We hebben 153 gasten online

6 juli 2004 Versatel kom(t)m(er) en k(wel)

Gepost in Versatel

6 juli 2004 Jo Swaen

6 juli

Particuliere beleggers kijken met verbazing naar de ‘werde’ gang van het aandeel Versatel.

Nadat het € 2 feestje was gehouden dacht men snel het € 3 te kunnen voorbereiden.

Maar niets was minder waar. Nadat het aandeel Versatel gestegen was tot een hoogste koers van € 2,33 en de opmars vrolijk verder leek te gaan gebeurde dat juist niet. Integendeel.

Een van de grootaandeelhouders Talpa verkocht het aandelenbezit in Versatel en deed dat met de mededeling: “Gezien de huidige koers is er van een grote onderwaardering geen sprake meer”. Vervolgens besloot men het geld elders te gaan beleggen, althans toen.

In plaats van een verdere stijging, er werden koersdoelen afgegeven van zelf € 3,00 door Fortis en € 2,90 door Petercam bleek alras dat ‘de markt’ er anders over dacht.

Het aandeel begon aan een heuse terugtocht.

6 juli

Vergelijking van de koersontwikkeling van Versatel t.o.v. de ontwikkeling van de AEX

index over de laatste drie jaar.

Blauw stelt de AEX voor en zwart Versatel

Koersontwikkeling slotkoersen Versatel

040219: 2,30

040220: 2,23

040223: 2,23

040224: 2,15

040225: 2,18

040226: 2,19

040227: 2,24

040301: 2,30

040302: 2,25

040303: 2,19

040304: 2,15

040305: 2,15

040318: 1,90

040319: 1,85

040322: 1,73

040323: 1,82

040324: 1,79

040325: 1,90

040326: 1,90

040329: 1,95

040330: 1,93

040331: 1,91

040401: 1,92

040402:1,96

040419: 1,92

040420: 1,92

040421: 1,90

040422: 1,90

040423: 1,90

040426: 1,96

040427: 1,96

040428: 1,93

040429: 1,83

040430: 1,79

040517: 1,44

040518: 1,50

040513: 1,46

040514: 1,58

040517: 1,44

040518: 1,50

040519: 1,66

040520: 1,65

040521: 1,69

040524: 1,64

040525: 1,61

040526: 1,62

040527: 1,65

040528: 1,63

040610: 1,56

040611: 1,52

040614: 1,46

040615: 1,47

040616: 1,46

040617: 1,50

040618: 1,54

040621: 1,51

040622: 1,50

040623: 1,55

040624: 1,55

040625: 1,57

040628: 1,61

Tegelijkertijd is er op de diverse fora waar beleggers elkaar ‘de maat nemen’

sprake van een duidelijke verwarring en uiting van onbegrip hoe dit toch

heeft kunnen gebeuren.

Ik wil een poging doen om een aantal standpunten tegenover elkaar te zetten

Een ieder kan daar dan aan toevoegen of afhalen wat hij of zij zelf wil.

Argumenten waarom het aandeel Versatel zo gedaald is van € 2,30 naar

€ 1,39 (slotkoers gisteren 5 juli 2004)

1) VERSATEL is speeltje geworden van Hedge Funds en Talpa

2) Vertrouwen van kleine aandeelhouders door punt 1 geschokt.

3) UBS stelt koersdoel bij tot € 1,10

4) Versatel staat onder druk door resultaten Colt

5) Versatel, de koers, reageert niet op goede berichten Easynet en QSC

6) Markt reageerde afwijzend op 1e kwartaalcijfers 2004

7) Aandeel Versatel nog steeds ondergewaardeerd t.o.v. de Peers

8) Algemeen beursklimaat is aarzelend

9) Petercam verwacht nog meer bijstellingen van gelijksoortige bedrijven als Colt

10) Particuliere beleggers zien in de koersdaling van Versatel, zie de berichten

op de fora, overal redenen in waarom dat zo is

11) Versatel wordt verweten te weinig te communiceren

12) Er wordt negatief geschreven over Versatel ( zie column Potuijt)

waarbij sprake is van een onjuiste voorstelling van zaken

13) Petercam verlaagde zelf ook het koersdoel van € 2,90 naar € 2,50 en

verklaarde na de 1e kwartaalcijfers pas in het laatste gedeelte van 2004 een toeneming van de

belangstelling voor Versatel te zien

14) Aandeelhouders van Versatel, althans een aantal dacht het aandeel

alleen maar kon stijgen. Dus kocht men met geleend geld aandelen.

Met alle gevolgen. Verplicht verkopen b.v.

15) Talpa heeft wel opnieuw aandelen Versatel gekocht maar particuliere

beleggers hebben angst dat zo gauw het aandeel weer de € 2 nadert Talpa ze weer

van de hand zal doen.

16) Versatel is te ‘klein voor het servet maar te groot voor het tafellaken’.

Met andere woorden kan beter worden overgenomen

17) Versatel moet eerst maar eens winst genereren. Ze hebben nog nooit winst gemaakt.

18) Versatel heeft geen UMTS licentie dus mist de nieuwste ontwikkelingen.

19) Versatel zal, als men winst gaat maken, de eerder geleden verliezen niet in mindering

kunnen brengen op het behaalde resultaat.

20) In België stelt Versatel niets voor.

21)Groei in Duitsland stagneert blijkbaar gezien 1e kwartaalcijfers 2004

Tegenargumenten

1) Versatel is een onderneming die door de toenemende liberalisering

van de markt marktaandeel kan winnen

2) Versatel heeft ongeveer € 150 miljoen in kas

3) Versatel heeft na de herstructurering een ontwikkeling doorgemaakt

die vertrouwen geeft in de toekomst.

4) De ontwikkelingen in Nederland zijn zeer goed te noemen.Zowel Netto

omzet, Gross Margin als Ebitda stegen in het 1q 2004. Sinds 1q 2002 is omzet

gestegen met 64,13%, is de Gross Margin toegenomen tot 61,3% en de Adj. Ebitda

gestegen met € 17,776 miljoen

Gegevens per kwartaal Versatel Nederland

Versatel

Nederland

Netto omzet

Gross

Margin

GM%

Adj

EBITDA

1Q 2002

38,753

20,467

52,8

(405)

2Q 2002

40,941

22,996

56,2

2,384

3Q 2002

42,950

25,422

59,2

6,255

4Q 2002

49,074

28,465

58,0

11,804

1Q 2003

51,296

30,133

58,7

10,228

2Q 2003

53,954

34,674

64,3

11,950

3Q 2003

57,287

35,581

62,1

14,967

4Q 2003

62,912

38,032

60,5

16,934

1Q 2004

63,608

38,999

61,3

17,371

6) Het aantal deelnemers in Zon is de 100,000 ruim gepasseerd.

7) Versatel streeft naar een groei op kwartaalbasis van 3-7%

8) Door de overname van Completel en Tesion is de omzet van Versatel

Deutschland verdubbeld.

Gegevens per kwartaal Versatel Duitsland

Versatel

Duitsland

Netto omzet

Gross

Margin

GM%

Adj

EBITDA

1Q 2002

18,274

7,815

42,8

(1,961)

2Q 2002

18,920

9,185

48,5

(279)

3Q 2002

18,805

8,760

46,6

(758)

4Q 2002

21,633

10,638

49,2

671

1Q 2003

23,337

11,619

49,8

2,422

2Q 2003

53,725#

26,214

48,8

4,955

3Q 2003

54,888

26,652

48,6

5,506

4Q 2003

57,683

28,790

49,9

8,280

1Q 2004

58,511

28,671

49,0

8,626

# Zonder Tesion en Competel (omzet 27,0) 26,

9) Vergeleken met Nederland kan Versatel in Duitsland groeien naar een Gross

Margin die het Nederlandse % kan benaderen

10) Versatel zet de positieve ontwikkeling voort en kwartaal na kwartaal

neemt het verlies af. In een jaar een daling met € 11 miljoen.

1Q 2003

(18,3)

2Q 2003

(11,5)

3Q 2003

(11,9)

4Q 2003

(10,4)

1Q 2004

(7,3)

11) Versatel investeerde in vergelijking met het 1 kwartaal van 2003 € 24,4 miljoen i.p.v. € 17,8 miljoen(€ 6,6 miljoen meer). Dat geeft aan dat Versatel blijft kiezen voor uitbreiding van de dienstverlening waardoor op termijn de winst toeneemt. Zie citaat uit Community Call van 1 december 2003:

Vraag:
Waarom laat de ontwikkeling van Versatel’s vrije kasstroom niet dezelfde ontwikkeling zien als Versatel’s EBITDA?

Antwoord:
De vrije kasstroom van Versatel verbetert net als de EBITDA ieder kwartaal aanzienlijk. Aan het eind van het derde kwartaal van 2003 had Versatel een negatieve vrije kasstroom van 1,3 miljoen euro, tegenover 3 miljoen euro negatief aan het eind van het tweede kwartaal en 16,7 miljoen euro negatief een jaar eerder.
Uiteraard is het wel zo dat investeringen die Versatel doet in zijn netwerk een drukkend effect hebben op de kasstroom.
Bedacht moet worden dat Versatel’s EBITDA direct gevolgen ondervindt van de groei van onze klantenbases, terwijl investeringen in veel gevallen pas aanzienlijk later rendement opleveren.

12) Versatel kan eventueel de nog niet in het bezit zijnde aandelen van KomTel overnemen. Zie de door mij gestelde vraag tijdens de Community Call:

Vraag:
Uit diverse publicaties maak ik op dat Versatel Deutschland Holding GmbH inmiddels 92,5% van de aandelen van Komtel in handen heeft. Wanneer neemt men het resterende aandelenkapitaal over gezien het feit dat op 15 januari 2002 Versatel Deuitschland Holding GmbH 2% van de aandelen overneemt van Stadwerke Flensberg voor € 1,6 miljoen, waardoor Versatel de aankoop kan uitstellen voor de prijs van € 13,8 miljoen. De optie kan worden uitgeoefend tussen juni 1 en juli 15 in 2002,2003, 2004 of 2005.

Antwoord:
In juni 2002 heeft Versatel Deutschland Holding GmbH nog een additioneel belang van 10,5% gekocht in Komtel, waarmee het totale belang 92,5% werd. De call- en putoptie is hierbij komen te vervallen. Verder zijn er op dit moment geen concrete plannen om de rest van de aandelen Komtel te kopen.

13) Versatel zal haar doelstelling verder te groeien in de groeimarkt bij uitstek, Duitsland, door de overname van BerliKomm verder gestalte kunnen geven.

14) BerliKomm is schuldenvrij omdat de deelstaat Berllijn de schulden over neemt.

15) BerliKomm heeft de afgelopen jaren miljoenen euro’s geïnvesteerd in het netwerk. Daar kan Versatel van profiteren.

16) Versatel zou met BerliKomm, en door de aanwezigheid van Completel in Berlijn, een geweldige positie innemen in het politieke centrum van Duitsland.

17) Versatel heeft ook nog de mogelijkheid om haar belangen in Duitsland uit te breiden door het aantrekken van vreemd vermogen of uitbreiding van het aantal aandelen. Zie de reactie van Mark Lazar op mijn vraag tijdens de Conference Call:

Vraag:
In deel 4 van perspectieven van Versatel Deutschland trek ik de volgende conclusie: “Versatel Deutschland kan een marktvergroting door middel van acquisities bereiken die zeker ook gebruik zou kunnen maken van vreemd kapitaal.
Die acquisities kunnen natuurlijk ook voor een gedeelte door middel van het uitgeven van nieuwe aandelen worden gedaan. Overbodig te zeggen dat de koers van Versatel daardoor verder kan stijgen omdat de nieuw aangesloten bedrijven een positieve cash flow moeten genereren. De verhouding eigen/vreemd vermogen zou best 55/45 kunnen zijn waarmee ik al aangeef dat Versatel International in feite de mogelijkheid heeft om in Duitsland met € 122 miljoen vreemd vermogen en € 150 miljoen eigen vermogen de marktpositie verder te verstevigen.”Graag zou ik hier een reactie op willen horen.

Antwoord:
Versatel heeft 150 miljoen euro in kas. We hebben al eerder gezegd dat we van plan zijn een deel van dat geld te gebruiken voor mogelijke acquisities in de landen waar we actief zijn, waaronder Duitsland. Op het moment dat we serieus een acquisitie overwegen, is het mijn taak als CFO om altijd zorgvuldig te overwegen op welke wijze we dat het best kunnen financieren: met eigen kapitaal of vreemd kapitaal, alles wordt meegewogen en de beslissing moet uiteindelijk in het belang van het bedrijf en dus de aandeelhouders zijn.

18) Versatel kan haar aandeel in Versatel Deutschland verder vergroten door haar kapitaal in Versatel Deutschland te vergroten. Dat zou gunstig zijn voor zowel omzet als winstgevendheid op termijn. Citaat Conference Call

Bij mijn onderzoek naar de perspectieven voor Versatel Deutschland bleek dat het aandelenbezit van Arques in Versatel Deutschland Holding geen 15% was zoals in het persbericht op 24 maart 2003 was meegedeeld maar 12,8%.Naar aanleiding daarvan heb ik een in mail om nadere toelichting gevraagd. Anoeska van Leeuwen beantwoordde in een mail van 21-11-2003 mijn vraag als volgt:.”Arques’ aandelen in Versatel Deutschland Holding zijn met 2,2% verwaterd. Aangezien dit geen materiële verwatering is, is er geen reden voor ons om hierover tussentijds mededelingen te doen.
Graag wil ik een nadere toelichting waardoor die aandelen verwaterd zijn. Verder zou ik graag zien toegelicht wat verstaan dient te worden onder “geen materiële verwatering”.

Antwoord:
Het belang van Arques in Versatel Deutschland Holding is verwaterd geraakt omdat er een ‘capital call’ ( een verzoek van een rechtspersoon aan diens aandeelhouders om nieuw kapitaal te verstrekken) is gemaakt door Versatel Deutschland Holding , waar alleen Versatel gehoor aan heeft gegeven. Omdat Arques niet naar rato van hun aandelenbelang in Versatel Deutschland Holding meegefinancierd heeft, is Arques’ belang afgenomen (verwaterd).Versatel vindt een verwatering van 2.2% in een Duitse dochtermaatschappij niet materieel. Indien de verwatering boven de 5% gelegen zou hebben, zouden we dat wel publiekelijk hebben gemeld.

Vraag:
Wanneer wil Versatel Telecom International de resterende aandelen van Arques overnemen? Vindt dat plaats nadat de termijn van 3 jaar na implementatie van Tesion en Completel is verstreken?

Antwoord:
In de aandeelhoudersovereenkomst tussen Arques en Versatel is een put-call voorziening opgenomen met betrekking tot het belang van Arques in Versatel Deutschland Holding, die over drie jaar uitgeoefend kan worden. Dit betekent dat zowel Versatel als Arques de optie kunnen uitoefenen, oftewel Versatel kan op dat moment een bod doen op het resterende belang van Arques, óf Arques kan haar belang te koop aanbieden aan Versatel

19) Versatel België heeft in het 1q 2004 een verbetering van het resultaat laten zien van zowel omzet, GM en Adj Ebitda.

Gegevens per kwartaal Versatel België

Versatel

Nederland

Netto omzet

Gross

Margin

GM%

Adj

EBITDA

1Q 2002

10,448

2,911

27,9

(1,305)

2Q 2002

10,586

3,624

34,2

(223)

3Q 2002

11,299

3,7162

32,9

641

4Q 2002

12,717

4,371

34,4

798

1Q 2003

12,430

3,993

32,1

487

2Q 2003

12,352

4,023

32,6

810

3Q 2003

10,692

3,831

35,8

(18)

4Q 2003

11,583

3,836

33,1

(1,453)

1Q 2004

13,360

4,566

34,2

(604)

20) Versatel België is qua omzet klein en zal verder moeten groeien. Wellicht zijn er mogelijkheden voor een samenwerking tussen Scarlet en Versatel. Scarlet is vooral in België actief en Versatel vooral in Nederland.

21) Er is al en tijd niets vernomen over de mogelijke beursgang van Scarlet in Brussel. De beursgang wordt begeleid door Fortis. Hetzelfde Fortis dat voor Versatel een koersdoel van € 3 handhaaft. Zie verder mijn column:21 maart 2004 Scarlet en Telfort concurrenten en/of mogelijke partners Versatel

22) Hoewel de dalende beurskoers anders doet vermoeden handhaaft Versatel de uitgesproken verwachtingen. Dat geeft aan dat de zaken zich ontwikkelen zoals door het management verwacht.

Omzet € 570-€ 590
Ebitda € 110-€ 120
Positieve kasstroom
EBITDA minus Capex € 10-20

22)Mark Lazar heeft aangegeven dat men in Duitsland met meerdere meerdere partijen in gesprek is. Dat geeft aan dat niet alleen BerliKomm ‘im frage’ is

23) Na de daling van de koers van vorige week kwamen analisten toch ook met positieve berichten over Versatel b.v. ING en Rabobank

Afrondend: Een ieder kan naar believen argumenten voor of tegen toevoegen.

Mijn bedoeling is het geweest om een en ander weer eens ‘handen en voeten’ te geven.

Het komt goed met de koers van Versatel.Toch?!

Jo Swaen