We hebben 226 gasten online

4 mei 2005 Versatel "Groei in Business kan alleen ontstaan door investeringen"

Gepost in Versatel

reflectie op jaarverslag 2004 en 1e kwartaalresultaten 2005

4 mei 2005 Jo Swaen

1) Resultaten Versatel per kwartaal sinds 1q 2002

2) Resultaten uitgesplitst naar land

3) Ontwikkeling netto verlies tegenover Capex

4) Kwamen verwachtingen analisten uit? Een eye-opener

5) Kanttekeningen bij de ontwikkeling van de Ebitda

6) Belangrijkste opmerkingen CEO’s Overview 29 april 2005

7) En hoe staat het met de NOL ( Nett Operating Loss)?

8) Afrondende conclusies

1) Resultaten Versatel per kwartaal sinds 1q 2002

VERSA

OMZET

INKOM

GROSS

EBITDA

PROFIT

CAPEX

P/

TEL

NETTO

NETTO

MARG%

   

1Q 2002

68

43

46

-4

 

17,2

 

2Q 2002

70

47

47

3

 

18,6

 

3Q 2002

73

52

47

8,8

-72,2

13,9

 

4Q 2002

83

58

52

11

-22

19,8

-0,67

1Q 2003

87

63

52,5

28,1

1(18,3)

17,8

-0,01

2Q 2003

120

86

54

17

-11,5

20,7

-0,03

3Q 2003

122,9

89

53,8

20,5

-11,9

21,8

-0,03

4Q 2003

132,2

70,658

53,5

25

-10,4

28,8

-0,02

1Q 2004

135,5

72,236

53,3

25,4

-7,3

24,4

-0,02

2Q 2004

144

75,888

52,7

27,3

-4,1

25,3

-0,01

3Q 2004

150

77,85

51,9

30,2

-4,4

32,1

-0,01

4Q 2004

171,2

92,276

53,9

35,2

-8,3

53,6

-0,05

1Q 2005

177,5

98,802

55,6

38,2

-2,5

61,7

0

In grafiek weergegeven:

grafiek 1

grafiek 1

2) Resultaten uitgesplitst naar land

Gegevens per kwartaal Versatel Duitsland

Versatel

Netto omzet

Gross

GM%

adjusted

Duitsland

Margin

EBITDA

Ebitda

1Q 2002

18,274

7,815

42,8

-1,961

2Q 2002

18,92

9,185

48,5

-279

3Q 2002

18,805

8,76

46,6

-758

4Q 2002

21,633

10,638

49,2

671

1Q 2003

23,337

11,619

49,8

2,422

2Q 2003

53,725

26,214

48,8

4,955

3Q 2003

54,888

26,652

48,6

5,506

4Q 2003

57,683

28,79

49,9

8,28

1Q 2004

58,511

28,671

49

8,626

2Q 2004

62,935

31,383

49,9

10,219

3Q 2004

68,598

34,281

50

10,711

4Q 2004

83,696

45,012

53,8

13,969

1Q 2005

88,192

49,245

55,8

18,069

Gegevens per kwartaal Versatel Nederland

Versatel

Netto omzet

Gross

GM%

adjusted

Nederland

Margin

EBITDA

Ebitda

1Q 2002

38,753

20,467

52,8

-405

2Q 2002

40,941

22,996

56,2

2,384

3Q 2002

42,95

25,422

59,2

6,255

4Q 2002

49,074

28,465

58

11,804

1Q 2003

51,296

30,133

58,7

10,228

2Q 2003

53,954

34,674

64,3

11,95

3Q 2003

57,287

35,581

62,1

14,967

4Q 2003

62,912

38,032

60,5

16,934

1Q 2004

63,608

38,999

61,3

17,371

2Q 2004

66,308

39,234

59,2

16,907

3Q 2004

66,087

37,965

57,4

17,781

4Q 2004

70,925

40,894

57,7

20,444

1Q 2005

71,81

42,712

59,5

18,297

Gegevens per kwartaal Versatel België

Versatel

Netto omzet

Gross

GM%

adjusted

Nederland

Margin

EBITDA

Ebitda

1Q 2002

10,448

2,911

27,9

-1,305

2Q 2002

10,586

3,624

34,2

-223

3Q 2002

11,299

3,7162

32,9

641

4Q 2002

12,717

4,371

34,4

798

1Q 2003

12,43

3,993

32,1

487

2Q 2003

12,352

4,023

32,6

810

3Q 2003

10,692

3,831

35,8

-18

4Q 2003

11,583

3,836

33,1

-1,453

1Q 2004

13,36

4,566

34,2

-604

2Q 2004

14,797

5,268

35,6

164

3Q 2004

15,289

5,657

37

1,675

4Q 2004

16,565

6,366

38,4

790

1Q 2005

17,543

6,845

39

1,821

Omzetontwikkeling weergegeven in grafiek 2

grafiek 2

grafiek 2

Ontwikkeling % Gross Margin in Nederland Duitsland en België in grafiek 3

Grafiek 3

grafiek 3

Ontwikkeling Gross Margin Duitsland Nederland en België in grafiek 4

grafiek 4

afbeelding 3

3) Ontwikkeling netto verlies/winst tegenover Capex in grafiek 5

grafiek 5

grafiek 4

4) Kwamen verwachtingen analisten uit?

Analisten zien resultaten van Versatel fors stijgen

Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - Datacommunicatiebedrijf Versatel zal over het eerste kwartaal van het boekjaar 2005 naar verwachting een resultaat voor rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie goodwill (EBITDA) melden van EUR 32 miljoen, 26% meer dan EUR 25,4 miljoen over dezelfde periode in 2004. Dat blijkt uit de Betten Beursmedia News-consensus, opgemaakt uit vier taxaties die varieren van EUR 30-35 miljoen. Versatel rapporteert de kwartaalcijfers woensdag

De analisten taxeren gemiddeld de omzet voor het eerste kwartaal van 2005 op EUR 174 miljoen. De omzet kwam over dezelfde periode een jaar eerder uit op EUR 135,5 miljoen. De range lag hier relatief dicht bijeen, van EUR 171-177 miljoen. Onder de streep ziet de markt een nettoverlies van EUR 9 miljoen in de periode, tegen EUR 7,3 miljoen verlies een jaar eerder.

Ik heb het eens even bij elkaar gezet en heb daarbij gekeken naar Betten(analisten) Victor Bareno van SNS Securities, Reuters en de uiteindelijke resultaten

 

SNS Securities

Reuters

Analisten

Werkelijkheid

Ebitda

32,6

33,3

32

38,2

Omzet

175,2

173,5

174

177,5

Netto verlies

10,9

8,8

9

2,5

Capex

48

   

61,7

Omzet Duitsland

85,9

   

88,192

Free Cash Flow

- 15

   

-23,5

Uit dit overzicht blijkt duidelijk dat de analisten ten aanzien van de ontwikkeling van het netto verlies, ebitda en omzetontwikkeling zowel als de Capex blijkbaar ook niet in staat zijn om de ontwikkelingen goed in te schatten.

Dat lijkt er toch ook op te wijzen dat de door Victor Bareno in :'Versatel: For sale! (upgrate to Buy) geopperde verkoopprijs van Versatel naar boven dient te worden bijgesteld. Hij baseert zich namelijk o.a. op de Ebitda.

 

5) Kanttekeningen bij de ontwikkelingen van de EBITDA

Voor het eerste kwartaal van 2005 bedroeg Versatel’s resultaat voor rente, belasting en afschrijvingen (EBITDA) € 38,2 mln, vergeleken met € 35,2 mln in vierde kwartaal van 2004 en € 25,4 mln in het eerste kwartaal van 2004.

grafiek 6

4 mei

Alhoewel het doortrekken van EBITDA cijfers zou leiden tot een overschrijding van de verwachtingen in 2005, verwachten we dat onze EBITDA op kwartaalbasis voor de rest van het jaar zal afnemen, omdat we additionele significante uitgaven gaan krijgen voor de implementatie van onze triple play diensten in Nederland en de productie van het Eredivisie voetbal en andere video content zullen oplopen.

6) Belangrijkste opmerkingen CEO's overvieuw van 29 april 2005

Als we naar onze EBITDA-marge in 2004 kijken, één van de belangrijkste rekeneenheden waarop onze aandeelhouders onze prestatie beoordelen en waaraan de financiële gemeenschap onze waardering refereert, kunnen we zeggen dat we hebben voldaan aan onze verplichting om winstgevende groei te realiseren en de eindresultaten te verbeteren.

In 2004 groeide ons DSLklantenbestand met meer dan 60% tot ongeveer 169.000 klanten aan het einde van het jaar.

Na het succes van onze acquisitie van twee lokale Duitse telecombedrijven in 2003, hebben we onze aanwezigheid in Duitsland in 2004 verder uitgebreid door de acquisitie van BerliKomm, een city carrier in Berlijn. Deze acquisitie is gefinancierd door uitgifte van nieuwe aandelen en heeft Versatel een glasvezelnetwerk met een hoge dekkingsgraad in Berlijn opgeleverd, die connectiviteit levert naar vrijwel alle wijkcentrales in die regio met 1.8 miljoen huishoudens. Door rigoureuze integratie van de activiteiten en intensieve re-branding-en marketing campagnes aan het eind van het jaar, hebben we reeds positieve resultaten ervaren door significante groei in ons particuliere on-net klantenbestand.

Hoewel we mogelijkheden op het gebied van consolidatie in de Duitse markt zorgvuldig in de gaten zullen blijven houden, zijn we van mening dat we momenteel een grootte en schaal hebben bereikt waarmee we onze strategie kunnen uitvoeren en we achten verdere consolidatie niet nodig om succesvol te zijn.

Ondersteund door de acquisitie van BerliKomm was 2004 het eerste jaar waarin de Duitse omzet die van de Nederlandse markt heeft overstegen. We hebben opnieuw nieuwe zakelijke en corporate klanten verworven, zoals de Frankfurter Algemeine Zeitung, Gedas Deutschland en

Philipp Holzman. Desalniettemin kwam het grootste deel van de groei van de Duitse markt uit de particuliere markt waar we onze sterke positie konden uitbouwen en aan het eind van het jaar 215.000 on-net klanten hadden.

Met de integratie van BerliKomm en met de toenemende groei van breedbandpenetratie in Duitsland zullen we actief blijven in deze markt met ons gebundelde spraak- en internetproduct in 2005.

We verwachten in 2005 onze top-line met ten minste 20% verder te laten groeien.

Als partij met een eigen infrastructuur en gegeven het kapitaalintensieve karakter van de Telecommunicatie sector, kan groei in onze business alleen ontstaan door het vooraf investeren op de juiste gebieden.

Deze investeringen, samen met een toename in onze marketinguitgaven, zullen op korte termijn een tegengesteld effect hebben op onze winstgevendheid en op ons vermogen om vrije kasstroom te genereren, maar wij zijn van mening dat dit de juiste tijd is om te investeren om op die manier Versatel's succes op de lange termijn te garanderen.

Onze flexibele financiële positie, die verder is versterkt door de uitgifte van converteerbare obligaties in oktober 2004, maakt beslissingen om te investeren in deze groeigebieden mogelijk nu we bezig zijn om nieuwe omzetstromen te genereren. Dat gezegd hebbende, beseffen wij de noodzaak om ons personeel en ons kennisniveau uit te breiden in die gebieden waar we voorheen nog niet actief waren; een onderwerp met prioriteit op onze managementagenda.

7) En hoe staat het met de NOL ( Nett Operating Loss)?

Netherlands

In general, a Dutch holding company may benefit from the so-called “participation exemption”. The participation exemption is a facility in Dutch corporate tax laws which allows a Dutch company to exempt, from Dutch income tax, any dividend income and capital gains in relation to its participation in subsidiaries which are legal entities residing in The Netherlands or in a foreign country. Capital losses are also exempted, apart from the liquidation losses (under stringent conditions).

As of December 31, 2002, Versatel Telecom International N.V. and its Dutch subsidiaries included in the fiscal unity exhausted all its generated net operating loss (“NOL”) carry forwards for income tax purposes against the result from the financial restructuring. Versatel made an agreement with the Dutch tax authorities on the treatment of the financial restructuring. The Company has taken temporary fiscal impairments on its investments in foreign subsidiaries to shield the resulting restructuring gain. These fiscal impairments are, in principal, to be added back in five equal annual installments depending on the year of investment. A portion was added back starting from 2003. Due to the restructuring gain Versatel has taken a deferred tax liability of € 133.9 million for the fiscal year 2002. The gain can be shielded against generated NOL’s by the Dutch fiscal unity, which lowered the deferred tax liability for 2004. As a result the 2004 tax liability decreased by € 1.7 million.

The Dutch government will gradually reduce the corporate income tax rate from 34.5% in 2004 to 30% in 2007.

This resulted in a deferred tax liability reduction of € 16.0 million decreasing shareholders’ equity.

In October 2004 the company issued convertible senior notes leading to a deferred tax liability of € 9.0

million. This liability will result in credits from income taxes over the life of these convertible senior notes. Credit from income taxes at December 31, 2004 includes an amount of € 0.2 million. Zon Nederland N.V. used its remaining generated NOL carry forwards for income tax purposes and was included in the Dutch fiscal unity during 2004. The current statutory rate for The Netherlands is 34.5%. Zie verder blz 78 jaarverslag

8) Afrondende conclusies

1) Door toepassing van IFRS nam het verlies over het vierde kwartaal van 2004 af met € 0,3 miljoen om uit te komen op € 8,3 miljoen

2) De resultaten waren boven verwachting. Omzettoename van 31%, bedrijfsresultaat + 50%, en het verlies was veel minder dan verwacht en kwam zelfs per aandeel uit op € 0,00

3) Versatel heeft een kaspositie van € 260 miljoen en dat is zo'n € 0,50 per aandeel

4) Mark Lazar verklaarde tijdens de persconferentie dat hij 'oportunistisch' is naar de kapitaal markt en dat hij opties voor uitbreiding van het kapitaal zeker zal benutten.

5) Ebitda zal in het tweede kwartaal voor het eerst door invoering triple play minder zijn dat in het eerste kwartaal van 2005. (Zie het overzicht hierboven)

6) Goede ontwikkeling Duitsland zet zich onverminderd voort. Opnieuw draagt Duitsland meer aan de omzet bij dan Nederland.

7) Uit CEO's overvieuw van 29 april 2005 valt op te maken dat een verdere overname in Duitsland voorlopig niet aan de orde is:

"Hoewel we mogelijkheden op het gebied van consolidatie in de Duitse markt zorgvuldig in de gaten zullen blijven houden, zijn we van mening dat we momenteel een grootte en schaal hebben bereikt waarmee we onze strategie kunnen uitvoeren en we achten verdere consolidatie niet nodig om succesvol te zijn.".

8) De afname van nieuwe klanten in Nederland wordt vooral geweten aan klanten die wachten op nieuwe voetbalproduct.

9) Tijdens de persconferentie werd verklaart dat men inmiddels zo'n 10.000 klanten had kunnen noteren via internet.

10) De mogelijke overname door Belgacom zijn in gang gezet door Belgacom en Talpa samen die zich tezamen hadden gemeld bij Versatel.

11) Uit het jaarverslag over 2004 valt duidelijk op te maken dat Talpa bepaalt welke rihting Versatel uitgaat.

"J.H.H. de Mol (Talpa Capital B.V.) currently owns a significant portion of our outstanding share capital and may therefore exercise de facto control at our shareholders meetings and may thuscontrol the manner in which we operate our business.

As a significant shareholder, Talpa Capital B.V. (ultimately controlled by Mr. J.H.H. de Mol) owns a significant portion of our outstanding share capital. Consequently, Mr. De Mol may exercise de facto control at our shareholders meetings and may thus control the manner in which we operate our business.

12) Versatel blijft bij de al eerder uitgesproken verwachtingen over 2005

Omzet EUR 720-740 miljoen.

Bedrijfsresultaat EUR 110-120 miljoen.

Operationele vrije kasstroom EUR 180-200 miljoen negatief.

13) Versatel behaalde een bate van € 1,2 miljoen op de waardestijging van de dollar over het 1e kwartaal. ( apparatuur wordt betrokken van Amerikaanse leveranciers daardoor heeft Versatel dollars)

14) De kosten van de zogenaamde voetballicenties worden geboekt als capex per jaar onder IFRS. Wordt dus per jaar afgeschreven.

15) Slotconclusie: Groei in Business kan alleen ontstaan als Versatel eerst investeert.

Citaat uit CEO's overview van 29 april 2005

Als partij met een eigen infrastructuur en gegeven het kapitaalintensieve karakter van de Telecommunicatie sector, kan groei in onze business alleen ontstaan door het vooraf investeren op de juiste gebieden.

Niemand kan ontkennen dat Versatel die weg is opgegaan. Uit het feit dat kwartaal na kwartaal de resultaten van Versatel goed zijn blijkt dat Versatel op de goede weg is.

P.S. Versatel geeft werk aan 1869 FTE eind 2004.