We hebben 390 gasten online

2 maart 2005 Versatel 'Corporate Flexability

Gepost in Versatel

De 4e kwartaal en jaarresultaten 2004

2 maart 2005 Jo Swaen

Inleiding

Resultaten Versatel totaal

Vergelijking netto resultaat met de Capex

Resultaten per land; Duitsland, Nederland en België.

Resultaatvergelijking Versatel Duitsland en Hansenet

Versatel en de vooruitzichten voor 2005

Inleiding:

Met grote verwachtingen werden de 4e kwartaal resultaten en jaarresultaat over 2004 tegemoet gezien. Dze verwachtingen zin niet gelogenstraft. Voor het 28e opeenvolgende kwartaal realiseerde Versatel een opeenvolgende omzetgroei.

Tevens werden de door Versatel uitgesproken verwachtingen volledig gehaald. Verder behaalde Versatel in het vierde kwartaal een ebitda van € 35,2 miljoen, en stijging met 16,7% vergeleken met de € 30,2 miljoen van het 3q 2004.

Opmerkelijk is ook de stijging van de investeringen. deze namen toe van € 32,1miljoen tot € 53,6 miljoen in het in het 4e q van 2004. Een stijging met € 21,5 miljoen.

Op 8 maart 2004 schreef ik al in mijn column QSC en de perspectieven voor Versatel Deutschland: "Het moet dan ook mogelijk zijn voor Versatel om een omzet te behalen van meer dan € 600 miljoen in 2004'. Het werd € 600.7 miljoen

Resultaten Versatel totaal

VERSA -

TEL

OMZET

NETTO

INKOM

NETTO

GROSS

MARG

EBIT

DA

PROFIT

CA

PEX

P/A

1Q 2002

68

43

46

(4)

 

17,2

 

2Q 2002

70

47

47

3

 

18,6

 

3Q 2002

73

52

47

8,8

(72,2)

13,9

 

4Q 2002

83

58

52

11

(22)

19,8

(0,67)

1Q 2003

87

63

52,5

28,1

1(18,3)

17,8

(0,01)

2Q 2003

120

86

54

17

(11,5)

20,7

(0,03

3Q 2003

122,9

89

53,8

20,5

(11,9)

21,8

(0,03)

4Q 2003

132,2

70,658

53,5

25,0

(10,4)

28,8

(0,02)

1Q 2004

135,5

72,236

53,3

25,4

(7,3)

24,4

(0,02)

2Q 2004

144,0

75,888

52,7

27,3

(4,1)

25,3

(0,01)

3Q 2004

150,0

77,85

51,9

30,2

(4,4)

32,1

(0,01)

4Q 2004

171,2

92,276

53,9

35,2

(8,6)

53,6

(0,05)

Vergelijking nettoresultaat met de Capex

En natuurlijk worden er weer opmerkingen gemaakt in de trand van:' 'Ze maken opnieuw geen winst' of 'Wanneer maakt Versatel eindelijk is winst. Tsja, voor de insiders is de strategie van Versatel duidelijk. Investeren en gebruik maken van de belastinglatentie.

Versatel behaalde in 2002 en 2003 samen een netto verlies van € 76,5 miljoen. Maar daar tegenover staat een bedrag aan investeringen van € 224,50. Ik heb het grafisch in grafiek 1 als volgt weergegeven

Grafiek 1

graf 1

Resultaten per land

Gegevens per kwartaal Versatel Duitsland

Versatel

Duitsland

Netto omzet

Gross

Margin

GM%

EBITDA

1Q 2002

18,274

7,815

42,8

(1,961)

2Q 2002

18,920

9,185

48,5

(279)

3Q 2002

18,805

8,760

46,6

(758)

4Q 2002

21,633

10,638

49,2

671

1Q 2003

23,337

11,619

49,8

2,422

2Q 2003

53,725

26,214

48,8

4,955

3Q 2003

54,888

26,652

48,6

5,506

4Q 2003

57,683

28,790

49,9

8,280

1Q 2004

58,511

28,671

49,0

8,626

2Q 2004

62,935

31,383

49,9

10,219

3Q 2004

68,598

34,281

50,0

10,711

4Q 2004

83,696

45,012

53,8

13,969

# Zonder Tesion en Competel (omzet 27,0) 26,

Gegevens per kwartaal Versatel Nederland

Versatel

Nederland

Netto omzet

Gross

Margin

GM%

EBITDA

1Q 2002

38,753

20,467

52,8

(405)

2Q 2002

40,941

22,996

56,2

2,384

3Q 2002

42,950

25,422

59,2

6,255

4Q 2002

49,074

28,465

58,0

11,804

1Q 2003

51,296

30,133

58,7

10,228

2Q 2003

53,954

34,674

64,3

11,950

3Q 2003

57,287

35,581

62,1

14,967

4Q 2003

62,912

38,032

60,5

16,934

1Q 2004

63,608

38,999

61,3

17,371

2Q 2004

66,308

39,234

59,2

16,907

3Q 2004

66,087

37,965

57,4

17,781

4Q 2004

70,925

40,894

57,7

20,444

Gegevens per kwartaal Versatel België

Versatel

Nederland

Netto omzet

Gross

Margin

GM%

EBITDA

1Q 2002

10,448

2,911

27,9

(1,305)

2Q 2002

10,586

3,624

34,2

(223)

3Q 2002

11,299

3,7162

32,9

641

4Q 2002

12,717

4,371

34,4

798

1Q 2003

12,430

3,993

32,1

487

2Q 2003

12,352

4,023

32,6

810

3Q 2003

10,692

3,831

35,8

(18)

4Q 2003

11,583

3,836

33,1

(1,453)

1Q 2004

13,360

4,566

34,2

(604)

2Q 2004

14,797

5,268

35,6

164

3Q 2004

15,289

5,657

37

1,675

4Q 2004

16,565

6,366

38,4

790

Grafiek 2

versa

Voor het eerst is de omzet van Duitsland de omzet van Nederland gepasseerd

Grafiek 3

versa

In het vierde kwartaal was de gross margin in absolute zin in Duitsland voor het eerst hoger dan in Nederland. respectievelijk € 45,102 en € 40,894. Kijken we echter naar het % Gros Margin over de omzet (Zie grafiek 4) dan is het % in Nederland in het 4e kwartaal 57,7 voor Nederland en 53,8 voor Duitsland. Ik heb er al eerder op gewezen dat de marges in Duitsland richting die van Nederland zouden kunen gaan. Mooi om te zien dat het vierde kwartaal van 2003 nog een marge werd behaald van 49,9% in Duitsland en dat dat inmiddels is opgelopen tot 53,8%.

 

Grafiek 4

versa

 

Resultaatvergelijking Versatel Duitsland en Hansenet

Grafiek 5

graf verg

Grafiek 6

versa

Omdat er geruchten gingen dat er weillicht sprake was van een grote deal tussen Telecom Italia en Versatel waarbij Hansenet in de Versatelfamilie zou worden opgenomen in ruil voor een belang van Telecom Italia in Versatel heb ik deze twee bedrijven even naast elkaar gelegd. Bij een omzet in 2004 van € 161,2 miljoen behaalde Hansenet een ebitda van € 35 miljoen en Versatel Deutschland in 2004 een omzet van € 273,74 en een ebitda van € 43,525 miljoen.

 

Versatel en de vooruitzichten voor 2005

Ik kijk even vooral naar Duitsland. In alle euforie over de ontwikkelingen in Nederland is het toch een feit dat vooral Duitsland voor Versatel een fantastische markt is. Om met CFO Mark L azar te spreken: ' Maar wij hebben ons eigen netwerk'

Hoewel er niets is bekend gemaakt oer eventuele overnames in Duitsland werd tijdens de presentatie door Lazar duideijk gesteld dat als een bedrijf voldoet aan de eisen van Versatel(een ieder weet inmiddels wel wat daar onder wordt verstaan) men dan niet zal aarzelen. 'We allways open for financial flexability'. Men zal dus niet aarzelen om via aandelen het belang in Versatel op te nemen. Dat kan zeer lucratief zijn kijk maar naar het voorbeeld van BerliKomm. Maar dat ging voor een koers per aandeel van € 1,39. Tegen die koers zal dat niet meer kunnen natuurlijk. Kandidaten in Duitsland zijn er genoeg. Ik heb over een aantal al eerder mijn licht laten schijnen.

Dan Nederland.

Verheugend is het natuurlijk dat de gross margin in Nederland va 57,4 naar 57,7. Noem mij eens een bedrijf die dat haalt. In Nederland wordt fors geinvesteerd in triple play. de kost gaat voor de baat uit. Om exact aan te kunnen geven wat daarvan de gevolgen zijn is nog te vroeg. Maar 100,000 aansluitingen moet haalbaar zijn.

Ronduit flauw te noemen is natuurlijk het feit dat Dow Joner nieuwsdienst in het persbericht 'Versatel investeert fors in 'triple-play' een en ander als volgt meent te moeten voorstellen: citaat:

'Bij de presentatie van de vorige jaarcijfers, in maart 2004, stelde het management dat 2004 een mijlpaal zou zijn, omdat het over het gehele jaar een positieve kasstroom verwacht te behalen, te beginnen in het eerste kwartaal. En dan vervolgt men:"die hoop liet men varen nadat besloten werd 'triple-play- diensten'uit te gaan rollen'

Dat nu noem ik tendentieuze berichtgeving. Men liet de hoop helemaal niet varen. Men maakte nu net gebruik van het bereiken van de positieve kasstroom om de nieuwe mogelijkheden van 'triple play' als eerste in Nederland in praktijk te gaan brengen.

Dat noem ik Corporate flexability en is dat niet net wat we in Nederland nodig hebben. Durf enthousiasme om de nieuwe technieken daadwerkelijk toe te passen. Wie niet waagt die niet wint. Daarbij komt dat Versatel geen arbeidsplaatsen vernietigt maar juist schept en miljoenen investeert in een nieuwe manier van corporated flexability. Stilstand is achteruitgang

Dat dan afdoen als dat Versatel de hoop liet varen geeft goed aan dat de heren van Dow Joner Nieuwsdienst absoluut geen kaas hebben gegeten van de materie.

Tenslotte nog iets over de koersontwikkeling van het aandeel Versatel. In mijn column:

Vergelijk Versatel Deutschland en QSC en de koersontwikkeling van beide bedrijven van 14 december 2004 stelde ik het volgende:

Kijken we dan naar de koersontwikkeling van QSC en de vrij verhandelbaarheid dan zou de koers van Versatel minstens de koers van QSC moeten zijn. Maar gezien het feit dat Versatel Duitsland een veel betere ebitda heeft is een hogere koers eigenlijk voor de hand liggend. Daarbij speelt ook mee dat ik verwacht dat Versatel in Duitsland ISIS over zal nemen en wellicht nog een andere speler. Van belang daarbij is dat daarvoor nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven. Tel daarbij de uitrol van triple play (fijn die belastinglatentie) zowel in Nederland als in Duitsland tsja wat is dan een te verwachten koers. En wellicht nog een overname in Nederland? Kortom een koers van € 3,70 á € 4,00 is binnen handbereik.

Die combinatie van factoren zal er zeker toe kunnen leiden dat hetgeen ik toen voorzag ook werkelijkheid wordt. De ontwikkeling die Versatel is ingeslagen mag dan op korte termijn geen netto winst opleveren maar de grote investeringen die Versatel zich nu getroost, om een leidende positie in die landen in te nemen waar de monopolisten tot voor kort de dienst uit maakten, geeft aan dat Versatel in Duitsland en Nederland goed op weg is het DT en KPN zeer lastig te maken. De presentatie van KPN op 1 maart laat goed zien hoe men door de plannen van Versatel wakker wordt geschud.