We hebben 122 gasten online

Ontwikkeling benzineprijs

Gepost in Uitgaven en inkomsten

 

Shell 'verklaart' dure benzine via kassabon en web

Door een onzer redacteuren
ROTTERDAM, 28 DEC. Stemmingmaken via de kassabon. Oliemaatschappij Shell heeft een nieuw middel ontdekt om haar klanten duidelijk te maken dat de overheid de belangrijkste veroorzaker is van de almaar stijgende brandstofprijzen. Shell adviseert zijn 750 pompstationhouders de volgende tekst op kassabonnetjes af te drukken: 'Als u voor ƒ60 benzine tankt, betaalt u ruim ƒ40 belasting. Meer info: www.shell.nl'. De benzineprijzen zijn dit jaar met bijna 15 procent gestegen, diesel zelfs met 24 procent. Een liter Euro ongelood 95, de meest verkochte benzine in Nederland, kostte op 1 januari 2,06 gulden, vandaag 2,36 gulden. Diesel steeg van 1,39 naar 1,72 gulden. Op de eigen Internet-site legt Shell uit dat de prijs van ruwe olie en de dollarkoers aan de basis liggen van de benzineprijzen. Maar hoewel ruwe olie dit jaar aanzienlijk duurder is geworden, bepalen de productnoteringen (product vanaf raffinaderij, zonder belastingen) slechts voor een klein deel de stijgende prijzen aan de pomp. Shell ondersteunt zijn betoog op Internet met een rekenvoorbeeld. Bij een benzineprijs van 2,30 gulden is slechts 38 cent bestemd voor de ruwe olie, het transport en de raffinage. Van de totale adviesprijs bestaat meer dan 70 procent, 163 cent, uit belastingen. "We kregen veel vragen over de hoge benzineprijzen. Dit onderwerp lééft", zegt een woordvoerder van Shell. Een waardeoordeel over de accijnzen wil de oliemaatschappij niet geven. "Dat is een politieke aangelegenheid." Shell wil slechts twee dingen duidelijk maken. "De overheid is verantwoordelijk voor de hoge prijzen aan de pomp. En internationaal loopt Nederland uit de pas wat betreft accijnzen. Vooral onze pomphouders in de grensstreken zijn daarvan de dupe." Uit protest tegen de stijgende benzineprijzen pleegden marxistische guerillastrijders eerder deze maand een aanval op het hoofdkantoor van Shell in de Filippijnse hoofdstad Manila. Agressie van boze consumenten is in Nederland "absoluut niet aan de orde", zegt de woordvoerder van Shell. Volgens de Consumentenbond geeft de bontekst inzicht in de opbouw van brandstofprijzen. De Bovag, de bond van garage- en pomphouders, prijst de Shell-maatregel als "een fantastische actie". Pomphouders van andere maatschappijen drukken volgens de Bovag "op individuele basis" al soortgelijke teksten op de kassabon af. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën moet lachen. "Laat Shell eens uitleggen waarom de benzine in Duitsland 32 cent goedkoper is. Het accijnsverschil tussen beide landen is omgerekend hooguit zes cent", aldus de zegsman van Financiën. De getallen die het ministerie noemt zijn "absoluut onjuist", zegt de woordvoerder van Shell. De marge en de distributiekosten van de oliemaatschappij zijn in Duitsland en Nederland even hoog. Wel is het zo dat de marge voor pomphouders in Duitsland zo'n zes cent lager is. Door de lagere pompdichtheid is de omzet per station in Duitsland gemiddeld hoger en dat drukt de kosten per liter brandstof. Ook zijn de Duitse pompstationwinkels winstgevender. "Maar het belangrijkste verschil zit hem echt in de accijnzen en de btw", aldus de Shell-woordvoerder. "Op dit moment zit er 18 cent verschil tussen beide landen."
NRC Webpagina's
28 DECEMBER 1999
Opbouw van de benzineprijzen:

De prijs die u aan de pomp voor een liter benzine betaalt, is opgebouwd uit een aantal elementen. Het grootste deel van de pompprijs bestaat uit belastingen. Als de prijs voor een liter Euro ongelood ? 1,249(Shell) is (situatie 19 februari 2005), bedraagt zo'n 70% ervan belasting (zo?n 87 cent). Gedeeltelijk (accijnzen en heffingen) is dat een vast bedrag (in 2005: 67,3 cent) dat jaarlijks door de overheid wordt aangepast aan de inflatie en soms om politieke redenen wordt verhoogd. Een ander deel, de BTW (19%) beweegt mee met de totale pompprijs.

____________________________________________________________________________________________________

Bron: http://members.home.nl/r-lindeboom/Bio/main/prijs_benzine.htm 2005

De prijs van benzine (en diesel)

De prijs voor het maken van benzine en diesel bestaat eigenlijk uit 2 belangrijke delen, namelijk de olieprijs en de hoeveelheid belasting en accijns. De olieprijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Dit betekent dat bij toenemende schaarste van olie de prijs zal gaan stijgen. De vraag naar olie is vooral afhankelijk van de economische activiteit, als de economie goed draait, is er meer olie nodig als grondstof en brandstof. Accijns is een verbruikersbelasting die is verwerkt in de prijs van de benzine. De accijns worden geheven per liter. In 1991 zijn de accijns verhoogd door het kwartje van Kok. Deze maatregel diende voor:
• het dekken van het begrotingstekort
• een evenwichtige ontwikkeling van de tarieven van het openbaar vervoer ten opzichte van de autokosten
Ook een erg belangrijke factor voor de prijs van benzine en diesel, is dat veel olie afkomstig is uit weinig stabiele landen en regio's. Oorlogen (bijv. “de strijd tegen het terrorisme” van Bush), opstanden en terroristische aanslagen zijn niet bevorderlijk voor een stabiele aanlevering van producten. Hieronder staat een grafiek die de olieprijs aangeeft tot en met maart 2005 (blauwe lijn).

olieprijsontwikkeling

Figuur 5: De olieprijs Uit deze grafiek kunnen we dus opmaken dat het maken van 1 liter ruwe olie, ongeveer 121 eurocent kost. De inkoopprijs van 1 liter ruwe olie ligt ongeveer rond de 128 eurocent. De Shell is een bedrijf dat zelf de olie wint en verwerkt, de productprijs van 1 liter benzine ongelood ligt bij de Shell op 19 eurocent. Voor een “kale prijs” van 32,5 eurocent zou de Shell haar benzine verkopen, maar door de accijns en de BTW betaal je voor 1 liter benzine bij de Shell ongeveer €1,18 (Dit zijn waardes van begin 2005, de benzineprijs van nu ligt alweer een stuk hoger) Omdat diesel een stuk minder accijns heeft dan benzine, is de diesel die je tankt bij de pomp dus een stuk goedkoper dan de benzine. Dit verschil in accijns is speciaal bedoeld voor de transportsector, die voornamelijk op diesel rijden. De huidige prijs van diesel ligt ongeveer rond de euro. Aan het begin van 2005 was deze waarde nog ongeveer 10 cent lager dan de huidige waarde.

opbouw prijs benzine

europse benzineprijzen oktober 2009

Uit dit overzicht blijkt dat Nederland tot de duurste landen behoort ten aanzien van de benzineprijs.

Persbericht CBS, donderdag 3 december 2009 9:30

Inflatie opnieuw hoger

  • Benzineprijs verhoogt inflatie in november
  • Inflatie in Nederland en eurozone nu vrijwel gelijk

De inflatie is in november 2009 uitgekomen op 1,0 procent. Dit is 0,3 procentpunt hoger dan in oktober. De inflatie is voor de vierde opeenvolgende maand gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Vooral de prijs van benzine had een inflatieverhogend effect. Benzine was in november 11,2 procent duurder dan een jaar eerder. In oktober was benzine nog 1,5 procent goedkoper dan een jaar eerder. Dit komt vooral doordat benzine vorig jaar in november fors goedkoper is geworden.

De prijzen van tabak hadden een verlagend effect op de ontwikkeling van de inflatie in november. Vorig jaar werden in november sigaretten en shag flink duurder vanwege de eerder doorgevoerde accijnsverhoging. Dit effect op de inflatie is nu weggevallen.

De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) is in november uitgekomen op 0,7 procent. Volgens een raming van Eurostat komt de inflatie in de eurozone in november uit op 0,6 procent. Daardoor ligt de inflatie van de eurozone voor het eerst sinds zes maanden boven de nulgrens. De Nederlandse inflatie is nu vrijwel gelijk aan die van de eurozone.

Zie verder pdf file:

 

pb09n078.pdf