We hebben 476 gasten online

29 juni 2004 De perspectieven voor Versatel Deutschland en de eventuele overname van BerliKomm

Gepost in Versatel

29 juni 2004 Jo Swaen

berlicom logo In de perspectieven voor Versatel Deutschland deel 1 t/m 4 ( zie www.blikopdewereld.nl onder columns heb ik verleden jaar uitvoerig beschreven dat Duitsland de groeimarkt bij uitstek is voor Versatel. In deel 4 heb ik toen ook aangegeven dat Versatel zich in de derde groeifase bevind.

Fase 3: Break even

Gebruikte middelen: Werkkapitaal en Capex

Herkomst middelen: Operationele cash flow

Kenmerken  
Klanten Sterke vergroting omzet
  Klantenbinding door grote tevredenheid klanten
  Verdere marktontsluiting b.v. door ‘Ortsnetze’
Techniek Hoge benutting netwerk
  Kapaciteits- en kwaliteitsuitbreiding
Resultaat Realisering van schaalvergrotingseffecten
  Break even wordt bereikt
  Positieve Cash Flow
Financiering Financiering van binnen uit
  Werkkapitaal: Toename van de vorderingen

Citaat uit deel 4 : Fasebepaling van Versatel Deutschland en Versatel International in de ontwikkeling van telecommunicatiebedrijven

Als we de vier fases nader bekijken zal een ieder zo zijn accenten leggen.

Het is duidelijk dat ten aanzien van Versatel geldt dat er geen vreemd kapitaal aanwezig is.In eerste opzicht is dat natuurlijk goed te noemen en zeker als je € 150 miljoen in kas hebt. Maar het lijkt me duidelijk als we de vier fases overzien dat zeker Versatel Deutschland een marktvergroting door middel van aquisities kan bereiken die zeker ook gebruik zou kunnen maken van vreemd kapitaal. Die aquisities kunnen natuurlijk ook voor een gedeelte door middel van het uitgeven van nieuwe aandelen worden gedaan.Overbodig te zeggen dat de koers van Versatel daardoor verder kan stijgen omdat de nieuw aangesloten bedrijven een positieve Cash Flow moeten genereren. De verhouding eigen/vreemd vermogen zou best 55/45 kunnen zijn waarmee ik al aangeef dat Versatel International in feite de mogelijkheid heeft om in Duitsland met € 122 miljoen vreemd vermogen en € 150 miljoen eigen vermogen de marktpositie verder te verstevigen. Ik heb in deel 2 niet voor niets het Consolidatie-, Coöperatie- en Concentratieproces en de perspectieven voor Versatel aan de orde gesteld. Daarmee wilde ik aantonen dat er goede mogelijkheden liggen voor Versatel International c.q. Versatel Deutschland.Versatel bevindt zich inmiddels in fase 3 Het volgende citaat komt uit De Perspectieven voor Versatel Deutschland deel 2 (22 nov. 2003) en heeft betrekking op BerliKomm: Het Consolidatie-, Coöperatie- en Concentratieproces en de perspectieven voor Versatel
Berlincom hoort ook tot het regionet regionet

Berlikomm heeft als aandeelhouders Land Berlin voor 50,10% en BWB Beteiligungs AG voor 49,90%( Na bestudering jaarverslag 2002 blijkt daarachter schuil te gaan sinds 1999 RWE/Vivendi)

Voor BerliKomm blijkt 2002 een zwaar jaar geweest te zijn.(voor de andere jaren zijn geen gegevens te vinden).Ondanks een omzetstijging van 30% behaalde men volgens het jaarverslag een negatief resultaat van 29,555 miljoen euro.

Onder leiding van de Berlinwasser Holding werd een omvangrijk Herstructureringsprogramma gestart. Blijkbaar ontbrak het aan een interne kostenbewakingstructuur.en men hoopt door een toename van het aantal afnemers een positieve ontwikkeling te kunnen doormaken de komende jaren.

Het doel is echter om BerlinKomm Telekommunikationsgesellschaft te verkopen. Mijn conclusies toen waren de volgende: Afrondende conclusies Perspectieven Versatel Deutschland deel 2:

1) In 2001 werd niet minder dan 80% van de bedrijven in de sector met faillissement bedreigd.
2) Door Consolidatie, Concentratie en Coöperatie lijkt de sector er veel beter voor te staan al is het proces nog in volle gang.
3) Het samenwerken in regionale verbanden leidt zonder twijfel tot grote voordelen voor de deelnemers, waarbij men de eigen zelfstandigheid niet hoeft op te geven.
4) De grootste winst wordt behaald doordat men de onderlinge netwerken aan elkaar heeft gekoppeld waardoor men in staat is de ‘monopolist’ DT(ondanks de liberalisering van de telecom markt in Duitsland vaak optredend als monopolist) concurrerend tegemoet te treden.
5) Inmiddels kan het Regionet zo’n 40 miljoen Duitsers alternatieven aanbieden en de voorhanden infrastructuur dekt ongeveer 90% af van de ‘Teilnehmeranschlüsse’ waardoor men die niet meer aan DT hoeft te betalen. Een aanzienlijke besparing..
6) In vergelijking met de deelnemers in het RegioNet en Tropolys behaalt Versatel Deutschland de meeste omzet.. 
7) In 2003 telde bij die omzet maar 3 kwartalen mee van Tesion en Completel, daar beide bedrijven pas in het 2 kwartaal 2003 werden geconsolideerd. Was dat per 1 januari 2003 gebeurd dat was de omzet uitgekomen op rond € 215 miljoen tegen nu € 186 miljoen(verwachting)
8 ) Het RegioNet is in staat om diensten aan te bieden via de eigen infrastructuur.
9) Bij de deelnemers aan het RegioNet bevinden zich zogenaamde grote city carrier, zoals HanseNet, NetCologne, Isis, EweTel en Versatel Duitschland die elk boven de € 100 miljoen euro omzet genereren. Dat geldt tevens voor Troplys dat niet deelneemt aan het RegioNet.
10) Opvallend is de winstgevendheid van de kleine city carrier M-Net. Bij een omzet van € 17,6 miljoen behaalde men een winst voor belasting in 2002 van € 4,7 miljoen. Hieruit blijkt dat kleine city carrier wel degelijk winstgevend kunnen werken in een klein gebied.
11) EwEtel, ISIS, Versatel Deutschland en Tropolys zijn inmiddels alle vier in staat positieve resultaten te behalen (in 2003) en geven aan in 2004 winst te zullen gaan genereren( wellicht het ene bedrijf een kwartaal eerder dan de ander).
12) Dat betekent dat men een positieve cash flow aan kan wenden om in de huidige situatie hun belangen uit te breiden.
13) Dat geldt niet ten aanzien van NetCologne. Om achter de juiste cijfers te komen was een ware zoektocht. Maar kijkend naar de ontwikkeling van NetCologne is toch te zien dat men op de goede weg is.
14) De markt in Duisland is bij uitstek geschikt voor Versatel om de belangen uit te breiden.
15) Stellen dat DT nog 99% van de markt in handen heeft in Duitsland is een generalisatie die ontkent dat regionale samenwerkingsverbanden in staat blijken, ondanks tegenwerking van DT, hun marktaandeel te vergroten.
16) Uit een Research bericht van de Deutsche Bank van 20 maart 2003 blijkt: “Die Deutsche Telekom domineert noch steeds de markt in Duitsland. Hoewel 250 ondernemingen via het Duitse Net Spraakdiensten aanbieden, is 75% daarvan in handen van de voormalige monopolist, bij interregionale en buitenlandse gesprekken 60% en in het zogenaamde ‘Órtsnetz’95%. Uit die gegevens blijkt dat de EU richtlijnen in Duitsland zeer langzaam worden geïmplementeerd.
17) Dat de liberalisering zich verder zal ontwikkelen geeft de concurrerende aanbieders in Duitsland de mogelijkheden om verder te groeien in omvang en winstgevendheid. Dat Versatel Deutschland daar een rol in zal vervullen is een understatement.

Die opmerkingen hebben niets van hun geldigheid verloren

citaat uit

De perspectieven voor Versatel Deutschland: deel 3 30 november 2003
De stijging van DSL toegangen naar 15 miljoen in 2006 zou een stijging betekenen van 10,3 miljoen toegangen. Er van uit gaande dat DT nu 91,5% van de markt in handen heeft zou dat men de zelfde marktverhoudingen betekenen dat de Wettbewerber hun aansluitingen kunnen verhogen met 875,500 aansluitingen.

10) De stijging van de DSL aansluitingen in 2003 van 200,000 naar 400,000 door de Wettbewerber geeft echter aan dat een toename van 2003 naar 2006 met 875,5000 eerder aan de lage kant is. Een toename van het marktaandeel tot 10% zou al aan aansluitingen 10,300,000 in 3 jaar kunnen opleveren voor de Wetbewerber. Die 10% is een alleszins redelijke inschatting tegen de 8,5% in 2003. Een stijging met een 0,5% per jaar lijkt haalbaar.

11) De stijging van de DSL aansluitingen komt dan zeker ook ten goede aan Versatel Deutschland Kortom de toekomst ligt in Duitsland. Naar aanleiding van de persberichten ben ik weer eens in mijn archief gedoken en heb ik een aantal zaken nader onderzocht.

Berliner Zeitung 11 juni 2004

De deelstaat Berlijn neemt de schulden over van BerliKomm die in de miljoenen lopen en wil zo de verkoop van BerliKomm bespoedigen. Doel is het veiligstellen van de 140 arbeidsplaatsen. De verkoop van het sinds 1997 verlieslijdende Telecommunicatiebedrijf wordt mogelijk, terwijl het Waterbedrijf in het afgelopen jaar rond 180 miljoen winst genereerde. De deelstaat Berlijn wil de schulden van BerliKomm kwijtschelden die ongeveer 90 miljoen euro bedragen. Een verkoop van BerliKomm is namelijk eerst dan mogelijk, als van te voren de schulden worden gesaneerd. De schulden van BerliKomm belopen een bedrag van rond 150 miljoen euro. In het midden van de negentiger jaren van de vorige eeuw wilde het waterbedrijf een expansief beleid voeren. Men investeerde miljoenen in de uitbouw van Glasfiber - en koperkabel. Alleen de resultaten bleven achter bij de verwachtingen. Door dsl loopt het bedrijf nu wel beter. Het waterbedrijf moet nog tot het jaar 2007 drie miljoen euro per jaar in BerliKomm investeren en bij een negatieve resultatenontwikkeling ook nog de schulden aflossen. Dat risico was voor de Senaat te hoog. Men hoopt nu op een verkoopprijs met dubbele cijfers. De Berliner Zeitung berichtte op 28 juni het volgende: Voor de overname van BeliKomm zijn nu nog maar 2 bedrijven in de running namelijk Versatel en het Amerikaanse Bedrijf US Wagniskapitalgruppe M/C Venture Beide bedrijven zouden bereid zijn een overnameprijs te betalen van een kleine € 40 miljoen voor een bedrijf dat door de moedermaatschappij vrij van schulden is gemaakt. Versatel wil ook de hoofdzetel van het bedrijf in Duitsland van Stuttgart overbrengen naar Berlijn te samen met de arbeidsplaatsen die daaraan verbonden zijn.Verder wil Versatel 20 tot 30 miljoen euro investeren in de al als bekend staande hoge standaard van de door BerliKomm aangelegde Netinfrastructuur. Daarvoor hebben ze plannen om d.m.v. een agressieve marketingstrategie in anderhalf jaar bijna 100,000 nieuwe klanten te winnen. Versatel wil echter maar de helft van het aanwezige personeel van BerliKomm overnemen d.w.z. ongeveer 80 personeelsleden. De Amerikanen echter willen het hele personeelsbestand overnemen maar toch ook de kosten reduceren. Naar wordt aangenomen is men bij Berlinwasser meer geporteerd voor de offerte van Versatel. De beslissing vind echter pas echt plaats als de Senaat van de deelstaat van Berlijn Gegevens over BerliKomm en de 100% dochter BerlinNet (1999) Opgericht in 1997; net 1600 km licentie klasse 3 en klasse 4 De gegevens over BerliKomm heb ik verzameld uit mijn eigen archief en ook uit de jaarverslagen van Berlinwasser Holding AG Uit het jaarverslag 2001: BerliKomm investeerde in 2001 € 27 miljoen. BerliKomm had in 2001 bij kredietinstellingen een bedrag van € 119 miljoen geleend en Berlinwasser Holding AG had van BerliKomm voor een bedrag van € 128 miljoen aan schulden overgenomen ( umgeschuldet) In 2001 schreef Berlinwasser voor € 55 miljoen op BerliKomm af en behaalde BerliKomm een negatief resultaat van € 36 miljoen. Uit het jaarverslag 2002: Ondanks een stijging van de omzet met 30% bij BerliKomm was er een duidelijk negatief resultaat. Er werd begonnen met een omvangrijk herstructureringsprogramma dat echter pas de komende jaren resultaat zal hebben. BerliKomm betaalde aan Berlinwasser Holding AG een lening van € 105 miljoen terug waarnaast Berlinwasser Holding AG voor € 60 miljoen in mindering bracht op de reserves. BerliKomm investeerde voor een bedrag van € 15 miljoen. In 2002 had Berlinwasser Holding AG nog aan BerliKomm geleend een bedrag van € 20,002T en nog vorderingen voor een bedrag van € 1,411T. Verder werd nog een geldlening verstrekt aan BerliKomm van € 18,8 miljoen en tevens was er nog een Rangrücktritt van € 16 miljoen afgegeven. Het resultaat van BerliKomm in 2002 was negatief en wel € 29,558 miljoen. Uit het jaarverslag 2003: Het afgelopen jaar was er een duidelijke verbetering te constateren in het resultaat van BerliKomm maar werd er toch een negatief resultaat behaald van € 16,3 miljoen. Vanaf Februari 2003 is het verheugend te kunnen constateren dat BerliKomm een positieve EBITDA heeft. Berlinwasser schreef in 2003 € 15 miljoen af op de deelneming in BerliKomm. Voor de Herstructurering van BerliKomm werd ook nog eens € 2 miljoen uitgetrokken. Men verwacht daarom een mogelijke verdere verbetering van de EBITDA en een positieve Cash Flow. Vanaf het midden van 2004 is gepland om de lopende verplichtingen te kunnen financieren uit het operationele resultaat. Echter ook voor 2004 wordt nog een verlies verwacht. Een en ander maakt dat het volgende overzicht kan worden gemaakt:

omzet   Resultaat Afschrij- vingen Herstructu rering Investe- ringen Kunden
             
2001 37,0 (36,0) 55,0   27,0  
2002 54,70 (29,6)   60,0 15,0  
2003# 70,0 ^ (16,3) 15,0 2,4 23,0!  
2004           33,000
             

# vanaf februari 2003 een positieve Ebitda ! jaarverslag splitst de post niet uit, het is dus minder dan 23,0 ^ nergens is de omzet te achterhalen van 2003 schatting een stijging met 30% Gegevens per kwartaal Versatel Duitsland

Versatel Duitsland Netto omzet Gross Margin GM% Adj EBITDA
1Q 2002 18,274 7,815 42,8 (1,961)
2Q 2002 18,920 9,185 48,5 (279)
3Q 2002 18,805 8,760 46,6 (758)
4Q 2002 21,633 10,638 49,2 671
1Q 2003 23,337 11,619 49,8 2,422
2Q 2003 53,725# 26,214 48,8 4,955
3Q 2003 54,888 26,652 48,6 5,506
4Q 2003 57,683 28,790 49,9 8,280
1Q 2004 58,511 28,671 49,0 8,626
         

# Zonder Tesion en Competel (omzet 27,0) 26, Tijd om een aantal conclusies te trekken 1) BerliKomm werkte al samen met Versatel Deutschland in het Regionet 2) BerliKomm is vooral actief in de hoofdstad Berlijn en dat biedt goede perspectieven 3) BerliKomm heeft jaar na jaar geïnvesteerd in een Netwerk en daar kan Versatel van profiteren. 4) Uit het bericht van de Berliner Zeitung van 11 juni 2004 blijkt dat BerliKomm schuldenvrij is 5) BerliKomm bereikt sinds februari 2003 een positief EBITDA 6) De verwachting is dat BerliKomm in 2004 een positieve cash flow kan genereren. 7) Punt 4, 5 en 6 zijn voorwaarden die door Versatel altijd worden gesteld indien men in is voor een overname. 8) Versatel Germany het vroegere Completel was al vertegenwoordigd in Berlijn. Daar kunnen synergie voordelen worden behaald. 9) Duitsland is voor Versatel de groeimarkt bij uitstek. 10) BerliKomm lijkt een goede kandidaat om in het Versatel Netwerk te worden opgenomen. 11) Uit het nu volgende overzicht blijk de groeipotentie van Duitsland en dus ook voor Versatel

Figure 1 Point Topic Broadband Growth Index for 2003

Country Broadband total end-2003 Broadband total end-2002 Broad-band per 100 pop. end-2002 Growth rate 2003/2002 Expect-ed growth rate Growth Index Index rank
Switzerland 1050000 400000 5.49 163% 61% 2.66 1
China 13543000 4270000 0.33 217% 99% 2.19 2
Italy 2490600 910000 1.61 174% 88% 1.98 3
Venezuela 159000 57601 0.23 176% 100% 1.76 4
UK 3184039 1331819 2.25 139% 83% 1.68 5
Netherlands 1880300 975252 6.02 93% 58% 1.60 6
Israel 440000 200650 3.02 119% 77% 1.55 7
Singapore 374000 183000 4.40 104% 68% 1.54 8
Norway 356000 171521 3.76 108% 72% 1.50 9
Lithuania 23699 10000 0.29 137% 100% 1.38 10
Germany 4565600 3262400 3.95 40% 71% 0.57 31
Austria 587485 437100 5.36 34% 62% 0.56 32
New Zealand 95700 68437 1.74 40% 87% 0.46 33
Czech Republic 40066 32837 0.32 22% 99% 0.22 34
Latvia 12000 9900 0.43 21% 98% 0.22 35

12) Uit het onderstaande overzicht blikt dat Duitsland de komende jaren een adsl groei doormaakt van 25,6% per jaar

3

13) Tenslotte nog dit statement van Mark Lazar bij de bekendmaking van 1 q cijfers 2004 Mark Lazar commented: “Given our strong financial position, we continue to explore opportunities to expand our business both on an organic and acquisition basis. That said, we have seen some recent signs in the acquisition market that sellers price expectations maybe getting ahead of the real value of the business. As we have said before, if the pricing of these assets does not make sense then we will not feel pressure to pursue deals. We may instead use our cash resources to accelerate investments in our organic business, similar to what we did last year in building out more DSL coverage in The Netherlands.” Dit statement geeft goed aan dat Versatel alleen een faire prijs betaald en anders een overname aan zich voorbij laat gaan