We hebben 317 gasten online

De zorg in 2011

Gepost in Uitgaven en inkomsten

Zorg wordt komend jaar een stuk duurder. Ook gaat tweederde van de polisvoorwaarden in de aanvullende verzekering op de schop. Hoe ziet de gezondheidszorg er anno 2011 uit?

 

Wie vond dat hij afgelopen jaar veel geld kwijt was aan zorg, kan zijn borst natmaken. Door de vergrijzing en een tekort in het nationale Zorgverzekeringsfonds gaan de zorgkosten komend jaar flink omhoog.

Duurdere basispolis
Voor de gemiddelde basispolis ben je volgend jaar gemiddeld 9 procent duurder uit, ofwel 150 euro. De gemiddelde jaarpremie komt daarmee uit op 1.256 euro.

Het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste polis bedraagt maar liefst 275 euro. Dat is opmerkelijk, want de dekking is gelijk. Mocht je nog willen overstappen, wees er dan snel bij: voor 1 januari moet je je oude polis hebben opgezegd.

Basispakket: beperkingen
Zoals elk jaar worden wijzigingen aangebracht in basispakket. Voor jongeren van 18 tot 21 vervalt de dekking voor tandartskosten. Wie ouder is dan 21 jaar zal zelf moeten betalen voor anticonceptiemiddelen.

Bij sommige aandoeningen worden geen antidepressiva meer vergoed. Moet je een kleine ingreep laten uitvoeren door een kaakchirurg, zoals het trekken van een verstandskies, dan zul je dat uit eigen zak moeten betalen. Bij sommige chronische aandoeningen krijg je pas fysiotherapie of oefentherapie vergoed vanaf de dertiende behandeling. Nu ligt de grens nog op de tiende behandeling.

... en uitbreidingen
Er worden ook geringe verbeteringen in het basispakket doorgevoerd. Zo gaan verzekeraars ruimhartiger om met bekkentherapie in verband met incontinentie. Ook vergoeden ze voortaan cursussen om te stoppen met roken. In maart komt er nog een extra financiële prikkel bij om de sigaretten vaarwel te zeggen: dan gaan de tabakaccijnzen verder omhoog en betaal je voor een pakje sigaretten of shag ongeveer een kwartje meer.

Aanvullende polis
Ook aanvullende polissen worden duurder. De prijsstijgingen variëren volgens Verzekeringssite van enkele procenten tot maar liefst 55 procent.

Vergeet vooral de dekking niet uit het oog: tweederde van de polisvoorwaarden verandert komend jaar. Dat is meer dan vorig jaar. In een kwart van de gevallen worden de vergoedingen uitgebreid. In 11,6 procent is sprake van een verslechtering. In het laatste geval worden sommige zaken niet langer worden gedekt of krijg je voor bepaalde behandelingen een lager bedrag uitgekeerd.

Medicijnen
De eigen bijdrage voor alle geneesmiddelen wordt opnieuw berekend. Voor sommige medicijnen zul je meer of minder moeten betalen. Aan de eigen bijdrage wordt wel voor het eerst een maximum gehangen, van 200 euro.

Eigen risico
Het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering gaat met vijf euro omhoog naar 170 euro.