We hebben 164 gasten online

CBS: Hoogopgeleiden vedienen bijna twee maal meer dan laagopgeleiden

Gepost in Uitgaven en inkomsten

Ongeveer eenderde van de Nederlandse bevolking heeft een HBO- of universitaire opleiding gevolgd, en is hoogopgeleid. Hoogopgeleiden verdienden in 2009 bruto gemiddeld € 49.000. Daar staat tegenover dat een laagopgeleide werknemer in 2009 bruto € 26.000 verdiende. Hoogopgeleiden verdienen dus bijna twee keer zoveel.

Een en ander blijkt uit gepubliceerde gegevens van het CBS

Gemiddeld persoonlijk inkomen naar geslacht en opleidingsniveau, 2009*

Zie voor achtergrondgegevens de volgende link:

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3352-wm.htm