We hebben 125 gasten online

Nyfer: 'Koopkracht ouderen onder druk'

Gepost in Uitgaven en inkomsten

Door een opeenstapeling van maatregelen in de sfeer van pensioenen, huren en zorgkosten zal de koopkracht van veel 65-plushuishoudens de komende jaren flink achteruitgaan. Dit blijkt uit berekeningen van NYFER voor de CSO, de koepel van ouderenorganisaties.  Een alleenstaande oudere met geen of een klein aanvullend pensioen levert de komende jaren 25 tot 60 euro per maand in. Dat loopt op tot honderden euro’s per maand voor mensen met een ruimer pensioen. Een echtpaar met alleen AOW en hoge zorgkosten, dat in 2012 nog rond kan komen, komt – bij een gelijkblijvend bestedingspatroon – in 2017 maandelijks 60 euro tekort.

Met name huishoudens die veel zorg gebruiken, gaan de gevolgen van het kabinetsbeleid merken. De versobering van de AWBZ, de bezuiniging van 75% op huishoudelijke hulp, een hoger eigen risico en eigen bijdragen en het afschaffen van bestaande tegemoetkomingen raken mensen met een hoog zorggebruik direct in hun portemonnee. Daaronder zijn veel ouderen. Meer dan de helft van alle 65-plussers kampt met één of meer chronische aandoeningen. In de koopkrachtberekeningen die tot nu toe zijn gepresenteerd, komen de gevolgen van het kabinetsbeleid voor mensen met hoge zorgkosten onvoldoende tot uitdrukking.

Voor het complete rapport: pdf