We hebben 108 gasten online

25 maart 2006 Versatel en Tele 2 Een vergelijking van de opbrengst sindsdien

Gepost in Versatel

Versatel en Tele 2

logoos

Had ik toch mijn aandelen Versatel moeten aanhouden? Een vergelijking van de opbrengst sindsdien.

Jo Swaen 25 maart 2006

Een opmerking vooraf: Feit blijft dat de overname van Versatel door Tele 2 voor een prijs is geschied die absoluut niet de werkelijke waarde weergeeft. In al mijn bijdragen over deze zaak heb ik eens en te ná betoogd dat alleen Versatel Duitsland al € 2,20 per aandeel waard was. Het is dan ook met veel plezier dat ik de beslissing van de Ondernemingskamer las om voorlopig de fusie niet door te laten gaan. Zie voor de uitspraak van de Ondernemingskamer AV6564

Ik hoop van harte dat, nu men een nader onderzoek moet doen naar de waarde van het huidige Versatel, men tot de conclusie komt dat € 0,81 voor dat 'kale' Versatel ook veel te weinig is. De aandeelhouders van dat moment zijn echt bestolen.

Naar aanleiding van de doorgedrukte overname van Versatel door Tele 2 en het feit dat in eerste instantie de Ondernemingskamer akkoord ging met de verkoop van Versatel Duitsland aan Apax besloot ik op 15 september 2005 mijn aandelen Versatel die ik nog in bezit had te verkopen.

Ik wil in deze bijdrage laten zien wat deze verkoop mij sindsdien heeft opgeleverd.

Daarnaast wil ik laten zien hoe de fictieve opbrengst zou zijn geweest bij het aanhouden van mijn aandelen Versatel en als derde fictieve optie het aanhouden van de 'kale' aandelen + het uitgekeerde superdividend bij de verkoop van Versatel Duitsland geinvesteerd in Hagemeyer.

Grafiek 1: Koers Versatel over 1 jaar

grafiek 1

De 15789 aandelen Versatel werden verkocht voor € 2,22 op 15 september 2005 leverden € 34964,06 op.

Had ik de aandelen niet verkocht dan had ik uitbetaald gekregen na de verkoop van Versa Duitsland aan Apax 15789 x € 1,39= € 21947.

Overgebleven waarde aandelen Versatel door overname Tele 2 was per aandeel € 0,81.

Grafiek 2: Koers Versatel over 1 maand

grafiek 2

Tabel 1 Fictief

Aan/verkoop

Fonds

aantal

 

Opbrengst

 

Verkoop

15-09-05

Versatel

15789

€ 2,22

€ 35051,58

 

Bij niet verkoop

Uitbetaling

15789

€ 1,39

€ 21946,71

€ 21946,71

Resterende waarde ‘kaal’ Versatel aandeel voor Tele 2

 

15789

€ 0,81

€ 12789,09

 

Beurswaarde echter op 25-03-06

 

15789

€ 0,98

€ 15473,22

€ 15473,22

Toename waarde ‘kaal’Versatel

     

€ 2684,13

€ 37419,93

Ik kocht voor mijn verkochte aandelen Versatel op 15 september 2005 14233 aandelen Hagemeyer voor € 2,44 per stuk

Tabel 2: In de praktijk toegepast

 

Fonds

Aantal

   

Aankoop

Hagemeyer

14365

€ 2,44

€ 35051

Beurswaarde op 25-03-06

 

14365

€ 4,19

€ 60189

Toegenomen waarde sinds 15 sept. 2005

 

14365

€ 1,75

€ 25138

Had ik van de uitbetaling, superdividend verkoop Versatel Duitsland, aandelen Hagemeyer gekocht dan had ik € 21946,71: € 2,44= 8994 aandelen kunnen kopen.

Tabel 3 Fictief

 

Fonds

Aantal

Prijs

Totaal

Fictief

Hagemeyer

8994

€ 2,44

€ 21946

Beurswaarde op 25-03-06

 

8994

€ 4,19

€ 37685

Fictief toegenomen waarde sinds 15-09-05

 

15789

€ 1,75

€ 15739

Toename ‘kaal’ aandeel Versatel tot 25-03-06

   

€ 0,17

€ 2684

Fictieve opbrengst

     

€ 18423

Vergelijking opbrengst :

   

Cash

Waarde aandelen

Totale waarde

 

Tabel 1

Versatel behouden

€ 21946,71

€ 15473

€ 37420

 

Tabel 2

Versatel verkocht

 

HGM

€ 60189

€ 60189

 

Tabel 3

Versatel behouden + dividend besteden aan HGM

 

HGM

€ 37685

VRSA

€ 15473

€ 53158

 

Opgemerkt moet worden dat een slotkoers van Versatel van € 0.98 in feite overeenkomt met een prijs van het aandeel Versatel van € 2,20 + € 0,17= € 2,37

Time: 17:33:40

Laatste:

€ 0,98

Open:

€ 0,84

Hoog:

€ 1,08

Laag:

€ 0,84

Volume:

2.994.744

Slot D-1:

€ 0,86

Verschil D-1:

+13,95%

Conclusie:

Het verkopen van mijn aandelen Versatel op 15 september 2005 en het totale bedrag investeren in aandelen Hagemeyer heeft mij uiteindelijk een winst opgeleverd van in totaal € 25138. Een stijging met 71,72%.

Het aanhouden van mijn aandelen Versatel zou bij het aanhouden van het uitgekeerde superdividend cash + 'kale' aandelen Versatel een winst hebben opgeleverd van € 2684. Een stijging met 17,05%.

Bij het besteden aan aandelen Hagemeyer van het superdividend + 'kale' aandelen Versatel zou een winst hebben opgeleverd van € 18423. Een stijging met 52,56%.

Om hetzelfde rendement te bereiken bij het vasthouden van de aandelen Versatel had de koers van het 'kale' aandeel Versatel moeten stijgen van € 0,81 met € 0,58 tot € 1,39. Dat zou dan betekenen dat de uiteindelijke verkoopprijs per aandeel uit zou komen op € 2,78. Dan nu lijkt me een onmogelijke zaak want dat ligt dan 26,36% boven het bod van € 2,20.

Tele 2 heeft inmiddels opnieuw laten weten het bod van € 2,20 niet zal worden verhoogd. Deze 'gespierde' taal is natuurlijk bedoeld om te laten zien hoe standvastig men is. Feit is echter dat nu de fusie voorlopig is stopgezet onafhankelijke accountents de werkelijke waarde van het 'kale' aandeel Versatel zullen gaan bepalen.

Mijn verachting is dat dan het vervallen van de belastinglatentie wel eens een grote rol kan gaan spelen. Als dat zo is dan zou uiteindelijk het 'kale' aandeel Versatel wel eens met zo'n € 0,27 per aandeel kunnen stijgen. Laat dat nu net de hoogste koers zijn, € 1,08 per aandeel, dat op 24 maart op de beurs werd bereikt. Bij die waarde van €1,08 ligt de waarde van het 'kale' aandeel Versatel op € 2,47(inclusief uitbetaling Versatel Duitsland). € 2,47 is 12,27% hoger dan de uiteindelijk bepaalde prijs van € 2,20.

Het blijft natuurlijk afwachten tot wat voor oordeel men komt.

P.S. Zo heeft elk nadeel toch ook weer zijn voordeel