We hebben 666 gasten online

19 september 2004 Isis en de perspectieven voor Versatel Deutschland

Gepost in Versatel

en 

logo

19 september 2004 Jo Swaen

Nu Versatel een obligatielening heeft uitgeschreven om o.a. de verdere expansie te kunnen uitvoeren heb ik nog eens goed gekeken naar datgene dat ik in de 4 delen van de Perspectieven voor Versatel Deutschland (www.blikopdewereld.nl onder columns te vinden) geschreven heb over de mogelijkheden.

Bij de overname van Berlikomm heb ik in een coulmn: Versatel en de groeimarkt in Duitsland zie 20 augustus 2004 Versatel en de groeimarkt in Duitsland nog eens duidelijk gemaakt dat de overname van Berlikomm past in de door mij beschreven perspectieven voor Versatel Deutschland.

Het wordt me steeds duidelijker dat hetgeen ik in mijn columns naar voren heb gebracht in de praktijk ook wordt uitgevoerd.

In een artikel van het Handelsblad van 7 Juli 2004

“Regionale Telefonanbieter bauen Netze aus” wordt uitvoerig ingegaan

op het feit dat deze regionale Telefonanbieter fors investeren in de uitbouw van hun diensten. Als voorbeeld worden genoemd Versatel en HanseNet.

Kleine regionale bedrijven zijn niet in staat deze investeringen op te brengen.

In mijn column van 23augustus 2004:

Het Consolidatie-, Coöperatie- en Concentratieproces van de Telecomsector in Duitsland ,

Site Blikopdewereld\columns\het_consolidatie.htm heb ik nogmaals duidelijk gemaakt dat dat proces zich versnelt voort zal zetten.

Al eerder heb ik proberen duidelijk te maken dat het aantrekken van vreemd vermogen voor Versatel een mogelijkheid biedt om acquisities in Duitsland te doen.

Uit het persbericht dat Versatel voor € 100 miljoen obligaties gaat uitgeven blijkt dat Mark Lazar het door hem gegeven antwoord, op een door mij geformuleerde vraag op een prima wijze invult.

Tijdens de Community Call van 1 december 2003 stelde ik de volgende vraag:

Vraag:
In deel 4 van perspectieven van Versatel Deutschland trek ik de volgende conclusie: “Versatel Deutschland kan een marktvergroting door middel van acquisities bereiken die zeker ook gebruik zou kunnen maken van vreemd kapitaal.
Die acquisities kunnen natuurlijk ook voor een gedeelte door middel van het uitgeven van nieuwe aandelen worden gedaan. Overbodig te zeggen dat de koers van Versatel daardoor verder kan stijgen omdat de nieuw aangesloten bedrijven een positieve cash flow moeten genereren. De verhouding eigen/vreemd vermogen zou best 55/45 kunnen zijn waarmee ik al aangeef dat Versatel International in feite de mogelijkheid heeft om in Duitsland met € 122 miljoen vreemd vermogen en € 150 miljoen eigen vermogen de marktpositie verder te verstevigen.”Graag zou ik hier een reactie op willen horen.

En wat stelde Mark Lazar toen ik hem de vraag stelde tijdens de Community Call: Versatel heeft 150 miljoen euro in kas. We hebben al eerder gezegd dat we van plan zijn een deel van dat geld te gebruiken voor mogelijke acquisities in de landen waar we actief zijn, waaronder Duitsland. Op het moment dat we serieus een acquisitie overwegen, is het mijn taak als CFO om altijd zorgvuldig te overwegen op welke wijze we dat het best kunnen financieren: met eigen kapitaal of vreemd kapitaal, alles wordt meegewogen en de beslissing moet uiteindelijk in het belang van het bedrijf en dus de aandeelhouders zijn

Het Financieel Dagblad van 18 september 2004 formuleerde de uitgifte van de obligatielening aldus:

afb 2

Die oorlogskas van € 200 miljoen leidt natuurlijk meteen naar speculaties welke bedrijven of bedrijf Versatel wel op het oog zou hebben.

Uit persberichten is op te maken dat Versatel met diverse parijen praat, maar daarover naar buiten toe geen mededelingen doet.

Dat betekent dat we moeten gissen welke kandidaten in aanmerking zouden kunnen komen.

In een eerder column van 15 juli 2004(Een tussentijdse vergelijking vergelijking Versatel en QSC heb ik al aangegeven onder punt 8:

“Opnieuw kijkend naar de resultaten zou QSC een pracht bedrijf kunnen zijn onder de Versatel vlag. Het heeft er alle schijn van dat de hogere koers t.o.v. de koers van Versatel een belemmering blijft vormen”.

Dat leidde ertoe dat ik nog maar eens gekeken heb naar de bedrijven die deelnemen in het regionet

regionet

En dan valt mijn oog op ISIS. Het is Arcor dat heeft aangegeven dat men, hoewel men inmiddels 100% van de aandelen van Isis in bezit heeft, Isis niet tot de kernactiviteiten rekent:

Persbericht 24-06-2004

Zu einem möglichen Verkauf von Arcor durch Vodafone sagte Stöber, "es besteht keine Hektik". Ein Verkauf oder ein Börsengang sei "eine Frage der Chance, aber nicht der Aktualität". Für Vodafone zählt die im Zuge der Mannesmann-Übernahme miterworbene Festnetzgesellschaft Arcor nicht zum Kerngeschäft

En dat nu zou voor Versatel wel eens een goede overnamekandidaat kunnen zijn

Gegevens van ISIS

Als we nu naar het grafische overzicht kijken blijkt dat ISIS beantwoord aan de eisen die Versatel bij overnames stelt.

isis3

isis4

isis5

Of aldus weergeven:

 

ISIS

Omzet

Omzet per jaar

Investe

Ring

glasnet

Verhuur glas-

vezelnet

Glas

Net

km

Ebitda

per jaar

Ebit

Per jaar

1998

 

23,8

     

(14,8)

(24,4)

1H 99

15,86

           

2H 99

24,57

40,4

153,53

 

800

(13,9

(28,7)

1H 00

26,1

   

9,9

     

2H 00

31,8

57,9

     

(1,8)

(22,5)

1H 01

38,0

   

19,0

900

   

2H 01

42,5

80,5

     

17,7

(6,1)

1H 02

       

1000

   

2H 02/3

 

83,0

     

25,2

(2,7)

1H 03

             

2H 03

 

101,6

   

1300

34,4

2,4

 

isis 6

Slotconclusie:

Dat Versatel in Duitsland verder door middel van Acquisities zal blijven groeien zal een ieder inmiddels wel duidelijk zijn.

Het blijft natuurlijk speculeren welke bedrijven zullen worden overgenomen door Versatel.

Maar uit het bovenstaande overzicht wordt duidelijk dat Vodafone Isis niet tot de kernactiviteiten rekent.

Kijken we naar de resultaten van Isis en naar de eisen die Versatel stelt bij het eventueel overnemen van bedrijven dan zou het een goede mogelijkheid voor Versatel kunnen zijn.

Zeker weten we het pas als Versatel opening van zaken geeft.

Per slot van rekening ben ik aangewezen op bronnen die openbaar zijn. En kan ik niet een zeer uitgebreid onderzoek instellen naar de boeken van Isis.

Versatel kan dat natuurlijk wel.

De tijd zal het leren.