We hebben 233 gasten online

12 november 2003 De perspectieven van Versatel Duitsland Deel 1

Gepost in Versatel

12 november 2003 Jo Swaen

In korte tijd heeft Versatel Duitsland een omvang aangenomen die te vergelijken is met Versatel Nederland.

Hoe is dat tot stand gekomen en wat zijn de verwachtingen voor deze markt in de toekomst?

1

KOMTEL: Persconferentie 30 mei 2002 KOMTEL In 2001 aangeslotenen steeg van 3,8 naar 7,8% Van 21,000 naar 42,000 huishoudens Omzet 2001 € 55,3 miljoen 46% meer dan in 2000. Geinvesteerd in uitbreiding van het net in 2001 € 47 miljoen, inmiddels 2000km Glasvezelkabel. Aantal medewerkers steeg in 2001 met 8% tot 260 medewerkers. Marktaandeel Komtel in Flensburg 43% In de voorgaande maanden operationeel positief. Positief punt kosteloos telefoneren met andere Kom Tel leden. Op 30 mei 2002 verklaarde Rohbeck we hebben inmiddels meer dan 50,000 deelnemers. In het lopende jaar)2002 wordt op een omzet van € 79 miljoen gerekend. In 2002 verwacht men 30,000 nieuwe deelnemers. Infrastructuur: 2000 km glasvezelkabel waarmee men 70% van alle huishoudens en ondernemingen in Sleeswijk-Holstein bereikt. Aandeelhouders: 92,5% Versatel Duitschland Holding GmbH 7,5% Stadwerke Flensberg GmbH

Op 24 maart 2000 koopt Versatel Duitschland Holding GmbH 80% van de aandelen Komtel GmbH voor € 61,6 miljoen cash en neemt € 13 miljoen schulden over. Totaal € 74,6 miljoen.

Versatel Duitsland Holding GmbH neemt voor de resterende 20% een optie voor € 15,4 miljoen.Zie ook ( 2000 sec file 3/30/2001 Form Type 20F)

Op 15 januari 2002 neemt Versatel Duitschland Holding GmbH 2% van de aandelen over van Stadwerke Flensberg voor € 1,6 miljoen, waardoor Versatel de aankoop kan uitstellen voor de prijs van € 13,8 miljoen. De optie kan worden uitgeoefend tussen juni 1 en juli 15 in 2002,2003, 2004 of 2005. In juni 2002 neemt Versatel Duitschland Holding 10,5% van de aandelen over van Stadwerkt Flensberg GmbH voor € 13,3 miljoen. Totale aankoopkosten 92,5% Komtel: 24 maart 2000: € 74,6 miljoen voor 80% 15 januari 2002: € 1,6 miljoen voor 2% juni 2002 € 13,3 miljoen voor 10,5% Totaal € 90,5 miljoen voor 92,5%

COMPLETEL GERMANY sinds kort Versatel Germany

Persbericht van 30 oktober 2001: Completel wil 130 arbeidsplaatsen opheffen. De operatie zal leiden tot een operationele besparing van € 15 tot € 18 miljoen voor 2002 In het tweede kwartaal 2001 realiseerde Completel een omzet van € 24,5 miljoen en een netto verlies van € 50,5 miljoen.

Ontslagen noodzakelijk omdat men bij een omzet van € 50 miljoen, 100 miljoen verlies behaalde.

Persbericht op 12 mei 2002:

Arques AG uit München heeft van Completel Europe NV over genomen Completel Deutschland GmbH. De waarde ligt in de voorhanden infrastructuur van rond € 200 miljoen ook in de specfieke know –how van de medewerkers. Over de overname som werd geen mededeling gedaan

 

1Gegevens over Tesion Telecommunication GmbH

Energie Baden Würtenberg AG (EnWb) neemt in 2000 van Swisscom 50% van de aandelen van Tesion over. Persbericht 7 februari 2002 Tesion wil uit geen rode cijfers meer schrijven. Tesion wil in 2002 zwarte cijfers kunnen openbaren. Tesion heeft op dat moment 60,000 private klanten. 2001 werd met rode cijfers afgesloten hoewel de omzet steeg met 35% naar € 89,5 miljoen

2000 was de omzet dus € 73 miljoen. Volgens opgave van die Börse was de omzet in 1999

€ 51 miljoen . Tesion is een 100% dochter van Energie Baden Würtenberg AG (EnWb, Karlsruhe) en zoekt naar nieuwe partners. Gezien de rode cijfers probeert men kosten te sparen en 100 arbeidsplaatsen van de 450 te laten vervallen..Op dat moment heeft men 8000 km Glasvezelkabel, in grote het vierde net in Deutschland. Persbericht 02092002 EnWb heeft haar Telecom dochter per 1 september 2002 verkocht aan De Arque groep in Munchen. Hoeveel de verkoopprijs was is niet bekendgemaakt. Aantal klanten van Tesion is gestegen van 60,000 naar 117,000 Aantal medewerkers ongeveer 380 Maart 2003 Persbericht Tesion koopt vaste net van Quam. Quam is een dochter van Telefonica Moviles Uit Spanje en de Finse telecom onderneming Sonera.Men neemt een net over van 3500km. Tesion op dat moment is Tesion nog in het bezit van de Arquis groep uit München en zoals te doen gebruikelijk doet men geen mededelingen over de koopsom!. Persbericht 24 maart 2003 Tesion wordt overgenomen door Versatel Deutschland GmbH Op 25-03-2003 heeft Tesion 210 medewerkers. Op 24 maart 2003 persverklaring Versatel dat Versatel Duitsland GmbH een overeenkomst heeft gesloten waarbij men van de ARQUES Groep, een investeringsmaatschappij uit München, over zal nemen Tesion Telecommunication GmbH en haar 100% dochter Completel GmbH. Versatel Duitschland GmbH verkrijgt daardoor 100% van de aandelen van Tesion en Completel.en € 100 miljoen aan revenues waardoor Versatel Duitschland GmbH belangrijk in omzet zal groeien. Arquis krijgt als vergoeding een 15% deelname in Versatel Duitschland . Daarnaast betaald Versatel € 14,5 miljoen aan Arquis (met in achtneming de € 10,5 cash op de balans van beide ondernemingen. De 15% deelname van Arquis in VDHolding heeft een put-cal provisie die kan worden uitgeoefend binnen 3 jaar na de overeenkomst en is gebaseerd op publieke EBITDA multiplier van Versatel, met een minimum opbrengst van € 15 miljoen. Eeen onderdeel van de aandeelhouders overeenkomst tussen Arquis en Versatel heeft Arquis toegezegd de groei en operationele zaken te steunen (naar rato aandeelhoudersverhouding) en zal zich daarvoor inzetten voor de Duitse bedrijven. Wat staat echter te lezen op de site van http://www.versatel.de/index.php?id=390

Gesellschafter:

87,2 % Versatel Telecom International N.V.

12,8 % ARQUES AG

blijkbaar heeft Versatel Telecom international N.V. 2,2% van de aandelen inmiddels verkregen van Arquis AG. Naar aanleiding daarvan heb ik Investor relations van Versatel om een nadere toelichting gevraagd.

Gegevens per kwartaal Versatel Duitsland

Versatel

Duitsland

Netto omzet

Gross

Margin

GM%

Adj

EBITDA

1Q 2002

18,274

7,815

42,8

(1,961)

2Q 2002

18,920

9,185

48,5

(279)

3Q 2002

18,805

8,760

46,6

(758)

4Q 2002

21,633

10,638

49,2

671

1Q 2003

23,337

11,619

49,8

2,422

2Q 2003

53,725#

26,214

48,8

4,955

3Q 2003

54,888

26,652

48,6

5,506

4Q 2003

       

# Zonder Tesion en Competel (omzet 27,0) 26,

2

Gegevens per kwartaal Versatel Nederland

Versatel Nederland

Netto omzet

Gross

Margin

GM%

Adj

EBITDA

1Q 2002

38,753

20,467

52,8

(405)

2Q 2002

40,941

22,996

56,2

2,384

3Q 2002

42,950

25,422

59,2

6,255

4Q 2002

49,074

28,465

58,0

11,804

1Q 2003

51,296

30,133

58,7

10,228

2Q 2003

53,954

34,674

64,3

11,950

3Q 2003

57,287

35,581

62,1

14,967

4Q 2003

       

Kijken we nu naar de overzichten van Versatel Nederland en Versatel Duitsland dat kan een conclusie zeker worden getrokken. De Gross Margin In Duitsland kan verder omhoog.

Overzicht net in Duitsland

   

Kunden

Call by Call Kunden

Komtel

2000 km

100,000(+cal by cal)

 

Tesion

9100 km

120,000#

250,000

Versatel Germany

1100 km

100,000

 

Versatel Deutschland GmbH

2500 km

30,000 (+ cal by cal)

 

Totale netgrote Versatel

Duitsland

14700 km

   

Opgave Versatel de

15000 km

250,000 bundesweit

 
         

# gegevens eind januari 2003 Hoe ziet de markt er in Duitsland uit? In feite is er sprake van een tweedeling Aan de ene kant zijn er de grote spelers Duitse Telekom of Mannesmann Arcor en aan de andere kant is er een veelvoud van regionale Carriers die hun diensten alleen in enkele Steden aanbieden. Eigenlijk kun je stellen dat Versatel Deutschland zich op dit moment tussen beide in bevind. Versatel is inmiddels een bovenregionale aanbieder van Telecom diensten geworden. Buiten de overname van Tesion en Compitel Germany speelt ook een grote rol het samenwerkingsverband van het in 1998 opgerichte Regionet. Tot dit samenwerkingsverband behoorden toen : EWE Tel (Oldenburg), HanseNet (Hamburg), ISIS (Düsseldorf), NetCologne(Köln), Tesion(Stuttgart) en Versatel(Dortmund).

Daarbij hebben zich aangesloten BerliKomm (Berlijn), Komtel (Flensburg) en M”net (München).

Door het aan elkaar koppelen van de verschillende netwerken van de afzonderlijke bedrijven verliest DT de interconnectie opbrengsten en men kan nu nieuwe innovatieve diensten aanbieden. Zo is een nagenoeg landelijk net in de Bondsrepubliek ontstaan dat in staat is een zo groot mogelijke onafhankelijk van DT te bereiken. Hoognodig zoals blijkt wel uit de hiernavolgende grafische weergaven

8

9

10

11

Een ander voorbeeld dat het regionaal verband ervan profiteert dat men beschikt over een eigen Glasvezelnet vond plaats in Juli 2002. DT verhoogde toen de prijs voor een DSL aansluiting .Dat konden ze makkelijk doen want van de in oktober 2001 aanwezige 1,225 miljoen aansluitingen waren er 1,2 miljoen van DT.

Doordat men nu samenwerkte in het regionet kon men de DSL prijs stabiel houden en de deelname zelfs verhogen.

Naast de samenwerking in het Regionet neemt de concurrentie ook toe door de integratie van acht City cariers met Tropolis GmbH. Dan zal een s samenwerkingsverband zijn ontstaan met een omzet van meer dan € 150 miljoen.

Daarnaast moet Duitsland voldoen aan de liberalisering van de markt opgelegd door de Europese commissie en daarvoor wetten implementeren.

Er zal onder de City en Regionalcarrier nog een grote fusie en overname golf plaatsvinden.

Bij mijn telling kom ik al uit op tientallen aanbieders.

Tijd om conclusies te trekken:

1) Duitsland is en zeer veelbelovende markt en nog steeds volop in ontwikkeling.

2) Vergeleken met Nederland is de markt daar gezien het inwoneraantal al meer dan 5 maal zo groot

3) Net als in Nederland zal Duitse Telecom de monopoliepositie moeten opgeven in een geliberaliseerde markt.

4) Gezien de schaalgrote van Versatel Deutschland liggen er echt grote mogelijkheden om verder in Duitsland te groeien.

5) Ik heb een aantal bedrijven bestudeerd, ik ga hier verder niet op de namen in, die op dit moment op een break even niveau werken en goed in Versatel Deutschland zouden passen.

6) Alle gegevens overziende moet het toch mogelijk zijn om de Gross Margin op te voeren tot laten we zeggen in de 50%, hoewel kijk naar DSL, er nog fors moet worden geïnvesteerd. Daardoor zal men in staat zijn een positief operationeel resultaat te behalen dat dan weer kan worden geïnvesteerd.

7) Zeer veel is te verwachten van het aanbieden van een totaal pakket waarmee men al in een aantal steden in Duitsland goede resultaten behaald.

8) Bij zowel de overname van Completel als Tesion was Arques AG betrokken. Mijn indruk is dat Versatel voor weing geld de omzet heeft kunnen verdubbelen.Ik kon echter geen gegevens vinden voor hoeveel Arques AG zo wel Tesion als Completel heeft overgenomen. Ook niet wat men betaalde voor Quam.

Tenslotte nog iets over de aandelenkoers van Versatel. Alles overziende moet ik toch de conclusie trekken dat de huidige waarde van het aandeel € 1,78 bij lange na niet de waarde heeft die Versatel zou moeten hebben gezien de mogelijkheden en bezittingen die Versatel b.v al in Duitsland heeft.en die nog zullen toenemen.

Kijk ook nog maar eens naar de Gross Margin die Versatel in Nederland haalt. Veel bedrijven zouden daar veel voor over hebben.

Jo Swaen