We hebben 213 gasten online

CBS: Beschikbaar inkomen van huishoudens daalt met 2,4 procent

Gepost in Uitgaven en inkomsten

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in het derde kwartaal van 2012 gedaald met 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het was het vijfde achtereenvolgende kwartaal waarin het huishoudinkomen afnam. Dat het inkomen daalt, komt vooral doordat het ontvangen loon nauwelijks toeneemt, terwijl de prijzen gemiddeld met meer dan 2 procent stijgen.

Reële ontwikkeling beschikbaar inkomen en consumptie huishoudens

Reële ontwikkeling beschikbaar inkomen en consumptie huishoudens

Vijfde achtereenvolgende daling

De daling van het reëel beschikbaar inkomen in het derde kwartaal volgt op een daling van 2,8 procent in het tweede kwartaal. Ook in de drie hieraan voorafgaande kwartalen daalde het huishoudinkomen al. Kort na het uitbreken van de kredietcrisis in september 2008 daalde het beschikbaar inkomen eveneens langdurig, maar de dalingen bleven toen beneden de 2 procent. Sinds het uitbreken van de kredietcrisis is het beschikbaar inkomen met bijna 4 procent teruggelopen.


Ontvangen loon stijgt nauwelijks meer

De inkomsten van huishoudens kunnen in vier categorieën worden opgedeeld: lonen van werknemers, inkomsten uit productieactiviteiten, netto-inkomsten uit vermogen (zoals rente) en inkomsten uit uitkeringen (zoals AOW en aanvullend pensioen). Van de totale inkomsten maken de lonen van werknemers ongeveer 60 procent uit en de uitkeringen zo’n 20 procent. Het beschikbaar inkomen bestaat uit bovengenoemde inkomsten minus betaalde belastingen en sociale premies. De hoogte van de afgedragen belastingen en premies bedraagt ruim 40 procent van de totale inkomsten. De reële ontwikkeling van het beschikbaar inkomen is de verandering na aftrek van inflatie.

Bijdragen aan de mutatie van het reëel beschikbaar inkomen ten opzichte van een jaar eerder 

Bijdragen aan de mutatie van het reëel beschikbaar inkomen ten opzichte van een jaar eerder

Inkomsten, uitgaven en besparingen huishoudens

4 januari 2013