We hebben 152 gasten online

7 maart 2005 Versatel en de marktgroei in Duitsland Deel 2

Gepost in Versatel

7 maart 2005 drs.J.W.Swaen

Inleiding

Versatel en de Marktgroei in Duitsland

Tropolys

Vergelijking resultaten Tropolys / Versatel Duitsland

Afrondend

Inleiding:

Veel mensen houden zich bezig met de invoering van triple play in Nederland en vergeten echt de ontwikkeling van de markt in Duitsland.

Een bericht in de pers dat BerliKomm eind maart 70,000 nieuwe aansluitingen hoopt te hebben gerealiseerd maakt duidelijk dat het aantal aansluitingen in een half jaar verdubbeld is. Sinds oktober 2004 heeft BerliKomm een omzet gedraaid van € 16,9 miljoen en een positief bedrijfsresultaat behaald van € 1,4 miljoen. (4q 2004)

In 3 november 2004 'Versatel van rood naar zwart'?

 op de 3e kwartaalcijfers 2004 van 3 november 2004 onder punt 1 wees ik er al op dat Versatel uitging van een omzet van € 16 miljoen voor de laatste vier maanden van 2004. En "Terwijl in september BerliKomm een Ebitda behaalde van € 0,5 miljoen wordt nu aangekondigd dat in het laatste kwartaal van 2004, men uit gaat van een break even resultaat. Argument is dat dat komt door de rebrandingkosten en marketingkosten van BerliKomm in Versatel Berlin GmbH. Dat scheelt dus zo'n € 1,5 miljoen aan Ebitda voor het vierde kwartaal 2004".

Inmiddels weten we dus dat er een positief bedrijfsresultaat van € 1,4 miljoen werd behaald. Kortom de zaken gaan cresendo. Dat mag ook blijken uit de stijging van het aantal arbeidsplaatsen van de gegarandeerde 150 naar 220. De stad Berlijn kan zeer tevreden zijn. Een toename van arbeidsplaatsen en een goede stijging van de koers van de aandelen die men verkreeg.

En dan blijkt Versatel ineens een 'DSL-Kooperationsvertrag' te hebben gesloten met Celox waardoor voor Versatel 36 regionale Wirtschafts centra worden ontsloten. Beide bedrijven gebruiken elkaars netwerk. Andreas Heinze ; "door deze samenwerking met Celox vergroot Versatel de DSL-beschikbaarheid ook buiten de grote stedelijke centra.

Dat is dus ook een manier om de gestelde doeleinden te bereiken tegen veel minder kosten.

Versatel en marktgroei in Duitsland

Uit alles blijkt dat de autonome groei van Versatel in Duitsland prima verloopt. Zo zeer zelfs dat In het vierde kwartaal de gross margin in absolute zin in Duitsland voor het eerst hoger was dan in Nederland. respectievelijk € 45,102 en € 40,894.

Echter Versatel zal ook gebruik maken van overnames om de gestelde doelen te bereiken. Overnames zullen bijdragen aan een positief bedrijfsresultaat anders neemt Versatel die bedrijven echt niet over.

Maar het blijft erg stil in Versatel land met betrekking tot eventuele overnames in Duitsland.

In eerder verband heb ik er al op gewezen dat o.a ISIS beantwoord aan de normen die Versatel hanteert. Maar er is nog een ander bedrijf dat daarvoor misschien wel meer in aanmerking komt en dat is Tropolys. Al eerder ben ik nader op dat bedrijf ingegaan in de serie

22 november 2003 De perspectieven van Versatel Duitsland Deel 2

Er is nu alle reden om nog eens naar Tropolys te kijken.

Tropolys

Er is wel het en en ander veranderd met betrekking tot Troplys o.a de eigendomsverhoudingen.

In maart 2004 nemen Apax en de kommunale Gesellschafter de meerderheid van de aandelen over van het Finse TK concern Elisa.

afb 1

kommunale Gesellschafter sind die früheren Gesellschafter der cne und telebel

Apax Europe IV

Apax Partners Co., Investment Adviser von Apax Europe IV, ist eines der weltgrößten und erfahrensten Venture-Capital-Unternehmen mit hochentwickelten Dienstleistungen und einem Schwerpunkt im internationalen Telekommunikationsmarkt.

Het aantal medewerkers van Tropolys wordt opgegeven als ca. 400. Verder heeft Tropolys een netwerk van 11,000 km.

Echt interessant wordt het als we kijken naar de activiteiten van Tropolys

 
tropolys

Wat meteen opvalt is dat Tropolys vooral goed gepositioneerd is de Deelstaten Saksen en Thuringen en dat juist daar Versatel van zou kunnen profiteren.

afb 3

Alle reden dus om eens naar de resultaten van Tropolys te kijken. Daarbij deed zich de moeilijkheid voor dat er o.a. jaarverslagen moesten worden doorgenomen van de voormalige grootaandeelhouder. Niet alles heb ik kunnen achterhalen maar toch genoeg om een goed beeld te krijgen.

Resultaten Tropolys / Versatel Duitsland

Tropolys

Omzet

Ebitda

 

Omzet

Ebitda

1Q 02

27,00

   

18,274

(1,961)

2Q 02

28,5

   

18,920

(279)

3Q 02

31,0

   

18,895

(758)

4Q 02

32,00

   

21,633

671

2002

105

(17,8)

 

77,722

(2,327)

1Q 03

32,4

0,4

 

23,337

2,422

2Q 03

34,1

   

53,725

4,955

3Q 03

     

54,888

5,506

4Q 03

     

57,683

8,280

2003

134

7,7

 

189,63

21,163

1Q 04

32,1

4,47

 

58,511

8,626

2Q 04

32,3

4,03

 

62,935

10,219

3Q 04

33,4

3,8

 

68,598

10,711

4Q 04

34,2

7,5

 

83,696

13,969

2004

132

19,8

 

273,74

43,525

Afrondend:

1) Tropolys is werkzaam in deelstaten die voor Versatel van groot belang zijn. Kijk maar naar dit kaartje

AFB

2) De resultaten bij Tropolys zijn zichtbaar verbeterd onder de nieuwe aandeelhouders

3) De teruggang van de Ebitda in 3q 2004 van Tropolys kwam o.a door extra marketinginspanningen

4)Tropolys zou in Versatel een goede partner voor de toekomst hebben

5) Versatel is in staat om de bruto marges van Tropolys te verbeteren

6) Door de overname van Tropolys zou de omzet van Versatel Duitsland in 2005 richting de € 500 miljoen kunnen stijgen

7) Net als bij BerliKomm kan de overname door middel van de uitgifte van aandelen plaatsvinden.

8) Tropolys is een bovenregionale carrier en dat maakt het nog meer interessant met het netwerk van 11,000 km van Tropolys

07-03-2005 drs.J.W.Swaen