We hebben 175 gasten online

Slimme schuldenaar Rusland

Gepost in Overige economische berichten

Bert Koopman in Economie Rusland; Financieel Dagblad 18 februari 2006

 

Vladimir Poetin houdt niet van schulden. De Russische president kan zich een dergelijke houding permitteren. Hij wordt bedolven onder de petrodollars. Rusland is een van de grootste energie leveranciers ter wereld en olie en gas zijn producten die steeds schaarser en dus duurder worden.

 

Ruslands buitenlandse' reserves bedroegen in januari ruim $ 180 .mrd. Dat is 50% meer dan een jaar terug. Van alle opkomende economieën van deze wereld houdt Rusland - na China, Taiwan en Zuid-Korea - de grootste buitenlandse reserves aan.

 

Onlangs trok Moskou de aandacht met de aankondiging $ 11 mrd aan buitenlandse schulden vervroegd te willen aflossen bij de Club van Parijs. In dit gezelschap, dat in maart weer bijeen komt, zijn belangrijke debiteurenlanden zoals Duitsland, Frankrijk en Italië verenigd. Volgens het ministerie van Financiën heeft Nederland nog een vordering van € 288 mln op Rusland.

 

'Rusland heeft voldoende liquide middelen en men bespaart enige miljarden dollars aan toekomstige rente', zegt Johan Schrijver, van kredietverzekeraar Atradius.

 

Op het eerste gezicht lijkt de Club van Parijs een dief van eigen portemonnee, maar debiteuren landen hebben andere belangen dan commerciële banken. Het is niet voor het eerst dat Rusland zijn schulden aan de verenigde debiteurenlanden voortijdig terug betaalt. In 2005 werd $ 15 mrd vervroegd afgelost. Als Rusland dit jaar weer $ 11 mrd afdraagt, resteert een schuld van $ 11 mrd.

 

Rusland staat ook in het krijt bij de Club van Londen, waarin de commerciële banken zijn verenigd. In 2000 bereikte Moskou. een akkoord met de banken. Na de financiële crisis van eind jaren. negentig zag Rusland geen kans al zijn schulden aan de banken af te lossen en drong het aan op een regeling. Er werd toen $ 11,6 mrd van de uitstaande $ 31,8 mrd kwijtgescholden. De resterende schuld werd. omgezet in eurobonds met een looptijd van dertig jaar. Kortzichtig?

 

'Geen slim akkoord van de banken', conc1udeen econoom Jan Limbeek. 'De commerciële banken hadden waarschijnlijk ook kunnen profiteren van Ruslands latere wil en middelen om oude schulden te vereffenen.' De banken zelf willen niet op de kwestie ingaan, zo meldt een Londense woordvoerder van ABN Amro, een van de bij de Club van Londen aangesloten financiële instellingen.

 

Naast de Clubs van Parijs en Londen had Moskou schulden bij het Internationaal Monetair Fonds. In 2005 loste Rusland daar nog $ 3,3 mrd voortijdig af. Inmiddels hebben de Russen de IMF-schuld geheel afbetaald.

 

De totale Russische buitenlandse schuld is $ 214 mrd. Het overheidsgedeelte daarvan bedraagt $ 76 mrd. Daarnaast staat Rusland in het krijt bij bedrijven en particulieren. Volgens Schrijver van Atradius gaat het om $ 102 mrd. Ten slotte staat nog voor circa $ 36 mrd uit aan kortlopende bankleningen en handelskredieten.

 

Rusland, dat de schulden van de voormalige Sovjet-Unie in de jaren negentig grotendeels overnam, maakte in de afgelopen jaren in hoog tempo schoon schip. Resterende vorderingen betreffen transacties. uit de jaren negentig, zoals Nederlandse exporten, variërend van melkpoeder tot staal.

 

Het groeitempo van de Russische economie is hoog. Het bruto binnenlands product verdubbelde in de afgelopen drie jaar tot circa $ 880 mrd. Gerelateerd daaraan bedraagt het overheidsgedeelte van de buitenlandse schuld nog geen 10%. Een percentage waar andere landen jaloers op zijn.