We hebben 444 gasten online

3 november 2004 'Versatel van rood naar zwart'?

Gepost in Versatel

'Versatel van rood naar zwart'?

woensdag 3 november 2004 Jo Swaen

Een reflectie op de 3e kwartaalcijfers 2004

Versatel meldt dat een nieuwe huisstijl tegelijk met de naamswijziging van Zon naar Versatel zal worden doorgevoerd. Raithatha: "We worden nu te vaak verward met Vodafone, dus we veranderen de kleurstelling van wit op rood naar rood op zwart. Vanaf 1 januari 2005 zullen we die stijl gebruiken."

Was dat waarop de aandeelhouders van Versatel zaten te wachten?

Ik dacht eerst dat hij de bedrijfsresultaten bedoelde. Want wanneer wordt verlies(rood) naar winst(zwart) bekendgemaakt.

Laten we de vandaag bekendgemaakte gegevens nader bekijken.

Grafiek 1

afb 1

Grafiek 2

afb 2

Zoals grafiek 1 en grafiek 2 laat zien is zowel het operationeel resultaat als het netto verlies in het derde kwartaal van 2004 gestegen. Dat is toch niet wat verwacht werd. Algemeen zou de trend worden voortgezet van netto verlies naar netto winst.

Maar kijken we goed naar de gegevens dan blijkt dat ook het derde kwartaal van 2003 vergeleken met het tweede kwartaal 2003 een lichte toename laat zien van het netto verlies met € 0,4 miljoen.

Het derde kwartaal van 2004 laat een lichte toename zien van het netto verlies van € 0,3 miljoen ten opzichte van het tweede kwartaal 2004.

Dat kan dus liggen aan het zwakke derde kwartaal.

Alleen valt dan wel op dat in het derde kwartaal 2003 het operationele verlies van Versatel daalde van € 19,645,000 naar € 12,637,000 een verbetering met € 7,008,000 miljoen.

In het derde kwartaal van 2004 echter nam het operationele verlies echter toe van € 4,148,000 miljoen tot € 5,090,000 miljoen een stijging met € 0,942,000 miljoen.

En dat viel de analisten tegen want zij hadden een verlies van ongeveer € 2 miljoen voorzien. dat komt natuurlijk omdat men een voortzetting van de trend zag van - € 10,4 naar - € 7,3 naar - € 4,1 dus achtereenvolgens een verkleining van het verlies per kwartaal met € 3,1miljoen; € 3,2 miljoen naar de door hen verwachtte € 2 miljoen vermindering van het netto verlies.

Beleggers vragen zich nu echter af of dat een doorbreking van de trend betekent of dat hier sprake is van omstandigheden die dit veroorzaken.

Ik denk namelijk dat er speciale omstandigheden zijn die dat verklaren. Een verklaring ligt in de uitgaven van de Capex. Vergelijken we de stijging van de Capex in een grafiek met het netto verlies dan ziet dat er als volgt uit.

Grafiek 3

afb 3

Grafiek 3 laat duidelijk zien dat de Capex in het derde kwartaal van 2004 toenemen van € 25,3 miljoen naar € 32,1 miljoen. Dus bij een toename van het netto verlies met € 0,942 miljoen is er een toename te zien van de Capex met € 6,8 miljoen.

Hoezo zou het niet goed gaan met Versatel?

Kijken we naar het totale behaalde resultaat van Versatel sinds het 1 q 2003 en vergelijken we die gegevens met de Capex over dezelfde periode dan zien we het volgende resultaat. Het totale netto verlies van Versatel is dan - € 67,9 miljoen maar de Capex zijn in totaal € 170,9 miljoen. Met andere woorden men kiest duidelijk voor investeringen in het bedrijf.

Overzicht resultaten per land

Grafiek 4

afb 4

De omzet in Nederland is teruggelopen van het 2 q 2004 € 66,3 miljoen naar in het 3q 2004 € 66,1 miljoen, een daling met € 0,2 miljoen. Daar staat echter tegenover dat de Ebitda steeg met € 0,9 miljoen.

Grafiek 5

afb 5

De omzet in Duitsland is toegenomen met € 5,7 miljoen. Maar daar staat tegenover dat Berlikomm vanaf september is geconsolideerd en dat in de maand september Berlikomm aan omzet bijdroeg van zoals gemeld € 4 miljoen. Dat betekent dat de omzet in feite in Duitsland (zonder de omzet van Berlikomm) is toegenomen met € 1,7 miljoen. Een stijging van 2,478%. In de maand september bedroeg de omzet van Berlikomm € 4 miljoen en de bijdrage van de Ebitda was € 0,5 miljoen.

In totaal steeg de Ebita in Duitsland met € 0,892 waaruit kan worden opgemaakt dat de rest van Versatel Duitsland een stijging van de Ebitda behaalde van € 0,392 miljoen bij een stijging van de omzet met € 1,7 miljoen.

Vergelijken we tenslotte de gegevens van Nederland en Duitsland dan valt het volgende op:

1) De omzet in Nederland en Duitsland in het 3e kwartaal van 2004 was respectievelijk € 66,087 en € 65,598. Met andere woorden inmiddels praktisch gelijk. In het vierde kwartaal zal Duitsland in omzet Nederland overtreffen. De Gross Margin in Nederland was in het 3q 2004 = 37,965 en voor Duitsland = 34,281. Daar zit dus nog een toename in.

Kijken we naar de Ebitda in Nederland en vergelijken we die met die in Duitsland dan zijn ze respectievelijk € 17,781 en € 10,711. Een opdracht voor Versatel Duitsland om dat verschil te verkleinen.

Grafiek 6

afb 6

Klein maar fijn. België is zowel qua omzet als Gross Margin een 'kleine eend in de bijt'. Positief is echter dat bij een omzetstijging van € 0,5 miljoen er toch een Ebitda stijging werd behaald van € 1,5 miljoen. Een prima resultaat.

Afrondend:

 • Het viel me op dat in de update financiële verwachtingen 2004 voor BerliKomm voor 2004 een omzetverwachting wordt gegeven van € 15 miljoen . Er staat letterlijk "dit bedrag vertegenwoordigt vier maanden van consolidatie in onze financiële gegevens". Dat spoort toch niet met het feit dat men alleen al voor de maand september een omzet opvoert van € 4 miljoen. Met andere woorden: dit moet dan toch € 16 miljoen omzet zijn voor de vier maanden. Daar komt nog bij dat het laatste gedeelte van het jaar extra omzet meebrengt.

 • Terwijl in september BerliKomm een Ebitda behaalde van € 0,5 miljoen wordt nu aangekondigd dat in het laatste kwartaal van 2004, men uit gaat van een break even resultaat. Argument is dat dat komt door de rebrandingkosten en marketingkosten van BerliKomm in Versatel Berlin GmbH. Dat scheelt dus zo'n € 1,5 miljoen aan Ebitda voor het vierde kwartaal 2004.

 • Door de investeringen van ongeveer € 5 miljoen in BerliKomm stelt men de verwachte Free Cash Flow voor het vierde kwartaal niet naar boven bij.

 • Ebitda toename voor het vierde kwartaal in de orde van de toename van het derde kwartaal 2004. In het derde kwartaal was de Ebitda € 30,2 miljoen en de stijging ten opzichte van het tweede kwartaal € 2,9 miljoen. Een stijging met 10,62271% Eenvoudig gesteld in het vierde kwartaal gaat Versatel er van uit een Ebitda te behalen van ongeveer € 33,1miljoen. Passen we een percentueel zelfde groei toe dat komen we uit op een Ebitda toename van € 3,4 miljoen. In totaal in het vierde kwartaal een Ebitda van € 33,6 miljoen. Het verschil tussen beide berekeningen is wel € 0,5 miljoen.

 • Duitsland groeit steeds meer uit tot de belangrijkste markt voor Versatel. Maar daar heb ik al vaker in de Perspectieven voor Versatel Deutschland op gewezen.

 • Ik heb de financiële gegevens van vandaag goed nagekeken maar nergens wordt het resultaat per aandeel vermeld. In het persbericht van Betten staat te lezen dat het verlies per aandeel € 0,01 zou zijn. De vraag is alleen of de 52,9 miljoen nieuwe aandelen(15 miljoen voor aankoop belang Telco, 24 miljoen nieuwe aandelen voor aankoop BerliKomm en 13,9 miljoen aandelen door conversie) daarbij zijn geteld.

 • De uitgaven aan Capex door Versatel laten duidelijk zien dat Versatel duidelijk kiest voor winst op termijn. Men kan nu nog steeds het verlies in mindering brengen op de zogenaamde belastinglatentie. En het heeft er alle schijn van dat men daarom zo lang mogelijk het schrijven van zwarte cijfers uitstelt. (Zie pagina 3 persbericht)

 • De groei van het aantal DSL klanten bij Zon was zeer teleurstellend te noemen. Maar men voorspelt in het vierde kwartaal een toename!

 • Geen woord over eventuele overnames. Wel dat men twee jaar gewerkt heeft aan de BerliKomm deal.

 • Vraag blijft dus waar men de riante kaspositie aan gaat besteden. Wordt het uitbreiding in Duitsland? De tijd zal het leren.

 • Van Scarlet is niet veel meer vernomen. Maar het bedrijf zou naar de beurs gaan en de beurgang werd daarna uitgesteld. Ik heb er al eerder aandacht aan besteed maar Scarlet is groot in België en Versatel is daar echt te klein.

woensdag 3 november 2004 Jo Swaen