijntjes probeerde duidelijk te maken dat zij altijd graag extrapoleren over welk aantal machines er precies werden geleverd maar dat ze er toch steeds naast zaten.
Hij kon niet verhullen er nog eens fijntjes op te wijzen :”but we are running this business”. Met andere woorden luister voortaan gewoon naar ons dan zit het wel goed.
En dat brengt ons dan meteen bij de dagelijkse werkelijkheid. Hoe waren de resultaten van ASML in 2002.

1

Probleem bij het bestuderen van de gegeven cijfers is dat men bij de weergave van de cijfers over is gegaan tot: “Prior year financial statements were restated to reflect the impact of discontinued operations”. Met andere woorden de cijfers die men over dit jaar en vorige jaren publiceert geven alleen nog de divisie lithografie systemen aan.

2

Kijken we dan naar 2001 dan is er niet minder dan € 455,648 mln opgevoerd aan inventory write-down en het herstructurerings plan. Kijken we naar 2002 dan is er € 78,5 mln opgevoerd aan inventory write down and imparment of fixed assets. Dat geeft dus een extra kostenpost van niet minder dan € 534,15 mln die men in de afgelopen 2 jaar heeft moeten opvoeren.

Hoe staat het dat met de inventories. Zijn die nu op een acceptabel niveau gekomen?
Tijdens de analistenmeeting werd gezegd dat de Inventories € 150 mln minder waren. Bij nadere bestudering echter betreft het hier € 150 miljoen vergeleken met Juni 2002. Omdat ASML de inventories al op zag lopen van € 778 mln tot € 870 mln in de 2002 1H moest men wel in de tweede helft zorgen dat er meer machines werden afgezet omdat de inventories anders onaanvaardbaar hoog opliepen. Dat die meer afzet niet leidde tot een hoger netto resultaat laat goed zien dat men doelbewust de inventories omlaag heeft gebracht.

3

Na bestudering van de Sec file 6K van 16 jan 2003 geeft het volgende overzicht van de inventories:

Eind 2001: € 778,269 mln
Eind 2002: € 730,250 mln
Afname : € 48,019 mln

Tegen de achtergrond van deze verklaring in de SEC file 6 K van 16 jan 2003 onder DISCONTINUED OPERATIONS

On December 18, 2002, ASML adopted a plan to discontinue its Track operations and dispose of its Thermal division, as of December 31, 2002. The total related net income (loss) from discontinued operations (net of tax) of these components amount to Eur 119.8 million. Assets and liabilities of discontinued operations were segregated in the accompanying consolidated balance sheets and
consisted primarily of accounts receivable, inventories and fixed assets, offset by accounts payable and accrued liabilities. Prior year financial statements were restated to reflect the impact of discontinued operations.

Conclusie: gerelateerd aan de omzet over 2002 van € 1,959 mln heeft ASML niet minder dan 37,28% aan inventories ( € 730,25 mln)op de balans heeft staan ondanks de toegenomen verkopen in 2002 2H en dat is veel te hoog.

5

Dat brengt ons dan meteen op de backlog eind 2002:
The order backlog for lithography systems is 103 units as of December 31, 2002, despite the continued industry downturn. The total value of the order backlog for new lithography systems as of December 31, 2002 is EUR 1,077 million, as compared with EUR 1,570 million on June 30, 2002. The order backlog reflects the number of systems ordered to date by customers for shipment over a 12-month period.
Op de analisten meeting werd nog gesteld dat 60% van de backlog betrekking had op 2003 1H “no more or less than 60 systems”.

Back log ASML

2000 2H € 1751
2001 1H € 1406
2001 2H € 1160
2002 1H € 1570
2002 2H € 1077

6

Geconcludeerd moet worden dat gezien de marktomstandigheden ASML het niet eens zo slecht heeft gedaan want zelfs in het tweede halfjaar van 2002 bleek er een positieve cash flow te zijn ondanks de zeer moeilijke markt omstandigheden.

7

ASML gaat er van uit dat medio 2003 het break even punt zal komen te liggen bij 160 verkochte systemen. Dat houdt in dat ASML begin 2003 nog zo’n 57 systemen dient te verkopen om break even te draaien.

AFRONDEND

1) ASML bestaat nu alleen nog maar uit de lithography divisie
2) De inventories zijn op een kritische hoogte en dienen omlaag te worden gebracht.(Men heeft de laatste 2 jaar al voor € 534 mln afgeschreven). Men heeft toegezegd een “improved inventory management “.
3) De backlog daalt en dat is geen goed teken ( in het 2q 2002 dacht het management dat een ommekeer aanstaande was maar dat bleek in het 3q 2002 een valse opleving te zijn).
4) De Thermal divisie is nog niet verkocht en blijkt in de boeken te staan voor € 40 miljoen. De vraag is wat brengt het bedrijf op. Tijdens de analistenmeeting werd gesproken over verkoop binnen 5,6,7, or 8 Monts “fort a good price”. Op vragen of ASML dan niet voor 2003 een kostenpost moest opnemen i.v.m. lopende activiteiten van Thermal werd een bedrag genoemd van € 20 mln.
5) Men heeft voor € 28 mln kostenbesparende maatregelen doorgevoerd.
6) In de 2002 2H heeft men een positieve cash flow behaald. Men gaat er van uit d.m.v.”Ïmproved cash management” de cash flow over 2003 substantieel te verbeteren.
7) Vreemd is dat ondanks een toenemend kostenbewustzijn men de te innen belastingen heeft laten oplopen in 2002 2H met 157 mln ( 2002 1H € 337 mln; 2002 2H € 494 mln).
8) Eind 2002 bedroeg de kaspositie van ASML € 669 mln tegen € 603 mln 2002 1H en € 911 mln eind 2001.Met andere woorden een toename van € 66 mln vergeleken met 2002 1H. lijkt het. Bij nadere bestudering echter moet bij de € 603 mln worden opgeteld de ontvangen gelden van de geconverteerde obligatie ter waarde van € 638 mln is totaal € 1421 mln. Van die € 1241 mln is nog maar € 669mln over waaruit blijkt dat € 572 mln is “blowing with the wind”. Vergelijk die € 572 mln maar eens met de kaspositie van € 669 mln nu eind 2002.Totaal is door ASML in 2002 zo’n € 814 mln “blowing with the wind” gegaan. Triomfantelijk dan verkondigen dat de kaspositie is toegenomen met € 66 mln doet tegen deze achtergrond vreemd aan. Maar men wil natuurlijk niet achteromkijken. Hieruit kan men opmaken dat het management van ASML wel verplicht was om een einde te maken aan de Track & Thermal Unit.
9) Hoe men het ook wend of keert de grote investeringen blijven uit. Zie het overzicht verstrekt door ASML van de grootste klanten van ASML

8

Doug Dunn moest zelf opmerken dat Intel $ 1 miljard minder zal investeren dan in zijn overzicht nog was opgevoerd. Meteen eraan toevoegend dat die vermindering voor ASML neutraal zou uitwerken.(..)

Slotopmerking:
ASML wil geen uitspraak doen over 2003. Dat is verstandig gezien de fase waarin deze nog nooit vertoonde cyclus zich bevind. Hoewel de CFO optimistisch is over de financiële gang van zaken in 2003 zal hij toch, mag ik het zo zeggen, met dichtgeknepen billen de geopolitieke situatie rond Irak volgen. Feit is dat ASML inmiddels 40% van de wereldmarkt in handen heeft en technologisch met de Twinscan een paradepaardje in handen heeft. Maar de markt blijft zeer ongewis en lang kan ASML, gezien de financiële situatie, het niet vol houden. Positief is verlaging van het break even punt. Negatief zijn de inventories en de daling van de back log. Of het whisful thinking is om te stellen dat in 2004 de markt explosief zal stijgen weet niemand, maar we hebben de afgelopen jaren al vaker gehoord dat het dal gepasseerd was. Voor ASML valt te hopen dat 2004 de upturn zal brengen en dat de geopolitieke situatie rond Irak duidelijkheid heeft gebracht. If so dan gaat ASML een pracht toekomst tegemoet. If not dan zal men op zoek moeten naar een oplossing i.v.m. de te converteren obligaties.

Jo Swaen