We hebben 527 gasten online

28 januari 2005 Waar zitten de valkuilen voor Versatel?

Gepost in Versatel

Waar zitten de valkuilen voor Versatel ?

n.a.v. vragen studenten bedrijfswetenschappen Vrije Universiteit

door Jo Swaen 28 januari 2005

Geachte Jo Swaen,

Met genoegen heb ik uw columns over Versatel gelezen op de website

BlikOpDeWereld.nl. U deponeert interessante stellingen, die het vaak ook nog bij het rechte eind hebben. Mijn complimenten daarvoor.

Aangezien u zoveel van Versatel af lijkt te weten en ook een duidelijke visie heeft op de strategie die het bedrijf moet volgen, zou ik u graag enkele vragen stellen over Versatel, en dan met name de manier waarop ze in Nederland met het Triple PaySysteem omgaan. In een paper over Versatel trachten ik en twee mede-studenten Bedrijfswetenschappen aan de Vrije Universiteit, namelijk mogelijke problemen bij de implementatie van het systeem te schetsen en doen we ook een poging oplossingen voor deze problemen te vinden.

Mijn vraag is dan ook eigenlijk: waar ziet u de valkuilen voor Versatel zitten? Het systeem klinkt natuurlijk prachtig, maar gezien het geringe aantal klanten dat men momenteel heeft, zal er veel moeten gebeuren, wil men het geheel kostendekkend maken.

Ik hoop snel van u te horen.

Met vriendelijke groeten,

Jaap van Nes

Open antwoord:

Beste Jaap van Nes,

Allereerst natuurlijk ben ik blij dat mijn columns over Versatel op de website met genoegen gelezen zijn.

En dat mijn columns met betrekking tot Versatel door de praktijk worden bevestigd.

Ten aanzien van de strategie waar naar gevraagd wordt het volgende:

1) Allereerst streeft Versatel er naar om in alle markten waar men actief is een marktaandeel te behalen van 10%.

2) Als mijn columns goed zijn gelezen is opgemerkt dat Versatel zowel in Nederland als in Duitsland een geduchte

concurrent is van de monopolisten.

3) Bij strategie van Versatel dient duidelijk verschil te worden gemaakt tussen de verschillende landen, waaruit niet de conclusie kan worden getrokken dat men een succesvolle strategie niet ook in alle landen waar men aanwezig is zou kunnen toepassen.

4) Kijken we naar Versatel in Duitsland dan zal de omzet in Duitsland door middel van verdere overnames toenemen en zal Duitsland uitgroeien tot de belangrijkste markt voor Versatel. (Waarom dat zo is heb ik al uitvoerig in een aantal columns uitgelegd).

Even los van de eventuele toepassing van Triple Play in Duitsland waarvan ik zeker ben dat ook daar door Versatel toe zal worden overgegaan.

De overname van BerliKomm toont duidelijk aan hoe goed Versatel zich in Duitsland ontwikkelt. Eventuele kandidaten voor overname in Duitsland zijn er genoeg maar Versatel hanteert daar criteria voor die een ieder bekend zijn. In die zin zijn ISIS en QSC zeker te noemen buiten andere.

5) Citaat:” Mijn vraag is dan ook eigenlijk: waar ziet u de valkuilen voor Versatel zitten? Het systeem klinkt natuurlijk prachtig, maar gezien het geringe aantal klanten dat men momenteel heeft, zal er veel moeten gebeuren, wil men het geheel kostendekkend maken.”.

Antwoord: De valkuilen voor Versatel met betrekking tot Triple Play wordt hier waarschijnlijk bedoeld?

Maar dat staat er eigenlijk niet. Wordt er de invoering van Triple Play in Nederland mee bedoeld dan is de vraagstelling duidelijker. Daar moet echter dus meteen worden opgemerkt dat Versatel natuurlijk meer is dat de invoering van Triple Play in Nederland zie b.v. onder punt 4.

6) Voordat ik probeer de vraag nader te beantwoorden lijkt het me goed om duidelijk te maken dat Versatel zelf pas op 2 maart 2005 duidelijkheid zal scheppen over de te volgen strategie. Zolang Versatel zelf niet meer duidelijkheid heeft verschaft blijft het extrapoleren wat nu precies de dan te schetsen strategie zal zijn. Extrapoleren is altijd een moeilijke zaak omdat alle ins en outs niet altijd bekend zijn. We gaan dus van vooronderstellingen uit die gebaseerd zijn op al wel bekende en naar buiten gebrachte berichten.

Een aantal zaken daarom bij elkaar gezet:

a) John de Mol heeft via zijn beleggingsmaatschappij Talpa inmiddels 42% verworven van de aandelen van Versatel.

b) Dezelfde John de Mol is druk doende via een aantal deelnemingen in bedrijven een nieuwe speler op de markt te zetten. Opgemerkt dient te worden dat hij daarvoor de handen nu vrij heeft gezien hij geen banden meer heeft met Telefonica of Endemol.

c) De nieuwe TV zender van Jon de Mol heeft de voetbalrechten voor 3 jaar gekocht van de eredivisie voetbal in Nederland en Versatel heeft de rechten verworven om 3 jaar lang uitzendingen te verzorgen van de voetbalwedstrijden en niet meer de NOS ( ik ga er van uit dat dit allemaal bekend is).

d) Versatel heeft aangekondigd dat men voor augustus 2005 de dekking van het netwerk in Nederland zal hebben opgevoerd van 70% naar 90% door het aantal geschikte centrales uit te breiden met apparatuur die dan op het Versatel netwerk worden aangesloten.

e) Versatel zal bij de invoering van Triple Play gebruik maken van de expertise van Samsung enSamsung ziet het project in Nederland als een pilot project voor invoering in Europa.

f) Versatel heeft voor Samsung gekozen omdat Samsung in Zuid Korea een en ander al in praktijk heeft gebracht. en het daar ook daadwerkelijk werkt. Korea staat in het gebruik aan de top in de wereld.

 

 

valkuil

g) Versatel zal eerst Triple Play invoeren in Nederland.

h) Ook voor Samsung is het een prestige project en men zal er alles voor doen om het te laten

slagen.

Zie onderstaand bericht

'Opwaardering Versatel-netwerk op tijd klaar '

25 januari 2005, 08:46 uur
AMSTERDAM (Dow Jones)--Het Koreaanse Samsung gaat binnenkort het communicatienetwerk van Versatel grootschalig opwaarderen om internet, telefonie en televisie in één pakket aan te kunnen bieden.

De opwaardering zal op tijd klaar zijn om in augustus Eredivisie-voetbalwedstrijden uit te kunnen zenden, zegt Frans Hulshof, directeur Samsung Benelux in het Financieele Dagblad.

Samsung laat 100 technici uit Korea overkomen om het netwerk de komende maanden aan te pakken. Samsung heeft in Zuid-Korea al een proefopstelling van de technologie die het voor Versatel gaat gebruiken, aldus Hulshof.

Versatel kocht vorig jaar de live-uitzendrechten voor de Eredivisie-wedstrijden. Het bedrijf heeft afspraken gemaakt met de Eredivisie die voorschrijven dat half augustus 90% van de Nederlandse huishoudens toegang moet kunnen krijgen tot het netwerk van Versatel.

 

i) Citaat: “Mijn vraag is dan ook eigenlijk: waar ziet u de valkuilen voor Versatel zitten?

Het systeem klinkt natuurlijk prachtig, maar gezien het geringe aantal klanten dat men momenteel heeft, zal er veel moeten gebeuren, wil men het geheel kostendekkend maken.” Als hier wordt bedoeld het Triple Play systeem dan neem ik aan dat ik nu duidelijk genoeg heb gemaakt dat de implementatie ervan geen probleem hoeft op te leveren

De opmerking: “maar gezien het aantal klanten dat men momenteel heeft, zal er veel moeten gebeuren, wil men het geheel kostendekkend maken”.

Met respect maar wat wordt er hier bedoeld met gezien het aantal klanten dat men heeft? Ik neem aan dat bedoeld wordt klanten die zich willen abonneren op een Triple Play abonnement? Wel het lijkt me duidelijk dat eerst door die klant geweten moet worden wat een Triple Play Abonnement kost. Daarbij komt dat door de ‘rebranding’ van Zon in Versatel het aantal klanten van Versatel niet omschreven kan worden op de manier zoals hier wordt gedaan. In feite zalhet aantal klanten van Versatel door Triple Play verder toenemen. De vraag waar het dus om draait is als ikhet juist interpreteer: Bij hoeveel abonnementen voor Triple Play zal Versatel een positief resultaat gaanbehalen?

b) Laat nu net over die vraag de laatste tijd ook door anderen zijn nagedacht.

Allereerst door een analist van Petercam:

Versatel - Petercam ziet in 2006 EBITDA-bijdrage triple play

AMSTERDAM (FD.nl/Betten) - Analist Thijs Berkelder van Petercam denkt dat Versatel in 2006 de eerste positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat voor amortisatie en afschrijvingen (EBITDA) van de lancering van 'triple play' (internet, telefonie en televisie) in Nederland kan bijschrijven, zo schrijft hij in een maandag uitgebracht rapport naar aanleiding van de koop van de Nederlandse live voetbalrechten door het telecombedrijf.

Introductiekosten zullen volgens Berkelder in 2005 het ebitDA drukken. Voor 2005 heeft hij de taxatie voor het ebitDA verlaagd met 20% naar euro 113 mln, 3% lager dan in 2004 en 23% onder consensus. Voor 2006 voorziet de analist een ebitDA van euro 171 mln, waarvan euro 10 mln bijdrage uit de introductie van 'triple play'.

De analist heeft het advies voor het aandeel verhoogd van add naar buy met een koersdoel van euro 2,50. Op Euronext Amsterdam won het aandeel maandag tot 5,2% en was daarmee de grootste procentuele stijger onder de AEX-fondsen.

'Wij adviseren korte termijn beleggers voorzichtig te opereren in het aandeel tot de publicatie van de resultaten over 2004 aangezien de markttaxaties voor 2005 momenteel nog niet inclusief de lanceringskosten voor triple play bevatten en het bedrijf via de guidance voor 2005 voor enige onrust kan zorgen', aldus Berkelder in het rapport.

Hij heeft de taxatie voor de omzet in 2005 met 2% verhoogd naar euro 710,9 mln, voor 2006 met 9% naar euro 841,4 mln en voor 2007 met 11% naar euro 937,2 mln. Berkelder ziet in 2006 voor het eerst nettowinst voor Versatel (EUR 9,9 mln).

Volgens Berkelder heeft Versatel 35.000 klanten nodig om de kosten voor het live voetbal (EUR 30,5 mln) per jaar er uit te krijgen, uitgaande van euro 75 per maand per klant. Daarnaast moet het bedrijf nog geld uitgeven aan productie en set-top boxes voor klanten financieren.

'Een ruwe schatting geeft ons het idee dat Versatel ongeveer 100.000 klanten moet bereiken (45% van de huidige CanalPlus kijkers) om het avontuur winstgevend te krijgen. Wij denken dat dit een redelijke doelstelling is in 2006 te bereiken. Hopelijk zal het al zo'n 65.000 nieuwe klanten voor eind 2005 bereiken', aldus de analist.

Hij verwacht dat Versatel in 2005 euro 13,4 mln omzet uit 'triple play' ontvangt, samen met euro 0,4 mln advertentie-inkomsten en euro 4,0 mln inkomen uit wederverkoop van de voetbalbeelden aan andere kanalen ofwel in totaal euro 17,8 mln. In 2006 zal dit volgens zijn taxaties toenemen tot euro 81 mln, gevolgd door euro 113,8 mln in
2007.

De analist gaat daarbij uit van een kostenniveau van euro 36 mln per jaar voor de licenties, euro 12 mln per jaar voor productiekosten, euro 2-3 mln aan installatiekosten en euro 21 mln (in 2006) voor advertenties en algemene kosten.

I) Ook de Rabobank kwam met een nadere analyse

Versatel doet een grote stap voorwaarts. De vooruitzichten zijn sterk verbeterd doordat de onderneming vervroegd met de ‘triple play’ (telefonie, internet, tv) in Nederland komt. Na een bezoek aan de onderneming en haar CFO Mark Lazar lopen wij vooruit op overtuigende plannen. Deze worden op 2 maart, samen met de jaarcijfers, wereldkundig gemaakt. Pas dan worden de nieuwe doelstellingen bekendgemaakt. Vooralsnog lijkt de markt niet overtuigd te zijn.

Argumenten:
· De markt prijst ten onrechte een risico in
· De vraag zal groot zijn
· Financieel beleid prudent en doordacht
· Waardering: extra groei nog niet ingeprijsd

De markt prijst ten onrechte een ‘uitrolrisico’ in
Tot augustus 2005 rest Versatel voldoende tijd om het netwerk uit te breiden, te moderniseren en geschikt te maken voor televisie. Wij denken dat de markt ten onrechte een ‘uitrolrisico’ inprijst. Daarvoor hebben wij de volgende redenen:
· Steun van Samsung: een stabiele technologiepartner met veel ervaring op het gebied van ‘TV via DSL’. Samsung heeft een speciaal team voor Versatel. Nederland is een Europese primeur voor Samsung, een prestigeproject.
· Samsung is hoofdzakelijk producent van consumentenelectronica en ziet het project als belangrijk afzetkanaal. Behalve de modem en de speciaal voor Versatel ontworpen set-top box kan het Koreaanse bedrijf ook telefoons en andere audiovisuele apparatuur aan de man brengen.
· De technologie werkt al in het Versatel hoofdkantoor. De uitrol vergt de nodige capaciteit (mensen), maar Samsung heeft op dit gebied een prima track record in bijvoorbeeld Zuid-Korea.


De vraag zal groot zijn
Versatel zal het product als ‘triple play’ in de markt zetten, met voetbal (naast kwaliteit en prijs) als trigger. De concurrentie bestaat primair uit de kabelbedrijven (UPC, Casema, Essent, etc.) en KPN/Digitenne. Op alle fronten kan Versatel naar onze verwachting de concurrentie aan:
· Prijs: minder dan de gecombineerde 90 euro per maand die je nu kwijt bent bij de bestaande aanbieders. Wij gaan uit van ongeveer 75 euro per maand.
· Kwaliteit triple play: het product is geen ‘plug-and-play’, wat op zichzelf jammer is. De keerzijde is dat er sowieso een monteur langskomt. Dit minimaliseert de kans op een niet-werkend product.
· Boeket: zo veel mogelijk zenders. De capaciteit is ruim voldoende. Wij verwachten veel meer zenders dan Digitenne aanbiedt (25). Ook waarschijnlijk zijn betaal-, thema- en internationale kanalen.
· Kwaliteit van het voetbal: samen met Talpa en RTL 5 zal een product worden aangeboden dat beter moet zijn dan wat Canal+ biedt. Sky Sports fungeert als benchmark.
· Beschikbare markt: door voetbal als extraatje (‘icing on the cake’) aan te bieden, mikt Versatel niet alleen op de huidige Canal+ abonnees (voor wie voetbal ‘must have’ is) maar ook op de 3.5 miljoen Studio Sport kijkers (‘nice to have’). Een flexibel pakket, met bijvoorbeeld alleen alle wedstrijden van FC Groningen, rechtvaardigt deze visie.
· Marketing: nog onbekend zijn boodschap en toon, maar wij gaan ervan uit dat Versatel een relatie zal leggen met zowel de kabel als met Digitenne. Immers, potentiele abonnees kunnen vanaf augustus zowel KPN als de kabel de deur uit doen: waar twee honden vechten om een been ‘. Versatel zal dankbaar gebruikmaken van de KPN-campagne voor Digitenne (‘het alternatief voor de kabel’), waardoor de consument leert dat TV niet alleen via de kabel te ontvangen is.


Financieel beleid prudent en doordacht
Wij gaan ervan uit dat Versatel op 2 maart geen waanzinnige targets a la de Spaanse collega Jazztel (omzet 2007 5x die over 2004) zal neerleggen. Wel voorziet CFO Mark Lazar een hogere groei. Wij hebben hiervoor de volgende argumenten:
· De huidige financiele positie (EUR 275 miljoen in kas) moet volgens de onderneming ruim voldoende zijn voor de huidige plannen. Er is momenteel geen emissie gepland (zoals door het Italiaanse FastWeb).
· Niet alle troeven worden tegelijk gespeeld. De vraag is tenslotte onzeker. Versatel begint daarom met een tamelijk kale set-top box, waar in een later stadium diensten aan toegevoegd zullen kunnen worden (zoals film-op-verzoek). Een nieuwe generatie set-top boxen zal mogelijkheden bieden voor meerdere TV’s, een geintegreerde modem, een geintegreerde digitale videorecorder, etc.).
· Eveneens in een later stadium wil Versatel de triple play uitbreiden tot ‘quadruple play’ door mobiele telefonie aan het pakket toe te voegen. Versatel belooft een in onze ogen echte ‘killer application’: een gecombineerd mobiel en draadloos toestel. Samsung heeft zo’n apparaat al in productie. Thuis wordt via WiFi (niet het batterijen vretende Bluetooth, zoals BT’s Bluephone) contact gelegd met het vaste netwerk, elders belt het toestel via het netwerk van de mobiele partner. Telfort is de huidige partner, maar mogelijk verschijnt Vodafone ten tonele, dat in het VK immers samenwerkt met BT in het project Bluephone.
· Versatel heeft de triple play in alle stilte ruim tevoren georkestreerd:
17 september: emissie convertible, EUR 125 miljoen.
3 november: aankondiging ‘triple play’, marketingcampagnes zijn opgeschort en worden begin 2005 hervat vanwege de naamswijziging Zon in Versatel.
21 november: Samsung laat uitlekken dat Versatel voor USD 340 miljoen apparatuur zal bestellen, door Versatel snel gecorrigeerd (het is een maximumbedrag: ‘pay as you grow’).
1 december: sponsoring Nederlands Elftal en bod op rechten Eredivisie voor live-voetbal ten behoeve van betaaltelevisie.
22 december: verwerving genoemde Eredivisierechten.
24 december: in januari gesprekken met John de Mol over samenwerking, een bod op de Belgische voetbalrechten en de rechten voor het EK en WK is mogelijk.


Waardering: extra groei nog niet ingeprijsd
Wij gaan ervan uit dat de huidige 215,000 abonnees van Canal+ binnen een paar jaar zullen overstappen, aangevuld met anderen tot ca. 300,000. Dat is nog altijd slechts een marktaandeel van nog geen 5%. Veronderstellen we dat dit allemaal volledig nieuwe klanten zijn, dan mag Versatel rekenen op een jaaromzet van 300,000 maal 12 maanden maal een tarief van grofweg EUR 75 per maand. Dat is totaal EUR 270 miljoen. De marktverwachting ligt op dit moment veel lager: de omzetschattingen voor 2007 zijn sinds de ‘triple play’ plannen van Versatel met slechts EUR 80 miljoen verhoogd. Dit correspondeert met 90,000 (volledig) nieuwe abonnees. Wij denken dan ook dat de marktconsensus na 2 maart, wanneer Versatel ‘guidance’ (doelstellingen) geeft, flink omhoog zal gaan. En dat zal zijn uitwerking op het aandeel niet missen.

Tenslotte is het misschien goed om ook nog eens even naar het buitenland te kijken

Als voorbeeld Italië:

Voetbal naar keuze kost op t.v. 2 of 3 euro in Italië

Italië staat aan de vooravond van een digitale revolutie.
Vanaf morgen is elke wedstrijd uit de serie A live voor 2 of 3 euro te zien via digitale televisie.
Daarmee is Italië het eerste land ter wereld dat deze mogelijkheid aanbiedt.

Veertig camera's zullen zaterdag de competitiewedstrijd in de Italiaanse serie A tussen Milaan en Livorno volgen. Alle handelingen van de spelers worden in beeld gebracht en over een tijdje kunnen de kijkers zelfs interactief de camerastandpunten bepalen..

"Een historische ommekeer"aldus Piersilvio Berlusconi, zoon van de Italiaanse premier en directeur van de televisiezender Mediaset, een van de twee aanbieders van voetbal op de digitale tv.

Fans die meteen dit weekend thuis op de eerste rij willen zitten, moeten een decoder van 120 euro kopen. ze kunnen het tv signaal via de oude antenne op het dak binnenhalen. Bij een elektronicazaak kunnen ze een bepaalde kaart kopen die in de decoder past.

Inmiddels hebben 900000 italianen een decoder. Hoeveel pre-paid kaarten zijn verkocht is nog onbekend.

Volgens de voorspellingen zou dit systeem in 2007 5,5 miljoen voetballiefhebbers aan de buis kluisteren. Sky, dat tot nu toe het monopolie had op betaaltelevisie in Italië, heeft drie miljoen abonnees.

De voetbalbond hoopt dat de innovatie jaarlijks 10 procent meer aan tv-rechten gaat opleveren. Nu ontvangen de Italiaanse clubs circa 500 miljoen euro voor betaaltelevisie via schotel, internet en het digitale signaal, en ruim 60 miljoen voor de samenvattingen die de staatstelevisie uitzend.

Behalve Mediaset biedt ook Telecom Italia via televisiezender La 7 'pay per view'aan. Bij La 7 betaalt de kijkervooralsnog 2 euro per wedstrijd en bij Meddiaset drie euro. La 7 betaalde de kleine clubs tussen de een á twee miljoen euro voor de uitzendrechten tot 2007.
Medisset mikt vooral op de grote clubs en maakte 32 miljoen over aan Juventus en 27 miljoen aan zowel Inter als Milaan. Roma kreeg 22 miljoen.

De ontwikkeling heeft tot grote spanningen geleid tussen de voetbalclubs en de voorzitter van de bond voor profclubs, Adriano Galliani. De clubs willen dat Galliani zich inzet voor een eerlijker verdeling van de inkomsten uit de televisierechten. Maar als vice-voorzitter van AC-Milaan voelt Galliani daar weinig voor. Andere bron van zorg is dat de gerieflijke digitale televisie de kijkers uit de stadions gaat weghouden. Nu al hebben veel clubs problemen om de stadions halfvol te krijgen.

Wel aan de hand van dit voorbeeld kan een ieder zien wat de mogelijkheden zijn voor Versatel in Nederland.

Ik hoop dat ik met dit antwoord in ieder geval jullie wat duidelijkheid heb kunnen geven. Het lijkt me wel goed dat als jullie de mogelijkheden van Versatel bekijken de vraagstelling wel duidelijker geformuleerd moet worden. Ik neem aan dat jullie het bedoeld hebben zoals ik het geinterpreteerd heb.

Ik ben er van overtuigd dat Versatel op 2 maart met een strategie zal komen waarbij Versatel een toekomst zal schetsen die Versatel zal waarmaken.

Nogmaals naast triple Play in Nederland zal Duitsland voor Versatel zeer belangrijk zijn en blijven.

Succes met jullie studie.

Jo Swaen