We hebben 273 gasten online

Geboorten in Nederland

Gepost in Uitgaven en inkomsten

Hoeveel kinderen worden er per jaar geboren?

De afgelopen eeuw schommelde het jaarlijks aantal levendgeborenen in Nederland tussen de 160 en 210 duizend. Uitzondering was de naoorlogse babyboom. In 1946 werd een absoluut geboorterecord gevestigd met 284 duizend levendgeborenen. In de jaren vijftig en eerste helft van de jaren zestig bleef het jaarlijks aantal geboorten hoog, tussen de 230 en 250 duizend. In de eerste helft van de jaren zeventig begon het aantal geboorten vervolgens snel te dalen.
Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw is in de afgelopen eeuw sterk afgenomen. Het totaal (leeftijdsspecifiek) vruchtbaarheidscijfer, een benadering van dit gemiddeld kindertal, daalde van 4,5 in 1900 naar de huidige 1,7 à 1,8. Het aantal geboorten bevindt zich daarmee al enige tijd onder het niveau waarop de bevolking zichzelf op den duur kan vervangen (ca. 2,1 kinderen per vrouw).

Kijk voor de laatste cijfers naar de bevolkingsontwikkeling per maand op StatLine. In Nederland werden in 2012 176.000 kinderen geboren, 86.000 meisjes en 90.000 jongens.