We hebben 429 gasten online

20 augustus 2004 Versatel en de groeimarkt in Duitsland

Gepost in Versatel

20 augustus 2004

1) Inleiding
2) Overzicht resultaten Versatel tot en met 2Q 2004
3) Grafische weergave resultaten
4) Enkele opmerkingen
5) Versatel Nederland
6) Versatel België
7) Versatel in Duitsland
8) De voorgenomen overname van Berlicomm
9) Versatel vergroot belang in Versatel Deutschland tot 100%
10)Overnames in Duitsland door uitgifte van nieuwe aandelen 11)Slotopmerkingen en slotconclusie

Inleiding:

Versatel heeft een bewogen halfjaar achter de rug waarbij de dalende beurskoers voor velen een tegenvaller was.

In mijn column “Versatel kom(t)m(er) en k(wel) van 6 juli 2004” heb ik geprobeerd een aantal punten die er leefden onder particuliere aandeelhouders onder woorden te brengen. Tevens heb ik in een aantal columns al eerder aan gegeven hoe ik denk over de perspectieven van Versatel Deutschland. Dat deed ik achtereenvolgens in de columns:

12 november 2003 De perspectieven van Versatel Duitsland Deel 1

22 november 2003 De perspectieven van Versatel Duitsland Deel 2

30 november 2003 De perspectieven van Versatel Duitsland Deel 3

7 december 2003 De perspectieven van Versatel Duitsland Deel 4

Daarna heb ik verder gekeken naar mogelijke kandidaten voor Versatel Deutschland o.a. in de column

8 maart 2004 QSC en de perspectieven van Versatel Duitsland  en

15 juli 2004 Tussentijdse vergelijking Versatel en QSC

en heb ik stelling genomen tegen opvattingen van Potuijt in de column 21 juni 2004 Versatel geen toekomst?!

Naar aanleiding van de aangekondigde overname van Berlicomm schreef ik nog een column :

29 juni 2004 De perspectieven voor Versatel Deutschland en de eventuele overname van BerliKomm

Nu de halfjaarresultaten van Versatel over 1H 2004 bekend zijn en de voorgenomen overname van Berlicomm en overname resterend gedeelte van Versatel Deutschland zijn aangekondigd is er alle reden om een en ander nader te bekijken

2) Overzicht resultaten Versatel tot en met 2Q 2004

VERSA -
TEL
OMZET
NETTO
INKOM
NETTO
GROSS
MARG
ADJUSTED
EBITDA
EBITDA
PROFIT
#
1Q 2001
 
38
38,2
(12)
   
2Q 2001
     
(19)
   
3Q 2001
65
40
       
4Q 2001
66
 
40
 
(13,6)
(87,6)
1Q 2002
68
43
46
(4)
(4)
 
2Q 2002
70
47
47
2
2
 
3Q 2002
73
52
47
6
8,8
(72,2)
4Q 2002
83
58
52
13
11
(22)
1Q 2003
87
63
52,5
13,1
28,1
1(18,3)
2Q 2003
120
86
54,1
18
16,6
(11,5)
3Q 2003
122,9
89
54
20,5
20,5
(11,9)
4Q 2003
132,2
70,658
53,456
23,8
25,0
(10,4)
1Q 2004
135,5
72,236
53,3
25,4
25,4
(7,3)
2Q 2004
144
 
52,7
27,3
27,3
(4,1)

UITSTAANDE AANDELEN 31 MAART 04 464,750 MILJOEN

Versatel zet de positieve ontwikkeling in resultaatontwikkeling voort. Kwartaal na kwartaal neemt het verlies af. In een jaar een daling met € 11 miljoen. 1Q 2004 vergeleken met 1Q 2003. Zeker als we de ontwikkeling van de Capex zien

Versatel
Profit
Capex
4Q 2002
(22)
 
1Q 2003
(18,3)
17,8
2Q 2003
(11,5)
20,7
3Q 2003
(11,9)
21,8
4Q 2003
(10,4)
28,8
1Q 2004
(7,3)
24,4
2Q 2004
(4,3)
25,3
3
3) Grafische weergave resultaten
4

4) Enkele opmerkingen

· Mark Lazar, Chief Financial Officer, verklaarde: ”Met opnieuw een sterk kwartaal waarin we een positieve vrije kasstroom hebben gegenereerd, blijven we erop vertrouwen dat we onze financiële doelen voor dit jaar zullen behalen. Gedurende het kwartaal realiseerden we zeven procent sequentiële EBITDA groei, zelfs na het effect van de extra € 2 mln uitgaven in SG&A.

· De afname van cash in het 2e kwartaal was voornamelijk toe te wijzen aan het verkleinen van Versatel’s tekort aan werkkapitaal

Omzet #
on -net klanten
In mil €
Dsl en on net lijnen
CASH in mil €
Positief
Aandeel
Houders vermogen
2002
199,0
111,467
191,0
509,486
1Q 2003
63,0
141,982
151,9
510,467
2Q 2003
86,2
186,000
153,6
503,558
3Q 2003
89,0
210,000
150,5
494,807
4 Q 2003
99,0
238,000
158,9
484,507
2003
337,2
238,000
158,9
484,507
1Q 2004
101,5
298,500
148,2
477,298
2 Q 2004
108,9
343,500
143,7
473,205

# ‘On net klanten zijn meer winstgevend

De groei in ‘on-net’ omzet is het voortdurende resultaat van de focus van onze sales- en marketinginspanningen op onze meer winstgevende ‘on-net’ business

5) Versatel Nederland

Gegevens per kwartaal Versatel Nederland

Versatel
Nederland
Netto omzet
Gross
Margin
GM%
EBITDA
1Q 2002
38,753
20,467
52,8
(405)
2Q 2002
40,941
22,996
56,2
2,384
3Q 2002
42,950
25,422
59,2
6,255
4Q 2002
49,074
28,465
58,0
11,804
1Q 2003
51,296
30,133
58,7
10,228
2Q 2003
53,954
34,674
64,3
11,950
3Q 2003
57,287
35,581
62,1
14,967
4Q 2003
62,912
38,032
60,5
16,934
1Q 2004
63,608
38,999
61,3
17,371
2Q 2004
66,308
39,234
59,2
16,907

· Gedurende het tweede kwartaal daalde de bruto marge als percentage van de omzet in Nederland licht ten gevolge van de voortgaande vervanging van lage ARPU (gemiddelde omzet per gebruiker), hoog bruto marge percentage, smalbandige inbel-omzet met hogere ARPU en meer winstgevende breedbandige- en spraakomzet, maar met een lager bruto marge percentage

· De EBITDA in het derde kwartaal van 2004 in Nederland zal opnieuw gaan groeien aangezien meerdere van deze overgestapte smalband klanten aangesloten zijn op breedband en aangezien de groei op de zakelijke markt eveneens doorgaat. het totaal brengt op meer dan 400 klanten en meer dan 4.300 aangesloten locaties.

6)Versatel België

Gegevens per kwartaal Versatel België

Versatel
Nederland
Netto omzet
Gross
Margin
GM%
 
EBITDA
1Q 2002
10,448
2,911
27,9
(1,305)
2Q 2002
10,586
3,624
34,2
(223)
3Q 2002
11,299
3,7162
32,9
641
4Q 2002
12,717
4,371
34,4
798
1Q 2003
12,430
3,993
32,1
487
2Q 2003
12,352
4,023
32,6
810
3Q 2003
10,692
3,831
35,8
(18)
4Q 2003
11,583
3,836
33,1
(1,453)
1Q 2004
13,360
4,566
34,2
(604)
2Q 2004
14,797
5,268
35,6
164

Een prima positieve ontwikkeling in België met betrekking tot een positieve Ebitda

7) Versatel in Duitsland

Gegevens per kwartaal Versatel Duitsland

Versatel
Duitsland
Netto omzet
Gross
Margin
GM%
EBITDA
CAPEX
Dsl klanten
1Q 2002
18,274
7,815
42,8
(1,961)
   
2Q 2002
18,920
9,185
48,5
(279)
   
3Q 2002
18,805
8,760
46,6
(758)
   
4Q 2002
21,633
10,638
49,2
671
   
1Q 2003
23,337
11,619
49,8
2,422
4,9
 
2Q 2003
53,725#
26,214
48,8
4,955
8,4
 
3Q 2003
54,888
26,652
48,6
5,506
?
 
4Q 2003
57,683
28,790
49,9
8,280
12,4
99,500
1Q 2004
58,511
28,671
49,0
8,626
4,4
118,000
2Q 2004
62,935
31,383
49,9
10,219
10,0
134,000

# Zonder Tesion en Competel (omzet 27,0) 26,

Duitsland
Revenue
Business
Residential
Carrier
Total
1Q 2003
13,676
7,110
2,551
23,337
2Q 2003#
31,568
15,338
6,819
53,725
3Q 2003
32,864
14,167
7,857
54,888
4Q 2003
34,083
15,593
8,006
57,682
1Q 2004
34,372
14,103
10,336
58,511
2Q 2004
35,303
17,686
9,946
62,935

# Inclusief Tesion en Completel

Raj Raithatha verklaarde: ”We zijn nog steeds zeer tevreden met de ontwikkeling van onze Duitse activiteiten zeker gezien we kunnen profiteren van het gebrek aan alternatieve DSL infrastructuur in Duitsland. Tijdens het tweede kwartaal maakten we verschillende wijkcentrales in Baden-Württemberg en het Roergebied geschikt om DSL-diensten te verkopen, wat naar onze mening de beste manier is om op de lange termijn winstgevende groei te behalen. Een klantenbestand bezitten en behouden is een must voor de telecommunicatiewereld en we zullen dan ook blijven investeren in onze on-net strategie.”

8) De voorgenomen overname van Berlikomm

De transactie is op voorwaarde van goedkeuring van de Supervisory Boards van Versatel Telecom International N.V. en van BWH, evenals het krijgen van regelgevende goedkeuring van het Duitse Federale Kartel Office.

In mijn column van 29 juni 2004 “De perspectieven voor Versatel Deutschland en de eventuele overname van BerliKomm” trok ik de volgende conclusies:

1) BerliKomm werkte al samen met Versatel Deutschland in het Regionet

2) BerliKomm is vooral actief in de hoofdstad Berlijn en dat biedt goede perspectieven

3) BerliKomm heeft jaar na jaar geïnvesteerd in een Netwerk en daar kan Versatel van profiteren.

4) Uit het bericht van de Berliner Zeitung van 11 juni 2004 blijkt dat BerliKomm schuldenvrij is

5) BerliKomm bereikt sinds februari 2003 een positief EBITDA

6) De verwachting is dat BerliKomm in 2004 een positieve cash flow kan genereren.

7) Punt 4, 5 en 6 zijn voorwaarden die door Versatel altijd worden gesteld indien men in is voor een overname.

8) Versatel Germany het vroegere Completel was al vertegenwoordigd in Berlijn. Daar kunnen synergie voordelen worden behaald.

9) Duitsland is voor Versatel de groeimarkt bij uitstek.

10) BerliKomm lijkt een goede kandidaat om in het Versatel Netwerk te worden opgenomen.

11) Uit het nu volgende overzicht blijk de groeipotentie van Duitsland en dus ook voor Versatel

aa

In de presentatie van Versatel van 4 augustus 2004 gaf Versatel m.b.t. de overname van BerliKomm dit overzicht

bb

Uit het door Versatel verstrekte overzicht blijkt dat mijn conclusies juist zijn

Enkele citaten uit het persbericht:

Versatel verwacht dat deze transactie circa € 50 miljoen omzet op jaarbasis en circa € 7 miljoen EBITDA op jaarbasis zal toevoegen.

Hiernaast is de huidige werkkapitaal positie van BerliKomm per juni € 1,6 miljoen positief en bedroeg de kaspositie op 27 juli 2004 € 2,4 miljoen. Bij “closing” van de transactie zal Versatel het Bedrijf als schuldenvrij bedrijf overnemen. (waarschijnlijk dus 4e Q 2004)

Uit de jaarverslagen van Berlinwasser Holding AG haalde ik de volgende gegevens

Uit het jaarverslag 2001: BerliKomm investeerde in 2001 € 27 miljoen. BerliKomm had in 2001 bij kredietinstellingen een bedrag van € 119 miljoen geleend en Berlinwasser Holding AG had van BerliKomm voor een bedrag van € 128 miljoen aan schulden overgenomen ( umgeschuldet)

In 2001 schreef Berlinwasser voor € 55 miljoen op BerliKomm af en behaalde BerliKomm een negatief resultaat van € 36 miljoen.

Uit het jaarverslag 2002: Ondanks een stijging van de omzet met 30% bij BerliKomm was er een duidelijk negatief resultaat. Er werd begonnen met een omvangrijk herstructureringsprogramma dat echter pas de komende jaren resultaat zal hebben. BerliKomm betaalde aan Berlinwasser Holding AG een lening van € 105 miljoen terug waarnaast Berlinwasser Holding AG voor € 60 miljoen in mindering bracht op de reserves.

BerliKomm investeerde voor een bedrag van € 15 miljoen. In 2002 had Berlinwasser Holding AG nog aan BerliKomm geleend een bedrag van € 20,002T en nog vorderingen voor een bedrag van € 1,411T. Verder werd nog een geldlening verstrekt aan BerliKomm van € 18,8 miljoen en tevens was er nog een Rangrücktritt van € 16 miljoen afgegeven. Het resultaat van BerliKomm in 2002 was negatief en wel € 29,558 miljoen

Uit het jaarverslag 2003: Het afgelopen jaar was er een duidelijke verbetering te constateren in het resultaat van BerliKomm maar werd er toch een negatief resultaat behaald van € 16,3 miljoen. Vanaf Februari 2003 is het verheugend te kunnen constateren dat BerliKomm een positieve EBITDA heeft. Berlinwasser schreef in 2003 € 15 miljoen af op de deelneming in BerliKomm. Voor de Herstructurering van BerliKomm werd ook nog eens € 2 miljoen uitgetrokken. Men verwacht daarom een mogelijke verdere verbetering van de EBITDA en een positieve Cash Flow. Vanaf het midden van 2004 is gepland om de lopende verplichtingen te kunnen financieren uit het operationele resultaat. Echter ook voor 2004 wordt nog een verlies verwacht.

omzet
 
Resultaat
Afschrij-
vingen
Herstructu
rering
Investe-
ringen
Kunden
             
2001
37,0
(36,0)
55,0
 
27,0
 
2002
54,70
(29,6)
 
60,0
15,0
 
2003#
70,0 ^
(16,3)
15,0
2,4
23,0!
 
2004
50,00
       
33,000
             

# vanaf februari 2003 een positieve Ebitda

! jaarverslag splitst de post niet uit, het is dus minder dan 23,0

^ nergens is de omzet te achterhalen van 2003 schatting een stijging met 30% maar dat is natte vingerwerk

Op pro-forma basis zal Versatel’s Duitse business unit nu meer dan € 300 miljoen omzet op jaarbasis genereren, waarmee Duitsland Versatel’s grootste business unit op het gebied van sales is.”

OVERNAMEPRIJS

Bij “closing” zal Versatel _€ 34,6 miljoen betalen welke gefinancierd zal worden door het uitgeven van nieuwe Versatel aandelen aan BWH. Tegen de aandelenprijs van gisteren van € 1,37 zou Versatel circa 25 miljoen aandelen hebben uitgegeven.

Met de aankoop van BerliKomm door middel van Versatel aandelen zijn we beter in staat om onze kaspositie te gebruiken voor de integratie en toekomstige organische groeikansen inclusief de uitbreiding van onze DSL infrastructuurdekking, IP ugrades en nieuwe productontwikkelingen.

Gezien de turbulentie op de kapitaalmarkten en ons gestelde doel om vrij van kapitaalmarktrisico onze groei te financieren, geven we er de voorkeur aan om overnames met aandelen te financieren, maar waarbij we het verwateringseffect minimaliseren door activa over te nemen die een aanvulling zijn op onze EBITDA en die gekocht worden tegen een redelijke prijs. Ons trackrecord van de afgelopen jaren onderstreept dit.”

Blijkbaar is er voor de aandelen die Versatel uitgeeft om de aankoop van BerliKomm te financieren geen lock up periode afgesproken gezien het volgende persbericht van Dow Jones Newswires van 12 aug 2004:

Berlikomm-eigenaar zal aandelen Versatel direct verkopen
AMSTERDAM (Dow Jones)--Eigenaar Berlinwasser Holding ag van Berlikomm, het bedrijf dat door Versatel Telecom International nv wordt overgenomen, gaat de Versatel-aandelen die het krijgt voor Berlikomm direct verkopen als de deal is afgerond.
Dit zegt Burkhard Woelki, woordvoerder van Berlinwasser donderdag tegen Dow Jones Nieuwsdienst.
Versatel koopt Berlikomm voor EUR 34,6 mln in nieuwe aandelen. De transactie wordt naar verwachting aan het begin van het vierde kwartaal van 2004 afgerond.
Op verzoek van Versatel heeft Berlinwasser ingestemd met betaling in aandelen, zegt Woelki. "Dat was beter voor Versatel. Wij hebben echter geen belang in betaling in aandelen en zullen ze direct verkopen als de transactie is afgerond", zegt de woordvoerder.
Berlinwasser wil de opbrengst van de aandelen gebruiken om schulden af te lossen. "Dat hebben we met onze banken afgesproken", aldus de woordvoerder.
De Raad van Commissarissen van Berlinwasser moet nog toestemming geven voor de overname. Op 27 augustus aanstaande is hiervoor een vergadering belegd, aldus Woelki.
Tevens zegt Woelki dat Versatel de banen van alle 184 werknemers van Berlikomm tot het eind van 2004 garandeert. Voor 2005 heeft Versatel een garantie gegeven voor 150 banen.

Maar er blijkt ook nog een geheime clausule te zijn namelijk dat Versatel de overname in cash zal betalen als het aandeel Versatel drastisch in waarde zal dalen. Op welke koers dat zal zijn wordt echter niet bekend gemaakt.

Versatel: acquisitie Berlikomm kan dmv cash, op voorwaarden

vrijdag 13 augustus 2004 14:43


AMSTERDAM (Dow Jones)--Versatel Telecom International nv kan in theorie besluiten om de overname van Berlikomm in contanten te betalen in plaats van aandelen, mits de koers van aandelen Versatel onder een bepaald niveau zakt, aldus investor relationsmanager AJ Sauer van het bedrijf vrijdag tegen Dow Jones Nieuwsdienst.

Sauer zegt dat de mogelijkheid de overname eventueel met kasmiddelen te financieren staat in de verkoopovereenkomst tussen Versatel en Berlinwasser Holding ag, de huidige eigenaar van Berlikomm.

Sauer wil niet zeggen onder welk niveau de aandelen van de telecomaanbieder moeten zakken voordat een financiering in cash mogelijk wordt.

"Ik ga niet in op de details van het contract, maar we hebben de mogelijkheid de transactie geheel in contanten te betalen, mocht de koers van het aandeel dramatisch zakken," aldus Sauer.

Hij voegt hier aan toe dat Versatel nog steeds van plan is de aankoop van het Duitse Berlikomm geheel met nieuwe aandelen te financieren.

Het is volgens Sauer niet mogelijk dat Versatel een deel van de overnameprijs in aandelen betaalt en het andere deel in contacten. "Het wordt of aandelen, of contanten."

Versatel betaalt EUR 34,6 mln in aandelen Versatel voor de acquisitie van Berlikomm, die op 29 juli werd aangekondigd. Het aandeel noteerde destijds EUR 1,39. Op basis van die koers zou Versatel 24,9 mln aandelen moeten bijdrukken.

Het aandeel Versatel daalde donderdag ruim 4% nadat de woordvoerder van Berlikomm-eigenaar Berlinwasser tegen Dow Jones liet weten de aandelen die het krijgt direct na afronding van de transactie te zullen verkopen.

Vrijdag daalde het aandeel het laagste punt in 2004 op EUR 1,27. Op basis van deze koers zou Versatel 27,2 mln nieuwe aandelen moeten uitgeven voor de overname.

. 9) Versatel vergroot belang in Versatel Deutschland tot 100%

AMSTERDAM (ANP) - Versatel heeft het resterende belang van 10,5 procent in zijn Duitse dochteronderneming gekocht van Telco Executive.
Het kabel- en telecombedrijf dat nu volledig eigenaar is geworden, financiert de koop door de uitgifte van 15 miljoen eigen aandelen. Dat heeft Versatel maandag na sluiting van de effectenbeurs gemeld.
Bij de slotkoers van 1,36 euro van maandag vertegenwoordigt de aandelenuitgifte een waarde van ongeveer 20 miljoen euro.
Onderdeel van de overeenkomst is dat Telco Executive de Versatel-aandelen niet mag verkopen tot 4 november van dit jaar.

Tijdens de Community Call van 1 december 2003 had ik daarover al een vraag gesteld:

Versatel kan haar aandeel in Versatel Deutschland verder vergroten door haar kapitaal in Versatel Deutschland te vergroten. Dat zou gunstig zijn voor zowel omzet als winstgevendheid op termijn.

Citaat Community Call

Bij mijn onderzoek naar de perspectieven voor Versatel Deutschland bleek dat het aandelenbezit van Arques in Versatel Deutschland Holding geen 15% was zoals in het persbericht op 24 maart 2003 was meegedeeld maar 12,8%.Naar aanleiding daarvan heb ik een in mail om nadere toelichting gevraagd. Anoeska van Leeuwen beantwoordde in een mail van 21-11-2003 mijn vraag als volgt:.”Arques’ aandelen in Versatel Deutschland Holding zijn met 2,2% verwaterd. Aangezien dit geen materiële verwatering is, is er geen reden voor ons om hierover tussentijds mededelingen te doen.
Graag wil ik een nadere toelichting waardoor die aandelen verwaterd zijn. Verder zou ik graag zien toegelicht wat verstaan dient te worden onder “geen materiële verwatering”.

Antwoord:
Het belang van Arques in Versatel Deutschland Holding is verwaterd geraakt omdat er een ‘capital call’ ( een verzoek van een rechtspersoon aan diens aandeelhouders om nieuw kapitaal te verstrekken) is gemaakt door Versatel Deutschland Holding , waar alleen Versatel gehoor aan heeft gegeven. Omdat Arques niet naar rato van hun aandelenbelang in Versatel Deutschland Holding meegefinancierd heeft, is Arques’ belang afgenomen (verwaterd).Versatel vindt een verwatering van 2.2% in een Duitse dochtermaatschappij niet materieel. Indien de verwatering boven de 5% gelegen zou hebben, zouden we dat wel publiekelijk hebben gemeld.

Vraag:
Wanneer wil Versatel Telecom International de resterende aandelen van Arques overnemen? Vindt dat plaats nadat de termijn van 3 jaar na implementatie van Tesion en Completel is verstreken?

Antwoord:
In de aandeelhoudersovereenkomst tussen Arques en Versatel is een put-call voorziening opgenomen met betrekking tot het belang van Arques in Versatel Deutschland Holding, die over drie jaar uitgeoefend kan worden. Dit betekent dat zowel Versatel als Arques de optie kunnen uitoefenen, oftewel Versatel kan op dat moment een bod doen op het resterende belang van Arques, óf Arques kan haar belang te koop aanbieden aan Versatel.

Het heeft er alle schijn van dat Telco Executive (Arques) niet mee wilde doen met de voorgenomen overname van BerliKomm. Dat heeft naar alle waarschijnlijkheid geleid tot het uitoefenen van het bod op de resterende aandelen.

Gezien de voordelige uitgifte in aandelen Versatel, voor de aankoop van het belang, van 15 miljoen stuks is het voor Versatel een gouden deal.

Het aantal aandelen Versatel zal dus toenemen met ongeveer 25 miljoen aandelen voor BerliKomm en 15 miljoen voor het resterend belang van Versatel Deutschland Holding. In totaal dus met 40 miljoen stuks.

In de door Versatel verstrekte financiële gegevens per 30 juni 2004 wordt vermeld dat Versatel per 30 juni 2004 464,689,000 aandelen uit heeft staan.

Met de 40 miljoen stuks erbij zou het totaal aantal aandelen uitkomen op 504,689,000 aandelen

10) Overnames in Duitsland door uitgifte van nieuwe aandelen.

In de Perspectieven van Versatel Deutschland deel 4 van 7 december 2003 zei ik daarover het volgende onder punt 7

7) Fasebepaling van Versatel Deutschland en Versatel International in de ontwikkeling van telecommunicatiebedrijven

Als we de vier fases nader bekijken zal een ieder zo zijn accenten leggen. Het is duidelijk dat ten aanzien van Versatel geldt dat er geen vreemd kapitaal aanwezig is. In eerste opzicht is dat natuurlijk goed te noemen en zeker als je € 150 miljoen in kas hebt.

Maar het lijkt me duidelijk als we de vier fases overzien dat zeker Versatel Deutschland een marktvergroting door middel van aquisities kan bereiken die zeker ook gebruik zou kunnen maken van vreemd kapitaal.

Die aquisities kunnen natuurlijk ook voor een gedeelte door middel van het uitgeven van nieuwe aandelen worden gedaan.

Overbodig te zeggen dat de koers van Versatel daardoor verder kan stijgen omdat de nieuw aangesloten bedrijven een positieve Cash Flow moeten genereren.

De verhouding eigen/vreemd vermogen zou best 55/45 kunnen zijn waarmee ik al aangeef dat Versatel International in feite de mogelijkheid heeft om in Duitsland met € 122 miljoen vreemd vermogen en € 150 miljoen eigen vermogen de marktpositie verder te verstevigen.

Ik heb in deel 2 niet voor niets het Consolidatie-, Coöperatie- en Concentratieproces en de perspectieven voor Versatel aan de orde gesteld. Daarmee wilde ik aantonen dat er goede mogelijkheden liggen voor Versatel International c.q. Versatel Deutschland. Versatel bevindt zich inmiddels in fase 3.

Sneller dan verwacht heeft Versatel van het uitgeven van nieuwe aandelen gebruikt gemaakt.

Tijdens de Community Call van 1 december 2003 stelde ik de volgende vraag:

Vraag:
In deel 4 van perspectieven van Versatel Deutschland trek ik de volgende conclusie: “Versatel Deutschland kan een marktvergroting door middel van acquisities bereiken die zeker ook gebruik zou kunnen maken van vreemd kapitaal.
Die acquisities kunnen natuurlijk ook voor een gedeelte door middel van het uitgeven van nieuwe aandelen worden gedaan. Overbodig te zeggen dat de koers van Versatel daardoor verder kan stijgen omdat de nieuw aangesloten bedrijven een positieve cash flow moeten genereren. De verhouding eigen/vreemd vermogen zou best 55/45 kunnen zijn waarmee ik al aangeef dat Versatel International in feite de mogelijkheid heeft om in Duitsland met € 122 miljoen vreemd vermogen en € 150 miljoen eigen vermogen de marktpositie verder te verstevigen.”Graag zou ik hier een reactie op willen horen.

En wat stelde Mark Lazar toen ik hem de vraag stelde tijdens de Community Call: Versatel heeft 150 miljoen euro in kas. We hebben al eerder gezegd dat we van plan zijn een deel van dat geld te gebruiken voor mogelijke acquisities in de landen waar we actief zijn, waaronder Duitsland. Op het moment dat we serieus een acquisitie overwegen, is het mijn taak als CFO om altijd zorgvuldig te overwegen op welke wijze we dat het best kunnen financieren: met eigen kapitaal of vreemd kapitaal, alles wordt meegewogen en de beslissing moet uiteindelijk in het belang van het bedrijf en dus de aandeelhouders zijn.

De conclusie kan geen andere zijn dan dat Versatel in Duitsland verder uit zal breiden op korte termijn. Uit het feit dat men van een overname afzag in de regio Essen kan de conclusie worden getrokken dat Versatel niet tot elke prijs een bedrijf zal overnemen.

Zoals ik al aangaf in de perspectieven van Versatel Deutschland deel 2, waarin ik uitvoerig schreef over Het Consolidatie-, Coöperatie- en Concentratieproces en de perspectieven voor Versatel , onder punt 17:

Dat de liberalisering zich verder zal ontwikkelen geeft de concurrerende aanbieders in Duitsland de mogelijkheden om verder te groeien in omvang en winstgevendheid.Dat Versatel Deutschland daar een rol in zal vervullen is een understatement.

Welke bedrijven uiteindelijk onderdeel zullen vormen van Versatel Deutschland is natuurlijk nog onduidelijk. Ik verwijs een ieder naar De perspectieven van Versatel Deutschland deel 2 waarin ik uitgebreid ben ingegaan op een aantal bedrijven. Versatael zelf geeft aan met een aantal Duitse bedrijven in gesprek te zijn. Zonder echter namen te noemen.

11) Slotopmerkingen:

· Versatel denkt de komende jaren flink te kunnen doorgroeien. Het kabel- en telecombedrijf hoopt over zeven tot tien jaar in Nederland een marktaandeel te hebben van 10 procent. Dat is nu 2 procent. Voor Duitsland geldt een nagenoeg zelfde verhaal (Bron ANP 4 aug 2004)

· Wanneer het bedrijf met een nettowinst komt, blijft onduidelijk. In mei zei Lazar cryptisch: "Normaal gesproken maakt een bedrijf een nettowinst, als er enkele kwartalen achter elkaar een positieve kasstroom is. Versatel heeft momenteel een positieve kasstroom."Daar liet hij het ook woensdag bij. (BronANP 4 augustus 2004).

· Op de verhalen in de markt dat deze aan de vooravond staat van een grote concentratiebeweging, wilde topman Raj Raithatha niet ingaan. "We moeten gewoon deze tent runnen." Versatel zet zijn kaarten nu vooral in op Duitsland en Nederland. "We investeren daar, waar het geld het meeste opbrengt", aldus Lazar(Bron ANP 4 aug 2004)

· Tijdens de persconferentie op 4 augusuts 2004 liet bestuursvoorzitter Raj Raihatha doorschemeren dat Versatel geen gewoonte wil maken van een negatieve cashflow. Volgens hem werd de extra 'cashburn' in het tweede kwartaal veroorzaakt door meer druk op betalingen door debiteuren

· Over de eur 10 mln die geïnvesteerd wordt in de opwaardering van de netwerkcapaciteit stelt Versatel dat dit bedrag in de komende 12 tot 18 maanden wordt terugverdiend door besparingen

· Over acquisities zei Raihatha tijdens de persconferentie dat deze aantrekkelijk moeten zijn qua prijs en 'return on investment'. "We zijn in de regio Essen in gesprek geweest met een partij. Maar als we merken dat de overnamepremie te hoog is, kiezen we liever voor het alternatief van zelf bouwen in plaats van kopen."

· BerliKomm heeft 133 operationele Main Distribution Frames (MDFs, wijkcentrales) die gezamenlijk 95% van de Berlijnse markt bestrijken. De overname van BerliKomm zal Versatel’s totale hoeveelheid operationele MDFs in Duitsland op circa 700 brengen.

· Versatel kan eventueel de nog niet in het bezit zijnde aandelen van KomTel overnemen. Zie de door mij gestelde vraag tijdens de Community Call van 1 december 2003, die nu opnieuw actueel lijkt.

Vraag:
Uit diverse publicaties maak ik op dat Versatel Deutschland Holding GmbH inmiddels 92,5% van de aandelen van Komtel in handen heeft. Wanneer neemt men het resterende aandelenkapitaal over gezien het feit dat op 15 januari 2002 Versatel Deuitschland Holding GmbH 2% van de aandelen overneemt van Stadwerke Flensberg voor € 1,6 miljoen, waardoor Versatel de aankoop kan uitstellen voor de prijs van € 13,8 miljoen. De optie kan worden uitgeoefend tussen juni 1 en juli 15 in 2002,2003, 2004 of 2005.

Antwoord:
In juni 2002 heeft Versatel Deutschland Holding GmbH nog een additioneel belang van 10,5% gekocht in Komtel, waarmee het totale belang 92,5% werd. De call- en putoptie is hierbij komen te vervallen. Verder zijn er op dit moment geen concrete plannen om de rest van de aandelen Komtel te kopen.

· Wanneer we de kaspositie in ogenschouw nemen is de acquisitie van BerliKomm niet duur te noemen. De ratio EV/Ebitda (de marktkapitalisatie van de onderneming vermeerderd met rentedragende schulden en verminderd met de liquide middelen, gedeeld door de Ebitda) levert in dit geval een ‘multiple’ van 4,6 op. Dit verschilt nauwelijks van de multiple van Versatel zelf, die uitkomt op 4,5.

· Analisten van Fortis gaan er vanuit dat de Ebitda-marge vergroot kan worden door de integratie van BerliKomm in de Versatel organisatie. Er zou op jaarbasis meer dan € 5 miljoen bespaard kunnen worden.

· Mit der Berlikomm hat Versatel rund 34 000 Privatkunden in Berlin hinzugewonnen und damit einen Marktanteil von zwei Prozent erreicht. Andreas Heinze, Deutschland-Chef von Versatel, will die aktuelle Berlikomm Produktpallette mit den Versatel Produkten ergänzen. Er geht davon aus, dass schnelle Markterfolge erzielt werden und erwartet einen mittelfristigen Marktanteil von zehn Prozent. Unterstützt wird dieser Anspruch mit der Einführung des "Triple-Play". Im nächsten Jahr können sowohl End- als auch Geschäftskunden neben Telefon und Internet weitere Dienstleistungen wie Online-Spiele oder Videotelephonie bekommen. Die Telekom ist bisher der unangefochtene Marktführer in Berlin. Versatel will Heinze zufolge jedoch immer einen attraktiven Preisabstand zu seinen Wettbewerbern sicherstellen bron: http://www.digitalfernsehen.de/news/news_13765.html

· Niet alleen Deutsche Telecom is Wettbewerber in Berlijn maar ook Kabel Duitsland, dat net in Berlijn haar kabelnet klaar heeft voor telecommunicatiediensten, maar ook Tele Columbus en de Bosch Gruppe

· Versatel heeft besloten dat het € 30 mln extra zal investeren bovenop wat het oorspronkelijk had ingeschat voor de tweede helft van 2004

· Er bestaat geen enkele relatie tussen persberichten en de groei van zakelijke klanten zodat daar geen verkeerde conclusies over moeten worden getrokken

· Versatel blijft bij de door Versatel uitgesproken verwachtingen Omzet € 570-€ 590
Ebitda € 110-€ 120
Positieve kasstroom
EBITDA minus Capex € 10-20 alleen men investeert € 30 miljoen extra Raj Raithatha Ondanks dat onze beslissing om te investeren in de tweede helft van 2004 onze positieve vrije kasstroom op korte termijn beperkt, zijn we van mening dat deze investeringen op de lange termijn sneller cash zullen genereren. Het is duidelijk dat we investeren vanuit een positie van sterkte in onze markten om onze business verder te ontwikkelen en dat we niet alleen meer uitgeven aan onze bestaande business. We zijn van mening dat Versatel besluiten neemt met investeringsbronnen die op lange termijn waarde creëren en dit vormt een goed voorbeeld van deze strategie.”

· In de financiële verwachtingen voor 2004 zijn de resultaten van BerliKomm nog niet meegenomen. Verwachting is dat dit vanaf 4e Q 2004 kan.

· Hoe het intussen met de belastinglatentie gaat blijkt enkel uit de melding dat in het tweede kwartaal van 2004 het verlies in Nederland is afgeboekt van deze belastinglatentie en dat de belastinglatentie op 30 juni 2004 € 123,8 miljoen bedroeg.

· Het blijft de vraag of je als particuliere belegger blij moet zijn met een groot aandeelhouder als Talpa.

· Geduld lijkt voor de aandeelhouders op termijn te leiden tot een pracht rendement.

Slotconclusie: Uit de toename van de investeringen door Versatel spreekt vertrouwen voor de toekomst. Een ieder die kijkt naar de resultaten en de toename van de investeringen moet toch de conclusie trekken dat Versatel een gouden toekomst tegemoet gaat. De beurskoers blijft daarbij ver achter door een aantal oorzaken. De perspectieven voor Versatel in Duitsland zijn uitstekend te noemen en het streven van het management om in Duitsland het alternatief te zijn voor Deutsche Telecom is door de overname van BerliKomm een stap verder in de goede richting. Per slot van rekening heeft de Bondsrepubliek Duitland een bevolking die zo’n 5 keer groter is dan in Nederland en zal de Duitse markt meer mogelijkheden bieden voor Versatel.